Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott önkormányzati képviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Lemondás a képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Önkormányzati képviselők lemondanak tiszteletdíjuk egy részéről az alapítvány és az egyesület javára, mi az ezzel kapcsolatos eljárás folyamata?
Részlet a válaszból: […]arról rendelkezni csak nettó módon lehet. Azaz a képviselő vagy teljes egészében lemond a tiszteletdíjról, vagy nem mond le róla, és a részére kifizetendő nettó összegről
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5146

2. találat: Önkormányzati képviselő támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete támogatást szavazott meg egyik képviselőnk részére. Milyen jogszabály adja meg ennek a lehetőségét?
Részlet a válaszból: […]meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sport-egyesület, a sportszövetség és a polgárőr szervezet kivételével az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelőszervének, szervezetének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4885
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Lemondás önkormányzati képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Egyik képviselőnk írásban lemondott a képviselői tiszteletdíjáról az önkormányzat alapítványa javára. Ettől függetlenül kell-e a részére számfejteni a tiszteletdíjat, és csak a nettó összeget utalni az alapítvány számlájára, vagy pedig a bruttó összeg illeti-e meg az alapítványt?
Részlet a válaszból: […]tiszteletdíja terhére teheti meg, tekintettel arra, hogy az Szja-tv. 16. §-a alapján az önkormányzati képviselő tiszteletdíja önálló tevékenységből származó bevétel, melyből a jövedelmet az Szja-tv. 17-23. §-ai figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben a teljes bruttó tiszteletdíjáról mondana le címzetten, az adóelkerülésnek minősülne.A képviselő azt is megteheti, hogy az önkormányzatnál, külön rendelkezés, címzés nélkül mond le a tiszteletdíjról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3634
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Egyéni vállalkozó önkormányzati képviselő tiszteletdíja után fizetendő járulékok

Kérdés: Önkormányzati képviselő tiszteletdíjából (130 000 Ft) kell-e vonni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, amennyiben nincs legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya, azonban egyéni vállalkozó? A Tbj-tv. 31. § (3) bekezdése alapján úgy gondolom, hogy mind a természetbeli, mind a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vonni kell a tiszteletdíjból, mivel az egyéni vállalkozó saját magával nem áll munkaviszonyban. Jól értelmezem-e?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és az egészségbiztosítási járulékot. E főszabály alól kivételeket maga a törvény állapít meg. Egyidejěleg az önkormányzati képviselői és az egyéni vállalkozói jogviszony tekintetében azonban nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy valamelyik jogviszonyban ne
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2017

5. találat: Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról való lemondás elszámolása

Kérdés: Ha az önkormányzati képviselők úgy döntenek, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott bruttó összegű tiszteletdíjukat év közben nem veszik fel, hanem előirányzat-átcsoportosítással dologi kiadásokra ajánlják fel (pl. az önkormányzat részére hangosító berendezést vásárolnak 200 E Ft-ért), akkor is csak a nettó összeget lehet elszámolni a gazdasági tartalomnak megfelelően? Hiszen ebben az esetben nincs külső szervezet - pl. alapítvány -, akinek tovább kell utalni az összeget? Itt az önkormányzati költségvetésen belül történik a felajánlás. Könyvelésben mi a helyes eljárás? A képviselőnek ezt az összeget be kell-e vallania az év végi adóelszámolásában?
Részlet a válaszból: […]meghatározottak szerint át kell csoportosítani a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra vagy beruházási kiadásokra. A képviselőknek, mivel a tiszteletdíjukat nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1651
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Önkormányzati képviselő tiszteletdíja

Kérdés: Önkormányzatunknál egy képviselő 2006. január 1-jétől március 31-éig lemondana tiszteletdíjáról. Megteheti-e ezt, és ha igen, visszakaphatja-e 2006 áprilisától tiszteletdíját?
Részlet a válaszból: […]önkormányzati képviselő-testületben a képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai és tanácsnokai részére megállapítható juttatásokról is (a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szól az 1994. évi LXIV. törvény). A tiszteletdíj mértére vonatkozóan a Ptv. keretszabályokat állapít meg, ezen belül a képviselő-testület helyi rendeletben szabályozhatja annak a konkrét önkormányzatra vonatkozó mértékét. Értelemszerűen a helyi rendelet nem lehet ellentétes, illetve nem terjeszkedhet túl a Ptv. által biztosított kereteken. Vizsgáljuk meg, hogy a Ptv. milyen mértékű tiszteletdíj juttatását biztosítja a képviselők részére. A Ptv. 15. § (1) bekezdése alapján a havi tiszteletdíj nem haladhatja meg a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap - jelenleg 35 000 Ft - és a hivatkozott bekezdésben meghatározott - lakosságszámhoz igazodó - szorzószám szorzatát. Ugyanakkor jelen esetben az a kérdés, hogy van-e a megállapítható tiszteletdíjnak alsó határa, illetve arról lemondhat-e a képviselő. A Ptv. rendelkezése szerint tiszteletdíj állapítható meg, melynek mértéke nem haladhatja meg a törvény által megállapított felső határt. E két rendelkezés együttes értelmezéséből az a következtetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1311
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Önkormányzati képviselőknek juttatott helyi bérlet adózása

Kérdés: Önkormányzatunk az 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bek. a) pontja, valamint a képviselők és bizottsági tagok díjazásáról szóló helyi rendelet alapján (természetbeni juttatásként) a képviselőnek helyi utazási bérletet juttat - bérletleadás és számla nélkül - pénzben. A helyi utazási bérleten kívül a képviselőt megilleti a Képviselők Közlönyének előfizetése; a városháza közvetlen környékén ingyenes parkolás és az önkormányzat sportintézményei szolgáltatásainak térítésmentes igénybevétele. Kizárólag készételvásárlásra jogosító utalványban vagy más ingyenes étkezési juttatásban a képviselő nem részesül. Az Szja-tv. 2005-ben életbe lépő rendelkezései szerint a munkavállalónak ingyenesen juttatott helyi utazási bérlet és az 1. számú melléklet 8.17. pontjában említett juttatás hiányában a havi 2000 forintot meg nem haladó összeg adómentes. Kérdésünk, hogy a helyi utazási bérlet juttatásánál - a jelenleg alkalmazott gyakorlat jogszerű-e, - keletkezik-e adófizetési kötelezettség az önkormányzat számára a 2000 Ft feletti rész után, - az önkormányzatnak kell-e vizsgálnia képviselő további jogviszonyait és az ott biztosított adómentes-adóköteles természetbeni juttatásokat, kell-e ezekről nyilatkozatot kérni (a gyakorlatban előfordul heti 36 órát meghaladó munkaviszony, megbízási szerződés a képviselői tiszteletdíjas külső foglalkoztatáson túl), - a július 1-jén életbe lépő szabályok jelentenek-e újabb változást, szükséges-e, hogy az önkormányzat vásárolja/vásároltassa meg a nevére szóló számla alapján a bérletet a képviselővel?
Részlet a válaszból: […]8.34. pontja, hanem a 3. számú melléklet II.2. pontja az irányadó. Így a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján juttatott bérlet miatt 2005. évben sem keletkezik adókötelezettsége
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1200
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Önkormányzati képviselő tiszteletdíjának átcsoportosítása

Kérdés: Az önkormányzati képviselő írásban lemond kéthavi tiszteletdíjáról. A testületi ülésen javasolja a képviselő-testületnek a felszabaduló tiszteletdíj átcsoportosítását a polgárőrség támogatására. A képviselő-testület határozattal elfogadja a képviselő javaslatát, a polgármester a fentiek alapján javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására. Helyesen járunk-e el, ha az előbbiek alapján a polgárőrségnek nem a számfejtett nettó, hanem a bruttó összeget fizetjük ki?
Részlet a válaszból: […]fizetni utána. A képviselő erre vonatkozó rendelkezése (nyilatkozata) alapján a tiszteletdíj nettó összegét utalhatják át a polgárőrség támogatására. Ha a képviselő-testület határozata alapján lehetőség van arra, hogy a képviselő kéthavi tiszteletdíjának a kifizetésétől (számfejtésétől) eltekintsenek, és az annak megfelelő összeget a költségvetésükben a polgárőrség támogatására átcsoportosítsák,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 915
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Képviselők tiszteletdíja

Kérdés: A Pök-tv. 15. §-a lakosságszámhoz kötött szorzószámokkal rendelkezik az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. Mi az a minimális összeg, amit a képviselő-testület megállapíthat? Vagyis minimális összegnek kell-e tekinteni a jelenlegi 33 000 forintos köztisztviselői illetményalapot, aminél kevesebbet nem állapíthat meg a képviselő-testület, ha a képviselő ezt nem kéri írásban?
Részlet a válaszból: […]- és a hivatkozott bekezdésben meghatározott - lakosságszámhoz igazodó - szorzószám szorzatát. Először ki kell térnünk az illetményalap mértékének a kérdésére. A Ktv. tételesen meghatározza a hatálya alá tartozó közigazgatási szervek részére a mindenkor hatályos illetményalapot oly módon, hogy hivatkozik az állami költségvetésről szóló törvény tárgyévi rendelkezésére. Az illetményalap aktuális mértékét ugyanis nem a Ktv. tartalmazza, arról az állami költségvetési törvény rendelkezik. Ezen szabály hatálybalépésekor azonban számos önkormányzatban jóval magasabb illetményalapot állapított meg a helyi képviselő-testület, mint az a többi közigazgatási szerv vonatkozásában történt, mivel lehetőség volt az illetményalap felfelé történő eltérítésére. Ezt a lehetőséget a Ktv. 2001. július 1-jei módosítása kezdte szűkíteni, és a jelenleg hatályos szabályozás szerint is, mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri. Ily módon még mindig lehetséges, hogy valamely önkormányzatban nem a 33 000 forint és a hivatkozott Pök-tv. 15. § (1) bekezdésben meghatározott szorzószám szorzata jelenti a tiszteletdíj felső határát, hanem egy annál magasabb összeg. Ugyanakkor jelen esetben az a kérdés, hogy mi lenne a megállapítható tiszteletdíj alsó határa. A Pök-tv. rendelkezése szerint tiszteletdíj állapítható meg, melynek mértéke nem haladhatja meg a törvény által megállapított felső határt. E két rendelkezés együttes értelmezéséből az a következtetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 673

10. találat: Polgármester költségátalányának adózása

Kérdés: A Pök-tv. 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "polgármestert, választása szerint - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg." A törvény által biztosított költségátalány mentes-e a személyi jövedelemadó alól, vagy számlával igazoltan lehet csak elszámolni adómentesen úgy, mint a hivatkozott törvény 18. § (1) bekezdésében?
Részlet a válaszból: […]kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány összegét igazolás nélkül elszámolhatja a költségátalányra jogosult magánszemély.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 656
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést