Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés

Kérdés: Önkormányzatunk intézménye egyik alkalmazottjának havonta munkába járással kapcsolatosan távolsági vasúti bérlet hozzájárulást fizet Budapest-Szolnok viszonylatban. A bérlet ára 71 200 forint, melyet az intézmény teljes összegben megtérít. Költségcsökkentés érdekében ötlet szintjén felmerült olyan lehetőség, hogy az érintett alkalmazott számára névre szóló MÁV START Klub Bónusz kártyát adna féléves időintervallumokra, melynek ára jelentősen kevesebb, mint a havibérletek szummája.
1. Megteheti-e az intézmény, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést ilyen formában nyújtsa?
2. Ha igen, megteheti-e az intézmény, hogy differenciál az alkalmazottak között, azaz csak azoknak az alkalmazottnak nyújtja ezt a lehetőséget, akik esetében ez a verzió a költséghatékonyabb?
3. Kötelezheti-e az alkalmazottat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, vagy az alkalmazottnak joga van havibérletet elszámoltatni?
4. a) Könyveléstechnikailag ezt a gazdasági eseményt ugyanúgy személyi juttatásként kell-e könyvelni (K1), vagy mivel egy kártyát vásárol meg az intézmény, dologi kiadás (K3) lesz?
4. b) Ha személyi juttatás, milyen módon szükséges ezt a KIRA-rendszerben számfejteni (azaz havi bontásban vagy egy összegben)?
5. Ha az alkalmazott felmond, az intézmény igényt tarthat-e az időarányos rész visszatérítésére?
6. Van-e bármilyen adóvonzata ennek a lehetőségnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltatónak meg kell állapítania és le kell vonnia a magánszemélyt terhelő 15%-os mértékű adóelőleget, 10%-os mértékű nyugdíjjárulékot, 4%-os mértékű természetbeni és 3%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a munkáltatónak ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Önkormányzati tanácsadó – nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok

Kérdés: A Kttv. 239. §-ban nevesített "önkormányzati tanácsadó" jogviszonyt létesíteni szándékozó öregségi nyugdíjra jogosult esetében is alkalmazandó-e a Tny. 83/C. §-ában rögzített szüneteltetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ha az érintett biztosítottá válik, akkor le kell vonni tőle a személyi jövedelemadót, a nyugdíjjárulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, és amennyiben nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Önkormányzat nyújtotta iskola-kezdési támogatás adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzat 2019. évben szeretne iskolakezdési támogatást adni minden olyan, az önkormányzat illetékességi területén élő magánszemélynek, akinek a gyermeke megkezdi az általános iskola első osztályát. Miután 2019-től nem minősül ez a támogatás béren kívüli juttatásnak, hogyan kell könyvelni ezt a kiadást az önkormányzatnál? Milyen adók és járulékok terhelik az önkormányzatot mint kifizetőt, és mit kell levonnia a magánszemélyektől?
Részlet a válaszából: […] ...fizetendő egyéni közterhek levonására nincs mód.A magánszemélynek pénzben kifizetett támogatás összegéből le kell vonni 10 százalék nyugdíjjárulékot, 8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, a kifizetőt pedig 19,5 százalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] ...minősül az alkalmazott pedagógus (a kifizetésre kerülő összeg nagyságának figyelembevételével). Ebből következően az illetménye nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek minősül, így vonatkozik rá a Tny. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Nyugdíj-szüneteltetési szabályok

Kérdés: Negyven év munkaviszony után 2018-ban nyugdíjba mentem. Eddig nem dolgoztam nyugdíjasként, de most lehetőséget kaptam, hogy egy költségvetési intézményben dolgozzak a nyugdíj mellett, mint Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatott, napi 4 órában. Dolgozhatok majd úgy, hogy közben a nyugdíjamat is felveszem? A jövedelemkorlátot kell figyelni? Számít az, hogy a megszűnt (nyugdíjazás előtti) jogviszonyomban köztisztviselőként dolgoztam?
Részlet a válaszából: […] ...Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, így nem fizet egyéni járulékot, így nyugdíjjárulékot sem. Ennek megfelelően – mivel nincs nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem, kereset – nem érvényesül a kereseti korlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő is, aki munkaviszonyban áll, a munkaviszonya alapján nem válik biztosítottá. Biztosítottság hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről, keresetről, ennek hiányában pedig kereseti korlát sem érvényesül esetében.Fontos azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Megbízási díj és nyugdíj miatti kereseti korlát

Kérdés: Megbízási jogviszonyban dolgozom egy önkormányzatnál, és a megbízási díj 90%-a után fizetek járulékot és szja-t. 2018-ban mennyi lehet a keresetem? A megbízási díj teljes összegét kell figyelembe venni, vagy csak a 90%-os összeget, hogy ne lépjem át a minimálbér 18-szorosát?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: A polgármesteri hivatal köztisztviselője a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjlehetőségével élve nyugdíjazását kérte. A közérdekű nyugdíjas-szövetkezet keretében foglalkoztatható-e a volt dolgozónk a polgármesteri hivatalnál úgy, hogy a nyugdíjfolyósítás szüneteltetését nem kéri?
Részlet a válaszából: […] ...a kereseti korlát, illetve nyugdíj-szüneteltetés szabálya. A?foglalkoztatás nem minősül közszolgálati jogviszonynak, és nem keletkezik nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem.Ennek megfelelően tehát az érintettnek nem kell kérnie a nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] ...be nem töltött, nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő által fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
1
2
3
7