Nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: Közös hivatalnál az adóügyi előadó (köztisztviselő) nyugdíjba megy 40 év munkaviszony után. Nyugdíj mellett a hivatal szeretné őt foglalkoztatni a Munka Törvénykönyve szerint. Ez lehetséges? Vagy az önkormányzat alkalmazza a Munka Törvénykönyve szerint? Melyik jogi szabályozás érvényes a fenti esetre?
Részlet a válaszából: […] ...1700/2012. Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről csak a központi költségvetési szervekre terjed ki, tehát az önkormányzatokra, önkormányzati költségvetési szervekre nem.Ennek megfelelően nem tiltott, hogy a nyugdíjkorhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Nyugdíj-szüneteltetési szabályok

Kérdés: Negyven év munkaviszony után 2018-ban nyugdíjba mentem. Eddig nem dolgoztam nyugdíjasként, de most lehetőséget kaptam, hogy egy költségvetési intézményben dolgozzak a nyugdíj mellett, mint Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott, napi 4 órában. Dolgozhatok majd úgy, hogy közben a nyugdíjamat is felveszem? A jövedelemkorlátot kell figyelni? Számít az, hogy a megszűnt (nyugdíjazás előtti) jogviszonyomban köztisztviselőként dolgoztam?
Részlet a válaszából: […] ...Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, így nem fizet egyéni járulékot, így nyugdíjjárulékot sem. Ennek megfelelően - mivel nincs nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, kereset - nem érvényesül a kereseti korlát (Tny...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
Kapcsolódó címkék:  

Megbízási díj és nyugdíj miatti kereseti korlát

Kérdés: Megbízási jogviszonyban dolgozom egy önkormányzatnál, és a megbízási díj 90%-a után fizetek járulékot és szja-t. 2018-ban mennyi lehet a keresetem? A megbízási díj teljes összegét kell figyelembe venni, vagy csak a 90%-os összeget, hogy ne lépjem át a minimálbér 18-szorosát?
Részlet a válaszából: […] ...az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, nők öregségi nyugdíjában vagy a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címkék:    

Biztosítás elbírálása megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás esetén, társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság

Kérdés: Megbízásos szerződéssel dolgozom, a munkáltató nem fizet utánam semmit? Amennyiben én magam után fizetem a 6810 Ft járulékot, számíthatok-e nyugdíjra?
Részlet a válaszából: […] ...megbízási szerződés alapján fennálló jogviszonya szerint biztosítottnak minősül, a kifizető levonja a 16% személyi jövedelemadót, 10% nyugdíjjárulékot, 3% pénzbeli és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, valamint megfizeti a 27% szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Átmeneti szabályok a korhatár előtti ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérdés: 1953. februárban született férfi 41 év munkaviszonnyal korhatár alatti ellátást milyen feltételekkel vehet igénybe és mikor? Mi a teendője ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugellátások megszűntek, korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. de­cember 31-ét követő kezdőnaptól nem állapítható meg. Ez alól csak néhány átmeneti kivételi szabályt határoztak meg, melyek a következők: 2011. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.
Kapcsolódó címkék:  

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...4. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a jogviszonymegszűnik a programban részt vevő előrehozott öregségi, illetőleg öregségi nyugdíjravaló jogosultsága életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinekmegszerzésével. A Péptv. 4. § (5) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Nyugdíjas ülnök tiszteletdíja

Kérdés: Nyugdíjas vagyok, kijelöltek bírósági ülnöknek 4200 Ft tiszteletdíjjal. Hogyan fogok adózni, csak a tiszteletdíjból, vagy összevonják a nyugdíjammal, és az után adózom? Mennyi százalékkal?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj 2011. január 1-jétől adómentes bevételnek számítaz Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.2. pontja szerint. Ez egyúttal azt isjelenti, hogy a nyugdíjat akkor sem kell bevallania, ha az adóévben a nyugdíjánkívül adóköteles jövedelmet is szerez. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:  

Nők "40 éves nyugdíjra" való jogosultságára tekintettel történő felmentés lehetősége a 2011. április 2-ától hatályba lépett Kjt.-módosítás alapján

Kérdés: Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy jogosult lenne-e jubileumi jutalomra az a közalkalmazott, aki 2011. december 31-étől szeretne nyugdíjas lenni, a 40 éves szolgálati idő szerint. Születési ideje 1953. január 10. 1971. július 1-jén kezdett el dolgozni, de 1971. 07. 01-től 1971. 12. 31-ig Állami Biztosítóban dolgozott, tehát nem közalkalmazottként. Ezt követően, és jelenleg is közalkalmazottként dolgozik. A 40 éves szolgálati idő beszámítását megkérte a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, akik 2010. december 31-éig 39 év 194 nap szolgálati időt mutattak ki.
Részlet a válaszából: […] ...társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) 18. § (2a) bekezdés szerint öregségi teljes nyugdíjraéletkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven évjogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.