Parkolóhely-megváltás

Kérdés: Az önkormányzat egy bolt (kérelmező) kérésére parkolóhelyeket alakít ki közterületen. A kérelmező parkolóhely-kialakítási hozzájárulást fizet az önkormányzat részére. (A hozzájárulás összege nem fedezi a kialakítás teljes költségét.) Az önkormányzat vállalja, hogy kialakítja a parkolóhelyeket. A parkolóhelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokra a kérelmező sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. Szükséges-e számlát kiállítani a hozzájárulásról, vagy megállapodás alapján kerül a könyvelésbe az összeg? Áfát kell-e számolni? Melyik főkönyvre történjen a bevétel könyvelése?
Részlet a válaszából: […] A 253/1997. Korm. rendelet meghatározza, hogy az építmények rendeltetésszerű használatához mennyi parkolóhelyet kell biztosítani. A jogszabály felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak arra, hogy helyi rendeletben szabályozza a település adottságainak, lehetőségeinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Közterület-használat áfakötelezettsége

Kérdés: Az ingatlan-bérbeadás számlázásával kapcsolatos, a Költségvetési Levelek 303. számában a 5379. kérdésre adott válaszból kiindulva szeretnénk kérdezni, hogyan alakul a közterület--használat áfakötelezettsége a 2020/12. Adózási kérdésre (A közterület-használati díj áfabeli megítélése) adott válasz alapján, ha az önkormányzat áfakötelezettséget választott az egyéb ingatlanok bérbeadására?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott NAV-állásfoglalás egy kúriai döntés alapján azt mondta ki, hogy a közterületfoglalás az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot. Közhatalmi tevékenységként nem kell róla számlát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Parkolási feladatok számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk egyik saját alapítású cége által látja el a parkolással kapcsolatos feladatokat. A parkolásért befolyt bevételek után az áfát az önkormányzat vallja be. A feladatellátással kapcsolatban felmerült költségeket (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, bérköltség, járulék) a cég 27% áfatartalommal kiszámlázza az önkormányzat felé. Ezen számlák után az áfa összegét visszaigényelhetjük? Jogos-e, hogy a bérköltségre és a járulékra is felszámítják a 27% áfát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján nem állapítható meg, hogy milyen szerződés van az önkormányzat és a cég között, de feltehetően a cég a parkolással kapcsolatos feladat-ellátást számlázza az önkormányzat részére. A cég által nyújtott szolgáltatás ára az általa kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

A közterület-foglalási díj áfája

Kérdés: A közterület-foglalási díj után kell-e áfát felszámítani?
Részlet a válaszából: […] Fontos kérdésben döntött az adóhatóság 2020 utolsó napjaiban. Közút, közterület csak állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában állhat. A közterület-foglalási díjról az önkormányzat határozatot hoz, és helyi rendeletben szabályozza a közterület-használati díjat. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és a költségvetési szervekre vonatkozó Áhsz. eltérő rendelkezéseket tartalmaz a bekerülési érték meghatározására.Az Szt. 47. §-a határozza meg, hogy mely tételek tekinthetők az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke részének. E paragrafus (7)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Parkolási költség elszámolása parkolójegy alapján

Kérdés: Költségvetési szerv dolgozója a belföldi kiküldetésének elszámolásához a számlák mellett nyugtát is hoz a parkolásról. Kérdésem, hogy számla hiányában a parkolójegyek elszámolhatóak-e a kiküldetés részeként?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben van rá lehetőség, a parkolójegy alapján kérni kell a parkolási társaságtól a költségvetési szerv nevére szóló számla kiállítását, és az alapján elszámolni a parkolás költségét. Ekkor az eljárás biztosan nem kifogásolható meg, feltéve hogy az ügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Parkolóhely megváltása

Kérdés: Áfaköteles-e a parkolóhely-megváltás?
Részlet a válaszából: […] A 253/1997. Korm. rendelet határozza meg, hogy az építmények rendeltetésszerű használatához mennyi parkolóhelyet kell biztosítani. A jogszabály felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak arra, hogy helyi rendeletben szabályozza a település adottságainak, lehetőségeinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Ingyenes parkolási lehetőség biztosításának adókötelezettsége

Kérdés: A 180. számban megjelent 3435. sz. kérdésben foglalkoznak a dolgozók részére ingyenesen biztosított parkolóhely adózásával. Városunkban fizetős parkolási rendszer működik, azonban a hivatalunk melletti területen a parkolás a hivatal által kiadott engedélyek alapján ingyenesen történik. A gépkocsival rendelkező, parkolási engedélyt igénylő dolgozók részére kiadásra kerül a hivatali engedély. Az engedély megléte azonban nem garantálja, hogy a dolgozó részére biztosan rendelkezésére is áll a parkolóhely, mivel a parkolóhelyek száma korlátozott, és a dolgozók részére kiadott parkolási engedélyek mennyisége lényegesen meghaladja a parkolóhelyek számát. Ilyen esetben az ingyenesen igénybe vehető parkolóhelyek után kit és milyen mértékű adófizetés terhel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének d) pontja nevesíti, hogy egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Parkolási díj számlázása

Kérdés: Intézményünk területén a parkolásért fizetni kell. Erre a célra 2 db parkolóautomata áll rendelkezésre. Egy autójával itt parkoló cég visszamenőleg 2013. január hónapig kéri az intézménytől, hogy állítson ki részére áfás számlát a megküldött parkolásról parkolójegyek alapján. A probléma lényege, hogy parkolójegyet csak akkor ad ki az automata, amennyiben befizetésre kerül a pakolás díja. A parkolóórákat naponta ürítik, a benne található pénzösszeg bevételezésre és könyvelésre kerül az adott napon. Ha utólag számlát állítanánk ki a cég részére, akkor kétszeresen szerepelne könyveinkben. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Kiadható visszamenőleg 2013. januárig számla? Amennyiben igen, hogyan alakul a könyvelési tétele?
Részlet a válaszából: […] Nagyon helyes az az eljárásuk, hogy a parkolóórákat naponta ürítik, bevételezik és könyvelik. A kérdésében nem írja egyértelműen, de feltételezzük, hogy az automata által kiadott parkolójegy nyugtaként szolgál, tehát kapott adóügyi bizonylatot a vevő a parkolási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Parkolási díj elszámolása

Kérdés: Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] A nyugta megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) szerint a számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek. Figyelemmel kell lenni azonban a Szt. 166. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
1
2