Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] A késedelmi kamat számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következő:1. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint:  a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T05862 T0022 – K0021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Következő évre áthúzódó tb-ellátás

Kérdés: Következő évre áthúzódó tb-ellátást (a 11. havi tb-ellátás csak következő év januárban lett átutalva) az intézménynél mint bérköltségcsökkentést, vagy a következő évek személyijuttatás-visszatérítéseként (B411) kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A következő évre áthúzódó tb-ellátás miatt a tárgy-évi költségvetésben nem teljesül a tizenkét havi teljesítés, utalás.Mivel az utalás áthúzódik a tárgyévet követő évre, ezért nem tudják az összeget bérköltségcsökkenésként könyvelni. Az utalás már a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Rovatrend II.

Kérdés: Saját termelésű készleteink (bor, pezsgő) értékesítése után visszaigényeljük a NAV-tól a jövedéki adót. Helyesen könyveljük-e a B411 rovatra?
Részlet a válaszából: […] A kérdezőnél a jövedéki adó fizetése kötelezettségként jelentkezik, a fizetést a kiadások között, a K355 rovaton számolják el.K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni:a) a behajthatatlan adott előlegeket,b) a működési bevételek között elszámolt bevételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

ERA-kód

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervnek (a nulla kötelezettséggel szemben elszámolható kötelezettség csökkentő tételei után), a NAV kiutalja az igényelt összeget. Melyik ERA-kódra könyvelendő, B16 mint kapott támogatás vagy B411 mint egyéb bevétel? Azt figyelembe véve, hogy ez nem egy előírt kötelezettség visszatérítése.
Részlet a válaszából: […] B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton kell elszámolni:a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Sportversenyek díjainak, szabályzatok, pályázatok kiadásainak elszámolása

Kérdés: 1. Az amatőr sportversenyeken átadott érmék, plakettek, serlegek könyvelése milyen költségnemen történhet? 2. Szabályzatok hatályosítása szellemi termék-e? 3. Pályázatok kezelési költsége a beruházás részét képezheti-e, ha annak számlázása az aktiválás előtt történik meg? 4. Önkormányzatunk többfelé nyújt be pályázatot. Ezek egy része eredményes, mások sikertelenek. Helyesen járunk-e el, ha a pályázati díjat az 56-os költségnemek közé könyveljük?
Részlet a válaszából: […] 1. A sportversenyeken átadott érmék, serlegek stb. akészletbeszerzések kiadásai között számolandók el. Amennyiben a költségvetésiszervnek nincsen raktára, akkor természetesen ezeket a készleteket nem kellkészletre vennie a 2. számlaosztályban, a pénzforgalmi teljesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Pályázati díj elszámolása

Kérdés: Az önkormányzatok fejlesztési feladataik ellátásához, saját forrásaik központi kiegészítésére pályázatot nyújtanak be. A pályázat a jogszabályban meghatározott mértékű pályázati díj befizetésével érvényes. A befizetett díj könyveléséhez milyen bizonylat szükséges? Ki köteles azt kiállítani? A megvalósuló beruházásnak része-e a pályázati díj?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 3. § (2) bekezdésben foglalt tárgyi hatályállapítja meg az adóköteles tevékenységek körét. E szerint amennyiben mindenjogszabály által előírt feltétel fennáll, áfafizetési kötelezettség keletkezikaz ellenérték fejében végzett szolgáltatásnyújtás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Beruházási célú pályázati kiadások elszámolása

Kérdés: Felhalmozási kiadásnak minősülnek-e az önkormányzatnál az alábbi munkákért fizetett ellenértékek:- megvalósíthatósági tanulmány készítése beruházási célú pályázat benyújtása érdekében,- pályázat megírattatása külső céggel,- pályázati díj.
Részlet a válaszából: […] A felhalmozási kiadások közé tartoznak a beruházási és felújítási kiadások. Az Szt. 26. §-ának (7) bekezdésében foglaltak értelmében beruházás, felújítás a tárgyi eszközök üzembe nem helyezett bekerülési értéke.A bekerülési érték részét képezi minden olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Kezelési költség (díj), pályázati díj könyvelése

Kérdés: Területfejlesztési pályázatnál az igényelt támogatás 7 ezrelékét ún. pályázati díjként be kell fizetni (e nélkül a pályázatot be sem fogadják). Ez a díj egy nagyobb fejlesztési cél esetén akár több százezer forintos kiadást is jelenthet. Hova könyvelendők ezek a kiadások? Tavaly az 1-es számlaosztályba könyveltük, ahová az illető beruházás többi kiadásait is. Ám ha a pályázat nem nyer, támogatás hiányában a beruházás sem valósul meg. Ez befolyásolja-e a pályázati díj könyvelését?A pályázati támogatás kiutalását követően a Magyar Államkincstár Rt. 0,45 százalék kezelési költséget számít fel és számláz le az önkormányzatnak. Hová könyvelendő ez a kiadás, ha a folyósított támogatás, ami után a kezelési költséget számlázták pl. infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódik?
Részlet a válaszából: […] Az eszközök beszerzésének, előállításának bekerülési értékét az Szt. 47-51. §-ai szabályozzák. A rendelkezésben foglaltak szerint "az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az előállítással bizonyíthatóan szoros...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.