A védőnői szolgáltató díjának megállapítása

Kérdés: A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése: "A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdések szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint-értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra az (5)-(8) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. A védőnői szolgáltató az e bekezdések szerinti havi díjazása legalább 12%-át köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani." Ez azt jelenti, hogy ha a védőnő illetménye magasabb, mint a fejkvóta szerinti díj 12%-a, akkor nem kell ezzel az összeggel kiegészíteni a fizetését, viszont ha például részmunkaidőben foglalkoztatjuk, és nem éri el ezt az összeget, a különbözettel ki kell egészíteni a fizetését?
Részlet a válaszából: […] ...és az arra számított pontértékből, illetve az egy pontra jutó forintértékből következik, azaz teljesítményarányos, a teljes vagy részmunkaidőnek itt nincs szerepe.(Kéziratzárás: 2021. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidő-csökkentés kérése pedagógus esetében

Kérdés: 36 éve teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai tanárnő vagyok. Milyen feltételekkel dolgozhatnék 80%-os részmunkaidőben? Mennyi lenne a kötelező órám? Hogyan számítana be így egy tanév a munkaviszonyba, mennyi lenne a bérem a későbbiekben? Kitől kell kérni a változtatást a jogviszonyban (intézményvezető vagy tankerületi igazgató)?
Részlet a válaszából: […] ...arányában kerül csökkentésre.A köznevelési törvény szerinti óraszámok a teljes munkaidőre vonatkoznak, azokat arányosan kell alkalmazni részmunkaidő esetén.A kérelmet a munkáltatónál kell előterjeszteni, tehát az intézményvezető útján, de a munkáltatói jogkört...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:  

Részmunkaidős közalkalmazottakra vonatkozó szabályok a munkaidő- maximumokkal összefüggésben

Kérdés: A rendkívüli munkavégzés tekintetében van különbség a teljes és részmunkaidős munkavállalók között a rendkívüli munkavégzés éves maximumát tekintve? Részmunkaidősökre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak a napi, heti maximális munkaidő tekintetében, mint a teljes munkaidős munkavállalókra, azaz napi maximum 12 órát, heti szinten pedig maximum 48 órát dolgozhatnak?
Részlet a válaszából: […] ...rendkívüli munkavégzés éves maximumával kapcsolatban arra kell figyelni, hogy az Mt. szerinti 250 órás plafont részmunkaidősöknél arányosan kell alkalmazni. Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy ez tovább csökkenhet akkor, ha a munkaviszony év közben kezdődött, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Jubileumi jutalom kifizetése több párhuzamos közalkalmazotti jogviszony esetén

Kérdés: Közalkalmazott pedagógusnak két tankerületi központ a munkáltatója, mindkét helyen részmunkaidőben dolgozik, egyik helyen jogviszonya korábban létesült, és nagyobb a részmunkaidő aránya. Jogosult a jubileumi jutalomra. Kérdésem arra vonatkozik, hogy mindkét munkáltatónak ki kell fizetnie a jubileumi jutalmat a részmunkaidő arányának megfelelően?
Részlet a válaszából: […] ...összehasonlítása,- jogviszonyok keletkezésének időpontja,- normál vagy óraadói jogviszony.Ha tehát az egyik jogviszonyában nagyobb a részmunkaidő aránya, és korábban is létesült az a jogviszony, akkor azon jogviszonya szerinti munkáltató kötelezett a jubileumi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:    

Részmunkaidős köztisztviselő idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Részmunkaidős köztisztviselő nyelvpótlékának mértéke arányos a munkaidővel?
Részlet a válaszából: […] ...lehet szükséges.Ennek megfelelően nem tartjuk indokoltnak az idegen-nyelv-tudási pótlék munkaidő mértékével történő arányosítását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Közterület-felügyelő alkalmazása önkormányzati társulásnál

Kérdés: Az önkormányzat térfigyelő kamerarendszert üzemeltet. A kamerák beszerzése pályázati úton történt. A pályázati kiírás tartalmazta, hogy sikeres pályázat esetén a kamera-rendszer üzemeltetéséhez az önkormányzat közterület-felügyelőt köteles alkalmazni. Önkormányzatunk a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó társtelepüléssel közösen intézményfenntartó társulást hozott létre 2013-ban. A társulás alapfeladatait bővítenénk a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges kormányzati funkcióval, és itt kerülne sor - részmunkaidőben - köztisztviselő alkalmazására, aki a két településen látná el ezt a feladatot. A társulás alkalmazhat-e köztisztviselőt részmunkaidőben? Más önkormányzatok (nem tagjai a társulásnak) részére - szolgáltatás vásárlásával - biztosítható-e ennek a feladatnak az ellátása?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.A részmunkaidős foglalkoztatást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem zárják ki. Amennyiben a közterület-felügyelő több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címkék:  

Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...egy munkakört teljes munkaidősből részmunkaidőssé minősítenek azért, mert csökkentek az ellátandó feladatok, ez munkajogi értelemben átszervezésnek minősül. Ebben az esetben a képviselő-testület döntése alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:    

Gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások melletti munkavégzés

Kérdés: Főállású polgármester jelenleg csecsemőgondozási díjban részesül, de a település életében továbbra is tevékeny részt vállal. Gyermeke 3 éves kora előtt részmunkaidőben foglalkoztatható-e?
Részlet a válaszából: […] ...lehet keresőtevékenységet folytatni. Általánosságban tehát nem kizárt, hogy a CSED (szülési szabadság) lejártát követően az érintett részmunkaidőben dolgozni kezdjen. Ugyanakkor a polgármesterek jogviszonya speciális. A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége a gyermek ötéves koráig

Kérdés: GYET-ben részesülő, heti 30 órában foglalkoztatott munkavállalónk azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne napi 4 órás részmunkaidőben dolgozni. Legkisebb gyermeke 3,5 éves. Kötelesek vagyunk módosítani a munkaszerződését?
Részlet a válaszából: […] ...nevelése érdekében a munkavállaló - amennyiben vissza kíván menni dolgozni - kérheti a munkáltatójától, hogy őt részmunkaidőben, napi négy (vagy annál több, de a GYET mellett legfeljebb heti 30) órában foglalkoztassa. E kérésnek a munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címke:

További jogviszony - határozott vagy határozatlan idejű

Kérdés: Egyik kollégánknak van egy teljes munkaidős határozott idejű kinevezése (kutatói ösztöndíj). Mi részmunkaidőben, további jogviszonyban foglalkoztatjuk. Határozott idejű főállás mellett lehet-e a további jogviszony határozatlan idejű? A bérszámfejtést nálunk a MÁK végzi, és az ő programjuk nem biztosít erre lehetőséget.
Részlet a válaszából: […] ...összeférhetetlenség nemáll fent), hogy egy határozott idejű, teljes munkaidős jogviszony mellettvalaki egy másik határozatlan idejű, részmunkaidős jogviszonyt létesítsen. Ajogviszonyokat e szempontból külön-külön kell elbírálni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2