Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott részmunkaidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: A védőnői szolgáltató díjának megállapítása

Kérdés: A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése: "A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdések szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint-értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra az (5)-(8) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. A védőnői szolgáltató az e bekezdések szerinti havi díjazása legalább 12%-át köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani." Ez azt jelenti, hogy ha a védőnő illetménye magasabb, mint a fejkvóta szerinti díj 12%-a, akkor nem kell ezzel az összeggel kiegészíteni a fizetését, viszont ha például részmunkaidőben foglalkoztatjuk, és nem éri el ezt az összeget, a különbözettel ki kell egészíteni a fizetését?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet szerinti további illetményelemek, díjazások is megilletik a védőnőt. Így területi pótlék [21. § (11) bek.], teljesítménydíjazás [21. § (4) bek.] és illetménykiegészítések (76/A., 76/D., 76/L. §). A védőnő illetményének (tábla szerinti garantált illetményének) a fejkvóta szerinti díjazáshoz (teljesítménydíjazáshoz) történő viszonyítása irreleváns. A vonatkozó kormányrendelet 21. §-ának (4) bekezdése szerinti szolgáltatói díjazás 12%-át közvetlenül a védőnő díjazására kell fordítani, tehát az a védőnőt megilleti.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5370
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Munkaidő-csökkentés kérése pedagógus esetében

Kérdés: 36 éve teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai tanárnő vagyok. Milyen feltételekkel dolgozhatnék 80%-os részmunkaidőben? Mennyi lenne a kötelező órám? Hogyan számítana be így egy tanév a munkaviszonyba, mennyi lenne a bérem a későbbiekben? Kitől kell kérni a változtatást a jogviszonyban (intézményvezető vagy tankerületi igazgató)?
Részlet a válaszból: […]a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben. A fentiek alapján igényelheti a csökkentett munkaidőt, 20%-os munkaidő-csökkentés mellett 10%-kal csökkenne az illetménye. Ilyen esetben a szolgálati időt nem kell arányosítani, a nyugdíjszámítás során pedig a csökkentett illetményét veszik majd ebben az időszakban alapul.Amennyiben a fentiek szerinti feltételek nem állnak fent, akkor a munkaidő csökkentésére csak közös megegyezéssel, a kinevezés módosítása mellett van lehetőség. Ekkor az illetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5024
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Részmunkaidős közalkalmazottakra vonatkozó szabályok a munkaidő- maximumokkal összefüggésben

Kérdés: A rendkívüli munkavégzés tekintetében van különbség a teljes és részmunkaidős munkavállalók között a rendkívüli munkavégzés éves maximumát tekintve? Részmunkaidősökre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak a napi, heti maximális munkaidő tekintetében, mint a teljes munkaidős munkavállalókra, azaz napi maximum 12 órát, heti szinten pedig maximum 48 órát dolgozhatnak?
Részlet a válaszból: […]arányosan kell alkalmazni. Továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy ez tovább csökkenhet akkor, ha a munkaviszony év közben kezdődött, illetve ha határozott időre jött létre.A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5000

4. találat: Jubileumi jutalom kifizetése több párhuzamos közalkalmazotti jogviszony esetén

Kérdés: Közalkalmazott pedagógusnak két tankerületi központ a munkáltatója, mindkét helyen részmunkaidőben dolgozik, egyik helyen jogviszonya korábban létesült, és nagyobb a részmunkaidő aránya. Jogosult a jubileumi jutalomra. Kérdésem arra vonatkozik, hogy mindkét munkáltatónak ki kell fizetnie a jubileumi jutalmat a részmunkaidő arányának megfelelően?
Részlet a válaszból: […]csak az egyik munkáltatónak kell kifizetnie. Azt kell tehát eldönteni, hogy melyik jogviszony minősül "főállásnak", és melyik további jogviszonynak. Ennek eldöntésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni:- kinevezés szerinti munkaidő összehasonlítása,- jogviszonyok keletkezésének időpontja,- normál vagy óraadói jogviszony.Ha tehát az egyik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4943
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Részmunkaidős köztisztviselő idegennyelv-tudási pótléka

Kérdés: Részmunkaidős köztisztviselő nyelvpótlékának mértéke arányos a munkaidővel?
Részlet a válaszból: […]munka mennyiségével függ össze, hanem ahhoz kötődik, hogy egy adott munkakörben idegen nyelv használata szükséges, vagy lehet szükséges.Ennek megfelelően nem tartjuk indokoltnak az idegen-nyelv-tudási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4773
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közterület-felügyelő alkalmazása önkormányzati társulásnál

Kérdés: Az önkormányzat térfigyelő kamerarendszert üzemeltet. A kamerák beszerzése pályázati úton történt. A pályázati kiírás tartalmazta, hogy sikeres pályázat esetén a kamera-rendszer üzemeltetéséhez az önkormányzat közterület-felügyelőt köteles alkalmazni. Önkormányzatunk a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó társtelepüléssel közösen intézményfenntartó társulást hozott létre 2013-ban. A társulás alapfeladatait bővítenénk a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges kormányzati funkcióval, és itt kerülne sor - részmunkaidőben - köztisztviselő alkalmazására, aki a két településen látná el ezt a feladatot. A társulás alkalmazhat-e köztisztviselőt részmunkaidőben? Más önkormányzatok (nem tagjai a társulásnak) részére - szolgáltatás vásárlásával - biztosítható-e ennek a feladatnak az ellátása?
Részlet a válaszból: […]képes ellátni.A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén?- rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskörvállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.A feltételek meglétét a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.A feladat- és hatáskörvállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.A részmunkaidős foglalkoztatást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem zárják ki. Amennyiben a közterület-felügyelő több településen látja el a feladatokat, a munkavégzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4731
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszból: […]részmunkaidős foglalkoztatást. Ha a közalkalmazott ezt elfogadja, a kinevezését ennek megfelelően módosítani kell. Amennyiben a közalkalmazott ezt nem fogadja el, felmentési időre és végkielégítésre jogosult. A végkielégítés mértéke szempontjából azonban figyelemmel kell lenni a Kjt. 37. §-ának (9) bekezdésére, mely szerint a végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, különösen haa) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4262
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások melletti munkavégzés

Kérdés: Főállású polgármester jelenleg csecsemőgondozási díjban részesül, de a település életében továbbra is tevékeny részt vállal. Gyermeke 3 éves kora előtt részmunkaidőben foglalkoztatható-e?
Részlet a válaszból: […]végzett tevékenységből származó jövedelem - ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is -, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre. Ugyanakkor érdemes figyelemmel lenni arra, hogy ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletben) helyezték el, az érintett nem jogosult GYED-re, kivéve ha keresőtevékenységet folytat, vagy rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezésről van szó. Tehát ha az érintett nem folytat keresőtevékenységet, és úgy helyezi el a gyermeket például bölcsődében, akkor GYED-re nem jogosult.A gyermek kétéves kora után, a GYED lejártát követően gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) jár, ami mellett szintén korlátlanul folytatható keresőtevékenység.Összességében tehát elmondható, hogy GYED, illetve GYES mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Általánosságban tehát nem kizárt, hogy a CSED (szülési szabadság) lejártát követően az érintett részmunkaidőben dolgozni kezdjen. Ugyanakkor a polgármesterek jogviszonya speciális. A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között, főszabályként választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester attól függően lehet főállású vagy társadalmi megbízatású, hogy megválasztására hogyan került sor. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben, a polgármester egyetértésével, a szervezeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4229
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége a gyermek ötéves koráig

Kérdés: GYET-ben részesülő, heti 30 órában foglalkoztatott munkavállalónk azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy szeretne napi 4 órás részmunkaidőben dolgozni. Legkisebb gyermeke 3,5 éves. Kötelesek vagyunk módosítani a munkaszerződését?
Részlet a válaszból: […]módosítani, ha arra a munkavállaló igényt tart. Véleményünk szerint az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetében Önök akkor is kötelesek ennek eleget tenni, ha az érintett már korábban visszatért dolgozni, GYET folyósítása mellett végez munkát (vélhetően heti 30 órában).Közalkalmazottak esetében a Kjt. részletesebb szabályokat tartalmaz. Arról rendelkezik, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor az Mt. 128. §-ában foglalt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. A Kjt. tehát rögzíti, hogy a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságról történő visszatéréskor kérhető a kinevezés részmunkaidőssé módosítása, arra a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére kerülhet sor. A Kjt. alapján a részmunkaidő kikötése a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól, illetve a közalkalmazott betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3889
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Munkaszerződés szerinti részmunkaidőnél magasabb óraszámban történő foglalkoztatás

Kérdés: A részmunkaidőben, kizárólag szombat-vasárnapi munkavégzésre felvett munkaerőnek az elrendelhető munkaidő hossza meghaladhatja-e a hat órát, ha igen, akkor hány órát dolgozhat maximálisan a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]amelyet közös megegyezéssel lehet megtenni. Ha az eltérés esetenként vagy rövidebb időre állna fent, akkor a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás vagy elszámolási időszak alkalmazása jelenthet megoldást. Munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás). Ekkor a beosztás szerinti napi munkaidő, azaz a munkanapra elrendelt rendes munkaidő - a Munka Törvénykönyve előírásai szerint - több is lehet, mint a munkaszerződés szerinti napi (szombat-vasárnapra nézve heti) munkaidő. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje főszabályként négy óránál rövidebb nem lehet, ez alól azonban kivételt jelent a részmunkaidős foglalkoztatás. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3251
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést