Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszból: […]pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv. 141. §-ának (6) bekezdése alapján az angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az ott meghatározott mértékben. Miután polgármester alatt a Kttv. 225/K. §-a alapján az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után - ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást, nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat bemutatta - megillette volna az idegennyelv-tudási pótlék.A munkajogi elévülési idő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5100
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő illetménye

Kérdés: Milyen pótlékra jogosult az egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő? Szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék vagy pedagógus munkáját közvetlenül segítők kiegészítő pótléka?
Részlet a válaszból: […]köznevelési törvény 65. §-a (9) bekezdésének c) pontjában és (9a) bekezdésében foglaltakat, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben a bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyekre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. Garanciális szabályként a köznevelési törvény végrehajtási rendelete kimondta, hogy a 2016. január 1-jével a pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá kerülőa) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott,b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben örökbefogadási tanácsadó munkakörben foglalkoztatott, továbbác) az e törvény szerinti egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére az átsorolás eredményeként nem lehet kevesebb, mint a 2015. december hónapra járó - illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokkal összeszámolt - kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített munkabére.Eltérő rendelkezések vonatkoznak a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre. A?Kjt-vhr. 15/B. §-ának (1) bekezdése 2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal kimondja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4570
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Garantált bérminimum és ágazati pótlék egymáshoz való viszonya

Kérdés: Az önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét az F/4 fizetési kategóriába kell besorolni, melynek összege nem éri el a garantált bérminimum összegét. Helyesen jártunk-e el, ha a családsegítő alapilletményét 161 000 Ft-ban állapítottuk meg, és ehhez adtuk hozzá a szociális ágazati összevont pótlék összegét?
Részlet a válaszból: […]szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg.Tehát a kérdéses esetben a garantált illetménynek kell elérnie a garantált bérminimum összegét.A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdése alapján a garantált illetménybe a tábla szerinti illetmény és az illetménynövekedés számítanak bele, az illetménypótlékok, illetménykiegészítés azonban nem. Ennek megfelelően az ágazati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4486
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Jubileumi jutalom számításának alapja

Kérdés: A jubileumi jutalomba a pótlékok is beleszámítanak-e?
Részlet a válaszból: […]jutalom megállapításánál az illetménykiegészítés és az illetménypótlékok figyelmen kívül maradnak, tehát csak az ún. alapilletményt kell figyelembe venni [Kjt. 85/A. § i) pont]. A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jogosult jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom számításának alapját köztisztviselők esetében
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2937

5. találat: Műszakpótlék

Kérdés: Intézményünk 2 portást foglalkoztat hetenkénti váltással délelőtti és délutáni műszakban, egy napon belül egymást váltva. Műszakbeosztásuk: délelőtt 6-14 óráig, délután 13.30-20.30 óráig. Jár-e a dolgozóknak műszakpótlék a délutános műszak után? Ha igen, hány százalék?
Részlet a válaszból: […]ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. Az Mt. 146. § (2) bekezdése értelmében a több műszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalót délutáni, illetve
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2840
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék és gyógypedagógiai pótlék

Kérdés: Különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg azt a közalkalmazottat, aki pedagógiai szakszolgálati feladatot lát el. Intézményünk többcélú intézmény, ellátja ezen feladatokat is. Utazó tanári hálózatot működtetünk, ahol alkalmazotti létszám hiányában gyógypedagógusok látják el a feladatot kötelező órájukban vagy túlórában. Emellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában is dolgoznak. Melyik pótlék adható számukra, a gyógypedagógiai pótlék vagy a különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék?
Részlet a válaszból: […]szakvéleményében foglaltak szerint - végzi. A (4) bekezdés alapján ez a pótlék a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat abban az esetben illeti meg, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, illetve ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A 15. § (11) bekezdés alapján a pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat is megilleti a gyógypedagógiai pótlék, ha munkaköri feladatként olyan tevékenységet végez, amely az adott tevékenység ellátását segíti. A 15. § (2) bekezdés szerinti pótlékok közül több is megilletheti a közalkalmazottat, ha a feltételeknek megfelel, azonban a paragrafus (10) bekezdése maximálja ezen pótlékok együttes összegét, a paragrafus (2) bekezdése alapján kifizetett illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a közalkalmazotti pótlékalap 75%-át, kivéve ha a meghatározott mértéken felüli összeg központi költségvetési többlettámogatás nélkül biztosítható, vagy ha az összeget központi többlet-költségvetési támogatás biztosítja. A különleges szakértelmet igénylő pótlékot a 15. § (12) bekezdése szabályozza, tehát arra a korlátozás nem érvényesül, mert az csak a (2) bekezdés szerinti pótlékokra vonatkozik. A 15. § (12) bekezdés kimondja, hogy pedagógiai szakmai-szolgáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2641
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Vezetői pótlék megvonása

Kérdés: 2009. 07. 10-től gazdaságvezetőként dolgozom. Mérlegképes könyvelő képesítésem alapján "E/5" fokozatba vagyok besorolva. (2001. 11. 16-tól vagyok közalkalmazott.) Főiskolai államvizsgám 2009. 12. 08-án volt, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam diplomát. Emiatt vezetői pótlékomat elvették, csak az alapfizetésem van a diploma bemutatásáig. Az lenne a kérdésem, hogy jár-e valamilyen címen pótlék a részemre, vagy munkáltatói döntés alapján adható-e (1970. dec. 31-én születtem)?
Részlet a válaszból: […]megvonására nincs lehetőség, esetlegesen más szankciója (pl. a jogviszony felszámolása) lehetne annak, hogy még nem szerezte meg a végzettséget, ehhez azonban ismerni kellene a körülményeket. Az előzmények a kérdésből nem ismertek, nevezetesen az, hogy Önt kötelezték-e korábban a tanulmányok elvégzésére, milyen költségvetési szervnél tölti be a gazdaságvezetői beosztást, kapott-e az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (régi Ámr.)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2639

8. találat: Rendkívüli munkavégzés pótléka közalkalmazott vezetők esetében

Kérdés: Vezetőhelyettes vagyok egy intézményi gondnokságnál, megbízott vezetőként. A Kjt. módosított 76. §-a azt mondja, hogy nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás a munkáltató vezetőjének és helyettesének, ha e feladatát önálló munkakörben látja el, továbbá annak, aki munkaidejét maga osztja be. Mivel vezetőhelyettesi beosztásom nem önálló munkakör (pénzügyi főelőadó vagyok, erre kaptam a vezetői megbízást), a munkaidőmet, pihenőidőmet nem magam osztom be, részemre fizethető-e túlmunkáért díjazás?
Részlet a válaszból: […]aki a munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg." A törvény tehát két esetben zárja ki a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék kifizetését, egyik esetben akkor, ha a munkáltató vezetőjéről vagy helyetteséről van szó, feltéve az e feladatát önálló munkakörben, tehát kinevezett vezetőként látja el. A másik - az előzőtől független, további eset - az, ha bármely közalkalmazott (tehát nem csak vezető) olyan munkakört tölt be, amelyben a munkaideje beosztását, felhasználását maga határozza meg (szervezeti és működési szabályzat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2631

9. találat: Köztisztviselői jubileumi jutalom

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony esetén a jubileumi jutalom összegének megállapításánál mi számít bele az összegbe? Jogszabály szerint az illetmény, de milyen illetmény? Csak az alap, vagy a pótlékok is?
Részlet a válaszból: […]jubileumi jutalom szempontjából mi számít illetménynek. A gyakorlatban kialakult egy olyan álláspont, miszerint a jubileumi jutalom megállapításához csak az alapilletmény vehető figyelembe, azonban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2629

10. találat: Napközis foglalkozást is tartó gyógypedagógus kötelező óraszáma, pótléka

Kérdés: Iskolánkban gyógypedagógust is foglalkoztatunk. Módosítottuk az alapító okiratot, integrált iskola lettünk. A gyógypedagógust 18 órában a napköziben foglalkoztatjuk, nevelőtanári diplomája is van. A napköziben a gyermeklétszám 33 fő. A napközis tanár kötelező óraszáma 23, a gyógypedagógusé 21. Jelenleg 5 tanulóval foglalkozik a gyógypedagógus összesen heti 8 órában (egyéni foglalkozás). Így a túlórák száma heti 3 óra. A rehabilitációs órák száma viszont menet közben egyre több lesz, hiszen a rászorulók száma is nő. Kérdésem az, hogy mennyi így a tanár kötelező óraszáma, illetve kell-e, lehet-e átlagot számolni a kétféle óraszám alapján? Hogyan vegyük figyelembe a növekvő rehabilitációs óraszámokat? Jár-e a dolgozónak a gyógypedagógiai pótlék?
Részlet a válaszból: […]százalékos arányt, amely szerint ellátja az egyes munkakörökhöz tartozó feladatokat. A munkaköri leírásában szintén mindkét munkakörhöz tartozó feladatokat fel kell tüntetni. Ha később változik a rehabilitációs órák száma, azaz az egyik munkakörbe tartozó feladatok aránya a teljes munkaidőn belül növekszik, azt a kinevezés megfelelő módosításával lehet lekövetni. A kérdésből nem derül ki, hogy milyen típusú iskolában dolgozik a pedagógus, és hogy a jelenlegi kinevezésében milyen munkakör szerepel. A Közoktatási tv. Harmadik rész I/B) pont felsorolja az egyes pedagógus munkakörökhöz tartozó kötelező órákat. Így például a tanár munkakörhöz, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában 21 kötelező óra tartozik; a napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár munkakörhöz általános iskolában, középiskolában, szakiskolában 23; a napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) munkakörhöz fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában 22; a gyógypedagógus munkakörhöz pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben 21. Tehát ha például a szóban forgó közalkalmazott napközis foglalkozást tartó gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, akkor nem feltétlenül van szó osztott munkakörről, és ebben az esetben egyértelműen eldönthető, hogy mennyi a kötelező óráinak száma. Ha az érintett ténylegesen két munkakört lát el,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2612
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést