Állami támogatás elhelyezhetősége lekötött betétbe vagy befektetési jegybe

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évben felújításra pályázaton vissza nem térítendő állami támogatást nyert, amelyet teljes egészében meg is kaptunk 2015-ben. A beruházás kb. 4 hónap múlva (2016. év tavaszán) kezdődik. Kérdésem, hogy amíg felhasználásra nem kerül a támogatás, addig lekötött betétbe vagy befektetési jegybe elhelyezhető-e az összeg?
Részlet a válaszából: […] A fejlesztési célú támogatást hosszú távú fejlesztési céljai megvalósításának érdekében kapták, és jövőre vonatkozó kötelezettségvállalásokat kell teljesíteniük a pályázatok feltételeként. Ezek a támogatások többnyire vissza nem térítendő támogatások, s mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatok gazdálkodását – az Ötv. szerint – az ÁSZ ellenőrzi. Az ÁSZ nem végez könyvvizsgálatot. A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testülete – pénzügyi beszámolója valódiságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Kormányszervek auditáló tevékenysége

Kérdés: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy a Pénzügyminisztérium (PM) ellenőrzési főosztálya auditálhatja a költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok auditáláson könyvvizsgálatot értenek (110. standard). Ilyen értelemben sem a KEHI, sem a PM (sem más fejezet) ellenőrző apparátusa nem auditálhat. Az Áht-vhr. szerint a felügyeleti szerv a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Az ellenőrzés gyakorisága

Kérdés: Hány évente köteles ellenőrizni az ÁSZ a helyi önkormányzatok (és intézményeik) gazdálkodását?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatokat több intézmény is vizsgálja: a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi, az APEH vagy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és más szervek hatósági ellenőrzést végeznek.Az Ötv. 92. §-a szerint a "helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Költségvetési szervek beszámolójának auditálása

Kérdés: Mely költségvetési szervek pénzügyi beszámolóját kötelező auditálni?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (110. sz. standard) az auditálás alatt könyvvizsgálatot ért. A költségvetési szervek pénzügyi beszámolójára nem vonatkozik a kötelező könyvvizsgálat. (Kivételként említhető az ÁSZ, amely 1995...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.