Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: Munkavállaló részére a cég önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást. A munkáltatói hozzájárulás mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot. Kérdés, mit kell ez után a munkáltatónak fizetnie, és a 0808-as nyomtatvány mely soraiban kell ezen összegeket szerepeltetnie? A következő két megoldás közül nem tudunk választani. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában feltüntet. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel. Tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54% szja-t és a 29%-os társadalombiztosítási járulékot. A másik változat szerint a munkavállalótól nem von semmilyen járulékot, viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 7. § (1) bek. szerint: "A jövedelemkiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:kc) ...kd) ...ke) ..."A Tbj. 4. § k) pontja alapján a járulékalapot képezőjövedelem:"Az Szja-tv. szerinti, az összevont adóalapba tartozó, azönálló és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.

Munkáltató hozzájárulása a dolgozó önkéntes kölcsönös pénztári befizetéséhez

Kérdés: A 2008. évi új szabályozás szerint az önkéntes kölcsönös pénztárba mennyi munkáltatói hozzájárulás fizethető be adómentesen?
Részlet a válaszából: […] 2008. évben a munkáltató a magánszemély javára havontalegfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegű munkáltatóihozzájárulást fizethet be adómentesen önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba. Ha abefizetés önkéntes kölcsönös egészségpénztárba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Önkéntes nyugdíjpénztári támogatói adomány

Kérdés: Munkáltatónk a dolgozóinak a bérük 5 százalékáig önkéntes nyugdíjpénztárba támogatói adományt nyújt. 2007. évben milyen adóbefizetési kötelezettsége van a munkáltatónak? Milyen adókedvezményekben részesül a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetettés a munkavállaló egyéni pénztári számláján jóváírt támogatói adományadókötelezettsége 2007. évben nem változott. Az egyéni számlán jóváírttámogatói adomány a magánszemély egyéb jövedelmeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Polgármester tiszteletdíja

Kérdés: Polgármesterünk (képviselőnk) a részére járó jutalom (tiszteletdíj) összegét nem kéri számfejteni, hanem az önkéntes nyugdíjpénztárába szeretné utaltatni. Milyen összegben történjen meg az utalás?
Részlet a válaszából: […] Ha a képviselőlemond a tiszteletdíjáról, mert úgy dönt, hogy a képviselői tevékenységétdíjazás nélkül kívánja ellátni, akkor elszámolni (számfejteni) sem kell atiszteletdíjat. Ebben az esetben természetesen adófizetési kötelezettség semmerülhet fel a tiszteletdíjjal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak fizetett hozzájárulás

Kérdés: Hová kell helyesen könyvelni az 1993. évi III. tv. 50. § (2) bekezdése alapján kiállított és az 53. § (1) bekezdésben meghatározott egészségbiztosítási pénztárnak fizetett térítési díj összegét?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott jogszabály alapján a kérdésre nem lehetválaszt adni, mert a kérdés nem kapcsolódik az idézett törvény §-aihoz.A munkáltató által – a munkavállalók részére – az önkénteskölcsönös biztosítópénztáraknak átutalt munkáltatói hozzájárulások,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Kiegészítő nyugdíj

Kérdés: Az iskolában foglalkoztatott nyugdíjas pedagógus egy önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja. Az első vagy az utolsó befizetéstől számított 3 év után veheti fel adómentesen a befizetett tagdíjat, valamint a hozzá kapcsolódó adójóváírást?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv. 3. §. 23. pontja alapján akkor tekinthető aszemélyi jövedelemadó szempontjából nyugdíjnak az önkéntes kölcsönösnyugdíjpénztár által teljesített nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj), ha aszolgáltatást igénybe vevő tagnak, azaz a nyugdíjasnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: 2006. január 1-jétől az adómentesen adható béren kívüli juttatás 400 ezer forintos értékhatárába be kell-e számítani az önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulást, amelyet a jövedelem kiszámításakor nem kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes magánnyugdíjpénztárba fizetett – adóalapba nemtartozó – munkáltatói hozzájárulás összegét nem kell beszámítani az adómentesenadható béren kívüli juttatások 400 ezer forintos értékhatárába.A 71. § hatálya alá tartozó juttatások körébe az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetések utáni adókedvezmények szabályai 2006-tól megváltoztak

Kérdés: Alkalmazottaink szeretnének választ kapni arra a kérdésükre, hogy hátrányos-e számukra az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári befizetések utáni kedvezmények érvényesítésére vonatkozó új szabályozás.
Részlet a válaszából: […] 2006. évtől már nemérvényesíthető a korábbiak szerint adókedvezmény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztáribefizetések után. Ez nem jelenti azt, hogy a kedvezmény "elveszik". A pénztáribefizetések után változatlan mértékkel járó kedvezményt azonban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.

Önkéntes önsegélyező pénztárak

Kérdés: Az utóbbi időben egyre több önkéntes önsegélyező pénztártól keresik fel a dolgozókat tagsági viszony létesítése céljából. A dolgozók a befizetett összeg 87%-át a befizetést követően kb. 2 hét múlva visszakapják a számlájukra, az adójóváírás összegét a tárgyhónapban a bérelszámoláskor érvényesíthetik. Így a dolgozók 17%-kal több jövedelemhez juthatnak. Milyen formában határozható meg a visszafizetés jogcíme? Ki a felelős a jogcím megválasztásáért, a visszajuttatott összeg jogosultságáért, a dolgozó vagy az önkéntes önsegélyező pénztár?
Részlet a válaszából: […] Az Eösz. 3. § d) pontja szerint a tagok, illetve közelihozzátartozóik részére nyújthatnak gyermeknevelési támogatást. A támogatásnyújtásának természetesen alapvető feltétele, hogy a tag, illetőleg közelihozzátartozója háztartásában gyermeket neveljen.Az Öpt. 2. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás adókötelezettsége

Kérdés: Az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás összegét kell-e szerepeltetni az éves jövedelemigazoláson és a munkáltatói elszámoláson, és ha igen, akkor melyik sorban?
Részlet a válaszából: […] Ha a munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárbavagy az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba befizetett hozzájárulás összegenem haladja meg a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér öszszegét,akkor az nem számít a magánszemély bevételének....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.