Pénzügyi lízing

Kérdés: Eszközbérlet esetén, ha a szerződés lejártakor az eszköz a tulajdonunkba kerül, milyen jogcímen tudom felvenni a tárgyieszköz-nyilvántartásba? A szerződés 2-3 éves időtartama alatt a kölcsönző cég bérleti díjról állít ki számlát részünkre. Lehet térítés nélküli átadás a kifizetett bérleti díjak értékében?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a bérleti szerződés lejártakor az eszköz a tulajdonukba kerül. A futamidő végén a tulajdonszerzés kikötése a zárt végű pénzügyi lízingre jellemző. A zárt végű pénzügyi lízing tulajdonképpen a beruházási hitelhez hasonlítható, hiszen a lízingbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Személygépkocsi-lízing áfalevonása

Kérdés: Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő kft. a tevékenységéhez használt személygépkocsikat nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzi be. Tudomásunk szerint a személygépjárművek nyílt végű lízingje esetében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonható, ha a járművet adóköteles tevékenységhez használja a kft. Amennyiben a vállalkozási célú használaton túl van magánhasználat is, akkor a használatot arányosítva (vállalkozási célú használat/összes használat) lehet levonni az áfát? Az arány kiszámítása érdekében a használatot nyilván kell tartani. Az arányosítást bevallási időszakonként (havonta, negyedévente, évente) vagy az egyes részletekről kiállított számlánként kell elvégezni? Amennyiben a gépjármű beszerzése nyílt végű lízing keretében történik, általában a futamidő kezdetekor egy nagyobb összeget kell teljesíteni, majd ezt követően havi rendszeres kisebb összegű részleteket. Mi a teendő abban az esetben, ha a jármű használatbavételekor nincs magánhasználat, majd néhány hónap múlva lesz? A tényleges magánhasználat nem a teljes bevallási időszak alatt állt fenn. Amennyiben bevallási időszakonként kell arányosítani, mi a teendő a befizetett nagy összegű első részlettel, ha az abba a bevallási időszakba esik, amelyikben nem volt magánhasználat? Lehetőség van arra is, hogy a magánhasználat ellenértékét a lízingbe vevő kft.-nek a használó megtérítse. Mi a teendő, ha nem térítik meg a használatot a lízingbe vevőnek? Mi a teendő akkor, ha a magánhasználat ellenértékét megtérítik a lízingbe vevőnek? A magánhasználat ellenértékének kiszámlázása a NAV által közzétett üzemanyagár és a 9 Ft/km átalány számításával történik? Mi a helyes eljárás akkor, ha az adózónak a gazdasági tevékenysége keretében az előzetesen felszámított általános forgalmi adót arányosítania kell, mert adóköteles és adómentes tevékenységet is végez, és a nyílt végű lízing keretében lízingbe vett személykocsit magáncélra is használja? Ebben az esetben az adóköteles tevékenységre eső áfát kell a magánhasználatra vonatkozóan arányosítani, azaz kétszer kell arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. hatályos rendelkezései alapján, a személygépkocsit pénzügyi lízingszerződés keretében igénybe vevő, a lízingdíj kapcsán rá áthárított előzetesen felszámított adót a lízingbe vevő az általános szabályok szerint helyezheti levonásba. Ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Nyílt végű pénzügyi lízing

Kérdés: Hogyan történik a nyílt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket az átvevőnek állományba kell vennie az átadó által kiállított számla alapján a 4383. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek számlával szemben.Ekkor az aktiválásra kerülő tárgyi eszköz az átvevő könyveibe kerül, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Pénzügyi lízing áfája

Kérdés: Önkormányzatunk lízingel egy tehergépkocsit (zárt végű pénzügyi lízing). Mikor lehet levonni és visszaigényelni a tehergépkocsi áfáját?
Részlet a válaszából: […] ...másik adóalany részéreteljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során reá áthárított. Azadóalanyt tárgyi eszköz pénzügyi lízing keretében történő beszerzése esetén ismegilleti a levonási jog. Az adólevonási jog keletkezésének időpontja azÁfa-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

Pénzügyi lízing elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk fénymásolót vásárolt pénzügyi lízing keretében. Havonta 5 éven át törlesztünk, a számlán lízingdíj, kamat és árfolyamveszteség, ill. árfolyamnyereség kerül feltüntetésre. Hogyan kell helyesen könyvelni? Év végén értékcsökkenést is el kell számolni a gép után?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyilízing-szerződés keretében beszerzettfénymásológép könyvelési tételei a következők: - Lízingdíj első részletének kiegyenlítése a számlázott - áfa nélküli - összegben T 1313 - K 321 (341) - A teljes vételárra eső leszámlázott áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Pénzügyi lízing elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki gépkocsit lízingel. Hogyan kell helyesen a zártvégű pénzügyi lízinget lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...személygépkocsi pénzügyi lízinggel történő beszerzésénekkönyvelési tételei a következők:- Lízingdíj első részletének kiegyenlítése - áfa nélküli -összegben T 1323 - K 341- A teljes vételárra eső, leszámlázott áfa elszámolása T 1822 - K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.