Nonprofit szervezet

Kérdés: A kérdésünk egy egyházi társaság szervezeti formájára vonatkozik, amely idősek otthonaként működik. Az intézmény beletartozik-e a nonprofit szervezetek sorába?
Részlet a válaszából: […] ...nonprofit szervezet ismérvei a következők:- intézményesültség (nem háztartásszintű szervezet),- kormányzattól független szervezet (nem állami),- gazdálkodása eredményét a szervezethez tartozók között fel nem osztó szervezet (nem gazdasági társaság),-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Nonprofit társaságok társasági jogi státusa, adójogi megítélése

Kérdés: Társaságunk jelenleg közhasznú társasági formában tevékenykedik, nem végez vállalkozási tevékenységet, továbbá áfabevallásra és -fizetésre sem kötelezett. Kérdésünk, hogy milyen változást eredményez az adózás területén, ha társaságunk nonprofit zrt.-vé, vagy ha közhasznú nonprofit zrt.-vé alakul át?
Részlet a válaszából: […] ...foglalt rendelkezés szerint aközhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződésmódosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, másnonprofit gazdasági társasággá alakulhat át, vagy jogutód...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.
Kapcsolódó címke:

Munkahelyi és szabadidősport támogatása

Kérdés: Intézményünknél működik egy nonprofit egyesület, amelynek cél szerinti tevékenysége a munkahelyi és szabadidős sport támogatása a dolgozók számára. Intézményünknél a munkavállalóknak (tűzoltók, katasztrófavédők) komoly fizikai teljesítőképességi szint van előírva a munkavégzéshez, melyet időszakos felmérésen kell teljesíteni. A felkészülést segíti elő az egyesület azzal, hogy ehhez lehetőséget biztosít konditermében, uszodabérlettel stb. Keletkezik-e ezzel kapcsolatosan az intézménynek, illetőleg a munkavállalóknak személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.3. pontja szerintadómentes - többek között - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmiszervezetből annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangbana közhasznú cél szerint címzett magánszemély által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.