Elhunyt személy, illetve civil szervezet részére adományozott jutalom

Kérdés: Az önkormányzat rendelet alapján kitüntetéssel járó pénzjutalmat adományoz. Milyen módon kell helyesen eljárni a következő esetekben (adózás, alátámasztó dokumentumok)?
a) Elhunyt részére,
b) civil szervezet részére.
Véleményünk szerint az elhunyt részére kifizetendő összeg az örökösnek számfejthető, de milyen jogcímen? A civil szervezet pedig a teljes összeget vissza nem térítendő támogatásként kapná meg, elszámolási kötelezettség nélkül, támogatói okirat alapján. Helyes-e ez így? Ha nem, akkor hogyan járjunk el?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a közszolgálati jogviszony megszűnik a köztisztviselő halálával. A Kttv. alapján tehát fenn nem álló jogviszonyban, elhunyt köztisztviselő (illetve örököse) részére jutalom, elismerés nem adható. Szintén kizárt a Kttv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Rajzpályázat keretében tanulóknak odaítélt pénzjutalom adózása

Kérdés: Önkormányzatunk az általános iskolás és középiskolás gyermekek részére rajzpályázatot hirdetett, s a díjazottakat pénzjutalomban részesítette. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Részlet a válaszából: […] A rajzpályázat keretében az azon részt vevő tanulóknak odaítélt pénzjutalom után a kifizetőnek 27%-os egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége keletkezik, míg a tanuló magánszemélynek 16% személyi jövedelemadót kell fizetnie, és év végén adóbevallást kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

"Legszebb udvar" címen odaítélt lakossági pénzjutalom adózása

Kérdés: Önkormányzati rendelet alapján a községben lakók udvarait bizottság látogatja végig, s a legszebbnek ítélteket pénzjutalommal díjazza. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Részlet a válaszából: […] A legszebbnek ítélt udvarok tulajdonosainak kifizetett pénzjutalom mint egyéb vetélkedő, verseny díja után a kifizetőnek 27%-os egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége keletkezik, míg a magánszemélyeknek 16% személyi jövedelemadót kell fizetniük, és év végén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Tanulóknak kifizetett pénzjutalom

Kérdés: Gimnáziumunk a tanév végén pénzjutalmat fizet a jó tanulóknak. Milyen adó és járulék terheli ezt a kifizetést? Mi a teendő, ha a gyerekeknek nincs adóazonosító számuk?
Részlet a válaszából: […] A tanulóknak a tanév végén jutalomként kifizetett összeg az Szja-tv. 28. §-a alapján a tanuló egyéb összevonás alá eső jövedelmeként lesz adóköteles. Abban az esetben, ha a kifizetés nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, akkor a járulékfizetési kötelezettség nem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.