Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott oktatási szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óraadó tanárok számlázása

Kérdés: Egyetemünk alkalmaz egyéni vállalkozóként vagy kft.-tagként óraadó tanárokat. Jól értelmezzük, hogy az egyetemi oktatásban részt vevő oktatók az Áfa-tv. 165. §-a alapján mentesülnek a számlakibocsátási kötelezettség és a számla-adat-szolgáltatási kötelezettség alól, de számviteli bizonylatot ki kell állítaniuk?
Részlet a válaszból: […]minősül.Az Áfa-tv. 85. §-ának i) pontja szerint adómentes az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás - az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg -, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző vagy - nemzetközi szerződés alapján - belföldön működő külföldi kulturális intézet - ilyen minőségében - teljesít.A számlakiállítás alóli mentesülés feltétele, hogy a felsőoktatást közszolgáltató végezze. Az óraadó tanárok nem közszolgáltató, és nem közszolgáltatói minőségükben végzik az oktatási szolgáltatást, ezért rájuk a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5454

2. találat: Külföldi által nyújtott oktatási szolgáltatás

Kérdés: Milyen eljárást kell követni, ha külföldi állampolgár, aki magyar adószámmal már rendelkezik, oktatás szakmai szolgáltatást nyújtana számla ellenében?
Részlet a válaszból: […]cég) végezné. Ha az SZJ 80-as szolgáltatáscsoportba tartozó oktatásról van szó, illetve az SZJ 74.14.23.4-es szolgáltatáscsoportból oktatási, pedagógiai szakértésről, szaktanácsadásról, vagy az SZJ 74.14.23.4-es csoportból pedagógiai tájékoztatásról, pedagógus-továbbképzés szervezéséről, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezéséről, összehangolásáról, akkor tárgyi adómentesen kell számlázni, azaz nem jár áfafizetési kötelezettséggel a szolgáltatás. Az SZJ 80 szolgáltatáscsoportba - azaz oktatás körébe - csak az a Közokt-tv., az Ftv. és a Szakk-tv.-ben meghatározott feltételek szerint folyó iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli szervezett nevelési és oktatási szolgáltatás tartozik, amely meghatározott hatósági bizonyítvány, jogosítvány, vagy valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges képesítés megszerzésére készít fel, valamint az ezt kiegészítő, kapcsolódó oktatási szolgáltatások. 2003. január 1-jétől tovább szűkül a tárgyi mentes kör, mivel a köz-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 121