Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott parkolási szolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Parkolási feladatok számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk egyik saját alapítású cége által látja el a parkolással kapcsolatos feladatokat. A parkolásért befolyt bevételek után az áfát az önkormányzat vallja be. A feladatellátással kapcsolatban felmerült költségeket (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, bérköltség, járulék) a cég 27% áfatartalommal kiszámlázza az önkormányzat felé. Ezen számlák után az áfa összegét visszaigényelhetjük? Jogos-e, hogy a bérköltségre és a járulékra is felszámítják a 27% áfát?
Részlet a válaszból: […]részére. A cég által nyújtott szolgáltatás ára az általa kifizetett anyagköltség, általa igénybe vett szolgáltatás, és a feladatellátásban részt vevő munkatársai bér- és járulékköltségéből mint önköltségi tényezőkből tevődik össze. Mindezek a cég szolgáltatásának adóalapját (ellenértékrészét) képezik, tehát jogszerűen számlázza a cég 27%-os áfatartalommal.Az önkormányzatnak a parkolási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5407

2. találat: Parkolási költség elszámolása parkolójegy alapján

Kérdés: Költségvetési szerv dolgozója a belföldi kiküldetésének elszámolásához a számlák mellett nyugtát is hoz a parkolásról. Kérdésem, hogy számla hiányában a parkolójegyek elszámolhatóak-e a kiküldetés részeként?
Részlet a válaszból: […]elszámolni a parkolás költségét. Ekkor az eljárás biztosan nem kifogásolható meg, feltéve hogy az ügylet valós volt.Az utóbbi időben ugyanakkor olyan szakmai vélemények is léteznek, melyek szerint más bizonylatokkal együtt (pl. kiküldetési rendelvény) elfogadható a nyugta (parkolójegy) is, amennyiben azok alátámasztják a nyugtával igazolt gazdasági
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4037
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Parkolóhely megváltása

Kérdés: Áfaköteles-e a parkolóhely-megváltás?
Részlet a válaszból: […]használata, fenntartása helyi rendeletben rögzített feltételekhez kötött. Ha az építtető a kormányrendeletben előírt számú parkolóhelyet nem építi meg, akkor az önkormányzatnak "parkolóhely-megváltás" címén - helyi rendeletben előírt mértékű - térítési díjat fizet.A parkolóhely-megváltás áfakötelezettségét a következő szempontok alapján kell megítélni. Ha az építtető a parkolóhely-megváltási díjat azért fizeti meg, hogy az építési engedély kiadásának feltételeit teljesítse, ezzel az ügylettel nem valósul meg szolgáltatás-ellenszolgáltatás viszony a felek között. Az önkormányzat nem nyújt szolgáltatást a fizetett térítési díj ellenében, így az ilyen ügylet áfa hatályán kívül esik.A parkolóhely-megváltás abban az esetben minősül áfaköteles ellenértéknek, ha az önkormányzat a befizetett térítési díjból megépíti a parkolót, és az kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3915
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Ingyenes parkolási lehetőség biztosításának adókötelezettsége

Kérdés: A 180. számban megjelent 3435. sz. kérdésben foglalkoznak a dolgozók részére ingyenesen biztosított parkolóhely adózásával. Városunkban fizetős parkolási rendszer működik, azonban a hivatalunk melletti területen a parkolás a hivatal által kiadott engedélyek alapján ingyenesen történik. A gépkocsival rendelkező, parkolási engedélyt igénylő dolgozók részére kiadásra kerül a hivatali engedély. Az engedély megléte azonban nem garantálja, hogy a dolgozó részére biztosan rendelkezésére is áll a parkolóhely, mivel a parkolóhelyek száma korlátozott, és a dolgozók részére kiadott parkolási engedélyek mennyisége lényegesen meghaladja a parkolóhelyek számát. Ilyen esetben az ingyenesen igénybe vehető parkolóhelyek után kit és milyen mértékű adófizetés terhel?
Részlet a válaszból: […]amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére sem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Esetükben, mivel minden munkavállaló részére biztosítják az ingyenes parkolási lehetőséget, azonban a parkolóhelyek száma lényegesen kevesebb, mint a kiadott engedélyek száma, a parkolás biztosítása egyes meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3589
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Parkolási díj elszámolása

Kérdés: Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Részlet a válaszból: […]szerint más bizonylatokkal együtt (pl. kiküldetési rendelvény vagy menetlevél), ha azok a nyugtával igazolt gazdasági esemény valós voltát, illetve azt, hogy az intézmény vette igénybe az adott szolgáltatást, alátámasztják, akkor elfogadható a nyugta. Tehát, ha a menetlevél alátámasztja azt, hogy az adott helyen és időpontban valóban hivatali célból tartózkodott és parkolt a sofőr, akkor a menetlevéllel együtt a nyugta már hiteles lehet. Ettől függetlenül belső ellenőr vagy az ÁSZ megkifogásolhatja a nyugta lekönyvelését.Megoldás lehet esetleg, ha az Szt. 4. §-ának (4) bekezdésére és a költség-haszon elvre hivatkozással, amelyeket a költségvetési szervek könyvvezetésére vonatkozó 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) is enged alkalmazni, a számviteli politikájukban meghatározzák azt az összeget, amely alatt többe kerülne a számlát beszerezni, mint amennyi az elszámolandó költség összege, és ezt jóváhagyatják könyvvizsgálóval.Összefoglalva, a szabályos és megkérdőjelezhetetlen eljárás az, ha a parkolásokról számlát kérnek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3545
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Parkolási díj számlázása

Kérdés: Intézményünk területén a parkolásért fizetni kell. Erre a célra 2 db parkolóautomata áll rendelkezésre. Egy autójával itt parkoló cég visszamenőleg 2013. január hónapig kéri az intézménytől, hogy állítson ki részére áfás számlát a megküldött parkolásról parkolójegyek alapján. A probléma lényege, hogy parkolójegyet csak akkor ad ki az automata, amennyiben befizetésre kerül a pakolás díja. A parkolóórákat naponta ürítik, a benne található pénzösszeg bevételezésre és könyvelésre kerül az adott napon. Ha utólag számlát állítanánk ki a cég részére, akkor kétszeresen szerepelne könyveinkben. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Kiadható visszamenőleg 2013. januárig számla? Amennyiben igen, hogyan alakul a könyvelési tétele?
Részlet a válaszból: […]alapján utólag a vevő kérésére számla, de ez jogszabályilag nem indokolható, legfeljebb adminisztrációs szempontokkal, és jelenleg nem található meg a NAV honlapján, tehát nem élő állásfoglalás.A parkolási szolgáltatók a honlapjukon szokták közzétenni a számlaigénylés rendjét és feltételeit. A legtöbb szolgáltató adminisztrációs okokból korlátozza azt az időtartamot, amin belül a nyugták alapján számlát ad ki. Ha Önök a parkolási szolgáltatást igénybe vevőket nem tájékoztatták előzetesen a számlakérés feltételeiről, akkor véleményünk szerint ki kell állítaniuk január hónapra a számlát, mivel nincs olyan jogszabály, vagy Önök és az igénybe vevő közötti megállapodás, amelyre hivatkozva megtagadhatnák a számla kiállítását. Mindenesetre a jövőre vonatkozóan célszerű olyan szabályozást hozni, hogy például az adott hónap végéig benyújtott parkolójegyekről állítanak ki számlát.Természetesen a bevételt nem kell kétszer könyvelni, és nem kell utána kétszeresen áfát fizetni, bevallani. A parkolójegyek alapján már korábban lekönyvelt és áfabevallásba beállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3544
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Parkolási célra bérelt közterület áfája

Kérdés: Hogyan értelmezhető áfa szempontjából az alábbi eset?
Egy vállalkozó üzletet kíván létesíteni a településen. Az üzlet működési engedélyének kiadásához a kereskedelmi és építésügyi jogszabályok alapján az üzlet működtetője köteles meghatározott számú gépjármű tárolásához férőhelyet biztosítani. Ennek a feltételnek a teljesítésére kap az önkormányzattól bérleti szerződés alapján földterületet (közterületet) használatra. A szerződésben az önkormányzat kiköti, hogy a bérelt területen a vállalkozó parkolási díjat nem szedhet, valamint azt, hogy a bérleti szerződés hatálya a bérbevevő által üzemeltetett üzlet működési engedélyének érvényességéig szól. A terület használatáért - az önkormányzat parkolási szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló rendelete alapján - egyszeri terület-igénybevételi díjat fizet.
Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az önkormányzat nem parkolási szolgáltatást nyújt, hanem a területet adja bérbe a vállalkozónak, aki majd ezen a területen fogja biztosítani a vásárlóinak a parkolás lehetőségét (parkolási díj nélkül, mivel ezt a bérleti szerződés kiköti). Helyesen járunk-e el akkor, ha a fenti célra bérbe adott területet ingatlan-bérbeadásnak (áfamentesnek) minősítjük?
Részlet a válaszból: […]bérbeadásnak tekinteni, de a kérdésben közölt információk alapján egyértelműnek tűnik, hogy az önkormányzat a földterületet parkolásra adja bérbe. Ezt támasztja alá, hogy a szerződésben kikötik, hogy nem szedhet parkolási díjat, illetve a bérbeadás eleve a gépjárműtároláshoz szükséges férőhely biztosítása céljára jön létre. Mindezek alapján - véleményünk szerint - az adott területet áfásan kell bérbe adni az önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy nem közvetlenül ő nyújtja a parkolási szolgáltatást a magánszemélyeknek. Nem zárható ki, hogy a vállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3497
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Ingyenesen nyújtott parkolóhely

Kérdés: Néhány dolgozónk részére parkolóhelyet biztosítunk ingyenesen az intézmény épületében. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak? Hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Részlet a válaszból: […]megállapítani.Az Szja-tv. 70. §-ának (1a) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül valamennyi munkavállaló, vagy a munkavállalók - valamennyi munkavállaló által megismerhető - belső szabályzatban meghatározott feltételekkel, a munkavállalók meghatározott csoportja részére adott juttatás.Ha a juttatás körülményei a fenti előírásoknak nem felelnek meg, mert pl. nincs belső szabályzat, nem szabályozott, hogy kiknek a részére adható a parkolási szolgáltatás, nem tudják a dolgozóknak olyan csoportját meghatározni, ami nem sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, akkor nem lehet egyes meghatározott juttatás. Ilyen esetben a jogviszonyra tekintettel adott összevonandó jövedelemnek kell tekinteni, vagyis adózás szempontjából úgy viselkedik, mint a munkabér. A munkáltatónak meg kell fizetni utána a 27% szociális hozzájárulási adót, a dolgozótól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3435
Kapcsolódó tárgyszavak: ,