Nyugdíjjárulék utáni adókedvezmény

Kérdés: Az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás esetén a közteherjeggyel teljesített társadalombiztosítási kötelezettséggel kapcsolatban 2003. évre vonatkozóan igénybe vehető-e az Szja-tv. 33/A. § szerinti adókedvezmény? A munkaügyi központ által kiállított igazoláson a nyugdíjjárulék összege nem szerepel. Az Amk-tv. 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató az alkalmi foglalkoztatás esetén a melléklet második oszlopában meghatározott értékű közteherjeggyel teljesítheti a Tbj-tv. 19. § (2) bekezdésében foglalt nyugdíjjárulék-levonási kötelezettségét. A hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése szerint az Szja-tv. alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként kell figyelembe venni a kifizetett munkadíj sávjához tartozó ellátási alapot, melyet a kiadott igazolás tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a közteherjeggyel teljesíthető a nyugdíjjárulék-levonási kötelezettség, ezért értelmezésünk szerint az Szja-tv. 33/A. §-a alapján a számított adót csökkenti a nem megállapodás szerint fizetett nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjrendszer keretében - nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként - fizetett tagdíj együttes összegének a 25 százaléka, függetlenül attól, hogy a kiadott igazoláson feltüntették-e. Helyesen értelmezzük-e a hivatkozott jogszabályokat?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a hivatkozott törvény mellékletében meghatározott összegű közteherjeggyel teljesítheti a társadalombiztosításijárulék-, nyugdíjjárulék-, egészségügyihozzájárulás-, munkavállalói- és munkaadóijárulék-befizetési, illetve levonási, továbbá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:  

Magánnyugdíjpénztárból történő visszalépés és az adókedvezmény

Kérdés: Fiatal munkatársam jelenleg magánnyugdíjpénztári tag. Azon gondolkodik, hogy élve a lehetőséggel visszalépne a társadalombiztosítási nyugdíj rendszerébe. Nem kell-e visszafizetnie az adókedvezményét? Van-e különbség a nyugdíjjárulék és a nem megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj kedvezménye között?
Részlet a válaszából: […] ...nem megállapodás szerint fizetett nyugdíjjárulék és a nem megállapodás alapján fizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj után egyforma mértékű adókedvezmény jár. Ebből következően, ha a munkatárs visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, az oda...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.