Nyelvi képzés áfája 2020-ban

Kérdés: Egyetemünk nyelvi felkészítő tanfolyamokat, valamint államilag elismert nyelvvizsgát szervez. Módosult az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése, továbbra is áfamentesen számlázhatjuk ezeket a képzéseket?
Részlet a válaszából: […] ...oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamintd) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után – ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást, nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat bemutatta – megillette volna az idegennyelv-tudási pótlék.A munkajogi elévülési idő 3 év, erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja

Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszából: […] ...bemutatása napjától jogosult az I. besorolási osztályba lépni, a munkáltató pedig e naptól köteles őt oda besorolni.Ki kell emelni, hogy nyelvvizsga hiányában önmagában a tanulmányi kötelezettségek teljesítése nem jelenti a diploma megszerzését, és az erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] ...uniós támogatások utólagos megtérítését,d)a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e)a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f)az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott képesítési követelmény alóli felmentése

Kérdés: A családsegítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott részére a garantált bérminimum lett megállapítva. Nevezett másodéves szociális munkás főiskolai hallgató. A bére helyesen van megállapítva, vagy részére meg kell állapítani a felsőfokú végzettség szerinti bért?
Részlet a válaszából: […] ...képesítés megszerzését, vagyc) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a munkavállaló az előírt végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg.Arra vonatkozóan, hogy a képesítési előírások alól felmentést kapott személyt hogyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Következő évre áthúzódó tb-ellátás

Kérdés: Következő évre áthúzódó tb-ellátást (a 11. havi tb-ellátás csak következő év januárban lett átutalva) az intézménynél mint bérköltségcsökkentést, vagy a következő évek személyijuttatás-visszatérítéseként (B411) kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...uniós támogatások utólagos megtérítését,d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e) a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Rovatrend II.

Kérdés: Saját termelésű készleteink (bor, pezsgő) értékesítése után visszaigényeljük a NAV-tól a jövedéki adót. Helyesen könyveljük-e a B411 rovatra?
Részlet a válaszából: […] ...uniós támogatások utólagos megtérítését,d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e) a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

ERA-kód

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervnek (a nulla kötelezettséggel szemben elszámolható kötelezettség csökkentő tételei után), a NAV kiutalja az igényelt összeget. Melyik ERA-kódra könyvelendő, B16 mint kapott támogatás vagy B411 mint egyéb bevétel? Azt figyelembe véve, hogy ez nem egy előírt kötelezettség visszatérítése.
Részlet a válaszából: […] ...uniós támogatások utólagos megtérítését,d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e) a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Nyugdíjas dajka visszafoglalkoztatása

Kérdés: Intézményünkben az alábbi probléma vetődött fel: a kétnyelvű nemzetiségi óvoda dajkája a nők 40 éves jogosultságával megy nyugdíjba. Amennyiben nem találunk helyette mást (dajka végzettség, nemzetiségi nyelvvizsgával), akkor visszajöhet-e dolgozni a nyugdíj folyósítása mellett? Óvodában foglalkoztathatjuk-e közalkalmazotti jogviszonyon kívül más jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az óvodában foglalkoztatott dajka mindenképpen közalkalmazotti jogviszonyban áll, a más formában történő foglalkoztatás (megbízási szerződés, munkaviszony) színleltnek minősül. A nők negyvenéves öregségi nyugdíjának igénybevételéhez a dajka jogviszonyát mindenképpen meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Nyelvvizsga-amnesztia

Kérdés: 40 éves kor felett főiskolai egyetemi diploma megszerzéséhez kell nyelvvizsga? Nyelvvizsga hiánya miatt a 40 év betöltése után ki kell adni az egyetemeknek, főiskoláknak a diplomát? Van-e erre jogszabályi rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] ...a 40. életév betöltésével nem lehet mentesülni a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga követelménye alól. A felsőoktatási törvény szabályozása ennél jóval szűkebb körben ad lehetőséget a mentesülésre. Ha az oklevél, illetve bizonyítvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3
4