Óraadó tanár foglalkoztatási formái

Kérdés: Szakközépiskolában, illetve szakiskolában óraadói vállalkozási szerződés köthető-e oktatási tevékenységet végző bt.-vel, kft.-vel abból a célból, hogy a bt. vagy kft. tagja, alkalmazottja végezze el az iskolában az óraadói tevékenységet, vagy csak a magánszeméllyel köthető ilyen szerződés? Ha csak magánszeméllyel, akkor egyéni vállalkozóként is lehet, vagy csak adószámos magánszemélyként?
Részlet a válaszából: […] ...E rendelkezésekben foglaltak eleve korlátozzák, hogy hányóraadó tanár foglalkoztatható az oktatási intézményben.Véleményünk szerint óraadói tevékenységre nem köthetőszerződés bt.-vel, kft.-vel, tekintettel arra, hogy a Közoktatási tv. olyanfeltételeket, jogokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Foglalkoztatás óraadó tanárként

Kérdés: Általános iskola vagyunk. A tantárgyfelosztás szerint ellátatlan órák megtartására óraadó pedagógusokat szoktunk alkalmazni megbízási szerződéssel. Az ellátatlan órák heti 1-4-7,5. Kérdésem, velük továbbiakban is megbízási szerződés köthető-e a feladat ellátására, vagy munkaszerződést kell kötnünk?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. hatálya alá tartozó közoktatási intézményben (állami,önkormányzati fenntartású intézményekben) a pedagógusok foglalkoztatásaközalkalmazotti jogviszonyban, vagy meghatározott feltételek teljesülése eseténóraadóként polgári jogi jogviszony keretében történhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Óraadó pedagógus vállalkozói igazolvánnyal

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egyik általános tagiskolánkban egy SNI-s gyermek részére szakértői vélemény szerint heti 2 óra rehabilitációs foglalkozást kell biztosítanunk. Pszichológus, pszichopedagógus végezheti ezt a feladatot. Az intézményünkben ilyen végzettségű pedagógus nincs, ezért külső személlyel végeztetnénk el. Ezen végzettséggel rendelkező pedagógus vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, az elvégzett munkájáért számlát nyújtana be. Főállású munkahelye a Nevelési Tanácsadó. Elfogadhatjuk-e a számlát, amit mint vállalkozó pedagógus állít ki, vagy csak megbízási szerződést köthetnénk vele? Esetükben oktatásnak minősül-e ez a tevékenység? Lehet-e oktatási tevékenységet vállalkozásban végezni? Hogyan oldjuk meg a végzett munkáért a díjazást törvényesen?
Részlet a válaszából: […]  A közoktatási törvény alapján óraadó tanárnak minősül az apedagógus, akit polgári jogviszony keretében a munkakörre előírt kötelező órakevesebb mint negyven százalékára alkalmaznak. Ezen pedagógusokkal tehátpolgári jogi jogviszony is létesíthető. A kérdéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
Kapcsolódó címke:

Óraadó tanár alkalmazása

Kérdés: Szakiskolai oktatásban vállalkozási szerződéssel foglalkoztatjuk óraadóként egy betéti társaság tagját, aki erről számlát ad. A nevezett személy nem intézményünk dolgozója. Heti hány órában foglalkoztathatjuk őt?
Részlet a válaszából: […] A közoktatási törvény 15. § (1) bekezdés alapján pedagógusmunkakör ellátására az óraadó tanárral polgári jogi jogviszony is létesíthető.Óraadó tanárnak pedig a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 30. pontjaszerint az a pedagógus minősül, akit polgári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Megbízásos jogviszonyban végzett óraadás

Kérdés: Az általános iskolában az idegen nyelvet megbízásos jogviszony keretében óraadó tanár tanítja. Az igazolás kiadásakor kifogásolta, hogy tevékenységét nem minősítették adókedvezményre jogosító szellemi tevékenységnek. Véleménye szerint már az adóelőlegnél figyelembe kellett volna venni a szellemi tevékenységet folytatókat megillető adókedvezményt. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység eredményeként szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás jön létre, vagy a tevékenységet az Szjt. védelemben részesíti. Az óraadói tevékenység nem tartozik a védelemben részesített szellemi tevékenységek közé, ezért a kifizető helyesen járt el, amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.