Brexittel kapcsolatos kérdések III.

Kérdés: A Brexitet követően a Közösség területén kívül letelepedett társaság külföldi ügyfelei adóügyeiben képviselőként eljárhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál?
Részlet a válaszából: […] Az Air. határozza meg általánosságban az adóhatóság előtti eljárásra vonatkozó képviseleti szabályokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a külföldi szervezet – az alább jelzett korlátozással – eljárhat a NAV mint adóhatóság előtti ügyekben.Ezzel összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Pénzügyi képviselő brit cégek esetén a brexit után

Kérdés: Az egyesült királyságbeli vállalkozásoknak tényleg kötelező-e pénzügyi képviselőt megbízniuk a brexitet követően, amennyiben Magyarországon kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni? Ha igen, ez a kötelezettség azokra az egyesült királyságbeli cégekre is vonatkozik, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően jelentkeztek be adóalanyként Magyarországon, vagy csak azokra, amelyek 2021. január 1-jét követően regisztráltak az adóhatóságnál?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi képviselővel kapcsolatos legfontosabb szabályokat az Áfa-tv., valamint az Air. tartalmazza.Az Áfa-tv. vonatkozó rendelkezései a pénzügyi képviselő megbízását részben lehetőségként, részben kötelezettségként szabályozzák. Az Áfa-tv. 148. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Közvetlen vámjogi, valamint pénzügyi képviselő

Kérdés: Egy harmadik országos székhelyű gazdálkodó Magyarországon kíván adómentes vámjogi szabad forgalomba bocsátás vámeljárást (42-es eljáráskóddal) végezni. A vámeljárás keretében az Európai Unión kívüli harmadik országban székhellyel rendelkező, az Európai Unió más tagállamában (Spanyolországban) érvényes adószámmal rendelkező importőr saját vagyon áthelyezését kívánja végrehajtani spanyolországi rendeltetéssel. A harmadik országos gazdálkodó Spanyolországban rendelkezik pénzügyi képviselővel, Magyarországon pedig érvényes meghatalmazással közvetett vámjogi képviselettel, viszont magyarországi adószáma nincsen.
Az Áfa-tv. 95. §-ában foglalt adómentes termékimport végrehajtására az importőr e rendelkezés (4) bekezdése alapján pénzügyi képviselőt bízhat meg. Ugyanezen típusú eljárás lefolytatására az Áfa-tv. 96. §-a alapján az importőr helyett az ezen eljárásra vonatkozó érvényes írásos meghatalmazással rendelkező közvetett vámjogi képviselő is eljárhat a vonatkozó feltételek fennállása esetén. A közvetett vámjogi képviselő belföldön nyilvántartásba vett és közösségi adószámmal rendelkező adóalany. A fentiekkel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
1. Az adómentes vámjogi szabad forgalomba bocsátás – figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. 96. §-ában előírt feltételek fennállnak – végrehajtható-e a közvetett vámjogi képviselő által, vagy a 95. § szerinti pénzügyi képviselő megbízása válik szükségessé a vámeljárás lefolytatására?
2. A Brexitre való tekintettel valamely egyéb körülmény is befolyásolhatja-e esetleg az eljárást?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áfa-tv. 96. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, az importáló írásos meghatalmazása alapján a közvetett vámjogi képviselő a 95. § szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Számla kötelező adattartalma

Kérdés: Kötelező-e minden számlán, minden esetben feltüntetni az SZJ-számot? Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § f) pontját hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] A számla kötelező adattartalma közé nem tartozik az SZJ-számfeltüntetése. Az általános forgalmi adóról szóló, módosított 2007. évi CXXVII.törvény 169. §-a szerint a számla kötelező adattartalma a következő:a) a számla kibocsátásának kelte;b) a számla sorszáma,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Bankszámlanyitásra kötelezettek köre

Kérdés: Bankszámlanyitásra kötelezettnek számít-e a közalkalmazott az Art. 172. § (20) bekezdés szerinti ügyletek vonatkozásában? Másképp fogalmazva: számíthat-e mulasztási bírságra az a költségvetési szerv, amely – például – idős munkavállalójának a neki járó jubileumi jutalmat postán küldi meg?
Részlet a válaszából: […] 2009. február 1-jétől volt hatályos az adózás rendjérőlszóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 172. § (20) bekezdése, amelykimondta, hogy bankszámlanyitásra kötelezett adózók között a megkötött ügyletellenértékének megfizetése nem történhet bankjegy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Pénzügyi képviselő

Kérdés: A pénzügyi képviselőről több jogszabályban olvastam. Ki lehet pénzügyi képviselő?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi képviselő fogalmát az Art. 9. §-a vezette be 2004. január 1-jével. Pénzügyi képviselő választása (megbízása) külön törvény alapján lehetséges, ami jelen esetben az Áfa-tv. Pénzügyi képviselőt kizárólag az a külföldi vállalkozás bízhat meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.