Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyugdíj-szüneteltetési szabályok

Kérdés: Negyven év munkaviszony után 2018-ban nyugdíjba mentem. Eddig nem dolgoztam nyugdíjasként, de most lehetőséget kaptam, hogy egy költségvetési intézményben dolgozzak a nyugdíj mellett, mint Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott, napi 4 órában. Dolgozhatok majd úgy, hogy közben a nyugdíjamat is felveszem? A jövedelemkorlátot kell figyelni? Számít az, hogy a megszűnt (nyugdíjazás előtti) jogviszonyomban köztisztviselőként dolgoztam?
Részlet a válaszból: […]képező jövedelem, kereset - nem érvényesül a kereseti korlát (Tny. 83/B. § szerinti korlát). Szüneteltetni csak a közszférabeli jogviszonyok esetében kell a nyugdíjat, tehát erre sem kerül sor. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy nem jogszerű, ha az Mt. szerinti jogviszony létesítésére a Kjt., Kttv. rendelkezéseivel ellentétesen kerül sor, esetleg kifejezetten a nyugdíj-szüneteltetési szabályok megkerülésére, egyedi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4936
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Megbízási díj és nyugdíj miatti kereseti korlát

Kérdés: Megbízási jogviszonyban dolgozom egy önkormányzatnál, és a megbízási díj 90%-a után fizetek járulékot és szja-t. 2018-ban mennyi lehet a keresetem? A megbízási díj teljes összegét kell figyelembe venni, vagy csak a 90%-os összeget, hogy ne lépjem át a minimálbér 18-szorosát?
Részlet a válaszból: […]összegének ti-zen-nyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.A megbízási jogviszony biztosítási jogviszonynak minősül, és az alapján nyugdíjjárulék-fizetésre (levonásra) kerül sor. A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapot képező jövedelme után fizeti meg, azaz az Szja-tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4765
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Biztosítás elbírálása megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás esetén, társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság

Kérdés: Megbízásos szerződéssel dolgozom, a munkáltató nem fizet utánam semmit? Amennyiben én magam után fizetem a 6810 Ft járulékot, számíthatok-e nyugdíjra?
Részlet a válaszból: […]teljesítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot, ha sem a tevékenység időtartama, sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg, akkor a díj kifizetéséig (esedékességéig) eltelt időtartamot kell figyelembe venni. Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, illetőleg a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedékességekor) kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség elbírálásához a kifizetett díjból - ideértve az előleget is - a személyijövedelem­adó-előleg alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt.Amennyiben tehát Ön a megbízási szerződés alapján fennálló jogviszonya szerint biztosítottnak minősül, a kifizető levonja a 16% személyi jövedelemadót, 10% nyugdíjjárulékot, 3% pénzbeli és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, valamint megfizeti a 27% szociális hozzájárulási adót. Ebben az esetben Ön jogosult a társadalombiztosítási ellátásokra, tehát nyugdíjra jogosító szolgálati időt is szerez. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy ha a megbízási szerződés alapján fennálló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával.Ha a megbízási joviszonya alapján Ön nem válik biztosítottá, a kifizető Öntől csak személyi jövedelemadót von. Ez utóbbi esetben Ön - ha csak ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Átmeneti szabályok a korhatár előtti ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérdés: 1953. februárban született férfi 41 év munkaviszonnyal korhatár alatti ellátást milyen feltételekkel vehet igénybe és mikor? Mi a teendője ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]megszerezte, azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is;2. az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett;3. az, aki a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett;4. az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte;5. az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3443
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszból: […]jutalomhoz szükséges 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is megszerezte. Másként kell azonban megítélni a Kjt. 78. § (3) és (4) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" kérdését. A 78. § (3) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján szűnik meg, tehát felmentéssel, méghozzá a következő okokból: - a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. § alapján), - az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételei­vel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi, vagy - a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A közalkalmazott akkor részesül a fenti paragrafus (1) bekezdés b)-h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Kimondja továbbá a (3) bekezdés, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kerül sor, b) a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Tekintettel arra, hogy Önnek a jogviszonya nem felmentéssel fog megszűnni, tehát nem a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján, hanem a prémium­évek program szabályai szerint, azaz a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont alapján, a Kjt. 78. § (3) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" nem jár Önnek. A Kjt. 78. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdésének b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3045

