Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

40 találat a megadott rovatrend tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás
Kérdés: Közös hivatalnál a Kttv. 152. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást szükséges-e rögzíteni a központi számfejtési rendszerben (KIRA), vagy elegendő jegyzői utasítás, amely a közszolgálati szabályzatra hivatkozik, ahol le van szabályozva a támogatás? Ha nem kell számfejteni, akkor is lehetséges a K123 rovatra, vagy más rovaton kell könyvelni a köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni.A Kttv. 152. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti szociális támogatást a központi illetményszámfejtési rendszerben számfejteni kell mint jogviszonyból
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5347
2. találat: Védőoltáshoz nyújtott támogatás
Kérdés: Önkormányzatunk - a védőoltás árának visszatérítésével - anyagi támogatást nyújt a pneumococcus elleni védőoltás igénybevételéhez. A támogatásra pályázhat minden 60. évet betöltött, az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy. A támogatási formát az önkormányzat szociális rendelete nem tartalmazza, arról közgyűlési határozattal született döntés. A támogatás lakosok részére történő folyósítását a K512. Egyéb működési célú támogatások vagy a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatra kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5341
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Kiállítótermi belépőjegy értékesítése
Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában álló kiállítóterembe belépőjegyet értékesít (van állandó kiállítás és időszaki kiállítás is). Milyen rovaton kell elszámolni a bevételt?
Részlet a válaszból: […]törvény szerinti, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni. Ennek alapján az önkormányzat által a tulajdonában álló kiállítóterembe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5164
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Szállítási költség
Kérdés: Az önkormányzat szociális tűzifapályázat keretében beszerzett tűzifa-szállítási költségének elszámolása a számvitelben hogyan történik?
Részlet a válaszból: […]0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapjánT 36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegekK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákb) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 843 Különféle egyéb ráfordításokK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlák3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT 053(2) Kötelezettségvállalás dologi kiadásokraK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053(2) Kötelezettségvállalás dologi kiadásokrab) Általános forgalmi adóT 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóraK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórac) Nettó előleg teljesítéskéntT 053(3) Dologi kiadások teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámlad) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt)T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségeiK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraT 6 Általános költségek, vagyT 7 Szakfeladatok költségeiK 591 Költségnem átvezetési számlab) Előleg rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36514 Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegekc) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5070
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: ERA-kód
Kérdés: Felsőoktatási intézményként működve (alaptevékenységek: oktatás és egészségügy) szolgáltatások elszámolása témakörben kérem a segítségüket. A K336-os ERA-rovat a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat tartalmazza, és a következőképpen fogalmaz:
"...szolgáltatások... vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek..."
Amennyiben egyértelműen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról van szó, amelyet államháztartáson belüli szerv végez, az ezen a rovaton egyáltalán nem, csak más ERA-rovaton számolható el? (Pl. Kutatóintézetünk DNS-szekvenálást, idegsejtvizsgálatot végeztet államháztartáson belüli szervezettel.)
Részlet a válaszból: […]jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, ésb) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordítói-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.A K337. Egyéb szolgáltatások rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát. Így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.A fentebb leírt meghatározások alapján az államháztartáson belüli, vásárolt szakmai szolgáltatás a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton kerül elszámolásra. Kutatóintézetük az államháztartáson belüli szervezettel végeztetett DNS-szekvenálásának/idegsejt-vizsgálatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5067
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Szakmai anyag vagy üzemeltetési anyag beszerzése
Kérdés: Mindig nehézséget okoz számunkra annak eldöntése, hogy a beszerzett anyagokat a K311 vagy a K312 rovatra számoljuk-e el. Milyen szempontok szerint tudjuk besorolni egyik vagy másik rovatba? A K311 rovaton a jogszabály által felsorolt anyagokon túl mik számolhatók el, illetve a K312 rovaton történő elszámolásnál vannak-e a meghatározásra szempontok? A beszerzésnek milyen számviteli elszámolási lépései vannak?
