Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott pénzügyi lízing tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pénzügyi lízing

Kérdés: Eszközbérlet esetén, ha a szerződés lejártakor az eszköz a tulajdonunkba kerül, milyen jogcímen tudom felvenni a tárgyieszköz-nyilvántartásba? A szerződés 2-3 éves időtartama alatt a kölcsönző cég bérleti díjról állít ki számlát részünkre. Lehet térítés nélküli átadás a kifizetett bérleti díjak értékében?
Részlet a válaszból: […]kérdésben leírt számlázási gyakorlat azonban ellentmond ennek, mivel zárt végű pénzügyi lízing esetén a futamidő elején egy összegben kell pénzügyileg rendezni a lízingbe vevőnek az általános forgalmi adót. Zárt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó a lízingtárgy birtokba adásakor (átadás-átvételekor) a teljes nettó összegről és az arra jutó teljes általánosforgalmiadó-tartalomról számlát fog kibocsátani a lízingbe vevő részére. Az áfatörvény gyakorlatilag értékesítésnek kezeli a zárt végű pénzügyi lízinget. Az eszközt a számlázott értékben kell a könyvekben felvenni. Ez akkor is igaz, ha a futamidő végén nem állapítanak meg maradványértéket.A pénzügyi lízing számviteli elszámolását a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4707
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Személygépkocsi-lízing áfalevonása

Kérdés: Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő kft. a tevékenységéhez használt személygépkocsikat nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzi be. Tudomásunk szerint a személygépjárművek nyílt végű lízingje esetében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonható, ha a járművet adóköteles tevékenységhez használja a kft. Amennyiben a vállalkozási célú használaton túl van magánhasználat is, akkor a használatot arányosítva (vállalkozási célú használat/összes használat) lehet levonni az áfát? Az arány kiszámítása érdekében a használatot nyilván kell tartani. Az arányosítást bevallási időszakonként (havonta, negyedévente, évente) vagy az egyes részletekről kiállított számlánként kell elvégezni? Amennyiben a gépjármű beszerzése nyílt végű lízing keretében történik, általában a futamidő kezdetekor egy nagyobb összeget kell teljesíteni, majd ezt követően havi rendszeres kisebb összegű részleteket. Mi a teendő abban az esetben, ha a jármű használatbavételekor nincs magánhasználat, majd néhány hónap múlva lesz? A tényleges magánhasználat nem a teljes bevallási időszak alatt állt fenn. Amennyiben bevallási időszakonként kell arányosítani, mi a teendő a befizetett nagy összegű első részlettel, ha az abba a bevallási időszakba esik, amelyikben nem volt magánhasználat? Lehetőség van arra is, hogy a magánhasználat ellenértékét a lízingbe vevő kft.-nek a használó megtérítse. Mi a teendő, ha nem térítik meg a használatot a lízingbe vevőnek? Mi a teendő akkor, ha a magánhasználat ellenértékét megtérítik a lízingbe vevőnek? A magánhasználat ellenértékének kiszámlázása a NAV által közzétett üzemanyagár és a 9 Ft/km átalány számításával történik? Mi a helyes eljárás akkor, ha az adózónak a gazdasági tevékenysége keretében az előzetesen felszámított általános forgalmi adót arányosítania kell, mert adóköteles és adómentes tevékenységet is végez, és a nyílt végű lízing keretében lízingbe vett személykocsit magáncélra is használja? Ebben az esetben az adóköteles tevékenységre eső áfát kell a magánhasználatra vonatkozóan arányosítani, azaz kétszer kell arányosítani?
Részlet a válaszból: […]módszer alkalmazásával kell arányosan megosztani (arányosítás).A fentiekből adódóan a levonható és le nem vonható előzetesen felszámított adó megosztására az adóalany bármilyen, az Áfa-tv. 123. §-ának (1) bekezdésében írt feltételeket kielégítő módszert alkalmazhat. Gépjárművek esetében jellemzően az útnyilvántartás az, amely alapján a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó egyértelműen elkülöníthető, ugyanakkor nem zárható ki más módszer alkalmazása sem. Fontos azonban, az adóalany kötelezettsége, hogy bizonyítsa az adólevonás jogának, illetve annak megállapítására alkalmazott módszer hitelességét, helyességét.Amennyiben a lízingbe vevő egyaránt végez adólevonásra jogosító, illetve arra nem jogosító tevékenységet, az előzetesen felszámított adó megosztását, történjen az tételes elkülönítéssel, egyéb más módszerrel vagy arányosítás alkalmazásával, bevallási időszakonként kell elvégeznie.A gépkocsik magáncélú használata (amely figyelemmel az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontjára bérbeadásnak minősül) attól függően ítélendő meg, hogy a lízingbe vevő megfizetteti-e a magánhasználat ellenértékét.Abban az esetben, ha az adóalany a magánhasználatot a gépkocsit használó dolgozóra kiszámlázza, akkor a gépkocsik magánhasználatának biztosítása adóköteles gazdasági tevékenységnek minősül (ingyenes magánhasználatról nem beszélhetünk), s nem tekinthető a munkáltató által a munkavállaló részére biztosított juttatásnak. Ebből adódóan a lízingdíj áfája teljes mértékben levonásba helyezhető.Amennyiben azonban a lízingbe vevő a magáncélú használatot nem térítteti meg, akkor a lízingdíjban foglalt előzetesen felszámított adó kapcsán az adólevonási jogát az Áfa-tv. 123. §-ában foglaltakat figyelembevéve gyakorolhatja. A lízingdíj kapcsán áthárított előzetesen felszámított adó magánhasználatra eső része ebben az esetben nem helyezhető levonásba.Arra vonatkozóan, hogy a lízingbe vevő a magánhasználat kiszámlázásakor milyen összegben határozza meg a magánhasználat ellenértékét, nincs előírás. Ugyanakkor fontos, hogy amennyiben a magánhasználó a lízingbe vevő munkavállalója, a kettőjük közötti bérbeadás (magáncélú gépjárműhasználat) adóalapjának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az Áfa-tv. 67. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt szabályra is. E rendelkezés szerint "az ellenérték helyett a szokásos piaci ár az adó alapja abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása nem független felek között történik, feltéve hogy az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészben illeti meg".Az idézett szabály azon kitétele, mely szerint "a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészben illeti meg", magában foglalja azt is, hogy az adott személyt az adólevonási jog egyáltalán nem illeti meg. (E szabály alkalmazására vonatkozó kötelezettség azonban nem befolyásolja az előzőekben ismertetett levonási jogot.)Amennyiben a fentiek alapján a lízingbe vevő által kiszámlázott díj korrekciója válik szükségessé, a lízingbe vevő az ennek kapcsán - esetlegesen - keletkező fizetendő adóját, ha az bevallással lezárt időszakot érint, önellenőrzés útján tudja rendezni.A gépjárművek nyílt végű lízingje esetében, a futam­­idő kezdetekor fizetendő nagyobb összeg - álláspontunk szerint - a nyílt végű lízing teljes futamidejéhez kapcsolódik, és az a futamidő során fizetendő egyes törlesztőrészletek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3528

