PHARE-támogatással kapcsolatos rezsitérítés elszámolása

Kérdés: Intézményünk PHARE-programra pályázott sikeresen. A kapott támogatást még 2005-ben lekönyveltük, mint átvett pénzeszközt, és elkülönített bankszámlán kezeljük. Most lehetőség volt arra, hogy a program során felmerült rezsiköltségek egy részét elszámolhassuk a program terhére. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az elkülönített bankszámláról az intézmény fő bankszámlájára átutaltuk az összeget. Miként könyveljük ezt az átutalást? Bevételként? Ha igen, akkor áfaköteles, vagy -mentes? Vagy egyszerű átvezetésként a két bankszámla között? Milyen könyvelési tételekkel könyveljük le a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszából: […] Az elkülönítettbankszámla év végi egyenlegét az adott költségvetési szerv pénzmaradványánakvagy előirányzat-maradványának tartalmaznia kell, attól függően, hogy aköltségvetési szerv kincstári körbe tartozik, vagy sem. (Ez sajnos a kérdésbőlnem derül ki.)Abban az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

PHARE-támogatásból finanszírozott táborozás

Kérdés: Iskolánk PHARE-pályázaton szakiskolai tanulók táborozására is kapott támogatást. A betervezett napidíjakból fedeznék a tanulók szállás-, és étkezési költségeit. Kell-e a tanulóknak személyi jövedelemadót fizetni a felvett napidíjakból?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.2.4. pontja alapján atanulóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azután az összeg után,amelyet az iskolától a táborozási költségek fedezetére kaptak, ha az iskola azerre vonatkozó nyilvántartásai alapján igazolni tudja, hogy ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Magánszemély jövedelme PHARE-forrásból

Kérdés: Intézményünk részt vett egy PHARE-forrásból finanszírozott kutatási programban. A kutatási munka befejeződött, és most a programban munkát végző kutatóknak járó összeg kifizetése előtt állunk. Nem tudjuk azonban eldönteni azt, hogy ez az összeg adómentesen kifizethető-e, vagy le kell-e vonni az adóelőleget belőle.
Részlet a válaszából: […] Az Európai Közösségek Bizottsága és a Magyar Köztársaság kormánya között – az Európai Közösségek részéről a Magyar Köztársaság számára történő PHARE segítségnyújtási programról – létrejött keretmegállapodás A melléklet III. fejezet 13. cikk 1. pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

PHARE-támogatásból finanszírozott támogatások áfája

Kérdés: 2003-ban nyertünk el PHARE-támogatást, amely csak 2006-ban fog kifutni. Az ebből finanszírozott beszerzéseket 2004. január 1-jétől terheli-e áfa?
Részlet a válaszából: […] A 2004. Ktgv-tv. 126. §-ának előírása alapján a 2003. évi XCI. tv. 211. § (13) bekezdése szerint a PHARE-, ISPA-program keretében teljesített értékesítés, szolgáltatásnyújtás 2004. január 1-jétől már nem nullakulcsos, azonban a PHARE és ISPA előcsatlakozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

PHARE-támogatásból beszerzett termékek számlázása

Kérdés: A projekt költségvetése a szerződés szerint 10 százalék saját erő, 67,5 százalék (a támogatás 75 százaléka) PHARE-finanszírozás, 22,5 százalék (a támogatás egynegyede) hazai (magyar kormány) társfinanszírozás. A támogatást nem közvetlenül a támogató féltől, hanem a magyar kormány társfinanszírozását is tartalmazva az Oktatási Minisztériumtól forintban kaptuk (jelen esetben előleget, majd a megvalósítást és elszámolást követi a végső kifizetés). A támogatás felhasználásának költségvetése alapvetően működési kiadásokat tartalmaz (személyi juttatás és járulékai, továbbképzés, táborozás), azonban felhalmozási (eszközbeszerzési) elemei is vannak.Hogyan kell eljárni az áfára vonatkozóan eszközbeszerzés esetében, amennyiben azt átutalással teljesítjük? A beszállítónak a PHARE arányának megfelelő adóalap erejéig 0 százalékos adómértéket kell feltüntetnie?
Részlet a válaszából: […] A PHARE-program keretében közvetlenül a kedvezményezett részére történő, a külön jogszabály (51/2002. PM-MeHVM rendelet) szerint igazolt termékértékesítés azon része, amelyet PHARE-forrásból finanszíroznak, 0 százalékos adómértékkel adózik. Ez azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.