Óvadék

Kérdés: Központi költségvetési szerv határozott idejű szerződést kötött ingatlan bérbevételéről. A szerződés alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell fizetni a bérbeadónak, aki a szerződés lejárta után (2 év múlva) visszautalja az intézménynek ezt az összeget. Hogyan kell könyvelni ezt az óvadékot? Az Áhsz. 48. §-a (8) bekezdésének i) pontja alapján könyvelhetem a 36-osok közé, vagy pedig a K355-ös rovatra?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlatban a kérdésben szereplő óvadék fogalma mellett használatos még a kaució és a pénzügyi biztosíték fogalma is. A biztosítékot a követelésjellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni. A?követelésjellegű sajátos elszámolások között kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Pénzügyi biztosíték

Kérdés: Mi a pénzügyi biztosíték?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi biztosíték a szerződésben rögzített óvadék, illetve kaució. Azt a célt szolgálja, hogy a szerződés szerint a kötelezettséget vállaló szerződésszegése, nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén a keletkezett és jogos követelést a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Kaució könyvelése

Kérdés: Intézményünk költségvetési szerv. Határozatlan idejű szerződést kötöttünk ingatlan bérbevételére. A szerződés szerint kauciót fizetünk a bérbeadónak. Milyen mód(ok)on lehet a kauciót könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlatban, a kérdésben szereplő kaució fogalma melletthasználatos még a pénzügyi biztosíték és az óvadék fogalom is.Tekintettel arra, hogy a Pénzügyminisztérium által aköltségvetési szervek elemi (részletes) költségvetésének összeállításáhozközzétett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Étkezési utalványok

Kérdés: 2005. évben nyilatkoztatni kellett a munkatársakat, hogy a tárgyévben hideg- vagy melegétkezési utalványt kérnek. Mindenki 8000 Ft-os melegétkezési utalványt kért. Néhány munkatárs április, illetve május 1-jével felmondott. Szerintem a felmentési időre csak hidegutalvány jár, mert tárgyhóban egy napot sem töltenek a munkahelyen. Azonban ők ragaszkodnak a nyilatkozatukhoz, mely szerint egy évben csak egyféle utalványt kaphatnak, tehát a kért meleget. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17. pontjának 2004. január1-jétől hatályos rendelkezése szerint a természetben nyújtott étkezésadómentességének már nem feltétele az, hogy a munkahelyen (vagy az ebédidőalatt elérhető étkezőhelyen) fogyassza el a dolgozó a meleg ételt. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Pénzügyi biztosíték elszámolása

Kérdés: Intézményünk ingatlanbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg egy bizonyos összeg letétbe helyezésére kötelezett. A letétbe helyezett összeg addig a bérbeadó tulajdonában marad, amíg a bérleti jogviszony fennáll. A letéti összeget függő tételként kezeljük, vagy végleges kiadásként? Ugyancsak könyvelési probléma a fenti eset fordított példája, amikor az intézmény adta bérbe ingatlanát, és a bérleti idő lejártáig biztosítékként kért egy bizonyos összeget.
Részlet a válaszából: […] A bérleti szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi biztosítékként(óvadékként) letétbe helyezett összeg tervezésére és elszámolására aPénzügyminisztérium által kiadott, a költségvetési szervek részletesköltségvetésének összeállítására szolgáló tájékoztató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.