3. találat: Nyílt végű pénzügyi lízing

Kérdés: Hogyan történik a nyílt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]fizetendő kamatot, mert a lízing futam­ideje alatt fizetendő kamat nem része a birtokbaadáskori piaci értéknek. Ezért a kamatot a dologi kiadások között kell elszámolni. A maradványérték a kiszámlázott tárgyi eszköz piaci értékének része, ez az utolsó részlet, amellyel elővásárlási jog keletkezik, erre vonatkozóan a lízingszerződésben történik a feltételek meghatározása. Amennyiben a vevő nem kíván élni az elővásárlási joggal, így ezt a maradványértéket nem fizeti meg, akkor az adott esetben a tárgyi eszköz értéke csökkenni fog, ennek megfelelően a számlát módosítani szükséges.Számviteli elszámolása a következő:lízingdíj első részletének kiegyenlítése a számlázottáfa nélküli - összegbenT 1313 - K 321,a teljes vételárra eső, leszámlázott áfa elszámolásaT 18221 - K 321,18231funkcionális osztályozás szerinti elszámolásT 72, 751 - K 1993, 1998a lízingelt eszköz bekerülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3378
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Pénzügyi lízing áfája

Kérdés: Önkormányzatunk lízingel egy tehergépkocsit (zárt végű pénzügyi lízing). Mikor lehet levonni és visszaigényelni a tehergépkocsi áfáját?
Részlet a válaszból: […]akkor is igaz, ha csak az első részletet (vagy még az első részletet sem) fizette be. Az adó levonhatósága azonban nem jelenti azt, hogy a levont adót minden esetben vissza is lehetne igényelni. Az adó-visszaigénylési kérelmet az adóhatóság csak az Áfa-tv. 48. §-ban szereplő további feltételek megléte esetén teljesít. Az adót több jogcímen is vissza lehet igényelni, közülük egyik a tárgyi eszköz beszerzése. E jogcím vizsgálatának csak akkor van jelentősége, ha az adóalany nem érte el a 4 millió forintos összeghatárt. Amennyiben az adóalany elérte a 4 millió forintos összeghatárt, akkor a későbbiekben részletezetteknek nincs jelentősége. Az Áfa-tv. 48. § (4) bekezdése bb) pontja értelmében tárgyi eszköz beszerzése címén a számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany az adót akkor igényelheti vissza, ha az általa beszerzett tárgyi eszközre vagy tárgyi eszközként elszámolható beszerzésre jutó levonható, korábban vissza nem igényelt előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének időpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz vagy a tárgyi eszközként elszámolható beszerzések - ide nem értve a 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti beszerzés - adóval növelt ellenértékét megfizette, és az említett beszerzéseket a beruházás bekerülési értékeként a beruházási számlán elszámolta. Az ellenérték fogalmát az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. E szerint ellenértéknek minősül minden tartozás kiegyenlítésére fordított vagyoni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1661
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Pénzügyi lízing elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk fénymásolót vásárolt pénzügyi lízing keretében. Havonta 5 éven át törlesztünk, a számlán lízingdíj, kamat és árfolyamveszteség, ill. árfolyamnyereség kerül feltüntetésre. Hogyan kell helyesen könyvelni? Év végén értékcsökkenést is el kell számolni a gép után?
Részlet a válaszból: […] - Funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 72 - K 1993 1998 - A fénymásoló bekerülési értékének állományba vétele = pénzforgalmilag rendezett összegben T 1311 - K 4122 = pénzforgalmilag nem rendezett összegben T 1311 - K 4382 - Kamat elszámolása T 5732 - K 321 (341) T 72 - K 599 - További, a szerződésben foglalt lízingdíj kiegyenlítésekor a fizetett lízing díjjal egyező összegű állományba vétel T 1311 - K 4122 és forrásrendezés elszámolása T 4382 - K 1311 A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1611
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Pénzügyi lízing elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki gépkocsit lízingel. Hogyan kell helyesen a zártvégű pénzügyi lízinget lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]teljes vételárra eső, leszámlázott áfa elszámolása T 1822 - K 341 - Funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 1993 -1998 - A gépkocsi pénzforgalomban rendezett bekerülési értékének aktiválása T 1321 - K 4122 - Pénzforgalomban nem rendezett bekerülési értékének aktiválása T 1321 - K4382 - Kamat elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 5732 - K341 - Funkcionális osztályozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1394