Parkolóhely-megváltás

Kérdés: Az önkormányzat egy bolt (kérelmező) kérésére parkolóhelyeket alakít ki közterületen. A kérelmező parkolóhely-kialakítási hozzájárulást fizet az önkormányzat részére. (A hozzájárulás összege nem fedezi a kialakítás teljes költségét.) Az önkormányzat vállalja, hogy kialakítja a parkolóhelyeket. A parkolóhelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokra a kérelmező sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. Szükséges-e számlát kiállítani a hozzájárulásról, vagy megállapodás alapján kerül a könyvelésbe az összeg? Áfát kell-e számolni? Melyik főkönyvre történjen a bevétel könyvelése?
Részlet a válaszából: […] A 253/1997. Korm. rendelet meghatározza, hogy az építmények rendeltetésszerű használatához mennyi parkolóhelyet kell biztosítani. A jogszabály felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak arra, hogy helyi rendeletben szabályozza a település adottságainak, lehetőségeinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Parkolási feladatok számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk egyik saját alapítású cége által látja el a parkolással kapcsolatos feladatokat. A parkolásért befolyt bevételek után az áfát az önkormányzat vallja be. A feladatellátással kapcsolatban felmerült költségeket (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, bérköltség, járulék) a cég 27% áfatartalommal kiszámlázza az önkormányzat felé. Ezen számlák után az áfa összegét visszaigényelhetjük? Jogos-e, hogy a bérköltségre és a járulékra is felszámítják a 27% áfát?
Részlet a válaszából: […] ...adóalapját (ellenértékrészét) képezik, tehát jogszerűen számlázza a cég 27%-os áfatartalommal.Az önkormányzatnak a parkolási szolgáltatásból áfás bevétele keletkezik, ezért a cég által az önkormányzat részére kiállított számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Parkolási költség elszámolása parkolójegy alapján

Kérdés: Költségvetési szerv dolgozója a belföldi kiküldetésének elszámolásához a számlák mellett nyugtát is hoz a parkolásról. Kérdésem, hogy számla hiányában a parkolójegyek elszámolhatóak-e a kiküldetés részeként?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben van rá lehetőség, a parkolójegy alapján kérni kell a parkolási társaságtól a költségvetési szerv nevére szóló számla kiállítását, és az alapján elszámolni a parkolás költségét. Ekkor az eljárás biztosan nem kifogásolható meg, feltéve hogy az ügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Parkolóhely megváltása

Kérdés: Áfaköteles-e a parkolóhely-megváltás?
Részlet a válaszából: […] A 253/1997. Korm. rendelet határozza meg, hogy az építmények rendeltetésszerű használatához mennyi parkolóhelyet kell biztosítani. A jogszabály felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak arra, hogy helyi rendeletben szabályozza a település adottságainak, lehetőségeinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címke:

Ingyenes parkolási lehetőség biztosításának adókötelezettsége

Kérdés: A 180. számban megjelent 3435. sz. kérdésben foglalkoznak a dolgozók részére ingyenesen biztosított parkolóhely adózásával. Városunkban fizetős parkolási rendszer működik, azonban a hivatalunk melletti területen a parkolás a hivatal által kiadott engedélyek alapján ingyenesen történik. A gépkocsival rendelkező, parkolási engedélyt igénylő dolgozók részére kiadásra kerül a hivatali engedély. Az engedély megléte azonban nem garantálja, hogy a dolgozó részére biztosan rendelkezésére is áll a parkolóhely, mivel a parkolóhelyek száma korlátozott, és a dolgozók részére kiadott parkolási engedélyek mennyisége lényegesen meghaladja a parkolóhelyek számát. Ilyen esetben az ingyenesen igénybe vehető parkolóhelyek után kit és milyen mértékű adófizetés terhel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének d) pontja nevesíti, hogy egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.
Kapcsolódó címke:

Parkolási díj számlázása

Kérdés: Intézményünk területén a parkolásért fizetni kell. Erre a célra 2 db parkolóautomata áll rendelkezésre. Egy autójával itt parkoló cég visszamenőleg 2013. január hónapig kéri az intézménytől, hogy állítson ki részére áfás számlát a megküldött parkolásról parkolójegyek alapján. A probléma lényege, hogy parkolójegyet csak akkor ad ki az automata, amennyiben befizetésre kerül a pakolás díja. A parkolóórákat naponta ürítik, a benne található pénzösszeg bevételezésre és könyvelésre kerül az adott napon. Ha utólag számlát állítanánk ki a cég részére, akkor kétszeresen szerepelne könyveinkben. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Kiadható visszamenőleg 2013. januárig számla? Amennyiben igen, hogyan alakul a könyvelési tétele?
Részlet a válaszából: […] ...A legtöbb szolgáltató adminisztrációs okokból korlátozza azt az időtartamot, amin belül a nyugták alapján számlát ad ki. Ha Önök a parkolási szolgáltatást igénybe vevőket nem tájékoztatták előzetesen a számlakérés feltételeiről, akkor véleményünk szerint ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Parkolási díj elszámolása

Kérdés: Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] A nyugta megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) szerint a számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek. Figyelemmel kell lenni azonban a Szt. 166. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
Kapcsolódó címkék:  

Parkolási célra bérelt közterület áfája

Kérdés: Hogyan értelmezhető áfa szempontjából az alábbi eset?
Egy vállalkozó üzletet kíván létesíteni a településen. Az üzlet működési engedélyének kiadásához a kereskedelmi és építésügyi jogszabályok alapján az üzlet működtetője köteles meghatározott számú gépjármű tárolásához férőhelyet biztosítani. Ennek a feltételnek a teljesítésére kap az önkormányzattól bérleti szerződés alapján földterületet (közterületet) használatra. A szerződésben az önkormányzat kiköti, hogy a bérelt területen a vállalkozó parkolási díjat nem szedhet, valamint azt, hogy a bérleti szerződés hatálya a bérbevevő által üzemeltetett üzlet működési engedélyének érvényességéig szól. A terület használatáért - az önkormányzat parkolási szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló rendelete alapján - egyszeri terület-igénybevételi díjat fizet.
Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az önkormányzat nem parkolási szolgáltatást nyújt, hanem a területet adja bérbe a vállalkozónak, aki majd ezen a területen fogja biztosítani a vásárlóinak a parkolás lehetőségét (parkolási díj nélkül, mivel ezt a bérleti szerződés kiköti). Helyesen járunk-e el akkor, ha a fenti célra bérbe adott területet ingatlan-bérbeadásnak (áfamentesnek) minősítjük?
Részlet a válaszából: […] ...szerint - az adott területet áfásan kell bérbe adni az önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy nem közvetlenül ő nyújtja a parkolási szolgáltatást a magánszemélyeknek. Nem zárható ki, hogy a vállalkozó is használja a parkolót, pl. az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Ingyenesen nyújtott parkolóhely

Kérdés: Néhány dolgozónk részére parkolóhelyet biztosítunk ingyenesen az intézmény épületében. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak? Hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Részlet a válaszából: […] ...körülményei a fenti előírásoknak nem felelnek meg, mert pl. nincs belső szabályzat, nem szabályozott, hogy kiknek a részére adható a parkolási szolgáltatás, nem tudják a dolgozóknak olyan csoportját meghatározni, ami nem sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.
Kapcsolódó címkék: