Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott pénzhelyettesítő fizetési eszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utalványok beváltásának bizonylata

Kérdés: Önkormányzatunk szociális rászorultsági alapon, települési támogatás keretében élelmiszer-, gyógyszer- és tüzelőutalványokat ad a rászoruló helyi lakosoknak. Az utalványokat önkormányzatunk bocsátja ki, azok szigorú számadású nyomtatványok. Az utalványok beváltására megállapodásokat kötöttünk helyi élelmiszerüzletekkel, gyógyszertárakkal és Tüzépekkel. Rendszeres elszámolás alapján átutalással fizetjük ki nekik a náluk beváltott utalványok ellenértékét. A beváltóhelyek közül van, aki a beváltott utalványok ellenértékéről áfakörön kívüli számlát ad az önkormányzatunk részére, élelmiszer-utalvány beváltásáról. Van, aki ahhoz ragaszkodik, hogy nem tud erről számlát adni, mert duplán lenne neki bevétel, és áfa szempontjából sem jó. Kell-e a beváltóhelyeknek számlát kiállítaniuk az utalványok beváltásáról, vagy elegendő számviteli bizonylat? Mit fogadhat el önkormányzatunk, hogy helyesen járjon el?
Részlet a válaszból: […]egyéb fizetési megbízás vagy ígérvény - ide nem értve a pénzt és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt -, ha azzal a kötelezett pénztartozást térít meg, feltéve hogy annak jogosult általi elfogadásával a jogosult eredeti pénzkövetelése a kötelezettel szemben megszűnik.A kérdéses esetben a pénzhelyettesítő eszköz fogalmának egy igen lényeges eleme nem valósul meg. A jogosult pénzkövetelése nem szűnik meg. Ezt abból lehet kikövetkeztetni, hogy az önkormányzat átutalással fizeti ki a kereskedőknek az ellenértéket. Az Önök utalványa e szerint nem tekinthető fizetőeszköznek, mert azzal a magánszemély nem fizeti ki a vásárolt termék árát a kereskedőnek.Azt nagyon helyesen teszik, hogy szigorú számadásúként tartják nyilván az utalványokat, de ez még nem jelenti azt, hogy az utalvány pénzhelyettesítő eszközként alkalmas arra, hogy azzal az ellenértéket kiegyenlítsék. Ha az utalvány nem alkalmas az ellenérték kiegyenlítésére, csak a vásárlási jogosultság és a felhasználható keretösszeg igazolására szolgál, akkor a vásárláskor nem kell a vevő részére adóügyi bizonylatot (számlát vagy nyugtát) kiállítani a kereskedőnek.Az Önök konstrukciójában a vásárlás ellenértékét az önkormányzat fogja átutalással kiegyenlíteni. A kereskedőnek át kell vennie az utalványt (feltehetően azzal el kell számolnia az önkormányzat felé). A termék jogosult részére történő átadását átvételi bizonylattal kell igazolni, és az értékesítésről számlát kell kiállítania az önkormányzat részére. A termékértékesítés teljesítési időpontja az a nap, amikor a terméket átadták a magánszemélynek és az utalványt elfogadták. Ezzel a teljesítési nappal kell számláznia a kereskedőnek a vásárolt termékeket az önkormányzat részére, és követelésként kell nyilvántartania[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4209
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Készpénz-helyettesítő vásárlása

Kérdés: Intézetünk képviselőjeként segítségüket kérem annak megítélésében, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz pénz ellenében történő vásárlása árubeszerzésnek minősül-e az általános forgalmi adó rendszerében?
Részlet a válaszból: […]joghatást eredményező ügylet. Az Áfa-tv. 13. §-ának (1) bekezdése alapján szolgáltatás bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése. Az Áfa-tv. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében ugyanakkor nem minősül szolgáltatás nyújtásának, ha a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére az ellenértéket akár a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik fél megtéríti, feltéve hogy az ellenérték megtérítése pénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik. Az Áfa-tv. értelmező rendelkezései szerint a készpénz/pénzhelyettesítő fizetési eszköz megvásárlása (ti. pénz, készpénz pénzhelyettesítő eszközre történő cserélése) az Áfa-tv. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontjára, valamint a 259. § 14. és 15. pontjára tekintettel nem minősül sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak az általános forgalmi adó rendszerében. A leírtak szerint az intézet étkezésiutalvány-beszerzése kapcsán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3102
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,