Önkéntesek költségtérítése

Kérdés: A felsőoktatási intézmény oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokhoz önkénteseket foglalkoztat (hallgatók, vendégprofesszor, emeritus, vendégelőadó) közérdekű önkéntes szerződés megkötése mellett, ellenszolgáltatás nélkül. A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenység ellátása érdekében költségeket térítsünk meg. A 2. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében önkéntes részére kifizethető az utazás, szállás és étkezés költsége. Az Szja-tv. 7. §-ának y) pontja - adóalapba nem tartozó, illetve költségnek nem számító tételek - utal az önkéntes részére nyújtott juttatás ellenszolgáltatásnak nem minősülő megállapítására. A fentiek alapján amennyiben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban fizetjük ki ezeket a költségeket, akkor kapcsolódik-e hozzá adófizetési kötelezettség, illetve lényeges-e, hogy milyen forrásból történik (pályázati, működési vagy saját bevétel) ezeknek a számláknak a kifizetése? Ha a kifizetőnek nem kell megfizetnie az adóalap 1,19-szerese után a 16% szja-t és 27% ehót, akkor a bizonylatokat milyen analitikával kell felszerelni, hogy bármilyen ellenőrzés alkalmával elfogadható legyen?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény értelmében:Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általa) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi önkéntesek költségelszámolása

Kérdés: Felsőoktatási intézmény közérdekű önkéntes szerződéseket szeretne kötni külföldi állampolgárokkal. Kérdésünk, hogy elszámolhatunk-e hozzájuk kapcsolódó költségeket abban az esetben, ha adóazonosító jellel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszából: […] ...önkéntes tevékenységnek az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka minősül. A jogszabály hatálya a Magyarország területén végzett önkéntes munkára terjed ki állampolgárságtól függetlenül.A 3484. számon, "Önkéntesek költségtérítése" témájú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.
Kapcsolódó címkék:  

Önkéntes munkavállalás

Kérdés: Az önkéntes munka pénzbeli meghatározásánál van-e valamilyen minimális követelmény, amihez igazodni kell? (Például minimálbér hivatalos órabére vagy hasonló.) Ha valaki önkéntes munkát végez, be kell-e jelenteni az adóhatósághoz vagy bárhova, azonkívül hogy évente egy alkalommal a statisztikai hivatal erre vonatkozó rovatát kitöltjük?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről a 2005. évi LXXXVIII. törvény előírásai rendelkeznek.A hivatkozott törvény 2. §-a értelmében a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.
Kapcsolódó címke: