Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott online szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Online szállásközvetítés

Kérdés: Egy magyar társaság fő tevékenysége online (azaz interneten keresztül történő) szállásközvetítés. A társaság ügyfelei különböző szálláshelyeket (pl. szállodákat, apartmanokat, vendégházakat) üzemeltető és azokat kiadó vállalkozások, illetve magánszemélyek (szálláshely). A?társaság egy általa fejlesztett és üzemeltetett rendszer segítségével biztosítja, hogy a szálláshely megjelenjen és foglalható legyen a társaság internetes szállásfoglalási rendszerében. A társaság biztosítja, hogy a rendszerébe beérkező szállásfoglalások és ajánlatkérések a szálláshely részére továbbításra kerüljenek. A társaság a szálláshely részére alapszolgáltatásként a rendszer használatát biztosítja, beleértve a használathoz szükséges adminisztrációs felületet is. A rendszerben a szálláshelyre vonatkozó információk jelennek meg, és biztosítja annak foglalhatóságát. A szálláshely saját maga adja meg és tölti fel a rendszerbe a rá vonatkozó információkat, adatokat és fotókat. A vendégek a rendszerben regisztrálva kiválaszthatják a számukra megfelelő szálláshelyet és időpontot, illetve le is foglalhatják azt, vagy ajánlatot kérhetnek. A szálláshely valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A vendég a szálláshely által alkalmazott és vezetett valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyre vonatkozóan küld foglalást, amely esetben a foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában. A válaszüzenettel a vendég és a szálláshely között létrejön a szerződés. A társaság a vendég és a szálláshely közötti jogviszonynak nem alanya. A társaság a vele szerződéses kapcsolatban álló szálláshelyektől jutalékot kap a szolgáltatásaiért a ténylegesen kifizetett vendégéjszakák után. A KSH besorolása szerint a társaság tevékenysége a 79.11.21 Szállásközvetítés.
Kérdéseim a fent vázolt tényállással kapcsolatban:
- A társaság tevékenysége áfa szempontjából elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e, és az arra vonatkozó, speciális áfaszabályok vonatkoznak rá?
- A társaság tevékenységének KSH általi besorolása nem befolyásolja-e az áfamegítélést, illetve a társaság tevékenysége a KSH-besorolástól függetlenül elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]hiányában nincs lehetőség. Az ugyanezen cikk (2) bekezdésének c) pontja rögzíti, hogy az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak különösen a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások.Mivel a társaság által nyújtott szolgáltatás tartalmában egyfajta közvetítési szolgáltatás, azonban egyúttal elektronikus úton nyújtott szolgáltatás is, valóban felmerül a kérdés, hogy melyik szolgáltatásra vonatkozó szabály szerint kell azt megítélni. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok az általános forgalmi adó rendszerébe történő beiktatásának a célja éppen az volt, hogy ezáltal kezelhetővé váljanak a távolról, a nyújtó és a megrendelő személyes kapcsolata (egy helyen történő tartózkodása) nélküli ügyletek is úgy, hogy a szolgáltatás a fogyasztás helye szerint adózzon. Vagyis a cél az volt, hogy bármilyen tartalmú is a szolgáltatás, ha az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak minősül, akkor ezen sajátosságára tekintettel azt ezen különös szabályok (teljesítési hely, MOSS alkalmazhatósága) szerint kell kezelni. Ebből kifolyólag álláspontunk szerint az adott esetben a társaság szolgáltatását elektronikus úton nyújtott szolgáltatásként kell kezelni az áfa rendszerében.Figyelemmel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre - a kérdésben rendelkezésre bocsátott információk alapján -, álláspontunk szerint a társaság tevékenysége elektronikusan nyújtott szolgáltatásnak minősül, tekintve, hogy- a szolgáltatások nyújtása az interneten (azaz globális információs hálózaton) keresztül történik;- a szolgáltatások jelentős mértékben automatizáltak, minimális emberi közreműködést igényelnek (a szálláshelyek maguk töltik fel az adatokat, a vendégek az általuk megadott időpontokra vonatkozóan kereshetnek szállást, a megadott paramétereknek megfelelő szállás foglalása a társaság által biztosított rendszeren keresztül automatikus);- a szolgáltatás nyújtására információs technológia hiányában nem lenne lehetőség, hiszen a vendégek nem lennének képesek a társaság által biztosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4922
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Számlakibocsátási kötelezettség kezelőszemélyzet nélküli automata berendezés útján teljesített, távolról is nyújtható szolgáltatás esetén

Kérdés: Egy társaság az Európai Közösség területén letelepedett adózóként az Európai Közösség országaiba nyújt távolról is nyújtható elektronikus online szolgáltatást zárt informatikai rendszerben természetes személyek részére. Egy olyan online oldalt üzemeltet, ahol utazáshoz lehet társakat keresni. A rendszer teljesen automatizált, ingyenes regisztrációval egy felhasználói profil hozható létre, amivel látni lehet a keresési feltételeknek megfelelő partnereket. Díjfizetést követően láthatóvá válik a lehetséges partnerek profilképe, illetve korlátlan számú üzenet írható. A díjfizetés elektronikusan történik online fizetési szolgáltatón (Payment services provider; PSP) keresztül.
Az oldalon mind a megrendelés, mind a fizetés, mind a szolgáltatás nyújtása is elektronikus úton, elektronikus formátumban automatizálva, emberi beavatkozás nélkül, egy zárt rendszerben történik, hasonlóan a parkolási díj vagy az autópálya-használati díj elektronikus úton történő kiegyenlítéséhez. Tehát az online szolgáltatórendszer a kezelőszemélyzet nélküli automatához hasonlóan, ugyanúgy zárt rendszerben, kezelői közreműködés nélkül, automatikusan működik.
A társaság a magyarországi általános forgalmi adófizetési kötelezettségét a Mini Egyablakos Rendszeren (MOSS) keresztül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, negyedévente teljesíti.
Az Áfa-tv. 2019. január 1-jét megelőzően hatályos 165/A. §-ának (1) bekezdése alapján mentesül a 45/A. § szerinti szolgáltatásnyújtás (távolról is nyújtható szolgáltatás) tekintetében a számlakibocsátási kötelezettség alól az az adóalany, aki (amely) belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel belföldön, és aki (amely) a 45/A. § szerinti szolgáltatás nyújtása utáni adófizetési kötelezettségét azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 358-369k. cikkében foglaltaknak. A 165/A. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője az adóalanytól számla kibocsátását kéri.
A fenti rendelkezés alapján a társaság a szolgáltatás igénybevevőjének számla kiállítására irányuló kérelme hiányában nem bocsát ki számlát. A társaság köteles-e nyugta kibocsátására a 2019. január 1-jét megelőzően?
2019. január 1-jétől a számlakibocsátásra vonatkozó rendelkezések módosultak. Az Áfa-tv. 158/A. §-ának (4) bekezdése alapján a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezetének tartalmában megfelelő különös szabályozást alkalmazó adóalanyt nyilvántartásba vették azon termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában, amely után az adófizetési kötelezettségének az adóalany ezen különös szabályozás alkalmazásával tesz eleget.
A számlára vonatkozó kötelezettségek teljesítésénél a számlakibocsátási kötelezettség keletkezésének/teljesítésének időpontját kell figyelembe venni? A számlára vonatkozó kötelezettségek magukban foglalják a nyugtakibocsátási kötelezettségek teljesítését is?
Részlet a válaszból: […]alapján az Áfa-tv. 45/A. §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatások esetében 2019. január 1-jét megelőzően az adóalany mentesült a számlakibocsátási kötelezettség alól. A?levelében foglaltak alapján az online útitárskereső oldalon mind a megrendelés, mind a fizetés, mind a szolgáltatás nyújtása elektronikus úton, elektronikus formátumban automatizálva, emberi beavatkozás nélkül, egy zárt rendszerben történik. Annak megítélése, hogy az online útitárskereső oldal kezelőszemélyzet nélküli automata berendezésnek tekinthető-e, a megadott információk alapján nem lehetséges. Ennek megállapításához a teljes folyamat valamennyi elemének részletes ismerete szükséges.Amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kérdésben említett online szolgáltatás a szolgáltató részéről teljesen automatizálva, emberi beavatkozás nélkül történik, akkor az online útitárs-kereső oldal kezelőszemélyzet nélküli automata berendezésnek tekinthető. Az Áfa-tv. 45/A. §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatásokat teljesítő adóalany az Áfa-tv. 167. §-a c) pontjában foglaltak alapján kizárólag ebben az esetben mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól.2. 2019. január 1-jétől az Áfa-tv. 158/A. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy a számlára vonatkozó kötelezettségekre annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezetének tartalmában megfelelő különös szabályozást alkalmazó adóalanyt nyilvántartásba vették azon termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában, amely után az adófizetési kötelezettségének az adóalany ezen különös szabályozás alkalmazásával tesz eleget. Ennek megfelelően, amennyiben egy adóalany, amely Magyarországon regisztrál a MOSS-rendszerbe, a számlára vonatkozó kötelezettségekre a magyar jogszabályokat kell alkalmaznia.Figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. nem állapított meg átmeneti rendelkezést a 158/A. § kapcsán, a számlára vonatkozó kötelezettségek teljesítésénél az ügylet teljesítési időpontját kell figyelembe venni.Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében, amennyiben a 45/A. § szerinti szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4903