Jubileumi jutalom összegének megállapítása

Kérdés: A polgármesteri hivatal köztisztviselőjét megillető jubileumi jutalom összegének megállapítása tekintetében illetményként a Kttv. 235. §-a szerinti személyi illetmény vagy a Kttv. 131. §-a szerinti alapilletmény, illetménykiegészítés és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összege vehető-e figyelembe, továbbá az "egyéb pótlék" jogcímen kapott keresetkiegészítés, amely bármikor visszavonható, vagy a nyelvpótlék és a képzettségi pótlék figyelembe vehető-e a jubileumi jutalom összegének megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezései azt rögzítik, hogy annak összege 2, 3, 4 vagy 5 havi illetménynek megfelelő összeg.A Kttv. 131. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján az illetmény alapilletményből, valamint – az e törvényben meghatározott feltételek esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 225/L. §-a tartalmazza azon rendelkezéseket, melyeket a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell. Itt felsorolásra kerültek a Kttv. 141. §-ának (1)-(9) bekezdései, azaz az idegen-nyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Részmunkaidős köztisztviselő idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Részmunkaidős köztisztviselő nyelvpótlékának mértéke arányos a munkaidővel?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az idegennyelv-tudási pótlék nem a munkaidő mértékével, az elvégzett munka mennyiségével függ össze, hanem ahhoz kötődik, hogy egy adott munkakörben idegen nyelv használata szükséges, vagy lehet szükséges.Ennek megfelelően nem tartjuk indokoltnak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Kormánytisztviselők, köztisztviselők nyelvpótléka 2015-től

Kérdés: 2015-től valóban alanyi jogon jár a nyelvpótlék a köztisztviselőknek orosz nyelvvizsga esetén is?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől módosult a Kttv. 141. §-ának (6) bekezdése. A módosított rendelkezés szerint az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Polgármesteri költségátalány megállapítása

Kérdés: A polgármestert a Pttv. 3. § (2) bekezdése szerinti illetmény és a Ktv. 48. §-a szerinti nyelvpótlék, továbbá a 18. § (2) bekezdése szerinti költségátalány illeti meg. A költségátalány kiszámolásakor beleszámítjuk-e a nyelvpótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...nyelvpótlék illetménypótlék, mely a teljes illetményheztartozó elem, míg a költségátalány a polgármesteri tisztség ellátásávalösszefüggő költségek megtérítésére szolgál. A kettő teljesen külön válikegymástól. A Pttv. 18. § (2)-(3) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Köztisztviselők idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Köztisztviselőként befejeztem főiskolai tanulmányaimat, diplomámat július hónapban kaptam meg. Munkáltatóm át is sorolta a béremet a magasabb kategóriába. Angol nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezem, de a munkáltatóm nem adja meg rá az idegennyelv-tudási pótlékot, mondván, nem használom a munkámhoz. A Ktv. 48. § (6) bekezdése alapján az én értelmezésemben részemre alanyi jogon jár a pótlék. Helyesen gondolom?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény(Ktv.) 48. § (6) bekezdés valóban rögzíti, hogy a három kiemelt nyelv, tehát azangol, francia és német nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék – afőszabálytól eltérően, amely ahhoz köti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Polgármester – illetmény nélkül

Kérdés: Főállású polgármester esetében – kérésére – mellőzhető-e az illetmény megállapítása, annak ellenére, hogy az 1994. évi LXIV. törvény ezt meghatározza?
Részlet a válaszából: […] ...terhelő – járulékfizetési kötelezettség aképviselő-testületet terheli. A Ktv. egyes meghatározott rendelkezéseit – pl. amunkaidő, nyelvpótlék, 13. havi illetmény, kiküldetés, jubileumi jutalom,étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés – ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.

Nyelvpótlék

Kérdés: Az EU-csatlakozás után született-e törvény, amely szerint a közalkalmazottaknak is alanyi jogon jár a nyelvpótlék?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszonyban jelenleg nincs olyanhatályos rendelkezés, amely alanyi jogon előírná a nyelvpótlékot. Aközszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottak részére a Ktv.2001. július 1-jei hatállyal vezette be az alanyi jogon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Nyelvpótlék

Kérdés: A Ktv. 48. § (6) bekezdése alapján jár-e a köztisztviselőnek a nyelvpótlék alanyi jogon angol, német, francia nyelvvizsga esetén, ha a munkájához nem használja a nyelvet?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 2001. július 1-jei hatályú módosítása sok köztisztviselő számára kedvező fordulatot hozott a nyelvpótlék szabályozása tekintetében.Minden idegen nyelvre vonatkozóan, a Ktv. továbbra is rögzíti azt az általános kitételt, hogy ha a köztisztviselő olyan munkakört...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

Tiszteletdíjas polgármester végkielégítése

Kérdés: Jár-e végkielégítés a tiszteletdíjas polgármesternek, ha nem indul a következő választásokon?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármester díjazásának, költségtérítésének kérdését, részben visszautal a Ktv.-re. Többek között az illetménypótlék, a nyelvpótlék, a 13. havi juttatás, a jubileumi jutalom kérdését a Ktv.-ben szabályozott módon rendeli alkalmazni.A társadalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.