Egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő illetménye

Kérdés: Milyen pótlékra jogosult az egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő? Szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék vagy pedagógus munkáját közvetlenül segítők kiegészítő pótléka?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben örökbefogadási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott, továbbác) az e törvény szerinti egységes óvoda-bölcsődében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Illetménynövekedésre való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: Idősek nappali intézményében, melyhez nemrég bölcsődei egység is kapcsolódott, az intézményvezető – besorolás alapjául szolgáló – egyetemi szintű iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett a következő további – felső képzettségi szinthez tartozó – szakképesítésekkel rendelkezik: művelődésszervező, kulturális menedzser, valamint csecsemő- és gyermekgondozói OKJ-s szakképesítés. Az intézményvezetőt hány további szakképesítés után illeti meg az illetménykiegészítés?
Részlet a válaszából: […] ...szak-, illetve szakmai képesítéseket. A rendelkezés a gyógypedagógus, szakgondozó, kisgyermeknevelő, helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó, alapellátásban szociális gondozó, ápoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Nyílt örökbefogadás költségtérítése

Kérdés: Szervezetünk a nonprofit szférában működik. A következő közhasznú tevékenységeket végezzük: családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjú­ságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Alapszabályunk szerint, amennyiben a gyermek vér szerinti családjában nem kívántként jön a világra, a szülők kérésére a gyermeknek mielőbb nyíltan örökbe fogadó vagy nevelő családot keresünk. Az örökbe fogadni szándékozó családokkal a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet alapján megállapodást kötünk, és azok a költségtérítést fizetnek a szervezetnek. Szükséges-e a költségtérítésről számlát kibocsátani, vagy elegendő a számviteli bizonylat?
Részlet a válaszából: […] ...segítése céljából, valamint a gyermeket örökbe adni szándékozó vér szerinti szülő kérelmére, szándékának megfelelően ­- a nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében – közhasznú szervezet örökbefogadást elősegítő tevékenységet folytathat. A Gyvt. 69/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.