Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)–(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy – mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek – szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 2014. október 12. napján hatályba lépő 158. §-ának a) pontja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontjától, azaz 2014. október 12. napjától hatályon kívül helyezte a Pttv.-t.A fenti rendelkezésre tekintettel 2014....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Nyugdíjas foglalkoztatása önkormányzatnál Mt. hatálya alatt

Kérdés: Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott, Mt. hatálya alá tartozó dolgozó nyugdíjba vonul. Nyugdíjasként szintén nem az Mt. hatálya alá tartozóként ugyanabban a munkakörben alkalmazható-e?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/C. §-a alapján szüneteltetni kell a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig az öregségi nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló figyelembevétele rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél

Kérdés: Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás csökkentésénél az a megváltozott munkaképességű személy, akit 8 órában foglalkoztatunk, ezért rehabilitációs ellátása szünetel, ugyanakkor rendelkezik a rehabilitációs szakértői szerv szakvéleményével, mely alapján egészségi állapota 40%-os, és a szakvélemény hatályos?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a rendelkezik. E szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység folytatásának feltételei

Kérdés: Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott – 1955-ös születésű – magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Részlet a válaszából: […] Az érintett továbbra is foglalkoztatható, azonban esetében kereseti korlát érvényesül. A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni az ok megállapítását követő hónap első napjával, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Közszolgálati járadék és végkielégítés polgármester részére

Kérdés: Amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, részére végkielégítés és közszolgálati járadék is járhat együtt?
Részlet a válaszából: […] A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte, és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával, halálával vagy a tisztségről történő lemondással szűnik meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Választási, illetve szavazatszámláló bizottság nyugdíjas tagjának fizetett díjazás közterhei, megbízás álláskeresési járadék mellett

Kérdés: Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a 2014-es választásoknál a választási, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak díjazását, akik nyugdíjasként látják el a feladatot? Hogyan alakul a közteher, ha a nők 40 éves öregségi nyugdíjában részesül az érintett, ha korhatár előtti ellátásban, illetve ha rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban? Álláskeresési járadék mellett megbízhatunk-e valakit ezen feladatok ellátásával?
Részlet a válaszából: […] A választási, illetve szavazatszámláló bizottság tagjai tiszteletdíj, illetve megbízási díj ellenében látják el tevékenységüket. Főszabályként – nem nyugdíjas, illetve az említett ellátásokban nem részesülő személyek esetében – a kifizetett díjazás összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Polgármester részére közszolgálati járadék, öregségi nyugdíj megállapításának feltételei

Kérdés: 1953. július 2-án született férfi vagyok, 2006 óta főállású polgármester. Jelenleg 43 év munkaviszonnyal rendelkezem, a 2014-es választásokon el kell-e indulnom (addigra 61 éves elmúlok), vagy kérhetem a nyugdíjazásomat? A vég­kielégítés csak akkor jár, ha elindulok a 2014-es választásokon, de nem választanak meg, vagy indulás nélkül is megillet, és nyugdíjba tudok vonulni?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugellátások – így a 2011. december 31-éig a polgármesterek részére az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően megállapítható polgármesterek öregségi nyugdíja is – megszűntek, korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása

Kérdés: Községi önkormányzatnál rokkantnyugdíjast lehet-e alkalmazni július 1. után az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként (takarítónő), illetve részmunkaidős könyvtárosi munkakörben?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az önkormányzatnál (polgármesteri hivatalnál) könyvtárosi munkakörben álló alkalmazottal a Kjt. szerinti közalkalmazotti jog­viszonyt kell létesíteni, mint helyi önkormányzat által közszolgáltatás ellátására foglalkoztatottal [Kjt. 1. § (1) bek.],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Közalkalmazott pedagógusunk 2012. 11. 30-án jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette (a felmentéséhez nem járultunk hozzá). 2012. de­cember 1-jétől nyugdíjba vonult. Az osztályára való tekintettel 2012. 12. 03-tól határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítettünk vele, amelynek lejárta 2013. 06. 30. Ezt már nem töltötte ki, január 8-án írásban kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, ugyanekkor kérte a 40 éves jubileumi jutalom előrehozott ki­fizetését. 37 évet tud közalkalmazotti jogviszonyként igazolni. Kérdésünk, hogy a hatályos jog­szabályok szerint jogosult-e a 40 éves kedvezményes jubileumi jutalomra az intézményfenntartótól?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezett 2012. december 31-ig (2012. július 1-je előtt is) a "40 éves kedvezményes" jubileumi jutalomról, hogy arra akkor jogosult az érintett, ha közalkalmazotti jogviszonya – a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Kedvezményes jubileumi jutalomra jogosultság – nők negyvenéves nyugdíjazása

Kérdés: Intézményünk két dolgozója kérte a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjjal (nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulása) történő nyugdíjba vonulására tekintettel közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését felmentéssel. Egyikük a kérelmet 2012. július 1. előtt, a másik dolgozó pedig 2012. július 1. után adta be. Mindkét dolgozónak több mint 35 éves jogviszonya van a jubileumi jutalomhoz, de nincs meg a 40 év. Megilleti-e őket a 40 éves jubileumi jutalom vagy sem? Aki az idei évben kezdi meg nyugdíjba vonulás miatt a felmentési idő letöltését, de nyugdíjas csak a 2013. évben lesz, milyen nyugdíjszabályok vonatkoznak rá? A 2012. évi, vagy ha esetleg módosul a szabály 2013-ban, akkor az?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, illetve 2012. július 1-je előtt is úgy rendelkezett a "40 éves kedvezményes" jubileumi jutalomról, hogy arra akkor jogosult az érintett, ha közalkalmazotti jogviszonya – a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
1
2