Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott rekreációs szabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztisztviselő átsorolása, illetve nyugdíjazása

Kérdés: Polgármesteri Hivatalnál, költségvetési területen dolgozom. Munkakörömhöz középfokú iskolai végzettség az előírás. Felsőfokú szakképesítést szereztem (mérlegképes könyvelő), átsorolható vagyok-e az ügyintéző II-ből az ügyintéző I-be? 2005. június 30-ával jogosult leszek előrehozott öregségi nyugdíjra. Szeretném a nyugdíjamat megállapíttatni, de nem szeretném a jogviszonyomat megszüntetni, csak 2 év múlva. Kiadható-e a rekreációs szabadság és felmentési idő 2006 júliusától?
Részlet a válaszból: […]megfelelő munkaköre, vagy van ugyan annak megfelelő munkaköre, de nincs üres státusa, és nem tudja - vagy nem kívánja - oda áthelyezni a köztisztviselőt, akkor nem kerülhet sor az átsorolására. Előállhat olyan helyzet is, hogy a köztisztviselő a munkakörének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, a munkáltató azonban úgy gondolja, hogy az adott munkakör középfokú végzettséggel is ellátható - a jelenleg hatályos szabályozás szerint -, azonban ebben az esetben kötelező átsorolnia az érintett köztisztviselőt. Esetünkben azonban nem felsőfokú iskolai végzettséget, hanem felsőfokú szakképesítést szerzett a köztisztviselő, ebben az esetben besorolása továbbra is ügyintéző II-es lesz. A kérdés további része a rekreációs szabadság, valamint a nyugdíjazás együttes igénybevételére irányul. A köztisztviselő, amikor a Tny.-ben előírt feltételeknek megfelel, jogosult előrehozott nyugellátás igénybevételére. Természetesen annak sincs akadálya, hogy emellett jogviszonya továbbra is fennálljon. A jelenleg hatályos szabályozás szerint rekreációs szabadságot akkor vehet igénybe, ha egyrészt - rendelkezik legalább 20 év közszolgálati jogviszonnyal. Ennek a 20 évnek a meglétét azonban speciálisan határozza meg a jogalkotó. Nem az általános, pl. a besorolás alapjául is szolgáló időtartamot kell figyelembe venni, hanem a Ktv. hatálybalépését követően (1992) közszolgálati jogviszonyban, azt megelőzően pedig kizárólag államigazgatási szervnél munkaviszonyban töltött időt egybeszámítva kell a 20 év közszolgálati jogviszonynak meglenni, - további feltétel a Tny. 7. §-ában meghatározott életkor elérése. Ez pedig az öregségi nyugdíjkorhatár elérésének születési dátumtól függő meghatározása. Nem elegendő tehát az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérése, betöltése, hanem szükséges, hogy az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltéséhez 1 év, vagy annál kevesebb legyen hátra. Amennyiben a kérdező férfi, akkor a Tny. rendelkezései szerint 60 éves korában jogosult előrehozott öregségi nyugellátásra, ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 992

2. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: Rekreációs szabadság alatt felmentéssel megszüntethető-e a Ktv. 17. § d) pontja szerint nyugdíjasnak minősülő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya? Ha a rekreációs szabadságra jogosultság megnyílása előtt szünteti meg a munkáltató a nyugdíjasnak minősülő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát, akkor ki kell-e adni, vagy meg kell-e váltani a rekreációs szabadságot?
Részlet a válaszból: […]jogosultság megszerzését megelőzően egy évvel is lehetővé teszi annak kiadását, 20 év közszolgálati jogviszony esetén. (Meg kell jegyeznünk, hogy a végrehajtás tárgyában kiadott 136/2003. Korm. rendelet a 20 év közszolgálati jogviszony megléte tekintetében további megszorítást tartalmaz. A Ktv. hatálybalépése óta kizárólag a törvény hatálya alá tartozó szervnél eltöltött időtartam, a törvény hatálybalépése előtti időtartamból pedig csak és kizárólag az államigazgatási szervnél munkaviszonyban töltött időt lehet figyelembe venni.) A kérdés egy igen speciális helyzetet vet fel, a köztisztviselő megfelel a szigorú feltételeknek, a munkáltató kiadja számára a szabadságot, majd a hat hónapos szabadság alatt - azt megszakítva - jogviszonyát felmentéssel meg kívánja szüntetni. A kérdés felvetése ugyanakkor olyan helyzetre utal, amely feltehetően nem egyezik meg a jogalkotó eredeti szándékával. Nyugdíjazás címén felmenteni a köztisztviselőt egyrészt 62. életéve betöltésekor lehetséges (meghatározott mértékű szolgálati idő megléte esetén). Tekintettel arra, hogy a rekreációs szabadságot úgy kell kiadni, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt leteljen annak időtartama, ezért a szabadság alatti felmentés ezen okból nem következhet be. További lehetséges esete a nyugdíjazás címén történő felmentésnek, hogy a köztisztviselő már valamilyen jogcímen nyugellátásban részesül. Ezen a ponton merülnek fel kételyek, vajon tényleg arra irányult-e a jogalkotó szándéka, hogy a már pl. előrehozott öregségi nyugellátásban részesülő köztisztviselő a nyugellátás igénybevételével egyidejűleg rekreációs szabadság címén is ellátásban részesüljön. Bár kifejeztük kételyeinket, vélelmezzük, hogy jelen esetben is egy, már valamilyen jogcímű nyugellátásban részesülő köztisztviselőről van szó, aki még nem érte el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíj mellett dolgozott. A munkáltató rekreációs szabadságra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 874

