Köztisztviselő átsorolása, illetve nyugdíjazása

Kérdés: Polgármesteri Hivatalnál, költségvetési területen dolgozom. Munkakörömhöz középfokú iskolai végzettség az előírás. Felsőfokú szakképesítést szereztem (mérlegképes könyvelő), átsorolható vagyok-e az ügyintéző II-ből az ügyintéző I-be? 2005. június 30-ával jogosult leszek előrehozott öregségi nyugdíjra. Szeretném a nyugdíjamat megállapíttatni, de nem szeretném a jogviszonyomat megszüntetni, csak 2 év múlva. Kiadható-e a rekreációs szabadság és felmentési idő 2006 júliusától?
Részlet a válaszából: […] Először tekintsük át a kérdező ügyintéző II-es besorolásiosztályból ügyintéző I-es besorolási osztályba történő átsorolásánaklehetőségét.A köztisztviselőt – amennyiben az általános alkalmazásifeltételeknek megfelel (Ktv. 7. §) –, iskolai végzettségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Rekreációs szabadság

Kérdés: Rekreációs szabadság alatt felmentéssel megszüntethető-e a Ktv. 17. § d) pontja szerint nyugdíjasnak minősülő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya? Ha a rekreációs szabadságra jogosultság megnyílása előtt szünteti meg a munkáltató a nyugdíjasnak minősülő köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát, akkor ki kell-e adni, vagy meg kell-e váltani a rekreációs szabadságot?
Részlet a válaszából: […] A rekreációs szabadság igénybevételének általános, alapvető szabályai kezdenek közismertté válni a jogalkalmazók számára. A Ktv. 41. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőt minden tíz év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után egybefüggően hathavi fizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Rekreációs szabadság és felmentés

Kérdés: Megilleti-e a rekreációs szabadság 39 év közszolgálati jogviszony után azt a köztisztviselőt, aki előrehozott öregségi nyugdíjas lesz? A Ktv. 41. § (1) bekezdése alapján minden 10 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után 6 hónap jár. Ez 3x6 havi, vagy csak 1x6 havi? Ha a köztisztviselő előrehozott öregségi nyugdíjba vonul, felmondhatnak-e neki? Ha felmondanak, jár-e a felmentés a munkavégzés alól, és az mikortól vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselő 39 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, és előrehozott öregségi nyugellátást kíván igénybe venni. A rekreációs szabadság igénybevételéhez két együttes feltételnek kell megfelelnie: rendelkeznie kell legalább 20 év közszolgálati jogviszonnyal. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.

Felmentés esetén járó juttatások

Kérdés: 2005. július 8-án leszek 57 éves. 2004 júliusában már 38 év munkaviszonnyal rendelkezem majd, ebből 34 éve köztisztviselőként dolgozom jelenlegi munkahelyem. Előrehozott öregségi nyugdíjazásomkor megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat, a felmentési időt, illetve a rekreációs szabadságot? Milyen egyéb juttatásokat kaphatok még nyugdíjazásomkor?
Részlet a válaszából: […] Ha a köztisztviselő eléri az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére jogosító életkort, szolgálati idejét megállapíttatja, majd kéri a nyugdíj megállapítását. Erről határozatot kap, részére az előrehozott öregségi nyugdíjat folyósítani kezdik. Nyugellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Rekreációs szabadság

Kérdés: Jár-e rekreációs szabadság abban az esetben, ha az 57. évemet 2004-ben töltöm be, és nyugdíjba szeretnék vonulni 2004. december 31-én? 1981-től (23 éve) állok alkalmazásban az önkormányzatnál. 41 éves folyamatos munkaviszonnyal fogok rendelkezni.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett esetben a köztisztviselő előrehozott öregségi nyugdíjat kíván igénybe venni, és emellett 23 éves közigazgatásban töltött jogviszonnyal rendelkezik.A rekreációs szabadság igénybevételének fő szabályát a Ktv. 41. § (1) bekezdése szabályozza, mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.

Rekreációs szabadság

Kérdés: A 136/2003. Korm. rendelet szól a rekreációs szabadságról. Jogosult-e erre az a köztisztviselő, aki 2001. július 1-je előtt, vagyis 2001. március 1-jén nyugállományba lépett, de azóta is ugyanabban a beosztásban, ugyanazon a munkahelyen változatlanul köztisztviselőként dolgozik jelenleg is.
Részlet a válaszából: […] A szabályozás teljeskörűségének hiánya és az ezáltal kialakuló jogbizonytalanság miatt igen sok kérdést intéznek hozzánk a rekreációs szabadság igénybevételi lehetőségéről.Tekintsük át vázlatosan a szabályozás lényegét! A Ktv. 41. § (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Rekreációs szabadság

Kérdés: Jár-e rekreációs szabadság annak, aki 39 év köztisztviselői munkaviszonnyal rendelkezik, és 2004-ben előrehozott (57 év) öregségi nyugdíjazását kéri?
Részlet a válaszából: […] A rekreációs szabadság igénybevételének fő szabályát a Ktv. 41. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a köztisztviselőt minden tíz év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után egybefüggően hathavi fizetett szabadság illeti meg. Az átmeneti rendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

Rekreációs szabadság

Kérdés: A köztisztviselő 2004 márciusában szerez jogosultságot a rekreációs szabadságra (61 éves lesz, a feltételekkel rendelkezik). 2003. novemberben intézkedtünk közszolgálati jogviszonya felmentéssel történő megszüntetéséről (létszámleépítésre tekintettel), és ezáltal 2004. áprilisban megszűnik a jogviszonya. A jogosultság megnyílásának időpontjában már felmentését tölti. Kell a rekreációs szabadsággal (megváltás) foglalkoznunk?
Részlet a válaszából: […] Ismételten utalnunk kell arra, hogy a rekreációs szabadság jogintézményének szabályozása még nem tekinthető teljesen kiforrottnak. Vannak olyan kérdések, amelyekre a normaszöveg nem ad egyértelmű iránymutatást, így a válasz csak a teljes szöveg átfogó értelmezéséből, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.

Rekreációs szabadság

Kérdés: A Ktv. 42. § (1) bekezdése alapján járó rekreációs szabadság kiadása és megváltása után érdeklődnék. Jól értelmezem, hogy ha 2001. VII. 1-jétől hatályos, akkor valamennyi köztisztviselő első ízben 2011. VII. 1. után lesz rá jogosult, amennyiben a tv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél töltötte el a 10 évet?
Részlet a válaszából: […] A rekreációs szabadság rendszere olyan szabályozási terület, amit a joggyakorlat még nem tudott alkalmazni, kipróbálni, így egyelőre előzetesen gondolkodhatunk azon, hogy hogyan is fog ez a gyakorlatban működni. Valóban két igen fontos tényezőt kell figyelembe venni, egyrészt azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Rekreációs szabadság és nyugdíjas köztisztviselő felmentése

Kérdés: Igénybe veheti-e az a köztisztviselő a rekreációs szabadságot, akinek jogviszonya folyamatos (20 éve), de 2 éve nyugdíjas lett, miközben aktív dolgozó? Ha végleg nyugdíjba vonul és felmondanak neki, jár-e a felmondási idő és a felmentés a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 41. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselőt minden tíz év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után egybefüggően hathavi fizetett szabadság illeti meg. Az átmeneti rendelkezések tartalmazzák azt a kitételt is, mely szerint a rekreációs szabadságra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.