Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] A 2015. évi CXCI. törvény módosította az Áht.-t, melynek 56/B-56/D. §-ai tartalmazzák a kincstári monitoringrendszerre vonatkozó hatályos szabályokat. A módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzatok adatszolgáltatására vonatkozóan az Áht....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Rovatrend

Kérdés: Költségvetési intézmény a NAV által átutalt szja 1%-ot melyik rovatkódon könyvelje (B16 vagy B65)?
Részlet a válaszából: […] Költségvetési támogatás az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása

Kérdés: Hogyan változik a választások után az országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása?
Részlet a válaszából: […] A következő Országgyűlés alakuló ülésének napjától az országgyűlési képviselői tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül. Nem önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Jegyző által át nem ruházható jogkör

Kérdés: Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?
Részlet a válaszából: […] A kiadmányozás egy olyan, már felülvizsgált végleges kiadmány, elintézéstervezet jóváhagyása, ahol az irat elküldhetőségének engedélyezése történik a kiadmányozásra jogosult személy részéről aláírása által. Az aláírási jogosultságnak megfelelően a kiadmány kézi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Őstermelő

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó általános iskolánk főzőkonyhát üzemeltet. Kérdésünk az lenne, hogy ha mezőgazdasági őstermelőtől szeretnénk felvásárolni a konyha részére, ezt hogyan tudjuk teljesen szabályosan megtenni? Milyen nyilatkozatokat kell kérni az őstermelőktől? Változtat-e valamin az a tény, hogy nyugdíj, főállás mellett őstermelő, akitől felvásárolnánk, vagy nincs állása, csak őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó iskola konyhájaa diákok élelmezéséhez szükséges alapanyagokat őstermelőtől fogja megvásárolni,akkor elsődlegesen arról kell meggyőződniük, hogy az érintett személy valóbanőstermelőnek minősül-e, és rendelkezik-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Polgármesterek jubileumi jutalma

Kérdés: A polgármester (1947-ben született) 1980. január 1-jétől 2002. október 20-ig (új polgármester megválasztásáig) látta el ezen megbízatását. Ezt követően táppénzes állományban volt, majd a Pttv. 13/A. § (1) bekezdése alapján 2003. október 1-jétől öregségi nyugdíjba vonult. 2006 októberében újra főállású polgármesternek választották a településen. A 35 éves jubileumi jutalomra 2003-ban lett volna jogosult. Elszámolható-e nyugdíj mellett a polgármesternek a 35 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] A Pttv. 13. § (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy apolgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell aköztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (Ktv.) – többekközött – a 49/E. §-át, 71. § (2) bekezdését. Ez alól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Országgyűlési képviselők szállásköltsége

Kérdés: Az országgyűlési képviselők költségtérítésével kapcsolatos szabályok megváltoztak. Valóban nem kell ettől az évtől a szállásköltséget bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 2. pontja alapján, az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségtérítés összege igazolás nélkül elszámolható.Az Ogyk-tv. 2003. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.