Behajtási díj elszámolása

Kérdés: A kórházunk területére személygépkocsival történő behajtás díjfizetés ellenében történik. A vizsgálatra érkező személyek, illetve látogatók részére napi behajtási díj került megállapításra (750 Ft), a kórházban dolgozók pedig éves behajtási bérlet megvásárlásával (12.000 Ft) hajthatnak a kórház területére, továbbá a külső partnerek is vásárolhatnak éves behajtási engedélyt (40.000 Ft). Felmerült az igény, hogy a tartós, hosszú távú kezelésre szoruló betegek a kezelőorvos igazolása mellett a kezelések időtartama alatt térítésmentesen vagy egy kedvezményes összegű, időszakos behajtási engedéllyel hajtsanak be a kórház területére. A kedvezmény az éves dolgozói behajtási díj arányosított részének felelne meg, például, ha a beteg két hétig jár kezelésre mindennap, akkor a két hét időtartamra arányosított díjat szükséges fizetnie. A fenti eljárás bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi kérdéseink vannak: Az Áfa-tv., illetve az Szja-tv. ad-e lehetőséget ilyen esetben az "adómentességre"? Amennyiben nem, az adózásnál melyik értéket kell figyelembe venni abban az esetben, ha a csökkentett összegű díj beszedése történik meg: a napi behajtási díjhoz szükséges számítani az adott kedvezményt, a dolgozói éves bérlethez, vagy a külsős éves bérlethez? Mi számít piaci árnak a kórház behajtási díjának megállapításakor? A dolgozói éves bérlet is kedvezménynek minősül-e, terheli-e a kórházat áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. § 9. pontja szerint szokásos piaci érték: az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének. A dolgozóknak adott kedvezményes bérlet esetében piaci árnak a független...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugta tételes rögzítése

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató a kórház területén történő parkolásért parkolási díjat szed be, illetve a tüdőszűrésért ellenértéket kér. Helyes-e az a gyakorlat, hogy a felmerülés helyszínén (tüdőgondozó, illetve porta) kézi nyugtát bocsátanak ki abban az esetben, ha a vevő nem kér számlát, majd az így összeszedett pénzt időközönként a pénztárba az illetékes befizeti? Kell-e tételesen rögzíteni a nyugtákat, vagy elegendő összesítőről felkönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Belső szabályzatban (pénzkezelési szabályzatban) szükséges a részletes szabályozás. Javasolt megoldás lehet pl., amikor a behajtási díjnak és a tüdőgondozás díjának beszedésével megbíznak egy személyt vagy személyeket. A megbízott személyekkel felelősségvállalási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Parkolási költség elszámolása parkolójegy alapján

Kérdés: Költségvetési szerv dolgozója a belföldi kiküldetésének elszámolásához a számlák mellett nyugtát is hoz a parkolásról. Kérdésem, hogy számla hiányában a parkolójegyek elszámolhatóak-e a kiküldetés részeként?
Részlet a válaszából: […] ...van rá lehetőség, a parkolójegy alapján kérni kell a parkolási társaságtól a költségvetési szerv nevére szóló számla kiállítását, és az alapján elszámolni a parkolás költségét. Ekkor az eljárás biztosan nem kifogásolható meg, feltéve hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Parkolási díj számlázása

Kérdés: Intézményünk területén a parkolásért fizetni kell. Erre a célra 2 db parkolóautomata áll rendelkezésre. Egy autójával itt parkoló cég visszamenőleg 2013. január hónapig kéri az intézménytől, hogy állítson ki részére áfás számlát a megküldött parkolásról parkolójegyek alapján. A probléma lényege, hogy parkolójegyet csak akkor ad ki az automata, amennyiben befizetésre kerül a pakolás díja. A parkolóórákat naponta ürítik, a benne található pénzösszeg bevételezésre és könyvelésre kerül az adott napon. Ha utólag számlát állítanánk ki a cég részére, akkor kétszeresen szerepelne könyveinkben. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Kiadható visszamenőleg 2013. januárig számla? Amennyiben igen, hogyan alakul a könyvelési tétele?
Részlet a válaszából: […] ...naponta ürítik, bevételezik és könyvelik. A kérdésében nem írja egyértelműen, de feltételezzük, hogy az automata által kiadott parkolójegy nyugtaként szolgál, tehát kapott adóügyi bizonylatot a vevő a parkolási díj megfizetésével egyidejűleg. Nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Parkolási díj elszámolása

