Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott online pénztárgép tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Promóciós tárgyak értékesítése

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési szerv (könyvtár), a jövőben szeretne promóciós tárgyakat értékesíteni (emblémázott pólók, könyvjelzők, táska). Előző számaikban olvastam az alábbi "lehetőséget": "A kiadványok, tájékoztató füzetek, hűtőmágnesek értékesítése lehet akár alaptevékenység is, ha annak célja nem a haszonszerzés, hanem a szakmai alapfeladatok ellátásának elősegítése, így például PR-, marketing-, ismeretterjesztő jellegű tevékenység". A miáltalunk forgalmazni kívánt termékek is beleférnének-e ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszból: […]meghatározottak szerint és mértékben végezhetnek vállalkozási tevékenységet, és olyan mértékben, hogy az alapfeladataik ellátását ne veszélyeztesse. Tehát elsősorban az alapító okiratot kell megvizsgálni, hogy egyáltalán végezhetnek-e vállalkozási tevékenységet, illetve azt, hogy az adott feladat mennyiben szolgálja intézményük alapító okiratban foglalt feladatai megvalósulásának elősegítését.A kiadványok, tájékoztató füzetek, az intézményt vagy annak tevékenységét népszerűsítő, megismertető reklám és promóciós anyagok terjesztése nem vállalkozási tevékenység, azért, mert jellemzően ezeket nem értékesíteni, hanem osztogatni szokták. Valóban jelent meg olyan állásfoglalás konkrétan múzeummal kapcsolatban, hogy ha a múzeumban őrzött tárgyakról készült kiadványt, vagy a múzeumban kiállított tárgyakról készült ajándéktárgyakat, vagy a tárlat témaköréhez kapcsolódó más tárgyakat értékesítenek, akkor - mivel kapcsolódik az alapfeladathoz - nem vállalkozási tevékenység. De ennél sokkal szigorúbb állásfoglalások is jelentek meg, amelyek már önmagában az ellenértékért történő bevételszerző tevékenységet vállalkozási tevékenységnek tekintik, függetlenül attól, hogy van-e nyereségtartalma.Az Önök esetében is azt szükséges vizsgálni, hogy az értékesítendő tárgyak mennyiben kapcsolhatók az alapfeladatokhoz. Várható-e az emblémázott pólók, könyvjelzők, táska értékesítése miatt nagyobb látogatottság, az intézmény ismertségének növelése vagy az olvasás népszerűsítése.Könyvtár esetében pl. a régi, feleslegessé vált könyvek értékesítése, hogy legyen hely az új könyveknek, az alapfeladat megvalósulását szolgálja.A kérdésben közölt információk alapján véleményünk szerint a tervezett értékesítés vállalkozási tevékenységnek fog minősülni, különös tekintettel arra, hogy direkt értékesítési célra vásárolt termékeket kívánnak értékesíteni, nem pedig meglévő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5288

2. találat: Online adatszolgáltatás számlákról, nyugtákról

Kérdés: Intézményünknek üdülője van, amit saját és nem saját dolgozóknak, esetenként más intézményeknek, cégeknek is kiadunk. A forgalom kicsi, ezért nem vettünk pénztárgépet, hanem minden vendégnek számlát állítottunk ki, és eddig beadtuk a PTGSZLAH nyomtatványt azokban a hónapokban, amikor volt vendég. 2020. július 1-je után mi a teendőnk? Marad a PTGSZLAH adatszolgáltatás, vagy más adatszolgáltatást kell teljesítenünk?
Részlet a válaszból: […]vevőnek számlát adjanak, és az így kiállított számlákról havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig beadják a PTGSZLAH adatszolgáltatást. Nagyon fontos hangsúlyozni, a PTGSZLAH adatszolgáltatást az online pénztárgép helyett kiállított számlákról kell beküldeni, és kizárólag azokról a szolgáltatásokról, értékesítésekről, amelyek az említett NGM rendelet szerint online pénztárgép kötelezettség alá esnek.2020. július 1-jét követően a magyar adóalanynak adatot kell szolgáltatnia a kiállított számláiról, feltéve, hogy azt egy másik magyar adóalanynak címezte, és az adott ügylet belföldön teljesült. Amennyiben a számlakiállí-tási kötelezettséget online számlázóprogrammal teljesítik, akkor a program emberi beavatkozás nélkül teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget az adóhatóság felé. Ha kézi számlatömböt használnak, akkor a 2020. 06. 30-át követően, belföldi adóalany vevő részére kibocsátott számlákról a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. Az 500 ezer Ft-ot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást teljesíteni.A PTGSZLAH[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5256

3. találat: Napközi otthonos konyha nyugtája

Kérdés: Önkormányzat által alapított költségvetési szerv üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő napközi otthonos konyhát. Az intézmény alaptevékenység keretében ellátja a közétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), valamint vállalkozási tevékenység keretében lehetőséget biztosít külső (idegen) vendégek étkeztetésére is, akár helyben fogyasztással, akár elvitelre. Az idegen étkezők tekintetében kötelező-e a pénztárgép használata? Ha igen, akkor kiváltható-e azzal, hogy minden vendég részére (akár kéri, akár nem) számlát állítunk ki?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáson.A rendelet szerint online pénztárgépet az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási szolgáltatást nyújtók kötelesek tartani. A bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés az 56.29 egyéb étkeztetés ágazatba tartozik, tehát erre az üzletkörre nem vonatkozik az online pénztárgép-használati kötelezettség.Azok az üzletek, tevékenységet végzők, akik a rendelet szerint nem kötelezettek pénztárgép használatára, a magánszemély vevők részére, ha azok nem kérnek számlát, kézi nyugtát állíthatnak ki. Ha a vevő számlát kér, azt a PTGSZLAH adatszolgáltatáson nem kell jelenteni, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 2020. július 1-jétől eltörölték a 100 000 forint áfatartalmú értékhatárt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5229

4. találat: Pénztárgéphasználat szüneteltetésének bejelentése

Kérdés: Múzeumunkat be kellett zárni a koronavírus-járvány miatt. Kell-e ezzel kapcsolatban bejelentést tennünk az adóhatósághoz?
Részlet a válaszból: […]állami adóhatóság blokkolja a pénztárgépet a bejelentést követő naptól. A szüneteltetést a PTGTAXUZ jelű nyomtatvány és a benyújtást igazoló elfogadó nyugta vagy postai feladóvevény másolatával, annál a szolgáltatónál is be kell jelenteni, amely a pénztárgép és az állami adóhatóság közötti adatátviteli szolgáltatást az üzemeltető részére nyújtja, pl. Magyar Telekom Nyrt. stb. A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és az adóhatóság közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről az adatátviteli szolgáltatást nyújtó szolgáltató az állami adóhatóságot értesíti.A pénztárgép használatának szüneteltetésére vonatkozó bejelentést követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető - szintén a PTGTAXUZ jelű nyomtatványon - bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását. Tehát a múzeum újranyitásakor el kell végezni a pénztárgép újraaktiválásával kapcsolatos teendőket.Szükség lehet a pénztárgépszerviz megkeresésére is. Ha olyan pénztárgépük van, amelyeken már a 9/2016. (III. 25.) NGM rendeletnek megfelelő új szoftver fut, a pénztárgép menüjébe is be kell jegyezni a szüneteltetés megkezdését és annak várható folytatását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5192

5. találat: Pénztárgéppel történő nyugtakibocsátási kötelezettségre vonatkozó előírások

Kérdés: Egy panzió kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújt. A szállóvendégeknek lehetőségük van az ellenértéket bankkártyával, interneten keresztül rendezni. A panzió a foglalás véglegesítéséhez a teljes ellenérték 30 százalékának előlegként történő megfizetését írja elő. Ha a magánszemély szállóvendég az előleget bankkártyával előzetesen kifizeti az interneten keresztül, akkor a szállásadót terheli-e pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.Ugyanezen szakasz (2) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha részére az a) pont alá (egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy) nem tartozó személy, szervezet előleget fizet, ésba) az előleg összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, illetőlegbb) egyéb, a ba) alpont alá nem tartozó esetekben pedig kéri a számla kibocsátását.A fentiek alapján, amennyiben az előleg összege nem éri el a 900 000 forintot, és a magánszemély nem kér számlát a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról, az adóalanyt nem terheli számlakibocsátási kötelezettség, így nyugtakibocsátási kötelezettség sem merül fel. Ebben az esetben számviteli bizonylat kibocsátása elegendő, ugyanakkor ezt a kötelezettségét az adóalany teljesítheti számla kibocsátásával is, azaz van lehetőség számviteli bizonylatként számla kibocsátására.A pénztárgéppel történő nyugtakibocsátási kötelezettséggel kapcsolatban az alábbiakat szükséges leszögezni. Mivel az adóalany az Áfa-tv. 159. §-a (2) bekezdésének bb) pontja alapján mentesül számlakibocsátási kötelezettsége alól, és nem a 165. § alapján, nem jön szóba a 166. §, illetve annak (2) bekezdése, amelyre a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete visszautal.Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. § (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig, azaz a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (az online bankkártyás fizetés idetartozik), pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. A 166. § (1) bekezdése értelmében, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rögzíti, hogy nyugta helyett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5156
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Online pénztárgép vagy számla

Kérdés: Online pénztárgép használatára vagyunk kötelezettek. Azt a közleményt tette közzé az adóhatóság, hogy ha számlát kér a vevő, akkor nem kell beütni a pénztárgépbe a tételt. Ha viszont nem ütjük be, akkor a számláról a PTGSZLAH adatszolgáltatást kellene teljesíteni? Mi lenne a helyes megoldás, ami nem okoz többletadminisztrációt?
Részlet a válaszból: […]készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Amennyiben a vevő kéri a számla kibocsátását, azt az eladónak teljesítenie kell.Az Áfa-tv. szabályaiból következően egy gazdasági eseményről egyféle bizonylatot, vagy számlát, vagy nyugtát kell kibocsátani. Ha intézményük a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket végzi, akkor nyugtaadási kötelezettségüket online pénztárgéppel kell teljesíteni. A ? rendelet nem tartalmaz olyan előírást, hogy a számlával kísért értékesítést a pénztárgépben rögzíteni kell.A PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettséget azoknak az adóalanyoknak kell teljesíteni, akik a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szerint kötelezettek online pénztárgép használatára, de nem rendelkeznek online pénztárgéppel, hanem helyette minden vevőnek számlát állítanak ki. Az így kiállított számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét - az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában - a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5048
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,