Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott összeférhetetlenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5433

2. találat: Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Ávr. a következő összeférhetetlenségi szabályokat rögzíti egyazon gazdasági esemény kapcsán: A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ebből kifolyólag szabályos-e, ha egyazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó?
Részlet a válaszból: […]teljesítésigazolót és az utalványozót a kötelezettségvállaló hatalmazza fel a jogkör gyakorlására, amely lehet általános vagy meghatározott feladatokra, illetve meghatározott értékhatárig szóló.A kötelezettségvállalás az előirányzattal összefüggő feladat, míg az utalványozás a teljesítéssel, a kifizethetőséggel függ össze, a teljesítésigazoló pedig azt igazolja, hogy a feladatot, megrendelést szerződésszerűen teljesítették. Ezek között a feladatkörök között a jogszabály szerint nincs összeférhetetlenség. A "négy szem"-elv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5373

3. találat: Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszból: […]köztestületi többségi tulajdonban, vagy állami közalapítvány közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább ötven százalék.Ugyanakkor a vezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye alapjána) viselhet egyesületben, érdekképviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,d) elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet,e) folytathat tanszékvezetői tevékenységet,f) lehet állami alapító vagy az általa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5336

4. találat: Közalkalmazott vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Költségvetési szerv közalkalmazott osztályvezetőjeként a Kjt. 41. §-ának (4) bekezdése alapján lehetek-e a saját cégemben ügyvezető? Végezhetek a cégben keresőtevékenységet, például adótanácsadást?
Részlet a válaszból: […]felügyelőbizottsági tagságot az összeférhetetlenség esetei között szerepeltetni, a törvény szerint csak abban az esetben összeférhetetlen a más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság, ha az a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban áll fenn.Ezen túlmenően a Kjt. 41. §-ának (4) bekezdése szerint a felsőoktatási intézményben - az intézményi társaságokkal kapcsolatosan előírt korlátozás megtartása mellett - a magasabb vezető és a vezető megbízásával nem összeférhetetlen a gazdasági társaságban betöltött igazgatósági, felügyelőbizottsági tagság.Tehát a saját cégben betöltött ügyvezetői (vezető tisztségviselői) jogviszony csak akkor minősül összeférhetetlennek, ha a cég a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végez, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban áll.A cégben történő - ügyvezetésen túli - személyes közreműködés, munkavégzésre irányuló további jogviszony kapcsán viszont tekintettel kell lenni a további Kjt.-rendelkezésekre is. Ezek különbséget tesznek a további jogviszonyok között abból a szempontból, hogy a munkaidő a közalkalmazott munkaidejével azonos időszakra esik vagy sem.Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészében - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5025
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Összeférhetetlenség az önkormányzat által támogatott civil szervezetek vonatkozásában

Kérdés: A Költségvetési Levelek 237. számában, a 4369. szám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan lenne további kérdésem. Községünkben a polgárőr-egyesület elnöke önkormányzati képviselő. Az önkormányzat támogatja a helyi civil szervezeteket (működési támogatás), többek között a polgárőr-egyesületet is. A támogatásokra kérelmeket nyújtanak be a civil szervezetek, melyeket a képviselő-testület bírál el még a költségvetés elkészülte előtt, és a döntésről képviselő-testületi határozatot hoznak. Ez egy határozat, mely a költségvetésbe beépítésre kerül, és véglegesen a költségvetés tárgyalásakor, annak szavazásra bocsátásakor vitatja meg, fogadja el a képviselő-testület (az önkormányzat éves költségvetését). Esetünkben a polgárőr-egyesület elnöke, önkormányzati képviselőnk arra hivatkozik, hogy a kérelmek elbírálása során a döntéshozatalból "kizáratja" magát, erről képviselő-testületi határozatot is hoznak. A kérelmek elbírálásában nem vesz részt. Viszont a költségvetés tárgyalásában, a költségvetési rendelet megvitatásában, az elfogadásnál nem vonja ki magát a döntésből, ugyanúgy szavaz, mint bármelyik másik képviselő. (Talán nem is lenne túl jó döntés egy ilyen lényeges dolognál a kizárattatásnak.) Lehet-e a fentiek mellett kedvezményezett az a polgárőr-egyesület, amelynek az elnöke egy önkormányzati képviselő?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozó,d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.Tekintettel arra, hogy az Önök által hivatkozott esetben önkormányzati képviselőről van szó (nem pedig polgármesterről, mint a hivatkozott jogszabályban), a fenti paragrafus e) pontja nem releváns. A Mötv. 49. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4471
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Önkormányzat által civil szervezet támogatása - összeférhetetlenség

Kérdés: Községünk polgárőr-egyesületének az elnöke egyben a község polgármestere is. Az önkormányzat adhat-e a polgárőr-egyesületnek működési támogatást?
Részlet a válaszból: […]polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4369
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Polgármester és önkormányzati intézmény vezetőjének rokoni kapcsolata összeférhetetlenség szempontjából

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének felesége lehet-e az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója? (A végzettsége megfelelő.) Mit jelent ilyen esetben az összeférhetetlenség? Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, a képviselő-testület a munkáltató, és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja a polgármester. Ha az óvoda igazgatója (saját felesége) esetében ezt a jogot az alpolgármester gyakorolja, az szabályos-e?
Részlet a válaszból: […](felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Véleményünk szerint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ugyan átruházható az alpolgármesterre, de más feladatok, ügyek ellátása tekintetében még ekkor is fennállna az irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolat. A Mötv. alapján a polgármester dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben. Egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4276
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszból: […]pedig az utalványozás folyamatában ír alá. Az utalványrendeleten a pénzügyi ellenjegyző fogalma nem értelmezhető, mert ő a kötelezettségvállalás folyamatában az aláíró.Az utalványozás folyamatában az ellenjegyző fogalma már megszűnt, ami nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére - többek között - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a kijelölt, gazdasági feladatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4268

9. találat: Kötelezettségvállalás összeférhetetlensége

Kérdés: A településünk Roma Nemzetiségi Önkormányzata három megválasztott tisztségviselője egy család tagja; apa, lánya, veje. A kötelezettségvállaló és utalványozó a nemzetiségi önkormányzat elnöke. A belső ellenőr jelentésében kifogásolta az összeférhetetlenségi szabály be nem tartását, konkrétan azt, hogy "Kötelezettségvállalási, utalványozási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el" [Ptk. 1959. évi IV. Tv. 685. §. b) pont]. Milyen megoldással lehet ezt az ellentmondást feloldani? Hogy lehet ellátni a kötelezettségvállalási, utalványozási feladatokat ilyen összetételű képviselő-testülettel?
Részlet a válaszból: […]gazdasági eseményre vonatkozóan be kell tartani.A kötelezettségvállalás egy jövőre nézve vállalt kötelezettség, illetve kiadás, amely kötelezettségvállaláshoz megfelelő fedezettel kell rendelkezni, a költségvetésben megfelelő előirányzatot kell biztosítani.A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A nemzetiségi önkormányzat elnökének ebben az esetben érdemes élni a jogával, és írásban felhatalmazni kötelezettségvállalásra egy nemzetiségi önkormányzati képviselőt (ha van ilyen természetesen) helyettesítés esetére.Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs ilyen kötelezettségvállalásra jogosult személy, vagy a kötele­zettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, akkor települési, területi nemzetiségi önkormányzat esetében a képviselő-testület egyedi határozatában, az Áht. 6/C. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület vagy a közgyűlés általi kijelölés akkor szűnik meg, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá, vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik.Az utalványozás esetében már a kifizethetőség feltételeit, azaz a teljesítés feltételeit kell megvizsgálni.Utalványozási jogosultsággal ugyanazok a személyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4186

10. találat: Összeférhetetlenség

Kérdés: Ugyanazon gazdasági eseménynél lehet-e ugyanaz a személy a pénztárellenőr és a pénzügyi ellenjegyző?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.Az Ávr. nem nevesíti a pénztárellenőr feladat- és hatáskörét, erről az intézmény saját, belső szabályzatában rendelkezik. Az utalványozási folyamatban az utalványozó, a teljesítést igazoló, érvényesítő és a pénztárellenőr vesz részt. A pénztárellenőr arról köteles gondoskodni, hogy a pénztári, kifizetési feladatokkal összefüggő dokumentációk, aláírások, gazdálkodási szabályok betartása megtörténjen, szabályosak legyenek a kifizetések.A pénztár ellenőrzése előzetesen a bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálatára, utólagosan pedig a pénztári nyilvántartás helyességének és az abban kimutatott pénzkészlet meglétének megállapítására terjed ki.Ha a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése előzetesen történik, az ellenőrnek meg kell vizsgálnia, hogy:- a pénztári be- és kifizetések bizonylatolásához a megfelelő nyomtatványt használták-e, s arra illetékes személy állította-e ki,- a bevételi és kiadási bizonylaton a szükségesként meghatározott adatok szerepelnek-e,- szerepelnek-e a bizonylaton a szükséges aláírások,- a bizonylatot előírásszerűen állították-e ki, nincsenek-e rajta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4073
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést