Elhunyt személy, illetve civil szervezet részére adományozott jutalom

Kérdés: Az önkormányzat rendelet alapján kitüntetéssel járó pénzjutalmat adományoz. Milyen módon kell helyesen eljárni a következő esetekben (adózás, alátámasztó dokumentumok)?
a) Elhunyt részére,
b) civil szervezet részére.
Véleményünk szerint az elhunyt részére kifizetendő összeg az örökösnek számfejthető, de milyen jogcímen? A civil szervezet pedig a teljes összeget vissza nem térítendő támogatásként kapná meg, elszámolási kötelezettség nélkül, támogatói okirat alapján. Helyes-e ez így? Ha nem, akkor hogyan járjunk el?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a közszolgálati jogviszony megszűnik a köztisztviselő halálával. A Kttv. alapján tehát fenn nem álló jogviszonyban, elhunyt köztisztviselő (illetve örököse) részére jutalom, elismerés nem adható. Szintén kizárt a Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Önkéntesek költségtérítése

Kérdés: A felsőoktatási intézmény oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokhoz önkénteseket foglalkoztat (hallgatók, vendégprofesszor, emeritus, vendégelőadó) közérdekű önkéntes szerződés megkötése mellett, ellenszolgáltatás nélkül. A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenység ellátása érdekében költségeket térítsünk meg. A 2. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében önkéntes részére kifizethető az utazás, szállás és étkezés költsége. Az Szja-tv. 7. §-ának y) pontja – adóalapba nem tartozó, illetve költségnek nem számító tételek – utal az önkéntes részére nyújtott juttatás ellenszolgáltatásnak nem minősülő megállapítására. A fentiek alapján amennyiben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban fizetjük ki ezeket a költségeket, akkor kapcsolódik-e hozzá adófizetési kötelezettség, illetve lényeges-e, hogy milyen forrásból történik (pályázati, működési vagy saját bevétel) ezeknek a számláknak a kifizetése? Ha a kifizetőnek nem kell megfizetnie az adóalap 1,19-szerese után a 16% szja-t és 27% ehót, akkor a bizonylatokat milyen analitikával kell felszerelni, hogy bármilyen ellenőrzés alkalmával elfogadható legyen?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény értelmében:Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általa) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Külföldi önkéntesek költségelszámolása

Kérdés: Felsőoktatási intézmény közérdekű önkéntes szerződéseket szeretne kötni külföldi állampolgárokkal. Kérdésünk, hogy elszámolhatunk-e hozzájuk kapcsolódó költségeket abban az esetben, ha adóazonosító jellel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza a közérdekű önkéntes tevékenységet. E szerint közérdekű önkéntes tevékenységnek az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka minősül. A jogszabály hatálya a Magyarország területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Önkéntes munkavállalás

Kérdés: Az önkéntes munka pénzbeli meghatározásánál van-e valamilyen minimális követelmény, amihez igazodni kell? (Például minimálbér hivatalos órabére vagy hasonló.) Ha valaki önkéntes munkát végez, be kell-e jelenteni az adóhatósághoz vagy bárhova, azonkívül hogy évente egy alkalommal a statisztikai hivatal erre vonatkozó rovatát kitöltjük?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről a 2005. évi LXXXVIII. törvény előírásai rendelkeznek.A hivatkozott törvény 2. §-a értelmében a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Közérdekű önkéntes munka időtartamának meghatározása

Kérdés: Az 1993. évi III. tv. 34. §-ának (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult személynek, ha a felülvizsgálatot követő évben is szeretne jogosultságot szerezni FHT-ra, igazolnia kell, hogy a felülvizsgálatot megelőző egy évben az FHT-ra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt, keresőtevékenységet folytatott stb. Ha a jogosult ezt igazolni nem tudja, akkor a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. Önkormányzatunknál közérdekű önkéntes tevékenység végezhető, és többen is jelentkeztek, hogy a 30 napot így szeretnék megszerezni. Közérdekű önkéntes tevékenység esetén, hogyan kell számítani a napokat, naptári időtartam alapján? Például 1 hónapra kötünk szerződést önkéntes feladat elvégzésére, avagy minden egyes önkéntes munkával ledolgozott nap számít egy napnak a 30-ból, így a szerződésnek legalább 6 hétre kell szólnia?
Részlet a válaszából: […]  A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra valójogosultságot évente kell felülvizsgálni. 2012. január 1-jétől csak annak aszemélynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőzőegy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége

Kérdés: Önkormányzatunk szemétszedési akciót szervez a területén. A szemétszedési akcióban részt vesz egy önkéntes munkával foglalkozó alapítvány is. A hulladékgyűjtés kapcsán összegyűjtött szemét elszállításában, illetve lerakásában, ártalmatlanításában, a helyi hulladékszállítással, illetve hulladéklerakással, ártalmatlanítással foglalkozó cégek is részt vesznek. Milyen megítélés alá esik áfaszempontból a szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége, amennyiben a szolgáltatásaikat ingyen nyújtják, illetve ha azért ellenértéket kérnek?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. § a) pontja alapján az Áfa-tv. hatálya aláazon termékértékesítések/szolgáltatásnyújtások tartoznak, amelyeket adóalany -ilyen minőségében – ellenérték fejében teljesít. Az Áfa-tv. 14. §-a a valódiellenérték fejében nyújtott szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.