Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] ...kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Perköltség áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Hogyan alakul az önkormányzatok perköltségviselésével összefüggő általánosforgalmiadó-teher és számlakibocsátási kötelezettség megítélése?
Részlet a válaszából: […] ...Pp. 75. § (1) bekezdése értelmében perköltség - atörvényben meghatározott kivételeket nem tekintve - mindaz a költség, ami afelek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt,akár a bíróságon kívül merült fel (előzetes tudakozódás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.
Kapcsolódó címkék:  

Perköltség

Kérdés: Önkormányzatunk jogerősen megnyert egy pert, így a perköltség megtérítésére a bíróság a másik felet kötelezte. A pervesztes fél számla kiállítását kérte az önkormányzattól, de mi úgy tudjuk, hogy a perköltségről számlát kiállítani nem lehet. Kérdésünk, hogy kell-e számlázni, és ha igen, akkor a számlát milyen tartalommal kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...perköltség jogintézményének lényege, hogy a bíróság - minta felek jogvitáját, a felek érdekében eldöntő fórum - a bizonyítási eljáráslefolytatása során meghatározott módon és eszközökkel tisztázza a tényállást, amelysorán esetlegesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
Kapcsolódó címkék: