Konyhai alkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Konyhai alkalmazottunkat közalkalmazotti státuszban foglalkoztatjuk. 1955. 05. 02-án született, a hatályos nyugdíjtörvény szerint 2019. 05. 02-től jogosult lett volna igénybe venni az öregségi nyugdíjat, mert akkor töltötte be a 64. életévét. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy még ebben az évben sem szeretne nyugdíjba vonulni, csak 2021. 05. 02-től. Engedélyezhetjük-e azt neki, hogy közalkalmazottként a 65. életév betöltését követően is megmaradjon a munkaviszonya, és ne kezdeményezze a nyugdíjba vonulását?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozók vonatkozásában).Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a központi költségvetési szervek vonatkozásában megtiltja a nyugdíjassal történő, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését. Az említett további szabályzók egyes esetekben e körben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzatunk fizikai munkakörben nyugdíjas munkavállalót szeretne foglalkoztatni. A leendő munkavállaló magyar állampolgár, Romániából kapja a nyugdíját, román hatóságok állapították meg a jogosultságát. Nyugdíjba vonulásakor még román állampolgár volt. Magyarországra járulékot, adót soha nem fizetett. A munkavállalónak milyen járulékfizetési kötelezettsége van, fizetéséből milyen jogcímeket kell levonni?
Részlet a válaszából: […] ...Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti munkaviszonyban álló munkavállaló, aki saját jogú nyugdíjasnak minősül, nem minősül biztosítottnak, azaz mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól.A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogú nyugdíjas az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Saját jogú nyugdíjban részesülő személy táppénze

Kérdés: Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjast foglalkoztat önkormányzatunk, napi 8 órás munkaidőben. A kérdésem az lenne, hogy a munkavállaló igénybe veheti a táppénzt így, hogy nyugdíj mellett van foglalkoztatva? Ha igen, akkor a táppénzt a MÁK felé jelezni kell, ha nem, akkor a munkavállalónak igazolnia kell a távollétét, és arra az időszakra nem jár neki fizetés, vagy ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] A saját jogú nyugdíjban részesülő személy, aki az Mt. szerinti munkaviszonyban áll, nem minősül biztosítottnak, tehát tőle nem vonnak járulékot. Ez viszont azt is jelenti, hogy táppénzre sem válik jogosulttá keresőképtelenség esetén. A keresőképtelenséget a munkajogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek - figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire - szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógus, oktató. Pedagógus-munkakör ellátására - az óraadó kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthető.Tehát a nyugdíjas óvodapedagógus vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatható, vagy óraadóként megbízási szerződéssel (heti legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől a saját jogú nyugdíjas, így a nők negyvenéves öregségi nyugdíjában részesülő is, aki munkaviszonyban áll, a munkaviszonya alapján nem válik biztosítottá. Biztosítottság hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. Nyugdíjasnak minősül a közalkalmazott, amikor jogosulttá válik az öregségi nyugdíjra. Ugyanakkor a Kjt. csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: A polgármesteri hivatal köztisztviselője a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjlehetőségével élve nyugdíjazását kérte. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet keretében foglalkoztatható-e a volt dolgozónk a polgármesteri hivatalnál úgy, hogy a nyugdíjfolyósítás szüneteltetését nem kéri?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja személyes közreműködését a nyugdíjas-szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti. A külső szolgáltatás nyújtására irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Nyugdíjasklubok támogatása

Kérdés: Önkormányzati finanszírozásból működő, városi és kistérségi feladatokat is ellátó művelődési intézmény vagyunk. A városban működő nyugdíjasklubokat az önkormányzat és a képviselők rajtunk keresztül támogatják, oly módon, hogy a kluboknak szánt összeggel megemelik a finanszírozási előirányzatunkat. Tájékoztatást kapunk, mely klub milyen összegű támogatást kap ebből az összegből. A nyugdíjasklubok a nevünkre kiállított számlával számolnak el, melyet mi kifizetünk nekik. A számlák legtöbbször közös rendezvényen elfogyasztott étel, ital, illetve a nyugdíjasklub kirándulásainak busz-, étkezés-, szállásköltségeiről szólnak. Terheli-e intézményünket valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség a fentiek alapján (reprezentáció)? Illetve helyesen járunk-e el, ha ezeket a számlákat egyéb szolgáltatásként vagy szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjasklub jellemzően magánszemélyekből álló civil szerveződés, amely azonban jogilag nem minősül elkülönült személynek. Ebből következően minden olyan juttatást, amelyet a nyugdíjasklubnak nyújtanak, illetve amelyet a nyugdíjasklub részére finanszíroznak, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása

Kérdés: Karácsonykor az önkormányzat ünnepséget rendezett a nyugdíjasok részére, és ajándékként 4000 Ft/fő értékű utalványt kaptak. Az utalványt a helyi boltokban vásárolhatják le. Miként kell minősíteni ezt a juttatást? Csekély értékű ajándék?
Részlet a válaszából: […] ...juttatott ajándéktárgy, ha annak egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát.A kérdéses esetben a nyugdíjasok megajándékozása olyan rendezvény (karácsonyi ünnepség) keretében történt, amely megfelelne ugyan a hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.
1
2