Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott nyelvpótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszból: […]pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv. 141. §-ának (6) bekezdése alapján az angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az ott meghatározott mértékben. Miután polgármester alatt a Kttv. 225/K. §-a alapján az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után - ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást, nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat bemutatta - megillette volna az idegennyelv-tudási pótlék.A munkajogi elévülési idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Részmunkaidős köztisztviselő idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Részmunkaidős köztisztviselő nyelvpótlékának mértéke arányos a munkaidővel?
Részlet a válaszból: […]munka mennyiségével függ össze, hanem ahhoz kötődik, hogy egy adott munkakörben idegen nyelv használata szükséges, vagy lehet szükséges.Ennek megfelelően nem tartjuk indokoltnak az idegen-nyelv-tudási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4773
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kormánytisztviselők, köztisztviselők nyelvpótléka 2015-től

Kérdés: 2015-től valóban alanyi jogon jár a nyelvpótlék a köztisztviselőknek orosz nyelvvizsga esetén is?
Részlet a válaszból: […]és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3891
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Polgármesteri költségátalány megállapítása

Kérdés: A polgármestert a Pttv. 3. § (2) bekezdése szerinti illetmény és a Ktv. 48. §-a szerinti nyelvpótlék, továbbá a 18. § (2) bekezdése szerinti költségátalány illeti meg. A költségátalány kiszámolásakor beleszámítjuk-e a nyelvpótlékot?
Részlet a válaszból: […]költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány minimális összege illeti meg. A költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben a polgármester nyilatkozhat költség levonásáról. Ebben az esetben a polgármesternél jövedelemnek a nyilatkozata szerinti költséggel csökkentett összeg fog minősülni. A polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2826
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Köztisztviselők idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Köztisztviselőként befejeztem főiskolai tanulmányaimat, diplomámat július hónapban kaptam meg. Munkáltatóm át is sorolta a béremet a magasabb kategóriába. Angol nyelvből alapfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezem, de a munkáltatóm nem adja meg rá az idegennyelv-tudási pótlékot, mondván, nem használom a munkámhoz. A Ktv. 48. § (6) bekezdése alapján az én értelmezésemben részemre alanyi jogon jár a pótlék. Helyesen gondolom?
Részlet a válaszból: […]kifizethetőségét, hogy a munkakörben szükséges-e az adott nyelv használata - alanyi jogon jár. A pótlék mértéke alapfokú "C" típusú nyelvvizsga esetén az illetményalap 15%-a. Amennyiben a köztisztviselő ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú, illetve különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult. Az nem derül ki a kérdésből, hogy a munkáltató közigazgatási szerv tanulmányi szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújtott-e esetleg a nyelvvizsga megszerzéséhez. Ugyanis a köztisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2504
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Nyelvpótlék

Kérdés: Az EU-csatlakozás után született-e törvény, amely szerint a közalkalmazottaknak is alanyi jogon jár a nyelvpótlék?
Részlet a válaszból: […]idegennyelv-tudási pótlékot az angol, a francia és a német nyelv tekintetében. Úgy tűnik föl azonban, hogy a köztisztviselők sem sokáig élhetnek ezzel a lehetőséggel, mert a Ktv. Parlament elé benyújtott módosítási tervezete ismételten megszüntetné ennek az alanyi jogon való juttatását. A jogalkotó szándékát könnyen átláthatjuk. Vannak olyan munkakörök, ahol alkalmazási feltétel az idegen nyelv tudása, mert e nélkül a munkakör nem látható el eredményesen. Ekkor a jogviszony létesítésének feltétele a nyelvismeret, tehát annak további pótlékkal való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 971
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nyelvpótlék

Kérdés: A Ktv. 48. § (6) bekezdése alapján jár-e a köztisztviselőnek a nyelvpótlék alanyi jogon angol, német, francia nyelvvizsga esetén, ha a munkájához nem használja a nyelvet?
Részlet a válaszból: […]igazolni. Államilag elismert nyelvvizsgának minősül minden olyan nyelvvizsga, amelyet a 71/1998. Korm. rendelet szabályai alapján akkreditált vizsgarendszer szerint, vizsgáztatási joggal felruházott szervezet folytatott le, és amely a nyelvismeret tanúsítására szolgál. Külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról a 26/2000. OM rendelet szabályai az irányadók. Igen lényeges körülmény, hogy amennyiben kérdéses egy-egy nyelvvizsga-bizonyítvány elfogadhatósága, a bizonyítási, igazolási kötelezettség mindig a köztisztviselőt terheli. Megállapítottuk tehát, hogy fő szabályként a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket. Ezekre vonatkozóan a Ktv. 48. § (5) bekezdése megállapítja a pótlék lehetséges mértékét. A Ktv. 48. § (6)-(7) bekezdése ettől eltérően rendelkezik arra az esetre vonatkozóan, ha a köztisztviselő angol, német vagy francia nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával. E három idegen nyelvet úgy tekinti a jogalkotó, mint kiemelt idegen nyelvet, ezért rögzíti, hogy e három nyelv esetében alanyi jogon jár a nyelvpótlék a különböző szintű és fokú nyelvvizsgák esetében. Így tehát az alanyi jogon járó pótlék esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 661
Kapcsolódó tárgyszavak: