Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott örökbefogadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Nyílt örökbefogadás költségtérítése

Kérdés: Szervezetünk a nonprofit szférában működik. A következő közhasznú tevékenységeket végezzük: családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjú­ságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Alapszabályunk szerint, amennyiben a gyermek vér szerinti családjában nem kívántként jön a világra, a szülők kérésére a gyermeknek mielőbb nyíltan örökbe fogadó vagy nevelő családot keresünk. Az örökbe fogadni szándékozó családokkal a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet alapján megállapodást kötünk, és azok a költségtérítést fizetnek a szervezetnek. Szükséges-e a költségtérítésről számlát kibocsátani, vagy elegendő a számviteli bizonylat?
Részlet a válaszból: […]Gyvt. 69/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a válsághelyzetben lévő várandós anya segítése céljából, valamint a gyermeket örökbe adni szándékozó vér szerinti szülő kérelmére, szándékának megfelelően ­- a nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében - közhasznú szervezet örökbefogadást elősegítő tevékenységet folytathat. A Gyvt. 69/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a közhasznú szervezet szolgáltatásának körébe tartozik - többek között - az örökbe fogadható gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy kapcsolatfelvételének előkészítése is. A közhasznú szervezet a Gyvt. 69/D. §-ának (1) bekezdése értelmében megállapodást köt a gyermeket örökbe adni és a gyermeket örökbe fogadni szándékozó féllel is. A közhasznú szervezet szolgáltatásával összefüggésben fizetési kötelezettsége csak a gyermeket örökbe fogadni szándékozó félnek van, a Gyvt. 69/E. §-ának (2) bekezdése alapján. A gyermeket örökbe fogadni szándékozó fél által térítendő költség számításakor az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 9. §-a szerint csak telefonhasználat, postaköltség, gépjárműhasználat és utazási költség vehető figyelembe, mely költségek elszámolása költségátalány vagy tételes költségelszámolás alapján történhet. A térítendő összeg nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. A kormányrendelet 9. §-ának (6) bekezdése értelmében az örökbe fogadni szándékozó személy a költséget - az annak összegéről szóló írásbeli értesítést követő nyolc napon belül - a közhasznú szervezet pénzforgalmi számlájára köteles befizetni. A Gyvt. 69/E. §-ának (4) bekezdése értelmében pedig abban az esetben, ha az örökbe fogadni szándékozó személy a költségeket nem fizeti meg, a közhasznú szervezet igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti.Mindezeket figyelembe véve, a közhasznú szervezet az örökbe fogadni szándékozó fél részére az Áfa-tv. hatálya alá tartozó, ellenérték (költségtérítés) fejében nyújtott szolgáltatást teljesít. Amennyiben az adott közhasznú szervezet teljesíti az Áfa-tv. 85. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, akkor a szolgáltatása az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján adómentes, tekintettel a következőkre:- a szolgáltatást nyújtó közhasznú szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4082
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,