Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott PHARE-támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: PHARE-támogatással kapcsolatos rezsitérítés elszámolása

Kérdés: Intézményünk PHARE-programra pályázott sikeresen. A kapott támogatást még 2005-ben lekönyveltük, mint átvett pénzeszközt, és elkülönített bankszámlán kezeljük. Most lehetőség volt arra, hogy a program során felmerült rezsiköltségek egy részét elszámolhassuk a program terhére. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az elkülönített bankszámláról az intézmény fő bankszámlájára átutaltuk az összeget. Miként könyveljük ezt az átutalást? Bevételként? Ha igen, akkor áfaköteles, vagy -mentes? Vagy egyszerű átvezetésként a két bankszámla között? Milyen könyvelési tételekkel könyveljük le a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]tartozik, vagy sem. (Ez sajnos a kérdésből nem derül ki.) Abban az esetben, ha az előzőekben írtak helytállóak, akkor a rezsitérítésre fordítható összeget kizárólag két bankszámla vagy keretszámla közötti átvezetéssel lehet rendezni, a költségvetési kiegyenlítő kiadási forgalmi számla közbeiktatásával. Az átvezetés során tényleges, új költségvetési bevétel nem keletkezhet. A felmerült rezsiköltséget mint maradvány-igénybevételt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1538
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: PHARE-támogatásból finanszírozott táborozás

Kérdés: Iskolánk PHARE-pályázaton szakiskolai tanulók táborozására is kapott támogatást. A betervezett napidíjakból fedeznék a tanulók szállás-, és étkezési költségeit. Kell-e a tanulóknak személyi jövedelemadót fizetni a felvett napidíjakból?
Részlet a válaszból: […]táborozási költségek fedezetére kaptak, ha az iskola az erre vonatkozó nyilvántartásai alapján igazolni tudja, hogy ezt az öszszeget az általa elnyert Phare-támogatásból finanszírozta. Megjegyezzük, hogy az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján adómentes az a juttatás is, amelyet a közoktatásban vagy hasonló képzésben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1004

3. találat: Magánszemély jövedelme PHARE-forrásból

Kérdés: Intézményünk részt vett egy PHARE-forrásból finanszírozott kutatási programban. A kutatási munka befejeződött, és most a programban munkát végző kutatóknak járó összeg kifizetése előtt állunk. Nem tudjuk azonban eldönteni azt, hogy ez az összeg adómentesen kifizethető-e, vagy le kell-e vonni az adóelőleget belőle.
Részlet a válaszból: […]honoráriumok stb. jövedelemadóját nem érinti, hiszen ezeknél a kifizetéseknél a személyi jövedelemadó nem a PHARE-projektet, hanem a magánszemélyek jövedelmét terheli. A keretmegállapodás csak az Európai Közösség tagállamaiból érkezett külföldi személyeket mentesíti a kedvezményezett (segélyben részesülő) államban a jövedelemadók alól. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.2.4. pontja adómentes bevételnek minősíti - a 3.4. pontban foglalt eseteket kivéve - azt az összeget, amelyet a magánszemély a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően folyósított nemzetközi segély terhére (a vonatkozó nyilvántartással igazoltan) kap. Figyelembe véve az adómentességet korlátozó rendelkezésben (3.4. pontban) foglaltakat, nem tekinthető adómentesnek a PHARE-segélyforrásból - bármilyen jogcímen - kifizetett azon összeg, amelyet munkaviszonyára,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 859

4. találat: PHARE-támogatásból finanszírozott támogatások áfája

Kérdés: 2003-ban nyertünk el PHARE-támogatást, amely csak 2006-ban fog kifutni. Az ebből finanszírozott beszerzéseket 2004. január 1-jétől terheli-e áfa?
Részlet a válaszból: […]nullakulcsos, azonban a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések 2004. január 1-jét megelőzően kiírt pályázatainak nyertesei tekintetében még ezen időpontot követően is fennáll a nulla kulcs. Az Ön által leírt esetben az Áfa-tv. 12. § l. pont előzőek szerinti alkalmazhatósága vélelmezhetően fennáll, ezért a PHARE-program keretében közvetlenül a kedvezményezett részére történő, a külön jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 669
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: PHARE-támogatásból beszerzett termékek számlázása

Kérdés: A projekt költségvetése a szerződés szerint 10 százalék saját erő, 67,5 százalék (a támogatás 75 százaléka) PHARE-finanszírozás, 22,5 százalék (a támogatás egynegyede) hazai (magyar kormány) társfinanszírozás. A támogatást nem közvetlenül a támogató féltől, hanem a magyar kormány társfinanszírozását is tartalmazva az Oktatási Minisztériumtól forintban kaptuk (jelen esetben előleget, majd a megvalósítást és elszámolást követi a végső kifizetés). A támogatás felhasználásának költségvetése alapvetően működési kiadásokat tartalmaz (személyi juttatás és járulékai, továbbképzés, táborozás), azonban felhalmozási (eszközbeszerzési) elemei is vannak.Hogyan kell eljárni az áfára vonatkozóan eszközbeszerzés esetében, amennyiben azt átutalással teljesítjük? A beszállítónak a PHARE arányának megfelelő adóalap erejéig 0 százalékos adómértéket kell feltüntetnie?
Részlet a válaszból: […]finanszíroznak, 0 százalékos adómértékkel adózik. Ez azt jelenti, hogy a beszállítónak meg kell bontania a számlában a termékértékesítés ellenértékének adóalapját PHARE-támogatásból finanszírozott (67,5%) és egyéb forrásból finanszírozott részre (32,5%). A PHARE-forrásból finanszírozott rész az Áfa-tv. 12. § 1) pontja alapján nemzetközi közlekedéshez és termékek nemzetközi forgalmához kapcsolódó olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 564
Kapcsolódó tárgyszavak: ,