Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott nonprofit tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nonprofit szervezet

Kérdés: A kérdésünk egy egyházi társaság szervezeti formájára vonatkozik, amely idősek otthonaként működik. Az intézmény beletartozik-e a nonprofit szervezetek sorába?
Részlet a válaszból: […]társaság),- önszerveződésen és öntevékenységen alapuló szervezet (létrehozását nem törvény rendeli el, s nem is kényszer),- közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem kitűző szervezet (nem párt),- további elemei a nonprofit szektort alkotó szervezeteknek az önkéntesség, a közjó szolgálata (közcélúság, közhasznúság), a pártpolitikai és egyházi hitéleti tevékenység kizárása.Az idősek otthona nem végez hitéleti tevékenységet, mivel idősek otthonaként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3559
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Munkahelyi és szabadidősport támogatása

Kérdés: Intézményünknél működik egy nonprofit egyesület, amelynek cél szerinti tevékenysége a munkahelyi és szabadidős sport támogatása a dolgozók számára. Intézményünknél a munkavállalóknak (tűzoltók, katasztrófavédők) komoly fizikai teljesítőképességi szint van előírva a munkavégzéshez, melyet időszakos felmérésen kell teljesíteni. A felkészülést segíti elő az egyesület azzal, hogy ehhez lehetőséget biztosít konditermében, uszodabérlettel stb. Keletkezik-e ezzel kapcsolatosan az intézménynek, illetőleg a munkavállalóknak személyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség. Nem terheli adókötelezettség az intézményt sem, akkor sem, ha az egyesület által adott juttatás anyagi fedezetét esetleg az intézmény biztosította (például az egyesületnek adott támogatás formájában). Ha azonban az egyesület nem közhasznú (kiemelten közhasznú), akkor az általa biztosított sportolási lehetőség adóköteles természetbeni juttatásnak számít. Ebben az esetben a juttatás után a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályok szerint kell a személyijövedelemadó-kötelezettséget teljesíteni. A juttatás - a személyi jövedelemadó szempontjából - akkor számít természetbeni juttatásnak, ha a juttatást olyan kifizető nyújtja a magánszemély részére, aki (amely) a juttatásban részesülő magánszemélynek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj-tv.) rendelkezései szerint nem foglalkoztatója. Az egyesülettől kapott szolgáltatás tehát - az előbbieknek megfelelően - természetbeni juttatásnak számít, amely után az egyesületnek kell 54 százalékos személyi jövedelemadót fizetnie. Abban az esetben viszont, ha az egyesületben történő sportolási lehetőséget a munkáltató biztosítja az alkalmazottak részére (akár úgy, hogy például átvállalja a magánszemély által fizetendő részvételi díjat, egyesületi tagdíjat stb.), akkor a juttatás szokásos piaci értéke munkaviszonyból származó jövedelemként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1760

3. találat: Nonprofit társaságok társasági jogi státusa, adójogi megítélése

Kérdés: Társaságunk jelenleg közhasznú társasági formában tevékenykedik, nem végez vállalkozási tevékenységet, továbbá áfabevallásra és -fizetésre sem kötelezett. Kérdésünk, hogy milyen változást eredményez az adózás területén, ha társaságunk nonprofit zrt.-vé, vagy ha közhasznú nonprofit zrt.-vé alakul át?
Részlet a válaszból: […]nyeresége a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja. Egyéb tekintetben viszont a társasági törvény adott társasági formára vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Kérdésük szerint Önök nem nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, hanem nonprofit zrt.-vé kívánnak átalakulni, ezért nem elegendő a társasági szerződés módosítása, hanem - a társasági forma változása miatt - a törvény átalakulásra vonatkozó szabályait kell irányadónak tekinteni. A magyar jog különböző közjogi követelmények teljesítése, illetve biztosítása esetén minősít civil jogi személyeket közhasznú szervezeteknek, és ad részükre zömmel pénzügyi jogi kedvezményeket. Ilyen közjogi követelményeknek a nonprofit társaság is eleget tehet. Azt, hogy a társaság közhasznú szervezetnek minősül-e, a társaság alapításakor vagy később benyújtott kérelemre a cégbíróság állapítja meg, amennyiben megfelel a Ksztv.-ben foglalt kritériumrendszernek. Ebben az esetben a nonprofit társaság tevékenységi körénél a társasági szerződésben kifejezetten meg kell jelölni a közhasznúnak minősített tevékenységet. A nonprofit társaság az előbbiek szerint lehet közhasznú szervezet, de működhet közhasznúsági besorolás nélkül is. Az adózási jogszabályok a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozóan a társaságiadó-törvény kivételével nem tartalmaznak különleges szabályokat még abban az esetben sem, ha a nonprofit gazdasági társaság közhasznú besorolással rendelkezik. Vagyis az illetékek, az innovációs járulék, a szakképzési hozzájárulás, a gépjárműadó - és tovább sorolhatnánk - általános adóalanynak tekinti a nonprofit gazdasági társaságot (nonprofit zrt.-t), illetve a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot (közhasznú nonprofit zrt.), nem biztosít számukra sem adómentességet, sem adókedvezményt, legalábbis a jelenleg kihirdetett jogszabályok szerint. A Tao-tv. 2007. július 1-jétől hatályos rendelkezésének 2. § (2) bekezdés a) pontja a gazdasági társaságok - így a belföldi illetőségű adózók - körébe sorolja a nonprofit gazdasági társaságot. A Tao-tv. adómentességet, illetve adókedvezményt kizárólag a közhasznú besorolással rendelkező nonprofit gazdasági társaságok számára biztosít [lásd: Tao-tv. 13/A. §, 20. § (1) bekezdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1757
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,