Kérdés: Intézményünk hivatalos gépkocsival rendelkezik. A gépkocsivezető a napi ügyintézés során több helyen kénytelen megállni, és ahol szabályozva van, ott parkolóautomatából parkolójegyet kell vásárolnia. Ekkor parkolójegyet (nyugtát) kap, amelyen nem szerepel az intézmény neve, címe stb. Elszámolható-e ez, vagy csak utólag számla alapján történhet meg ennek kifizetése? A számla sajnos nem mindig fordul meg 1 hónapon belül, ilyenkor a parkolóautomatát üzemeltetőnél sok esetben elveszítjük a lehetőséget a számla kiállítására vonatkozóan.
Részlet a válaszából: […] A nyugta megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) szerint a számviteli bizonylat alaki és tartalmi követelményeinek. Figyelemmel kell lenni azonban a Szt. 166. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Nyugtatömbök előállítása

Kérdés: A számla, egyszerűsített számla, nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2008. január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a rendelet 1/B. § (2) bekezdésében körülírt nyugtanyomtatványt (pl.: színházjegy, strandbelépő stb.) ki állíthatja elő, milyen feltételekkel, és annak milyen adattartalmúnak kell lennie?
Részlet a válaszából: […] ...nyújtásának adótis tartalmazó ellenértéke.Fentiekből következik, hogy nem kell az APEH-től sorszámotigényelni e nyomtatványok (pl. parkolójegy, belépőjegy, uszoda- ésstrandbelépő, vagy színházjegy, vonat-, hajó-, kisvasútjegy stb.)előállításához, ha azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Számla, egyszerűsített számla, nyugta nyomtatványokra vonatkozó szabályok változásai

Kérdés: A korábban beszerzett nyomtatványaink (számlatömbök, nyugtatömbök) 2007. július 1-je után egyáltalán nem használhatók? Mit kell tennünk a még be nem telt tömbökkel? Minden egyes nyomtatványra (pl. vizitdíjnyomtatvány, belépőjegy) vonatkozik ez a tilalom?
Részlet a válaszából: […] ...feljogosító jegyek, belépők [24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 1.§ (6) bekezdésében szabályozott nyomtatványok, pl. parkolójegy, belépőjegy,uszoda- és strandbelépő, vagy színházjegy, vonat-, hajó-, kisvasútjegy stb.]előállításához, ha azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Nyugta helyett számla

Kérdés: Amennyiben az adóalany nyugtát bocsátott ki, mert a vevő nem kért számlát, de később a vevő mégis kér számlát, meddig lehet teljesíteni a vevő kérését?
Részlet a válaszából: […] ...is legkésőbb ekkor kell elhangoznia. Ezérta teljesítést követő második napon számla már nem bocsátható ki nyugta helyett.Megjegyzés: parkolójegy-kiadó automata által kibocsátott bizonylat számláratörténő utólagos "beváltására" és más hasonló helyzetekre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Parkolási kiadások adózása

Kérdés: Költségvetési szerv dolgozójának kiküldetési rendelvénnyel kifizetett gépkocsiköltség-térítés belföldi kiküldetés esetén tartalmazhatja-e számla nélkül a parkolási jegy árát?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a kiadás igazolására kizárólag az Áfa-tv. szerinti bizonylat (ide nem értve a nyugtát) fogadható el. A kérdéses esetben tehát a parkolójegy (és az esetlegesen arról kapott nyugta sem) nem elegendő a kiadás igazolására. A parkolót fenntartó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Parkolójegyek elszámolhatósága

Kérdés: A parkolóautomaták által kibocsátott parkolójegyekről utólag kérjük meg a számlát. A postaköltség ugyanannyi, mint a parkolójegy ára, és jelentős adminisztrációval, nyilvántartással jár. Költségvetésünk évek óta szűkre szabott, 2004-től pedig újra megszorítások várhatók. Miért nem fogadhatjuk el a parkolójegyet a menetlevél csatolásával, bár tudjuk, hogy ez nem felel meg a Szt. előírásainak?
Részlet a válaszából: […] ...magában foglalja a választ is, vagyis azért nem fogadható el bizonylatként, mert nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek. A parkolójegy például még azt a minimális követelményt sem tartalmazza, hogy ki (milyen cég) vette igénybe a szolgáltatást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.