Tanórán kívül tartott táncoktatás áfája

Kérdés: A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységnek minősül-e – azaz megfeleltethető-e az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontjaiban foglalt adó alóli mentesség kritériumainak – az a szolgáltatásnyújtás, amelyet egy hagyományőrző (nem közhasznú) egyesület pedagógusvégzettséggel rendelkező táncoktatója végez, díj ellenében, óvodás, általános iskolás és középiskolás tanulók részére tanórán kívül? Ugyanez a tevékenység tárgyi mentes tevékenységként számlázható-e, ha egy nyári tábor keretében nyújtott komplex szolgáltatás részeként valósul meg (néptánctábor étkezés- és szállásnyújtással egyetemben, egyéb, pl. kézműves-foglalkozással)?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2020. január 1-jétől hatályos 85. § (1) bekezdése i) pontjának rendelkezései szerint "mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Vezetői nyelvtanfolyam

Kérdés: Intézményünk két felső vezetőnek nyelvi tanfolyamot indít, amelyre egy ismert nyelv-iskolával kötöttünk szerződést. Intézményünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, ezért a nyelvtudás szükséges a munkájukhoz. Hogyan kell ez után adózni?
Részlet a válaszából: […] A munkavégzéshez szükséges képességet, készséget fejlesztő nem iskolarendszerű képzések és a munkakör betöltéséhez szükséges idegen nyelvi képzés, nyelvtanfolyam az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése szerint nem minősül a munkavállaló jövedelmének. Az ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Nyelvi képzés áfája 2020-ban

Kérdés: Egyetemünk nyelvi felkészítő tanfolyamokat, valamint államilag elismert nyelvvizsgát szervez. Módosult az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése, továbbra is áfamentesen számlázhatjuk ezeket a képzéseket?
Részlet a válaszából: […] A 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény két ponton módosította az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdését az alábbiak szerint:Az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Nyelvoktatás költségeinek átvállalása

Kérdés: Intézményünk egyik dolgozója angol nyelvet tanul. A nyelvtanulás akkreditált nyelviskolában, felnőttképzés keretében folyik, amelynek költségeit intézményünk viseli. Kérdésünk, hogy a nyelvtanulás átvállalt költsége beszámít-e a munkáltatónál az adóköteles béren kívüli juttatások 400 ezer forintos korlátjába? Keletkezik-e ezzel összefüggésben intézményünknek vagy a dolgozónak adókötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által nyújtott egyes béren kívüli juttatásokadókötelezettségéről az Szja-tv. 71. §-a rendelkezik. E szabály szerint amunkáltatónak kell 54 százalékos személyi jövedelemadót fizetnie a törvénybenfelsorolt adómentes juttatások együttes értékének az évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszából: […] Feltétel nélkül tárgyi adómentes marad a köz- és felsőoktatásnak minősülő oktatás a módosítás hatálybalépését követően is. Az Fk-tv. hatálya alá tartozó képzések esetében adómentes marad az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Oktatási tevékenység tárgyi adómentessége

Kérdés: Úgy hallottam, hogy az idén szűkül a tárgyi áfamentes oktatási tevékenységek köre. Igaz ez? Mi dönti el, hogy tárgyi mentes-e az oktatási tevékenység, és mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. számú melléklet 16. pontja alapján 2003. július 1-jétől az alábbi tevékenységek tartoznak a tárgyi adómentes szolgáltatások közé: minden iskolarendszeren belül történő oktatás (köz- és felsőoktatás, ebbe beletartozik az óvodai nevelés is (a bölcsődék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Külföldi által nyújtott oktatási szolgáltatás

Kérdés: Milyen eljárást kell követni, ha külföldi állampolgár, aki magyar adószámmal már rendelkezik, oktatás szakmai szolgáltatást nyújtana számla ellenében?
Részlet a válaszából: […] Az áfaalanyiság és számlázás szempontjából az állampolgárságnak nincs jelentősége. Ha Magyarországon gazdasági tevékenységet végző, így belföldön áfaalanyként regisztrált, adószámmal rendelkező magánszemély (cég) nyújt szolgáltatást, arról neki – mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.