6. találat: Nyugdíjas ülnök tiszteletdíja

Kérdés: Nyugdíjas vagyok, kijelöltek bírósági ülnöknek 4200 Ft tiszteletdíjjal. Hogyan fogok adózni, csak a tiszteletdíjból, vagy összevonják a nyugdíjammal, és az után adózom? Mennyi százalékkal?
Részlet a válaszból: […]költség). Ha nem tudja igazolni a költségeit, lehetősége van arra is, hogy az igazolás nélkül elszámolható 10 százalék költséghányadot érvényesítse. Ebben az esetben a bevétel 90 százaléka, azaz a 4200 Ft-ban megállapított tiszteletdíj esetén (4200 x 0,9) 3780 Ft lesz a jövedelme. 2011. évben az adó alapjául szolgáló jövedelemhez hozzá kell adni az adóalap-kiegészítést, amely a jövedelem 27 százaléka. Az adóalap (3780 Ft + 1021 Ft = 4801 Ft) után 16 százalékos mértékű adót (768 Ft) kell fizetni. A tiszteletdíjból a kifizetésekor vélhetően levonják az adóelőleget, és költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot is kérnek az adóelőleg megállapításához. Ettől függetlenül be kell vallania a jövedelmét. Ha a kifizetőnek a 10 százalék költséghányadról nyilatkozik, és év végén is ennek figyelembevételével kívánja megállapítani az adóját, továbbá a kifizető a leírtaknak megfelelően hiánytalanul levonta az adóelőleget, akkor a személyijövedelemadó-bevallás benyújtása helyett Ön adhat adónyilatkozatot, vagy kérheti az adóhatóság segítségét az egyszerűsített bevalláshoz. Az egyszerűsített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3012
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nők "40 éves nyugdíjra" való jogosultságára tekintettel történő felmentés lehetősége a 2011. április 2-ától hatályba lépett Kjt.-módosítás alapján

Kérdés: Kérem szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy jogosult lenne-e jubileumi jutalomra az a közalkalmazott, aki 2011. december 31-étől szeretne nyugdíjas lenni, a 40 éves szolgálati idő szerint. Születési ideje 1953. január 10. 1971. július 1-jén kezdett el dolgozni, de 1971. 07. 01-től 1971. 12. 31-ig Állami Biztosítóban dolgozott, tehát nem közalkalmazottként. Ezt követően, és jelenleg is közalkalmazottként dolgozik. A 40 éves szolgálati idő beszámítását megkérte a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, akik 2010. december 31-éig 39 év 194 nap szolgálati időt mutattak ki.
Részlet a válaszból: […]az érintett megszerzi a 40 év jogosultsági időt, úgy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 2011. április 2-ától hatályba lépett módosítása alapján lehetőség van a közalkalmazott felmentésére is a munkáltató részéről, ha arra költségvetése fedezetet nyújt. A Kjt. 30. § (1) bekezdés kiegészült egy új f) ponttal, miszerint "a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A.-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha f) a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi." Amennyiben az érintett közalkalmazott az Állami Biztosítótól nem áthelyezéssel került a következő - elmondásuk szerint - Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, úgy ez az időszak a jubileumi jutalom szempontjából nem számítható be. Tehát a megadott információk alapján 1972. január 1-jétől számítható a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő a jubileumi jutalom szempontjából. Az érintett tehát 2011. december 30-án (a jogviszony megszűnésének napján, tekintettel arra, hogy a nyugdíjat 2011. december 31-ével kívánja megigényelni) még éppen nem fog rendelkezni a 40 év jubileumi jutalomra jogosító idővel. A "40 éves kedvezményes" jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezés [Kjt. 78. § (4) bek.] a következőképpen szól. "Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni." Az érintett közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2918