Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott óraadói tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óraadó pedagógus vállalkozói igazolvánnyal

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egyik általános tagiskolánkban egy SNI-s gyermek részére szakértői vélemény szerint heti 2 óra rehabilitációs foglalkozást kell biztosítanunk. Pszichológus, pszichopedagógus végezheti ezt a feladatot. Az intézményünkben ilyen végzettségű pedagógus nincs, ezért külső személlyel végeztetnénk el. Ezen végzettséggel rendelkező pedagógus vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, az elvégzett munkájáért számlát nyújtana be. Főállású munkahelye a Nevelési Tanácsadó. Elfogadhatjuk-e a számlát, amit mint vállalkozó pedagógus állít ki, vagy csak megbízási szerződést köthetnénk vele? Esetükben oktatásnak minősül-e ez a tevékenység? Lehet-e oktatási tevékenységet vállalkozásban végezni? Hogyan oldjuk meg a végzett munkáért a díjazást törvényesen?
Részlet a válaszból: […]is létesíthető. A kérdéses esetben a heti 2 óra rehabilitációs foglalkoztatás megtartására óraadóként foglalkoztatható az érintett. A magánszemély pedagógus az óraadó tevékenységet véleményünk szerint végezheti egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként, illetve a klasszikus formában önálló tevékenység keretében megbízási szerződés alapján, ugyanakkor úgy gondolom, nem lenne elfogadható az, ha e tevékenységét gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottjaként végezné.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3033
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Foglalkoztatás óraadó tanárként

Kérdés: Általános iskola vagyunk. A tantárgyfelosztás szerint ellátatlan órák megtartására óraadó pedagógusokat szoktunk alkalmazni megbízási szerződéssel. Az ellátatlan órák heti 1-4-7,5. Kérdésem, velük továbbiakban is megbízási szerződés köthető-e a feladat ellátására, vagy munkaszerződést kell kötnünk?
Részlet a válaszból: […]történhet. E szerveknél a pedagógusok nem foglalkoztathatók munkaviszonyban a Kjt. 1. § (1) bekezdés, Mt. 2. § (2) bekezdés, Közoktatási tv. 15. § (1) bekezdés együttes értelmezése alapján. Nem állami, önkormányzati fenntartású intézménynél természetesen ezen személyek főszabályként munkaviszonyban állnak. A Közoktatási tv. 121. § (1) bekezdés 30. pontja szerint óraadó tanár az a pedagógus, akit polgári jogviszony keretében a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb, mint negyven százalékára alkalmaznak. A kérdésben feltüntetett óraszámok ebbe a keretbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3029

3. találat: Óraadó tanár foglalkoztatási formái

Kérdés: Szakközépiskolában, illetve szakiskolában óraadói vállalkozási szerződés köthető-e oktatási tevékenységet végző bt.-vel, kft.-vel abból a célból, hogy a bt. vagy kft. tagja, alkalmazottja végezze el az iskolában az óraadói tevékenységet, vagy csak a magánszeméllyel köthető ilyen szerződés? Ha csak magánszeméllyel, akkor egyéni vállalkozóként is lehet, vagy csak adószámos magánszemélyként?
Részlet a válaszból: […]pénzeszközökkel. Állandó saját alkalmazotti létszámmal pedig akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges elő­írt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló (munkaviszonyban, illetve) közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. E rendelkezésekben foglaltak eleve korlátozzák, hogy hány óraadó tanár foglalkoztatható az oktatási intézményben. Véleményünk szerint óraadói tevékenységre nem köthető szerződés bt.-vel, kft.-vel, tekintettel arra, hogy a Közoktatási tv. olyan feltételeket, jogokat, kötelezettségeket ír elő a nevelő-oktató munka ellátására, illetve az azt végző pedagógusokra, beleértve az óraadókat is, amely feltételeknek csak magánszemély tud megfelelni. Ilyen például az, hogy a Közoktatási tv. 16. § (5) bekezdés alapján a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus foglalkoztatása - a 17. §-ban meghatározott feltételek szerint - pedagógus munkakörben vagy szakvizsgázott pedagógus munkakörben történik. A 17. § (1)-(4) bekezdésben foglaltakat, azaz a végzettségre vonatkozó követelményeket pedig az óraadó tanár tekintetében is alkalmazni kell. Azt sem tartjuk elfogadhatónak, hogy az oktatási intézmény egy gazdasági társasággal szerződést köt, melyben megállapodnak, hogy az részére meghatározott személyeket biztosít óraadás céljából, mert ez már ismételten más jogi megítélés alá esne. A magánszemély az óraadó tevékenységet ugyanakkor végezheti egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként, illetve a klasszikus formában önálló tevékenység keretében megbízási szerződés alapján. Valójában az adószámos magánszemélyként történő foglalkoztatás nem sokban különbözik a klasszikus, önálló tevékenység keretében történő megbízási szerződéses foglalkoztatástól. Hiába állít ki számlát az adószámos magánszemély,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3028

4. találat: Óraadó tanár alkalmazása

Kérdés: Szakiskolai oktatásban vállalkozási szerződéssel foglalkoztatjuk óraadóként egy betéti társaság tagját, aki erről számlát ad. A nevezett személy nem intézményünk dolgozója. Heti hány órában foglalkoztathatjuk őt?
Részlet a válaszból: […]óra kevesebb mint negyven százalékára alkalmaztak. Tehát, amennyiben valakit polgári jogi jogviszony keretében, tehát megbízási, esetleg vállalkozási szerződés alapján kívánnak foglalkoztatni pedagógusként, azt csak a munkakörre előírt kötelező óra kevesebb mint negyven százalékára tehetik meg. E mérték felett csak közalkalmazotti jogviszonyt (munkaviszonyt) lehet létesíteni a pedagógussal. Amennyiben a pedagógust vállalkozási szerződéssel foglalkoztatják óraadóként, ún. adószámos magánszemélyként, az Szja-tv. 46. § (1) bekezdése alapján a kifizetőnek a kifizetéskor akkor is meg kell állapítania a bevételt terhelő adóelőleget (az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2027
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Megbízásos jogviszonyban végzett óraadás

Kérdés: Az általános iskolában az idegen nyelvet megbízásos jogviszony keretében óraadó tanár tanítja. Az igazolás kiadásakor kifogásolta, hogy tevékenységét nem minősítették adókedvezményre jogosító szellemi tevékenységnek. Véleménye szerint már az adóelőlegnél figyelembe kellett volna venni a szellemi tevékenységet folytatókat megillető adókedvezményt. Kinek van igaza?
Részlet a válaszból: […]Szellemi tevékenységről akkor beszélhetünk, ha a tevékenység eredményeként szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás jön létre, vagy a tevékenységet az Szjt. védelemben részesíti. Az óraadói tevékenység nem tartozik a védelemben részesített szellemi tevékenységek közé, ezért a kifizető helyesen járt el, amikor az igazoláson azt nem szellemi tevékenységnek igazolta. A szellemi tevékenységhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 47