3. találat: Rekreációs szabadság és felmentés

Kérdés: Megilleti-e a rekreációs szabadság 39 év közszolgálati jogviszony után azt a köztisztviselőt, aki előrehozott öregségi nyugdíjas lesz? A Ktv. 41. § (1) bekezdése alapján minden 10 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után 6 hónap jár. Ez 3x6 havi, vagy csak 1x6 havi? Ha a köztisztviselő előrehozott öregségi nyugdíjba vonul, felmondhatnak-e neki? Ha felmondanak, jár-e a felmentés a munkavégzés alól, és az mikortól vehető igénybe?
Részlet a válaszból: […]hanem az is szükséges, hogy az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltéséhez 1 év vagy annál kevesebb legyen hátra. A Ktv. 41. § (1) bekezdése valóban úgy rendelkezik, hogy minden tíz év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után egybefüggően hathavi fizetett szabadság jár. Amikor a rendelkezés hatályba lépett 2001. július 1-jével, és a jogalkalmazók olvasták ezt a szabályt, igen sokan megörültek, és kezdték számolgatni, hogy hogyan és mikor tudják azt igénybe venni, hiszen bőven meghaladja közszolgálati jogviszonyban töltött idejük a tíz évet. A törvény végén található átmeneti rendelkezések között található azonban egy olyan előírás [106. § (2) bekezdés], mely pontosítja, hogy a rekreációs szabadságra jogosító közszolgálati jogviszonyban töltött idő számítása szempontjából az e törvény hatálybalépése utáni időtartam vehető figyelembe. A szabadság igénybevételéhez tehát senki nem hozott magával 20-30 év jogosító időt, hanem az első tíz év számítása mindenkinél 2001. július 1-jével kezdődött. Ezt az egyértelmű szabályozást enyhítette a Ktv. 2003. július 1-jei módosítása annak érdekében, hogy ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe azon köztisztviselők, akiknek 2011. július 1. előtt (amikor elméletileg először nyílnak meg a szabadság igénybevételére a jogosultságok) öregségi nyugdíjazás címén megszűnik jogviszonyuk. A kérdés további része a köztisztviselő előrehozott öregségi nyugdíjazás címén történő felmentésére irányul. A Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja szerint a közszolgálati jogviszony akkor szüntethető meg, ha - többek között - a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül. A 19/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint az előbbi szabály alkalmazása szempontjából a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha előrehozott öregségi nyugdíjban részesül. A (2) bekezdés szerint pedig a köztisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 794

4. találat: Felmentés esetén járó juttatások

Kérdés: 2005. július 8-án leszek 57 éves. 2004 júliusában már 38 év munkaviszonnyal rendelkezem majd, ebből 34 éve köztisztviselőként dolgozom jelenlegi munkahelyem. Előrehozott öregségi nyugdíjazásomkor megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat, a felmentési időt, illetve a rekreációs szabadságot? Milyen egyéb juttatásokat kaphatok még nyugdíjazásomkor?
Részlet a válaszból: […]meg is teszi, a köztisztviselő a következő juttatásokra számíthat: Felmentési idő: egységesen hat hónap, mely nyugdíjazás címén történő felmentés esetén is kötelező, ettől eltérni nem lehet. Munkavégzés alóli mentesítés: a köztisztviselőt legalább a felmentési idő felére mentesíteni kell a munkavégzés alól, a munkáltató ettől az alkalmazott javára eltérhet. Ezen időtartamra átlagkereset illeti meg a köztisztviselőt. A felmentési időtartamból azon időszakra, mely alatt a munkavégzés alól nem mentesítik az alkalmazottat, illetményre jogosult. Szabadság megváltása: az Mt. 136. § (1) bekezdése alapján, ha a jogviszony megszűnésekor a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg az alkalmazott, akkor azt pénzben meg kell váltani. Általános szabály, hogy ha a jogviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe a dolgozó annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni. Ez alól kivételt jelent az az eset, amikor a jogviszony nyugdíjazás miatt szűnik meg, ekkor ugyanis nincs visszafizetési kötelezettség. Jubileumi jutalom kifizetése tekintetében három körülményt kell megvizsgálni: a) amennyiben a felmentési idő alatt ér el a köztisztviselő valamely jubileumi jutalomra jogosító időt, a jutalomról rendelkezni kell a felmentési okiratban, és azt ki kell fizetni, b) amennyiben a jogviszony nyugdíjazás címén szűnik meg, a nyugdíjazás évében esedékessé váló jubileumi jutalmat is ki kell fizetni, c) sor kerülhet a jogosító idő elérése nélkül is a jutalom kifizetésére, szintén abban az esetben, ha a jogviszony nyugdíjazás címén szűnik meg. A 30 éves jubileumi jutalmat, ha az arra jogosító szolgálati időből 2 év, vagy annál kevesebb van hátra; a 35 éveset, ha a jogosító szolgálati időből 3 év, vagy annál kevesebb van hátra; illetve a 40 éveset, ha a jogosító időből 4 év, vagy annál kevesebb van hátra, ki kell fizetni. A kérdésben felvetett esetben - ha az adatok pontosak - nyugdíjazáskor sor kerülhet a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére. Tizenharmadik havi illetmény: a 2004. február 1-jétől hatályos szöveg szerint a köztisztviselő minden naptári évben egyhavi illetményre jogosult, ha január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll. Amennyiben tehát úgy kerül sor a köztisztviselő felmentésére, hogy felmentési idejét még 2005. január 1-jén is tölti, akkor jogosult lesz a 2004. évi 13. havi különjuttatás teljes egészére. Amennyiben felmentési ideje "lejár" 2004. év során, akkor az új szabályozás miatt nem lesz jogosult a 2004. év 13. havi különjuttatás időarányos részére. Ruházatiköltség-térítés: amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 773

5. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: Jár-e rekreációs szabadság abban az esetben, ha az 57. évemet 2004-ben töltöm be, és nyugdíjba szeretnék vonulni 2004. december 31-én? 1981-től (23 éve) állok alkalmazásban az önkormányzatnál. 41 éves folyamatos munkaviszonnyal fogok rendelkezni.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban töltött idő után egybefüggően hathavi fizetett szabadság illeti meg. Az átmeneti rendelkezések tartalmazzák azt a szabályt is, mely szerint rekreációs szabadságra jogosító jogviszonyban töltött idő számítása szempontjából a módosító törvény hatálybalépése (2001. július 1.) utáni időtartam vehető figyelembe. A Ktv. 2003. július 1-jei hatályú módosítását követően nyílt meg az a további lehetőség, mely szerint az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzése előtt egy évvel is kiadható a szabadság, 20 év közszolgálati jogviszony esetén. Így jelenleg az a köztisztviselő, aki 20 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és a reá irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 729

6. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: A 136/2003. Korm. rendelet szól a rekreációs szabadságról. Jogosult-e erre az a köztisztviselő, aki 2001. július 1-je előtt, vagyis 2001. március 1-jén nyugállományba lépett, de azóta is ugyanabban a beosztásban, ugyanazon a munkahelyen változatlanul köztisztviselőként dolgozik jelenleg is.
Részlet a válaszból: […]módosító törvény hatálybalépése (2001. július 1.) utáni időtartam vehető figyelembe. Eddig ez viszonylag világos és egyértelmű szabályozást jelentett. Az újabb kérdéseket a Ktv. 2003. július 1-jei módosítása vetette föl. A szabályozás ekkor bővítette a rekreációs szabadság igénybevételének lehetőségét, a fő szabálytól eltérően már az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőzően egy évvel is kiadható a szabadság 20 év közszolgálati jogviszony esetén. Így jelenleg az a köztisztviselő, aki 20 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt áll egy évvel, jogosult a szabadság igénybevételére. Ugyanakkor a vonatkozó szabályok egybevetéséből megállapítható, hogy aki a - részletesebb eljárási szabályokat is megállapító - kormányrendelet hatálybalépésekor már öregségi nyugellátásban részesült, vagy nincs annyi idő hátra öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig, ami lehetővé tenné a teljes hat hónap rekreációs szabadság egybefüggő kiadását, azok már nem vehetik igénybe. Így tehát a kérdésben felvetett esetben, amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 698

7. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: Jár-e rekreációs szabadság annak, aki 39 év köztisztviselői munkaviszonnyal rendelkezik, és 2004-ben előrehozott (57 év) öregségi nyugdíjazását kéri?
Részlet a válaszból: […](2001. július 1.) utáni időtartam vehető figyelembe. A Ktv. 2003. július 1-jei hatályú módosítását követően nyílt meg egy további lehetőség, mely szerint az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőzően egy évvel is kiadható a szabadság, 20 év közszolgálati jogviszony esetén. Így jelenleg az a köztisztviselő, aki 20 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt áll egy évvel, jogosult a szabadság igénybevételére. A kérdésben felvetett esetben a köztisztviselő azonban még csak előrehozott öregségi nyugdíjat kíván igénybe venni, tehát még nem érte el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, ekkor azonban esetében nem alkalmazható a Ktv. 41. § (10) bekezdésének előírása. Amennyiben az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételét követően felmentésére fog sor kerülni nyugdíjazás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 682

8. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: A köztisztviselő 2004 márciusában szerez jogosultságot a rekreációs szabadságra (61 éves lesz, a feltételekkel rendelkezik). 2003. novemberben intézkedtünk közszolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről (létszámleépítésre tekintettel), és ezáltal 2004. áprilisban megszűnik a jogviszonya. A jogosultság megnyílásának időpontjában már felmentését tölti. Kell a rekreációs szabadsággal (megváltás) foglalkoznunk?
Részlet a válaszból: […]amelyről azt mondja ki a Ktv., hogy egybefüggően illeti meg a hat hónap a köztisztviselőt. Nem teszi lehetővé a jogszabály sem a részletekben történő kiadását, sem a részleges kiadását. Így nincs arra lehetőség, hogy valaki kettő, három, vagy akár csak öt hónapig vegye igénybe ezt a lehetőséget. Amennyiben tehát valamely oknál fogva nincs lehetőség a teljes hathavi rekreációs szabadságot kiadni, akkor arra nem szerezte meg a jogosultságot a köztisztviselő. A kérdéses esetben tehát helyesebb, ha úgy fogalmazunk, hogy nem nyílik meg a jogosultága a köztisztviselőnek a rekreációs szabadság igénybevételére, mert már objektív okból nem lesz lehetőség annak kiadására. Ugyanez a helyzet állt fenn mindazon köztisztviselőknél, akik a 136/2003. Korm. rendelet hatálybalépése után már nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 654

9. találat: Rekreációs szabadság

Kérdés: A Ktv. 42. § (1) bekezdése alapján járó rekreációs szabadság kiadása és megváltása után érdeklődnék. Jól értelmezem, hogy ha 2001. VII. 1-jétől hatályos, akkor valamennyi köztisztviselő első ízben 2011. VII. 1. után lesz rá jogosult, amennyiben a tv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél töltötte el a 10 évet?
Részlet a válaszból: […]a számítása a rendelkezés hatálybalépésekor - azaz 2001. július 1-jén - kezdődött. Így valóban a már közszolgálati jogviszonyban állók nagy többsége részére 2011. július 1-jén nyílik meg a szabadság igénybevételének lehetősége. Ez minden bizonnyal több munkahelyen a működőképesség folyamatos fenntartását veszélyeztetné, ezért a jogalkotó enyhít a merev szabályon. Lehetőség van arra, hogy nyolc év után előrehozottan, illetve a jogosultság megnyíltát követő két éven belül is kiadható e szabadság. A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy akár már 2009. július 1-jét követően is lehetnek olyanok, akik ezen szabadság páratlan lehetőségeit élvezik. A kérdésből kiolvasható egy utalás a Ktv. 41. § (10) bekezdésére is. Ugyanis a fentiek ellenére nem jelenthető ki kategorikusan, hogy valamennyi köztisztviselő csak és kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 596