Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott nyugdíjas tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzatunk fizikai munkakörben nyugdíjas munkavállalót szeretne foglalkoztatni. A leendő munkavállaló magyar állampolgár, Romániából kapja a nyugdíját, román hatóságok állapították meg a jogosultságát. Nyugdíjba vonulásakor még román állampolgár volt. Magyarországra járulékot, adót soha nem fizetett. A munkavállalónak milyen járulékfizetési kötelezettsége van, fizetéséből milyen jogcímeket kell levonni?
Részlet a válaszból: […]nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül,- az előző pontok szerinti saját jogú nyugdíjasnak minősül, és az Mt. szerint munkaviszonyban áll, abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5158
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Konyhai alkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Konyhai alkalmazottunkat közalkalmazotti státuszban foglalkoztatjuk. 1955. 05. 02-án született, a hatályos nyugdíjtörvény szerint 2019. 05. 02-től jogosult lett volna igénybe venni az öregségi nyugdíjat, mert akkor töltötte be a 64. életévét. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy még ebben az évben sem szeretne nyugdíjba vonulni, csak 2021. 05. 02-től. Engedélyezhetjük-e azt neki, hogy közalkalmazottként a 65. életév betöltését követően is megmaradjon a munkaviszonya, és ne kezdeményezze a nyugdíjba vonulását?
Részlet a válaszból: […]dolgozók vonatkozásában).Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a nyugdíjassal történő, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését. Az említett további szabályzók egyes esetekben e körben is engedélyeznek kivételeket. Tehát amennyiben ezen rendelkezések alapján tiltott a nyugdíjas foglalkoztatása, akkor vele a jogviszony nem tartható fenn.Ugyanakkor önkormányzati költségvetési szervekre e korlátozások nem vonatkoznak, tehát ott nincs akadálya a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjjogosultság elérése utáni fenntartásának. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a közszférában végzett munka esetén a nyugdíj folyósítását szüneteltetik arra az időtartamra, amíg az érintett közalkalmazotti jogviszonya fennáll (ha megigényelte a nyugdíjat az érintett).Az érintett szempontjából releváns lehet, hogy nyugdíj mellett a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban 2019. január 1-je óta korlátozás nélkül lehet dolgozni, ugyanis ilyen foglalkoztatás esetén a munkavállaló nem válik biztosítottá,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5152
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Saját jogú nyugdíjban részesülő személy táppénze

Kérdés: Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjast foglalkoztat önkormányzatunk, napi 8 órás munkaidőben. A kérdésem az lenne, hogy a munkavállaló igénybe veheti a táppénzt így, hogy nyugdíj mellett van foglalkoztatva? Ha igen, akkor a táppénzt a MÁK felé jelezni kell, ha nem, akkor a munkavállalónak igazolnia kell a távollétét, és arra az időszakra nem jár neki fizetés, vagy ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]táppénzre sem válik jogosulttá keresőképtelenség esetén. A keresőképtelenséget a munkajogi szabályok szerint természetesen igazolni kell a munkáltató felé.Megjegyezzük azonban, hogy az Mt. szerinti betegszabadság - tekintettel arra, hogy a betegszabadságra járó 70%-os távolléti díjat a munkáltató fizeti, az nem társadalombiztosítási ellátás - megilleti a munkaviszonyban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5121
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszból: […]folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell többek között, ha a nyugdíjas köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban áll. E megfogalmazás 2013 óta egyértelműsítette, hogy csak a köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozik a szüneteltetés.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5104

5. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatható, vagy óraadóként megbízási szerződéssel (heti legfeljebb 10 óra megtartására).Önkormányzati óvoda esetében a nyugdíjasok foglalkoztatása engedélyezett. Ha közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor a foglalkoztatásra, abban az esetben - mivel a foglalkoztatás nem az Mt. szerinti munkaviszonyban történik - ők biztosítottnak minősülnek, egyéni járulékokat is kell tőlük vonni a bruttó illetményből. A Tny. 83/C. §-a alapján továbbá érvényesül a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabály a közalkalmazotti jogviszony fennállásának idejére.Óraadóként, megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén szintén biztosítottnak minősül az alkalmazott pedagógus (a kifizetésre kerülő összeg nagyságának figyelembevételével). Ebből következően az illetménye nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek minősül, így vonatkozik rá a Tny. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát (minimálbér tizen-nyolcszorosa évente), melynek elérése után a nyugdíj szüneteltetésre kerül az adott év december 31-ig.Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy amennyiben nyugdíjast közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4951

6. találat: Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszból: […]hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről, keresetről, ennek hiányában pedig kereseti korlát sem érvényesül esetében.Fontos azonban, hogy ez csak a munkaviszonyra vonatkozik. Ha a magánszemély a keresőtevékenységét megbízási szerződés alapján végzi, akkor e tevékenysége alapján - feltéve, hogy az abból származó jövedelem eléri a biztosítottság határát, azaz a minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4877

7. találat: Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyt. Amennyiben a közalkalmazott a "normál" öregségi nyugdíjat szeretné igénybe venni, úgy nem terheli felmentési kötelezettség a munkáltatót. Amennyiben viszont a munkáltató úgy dönt, megteheti, hogy felmentéssel szünteti meg a jogviszonyt. Ebben az esetben felmentési idő jár a Kjt. 33. §-a szerint.A felmentési időre jogosító közalkalmazotti jog-viszonyban töltött időbe a következő időtartamokat kell beszámítani:- a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál (tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézményeknél) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő (ideértve azt is, ha utóbb a Kjt. hatálya alá került),- Kttv., Áttv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban/állami szolgálati jogviszonyban töltött idő, Ktv., Ktjv. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,- a szolgálati jogviszony időtartama,- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött idő,- Kjt. hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszony időtartama, mindaddig, amíg a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg,- a fentiekben felsorolt időtartamokon belül a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállásának azon időtartama, amely alatt a közalkalmazott nem végzett munkát, a közalkalmazotti jogviszony szünetelt (pl. 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED ideje),- jogelődnél, illetve szervezeti jogállásváltozás esetén az átadónál eltöltött idő,- ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4872

8. találat: Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: A polgármesteri hivatal köztisztviselője a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjlehetőségével élve nyugdíjazását kérte. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet keretében foglalkoztatható-e a volt dolgozónk a polgármesteri hivatalnál úgy, hogy a nyugdíjfolyósítás szüneteltetését nem kéri?
Részlet a válaszból: […]megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja teljesíti személyes közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni.A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja a nyugdíjas-szövetkezetben történő személyes közreműködése alapján nem válik biztosítottá, akkor sem, ha a személyes közreműködési kötelezettsége munkaviszonyon, megbízási jogviszonyon vagy vállalkozási jellegű jogviszonyon alapul [Tbj-tv. 45. § (1) bekezdés].Az öregségi nyugdíjas tag biztosítási kötelezettség alóli mentessége miatt a természetes személy tekintetében járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik.Az ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4658
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Nyugdíjasklubok támogatása

Kérdés: Önkormányzati finanszírozásból működő, városi és kistérségi feladatokat is ellátó művelődési intézmény vagyunk. A városban működő nyugdíjasklubokat az önkormányzat és a képviselők rajtunk keresztül támogatják, oly módon, hogy a kluboknak szánt összeggel megemelik a finanszírozási előirányzatunkat. Tájékoztatást kapunk, mely klub milyen összegű támogatást kap ebből az összegből. A nyugdíjasklubok a nevünkre kiállított számlával számolnak el, melyet mi kifizetünk nekik. A számlák legtöbbször közös rendezvényen elfogyasztott étel, ital, illetve a nyugdíjasklub kirándulásainak busz-, étkezés-, szállásköltségeiről szólnak. Terheli-e intézményünket valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség a fentiek alapján (reprezentáció)? Illetve helyesen járunk-e el, ha ezeket a számlákat egyéb szolgáltatásként vagy szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként számoljuk el?
Részlet a válaszból: […]üdültetés és a gyógyüdültetés nem minősül egészségügyi, illetőleg szociális ellátásnak. Amennyiben tehát a nyújtott juttatások valamelyike szociális ellátásnak minősülhet, akkor ezen pont alapján akár adómentes is lehet.Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint egyes meghatározott juttatásként adóköteles az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul; ideértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát). Idetartozhat tehát például a rendezvényen elfogyasztott étel, ital, kisebb ajándék. Az egyes meghatározott juttatás értékének 1,18-szorosa után a kifizető 15% szja-t és 2018-tól 19,5% ehót fizet.Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének v) pontja szerint jövedelemnek nem számító tétel a jogszabály rendelkezése alapján a cél szerinti felhasználás igazolásával egyidejűleg, vagy azt követően a költségek fedezetére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4655
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása

Kérdés: Karácsonykor az önkormányzat ünnepséget rendezett a nyugdíjasok részére, és ajándékként 4000 Ft/fő értékű utalványt kaptak. Az utalványt a helyi boltokban vásárolhatják le. Miként kell minősíteni ezt a juttatást? Csekély értékű ajándék?
Részlet a válaszból: […]juttatás egyéb körülményei megfelelnek a törvényi feltételeknek.A kérdés alapján nem egyértelmű, hogy az önkormányzat a korábban alkalmazásában álló, "saját" nyugdíjasait vagy pedig a településen élő valamennyi nyugdíjas személyt köszöntötte-e a karácsonyi ünnepségen. Ezért válaszunkban mindkét esetre kitérünk.Csekély értékű ajándéknak a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás minősülhet [Szja-tv. 70. § (5) bek.]. Ha a juttatást utalvány formájában kapja a magánszemély, akkor az - a további feltételek megléte esetén is - csak akkor minősülhet csekély értékű ajándéknak az Szja-tv. 69. §-ának (3) bekezdése alapján, ha az utalványra rá van írva, hogy milyen termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel. Feltétel továbbá az is, hogy az utalvány - a magánszemélyeknek ki nem osztott utalványok visszaváltása kivételével - ne legyen visszaváltható az utalvány kibocsátójánál. Csekély értékű ajándékot ugyanazon magánszemélynek évente legfeljebb három alkalommal lehet adni. A juttatás időpontjáról, értékéről, valamint az ajándékban részesülő magánszemélyek adatairól a kifizetőnek nyilvántartást kell vezetnie.Ha az önkormányzat a saját nyugdíjasait (volt munkavállalóit) ajándékozta meg, és a juttatás körülményei megfelelnek az előzőekben leírtaknak, akkor az ajándékba adott utalványok értékét alapul véve az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint kell az adókötelezettséget teljesítenie [Szja-tv. 70. § (3) bekezdés ac) pont]. Ez azt jelenti, hogy a juttatás értékének 1,19-szerese után - a 2015. évi juttatásra tekintettel - 16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie.Amennyiben az ajándékot a településen élő nyugdíjas személyek kapták, további feltétele is van annak, hogy az csekély értékű ajándéknak minősüljön. Az Szja-tv. 70. §-ának (3) bekezdését záró szövegrész értelmében csekély értékű ajándékot bármely kifizető, bármely magánszemélynek (így az önkormányzat is a település lakóinak) adhat, feltéve hogy az adóévben a kifizető más jövedelmet nem juttatott a megajándékozott magánszemélynek. Így nem alkalmazható a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4135
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést