Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott rokkantsági ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység folytatásának feltételei

Kérdés: Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott - 1955-ös születésű - magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül (!) meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Az egyszeri kifizetés (pl. jutalom) az új szabályok szerint nem szünteti meg a rokkantsági ellátásra való jogosultságot. Ugyanakkor a rokkantsági ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles értesíteni a rehabilitációs hatóságot, ha keresőtevékenységet folytat, és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása

Kérdés: Községi önkormányzatnál rokkantnyugdíjast lehet-e alkalmazni július 1. után az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként (takarítónő), illetve részmunkaidős könyvtárosi munkakörben?
Részlet a válaszból: […]állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.A Tny. 102/I. §-a a nyugellátás szüneteltetését a 2013. január 1-jén már jogviszonyban álló személyek esetében csak egy későbbi időponttól, 2013. július 1-jétől teszi kötelezővé. E személyi körnek a jog­viszony fennállását 2013. április 30-ig kell bejelentenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, és az ellátás szüneteltetésére esetükben csak akkor kerül sor, ha a jogviszonyuk 2013. június 30-át követően is fennáll.Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az említett jogviszony megszűnését. A nyugellátás újra folyósítása előtt a Tny. 83/B. §-ának (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, ha az érintett személy nem töltötte be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor vizsgálni kell, hogy a tárgyévben az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladta-e a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2013-ban az 1 764 000 forintot. Ha az éves keretösszeg kimerítésre került, akkor adott évben a nyugellátás újra folyósítására nem kerülhet sor.A korábban rokkantsági nyugdíjban, jelenleg öregségi nyugdíjban részesülő személy tehát községi önkormányzatnál részmunkaidős közalkalmazottként (könyvtárosként) alkalmazható, de csak az öregségi nyugdíj szüneteltetése mellett. Amennyiben munkavállalóként (takarítónőként) alkalmazzák, akkor a Tny. 83/B. §-a szerinti általános kereseti korlát érvényesül esetében (feltéve hogy nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt).Rehabilitációs ellátásban részesülő esetén a pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, és a munkaszerződés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja, illetve akkor is, ha keresőképtelen. A szüneteltetés időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő hónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50 százalékáig terjedhet.A rehabilitációs ellátásban részesülő személy fentiek szerinti foglalkoztatásának sincsen tehát akadálya, de amennyiben a heti munkaidő a 20 órát meghaladja, a rehabilitációs ellátás folyósítását szüneteltetni fogják.Rokkantsági ellátásban részesülő esetén a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni - többek között -, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3409
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,