Részlet a válaszból: […]áruk vásárlásának számviteli elszámolása a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó értékT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreb) Általános forgalmi adóT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint:a) Nettó előleg a kifizetés alapjánT 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyT 36512 Beruházásokra adott előlegekK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákb) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 843 Különféle egyéb ráfordításokK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlák3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó értékT 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreésT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaésK 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreb) Általános forgalmi adóT 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítéseésT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaésK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórac) Nettó előleg teljesítéskéntT 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, árubeszerzés teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámlad) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint:a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)T 211/212 Anyagok, árukK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrab) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt)T 51 AnyagköltségT 6/7 Költségek, általános költségek/Tevékenységek költségeiK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 591 Költségnem-átvezetési számlac) Előleg rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36513 Készletekre adott előlegekd) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adóK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrae) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adóf) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adóK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrag) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adóh) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetéseT 8435 Más különféle egyéb ráfordításokK 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó összeg (előleg nélkül)T 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5041
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: "Közterület rendbetétele" bevétel
Kérdés: A Költségvetési Levelek 2018. 02. 06-án megjelent számában a 4646. számú kérdéshez kapcsolódóan merült fel bennem egy további kérdés. 2019. január 1-jével kellett csatlakoznunk az ASP-rendszerhez. Most próbáljuk kialakítani a rovat- és főkönyviszámla-rendszereket. Sajnos a fentebb említett cikkhez kapcsolódó "közterület rendbetétele" bevételhez nem találunk megfelelő rovatot és főkönyvet. Kérem, szíveskedjen segítségünkre lenni abban, hogy mely rovatra és főkönyvre kellene könyvelnünk ezt a típusú bevételt. A továbbszámlázott szolgáltatás rovatra nem könyvelhetjük, mivel nem is kerül kiállításra számla, így a B43/2 rovat és a hozzá kapcsolódó 351432 főkönyvi számla nem megfelelőek. Az elmúlt évben (szerintem tévesen) az egyéb települési adók alá soroltuk be, de elképzelhető, hogy ebben az esetben adórendelettel kellett volna rendelkeznie az önkormányzatnak. Ez egy egyszerű önkormányzati rendelet, így a B36/15 rovat és a hozzá kapcsolódó 3513615 főkönyvi számla valószínűleg szintén nem lesz megfelelő.
Részlet a válaszból: […]tartása, és abban az esetben, ha felszólítást követően sem tesz eleget ezen kötelezettségének, akkor az önkormányzat végezteti el a munkát, azonban annak költségét a tulajdonossal megtérítteti.Az önkormányzat és az ingatlan tulajdonosa között szolgáltatási jogviszony nem értelmezhető, mivel a tulajdonos a közterület rendbetételét az önkormányzattól nem rendelte meg. Az önkormányzat közhatalmi hatáskörében eljárva, mintegy kényszerintézkedésként, bírság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4956
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
Kérdés: A 0921 felhalmozási célú önkormányzati támogatások főkönyvön szereplő összegek esetében is szükséges a halasztott eredményszemléletű bevételként könyvelés, valamint - azon összegek esetében, amelyek utalása korábban történik, mint a megvalósítás - a függő kötelezettségként nyilvántartásba vétel?
Részlet a válaszból: […]értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig,b) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét.A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. §-a (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.Számviteli elszámolása a következő:443. Halasztott eredményszemléletű bevételekIdőbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani az egységes rovatrend szerint:B11. Önkormányzatok működési támogatásai,B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B813. Maradvány igénybevétele,B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések,B816. Központi, irányító szervi támogatás,B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása,B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől,B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől,B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ésB84. Váltóbevételek rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.A támogatást a folyósítással egyidejűleg fogják követelésként és teljesítésként könyvelni.A felhalmozási célú önkormányzati támogatások számviteli elszámolása a következő:1. előirányzat a költségvetési számvitel szerinta) bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T001 - K0921b) kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. támogatás folyósítása költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0921 - K0041b) teljesítésként T005 - K0921c) támogatási előlegnél támogatási kötelezettségként   T044 - K0063. támogatás folyósítása pénzügyi számvitel szerinta) követelésként T3511/3512 - K921/922/923/9244b) teljesítésként T32/33 - K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]   T923 - K4435. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, ki-adás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0916/0925(2) - K0041b) teljesítésként T005 - K0916/0925(3)c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként T05(3) - K0037. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)   T421 - K3511/35128. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint   T006 -K044Függő követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok, zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.Biztos (jövőbeni) követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4928
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
9. találat: Koprodukciós film nyilvántartása
Kérdés: Költségvetési intézmény koprodukciós megállapodást köt egy filmgyártó céggel egy film elkészítésére, amely alapján a felek mint közös filmelőállítók közösen valósítják meg a filmet, és közösen gondoskodnak annak anyagi és egyéb feltételeiről. A koprodukció eredményeként létrejövő filmalkotáson a koprodukciós partnerek osztatlan közös tulajdont szereznek. A film közös létrehozásához szükséges feltételeket a konkrét esetben a felek az alábbiak szerint biztosítják: a gyártó saját forrásból gyártási kapacitásokat (humán és technikai), valamint pályázati forrásból megszerzett - de a felek viszonylatában a gyártó saját forrásának minősülő - pénzeszközöket biztosít, a költségvetési intézmény pedig pénzeszközöket és egyéb kapacitásokat, pl. szerkesztőt, technikát, forgatási helyszínt, archív felvételeket stb. A közös film megvalósításához a felek által "összeadott" (azaz a közösbe betett) források egymás részére való rendelkezésre bocsátását illetően a pénzügyi/számviteli dokumentáláshoz elegendő bizonylat-e önmagában a szerződés, vagy egyéb bizonylat is szükséges-e, ha igen, akkor mi ez a bizonylat? Kell-e számlázni a koprodukcióban részt vevő partnereknek egymás részére a filmgyártással kapcsolatos szolgáltatásaikat, keletkeztet-e ez áfafizetést? A filmgyár által elnyert pályázati pénz felhasználásáról kell-e számlát adnia? Hogyan történhet a közös tulajdon, a tulajdonrész számviteli nyilvántartásba vétele? A tulajdonjogot 50-50%-ban nyilvántarthatják? A könyvviteli nyilvántartásba vételt milyen bizonylatokkal kell alátámasztani?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. A (2) bekezdés szerint a saját előállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.A bekerülési érték az előállítási érték, amely az intézmény tényleges kiadásait, ráfordításait jelenti. A saját munkaerő, szerkesztők, technika stb. felhasználását önköltségszámítással kell alátámasztani, melyet munkalapokkal kell alátámasztani, pl. dolgozók esetében teljesített munkaóra-nyilvántartás, időarányos bér és járulék, anyagfelhasználás esetén raktári kiadási bizonylatok, anyagfelhasználási jegyzék, gépek, berendezések esetén üzemóra, időarányos amortizáció, épület használata esetén rezsióradíj.A koprodukciós partnerek nem nyújtanak egymás részére szolgáltatást, nem kell egymás felé számlázniuk a saját teljesítményüket, és ezzel kapcsolatban nem merül fel áfafizetés. A filmgyár által elnyert pályázati pénz felhasználásáról nem kell elszámolni vagy számlát adni intézményük felé, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4924
10. találat: Tagdíj, illetve hozzájárulás nyilvántartása
Kérdés: Önkormányzatunk több társulásnak, egyesületnek, szövetségnek tagja, pl. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás, Vízitársulat, Leader Egyesület. Ezeknek a szervezeteknek tagdíjat, hozzájárulást fizetünk. Van köztük olyan, amelyik a befizetett összegről számlát állít ki, van, amelyik csak a megállapodásra hivatkozva levélben kéri a fizetést. Hova, milyen rovatra kellene könyvelni ezeket a kiadásokat? Pénzeszközátadásként vagy egyéb dologi kiadásként? A könyvelés rovata függ-e attól, hogy került-e számla kiállításra vagy sem?
Részlet a válaszból: […]ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés,la) amelynek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből származó nyereség, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, éslb) amely a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, munkavállalói vagy munkáltatói, illetőleg egyéb, szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat szolgál.Az Áfa-tv. számlaadásra vonatkozó szabályai szerint az adómentesség alá tartozó ügyletekről nem kötelező számlát kiállítani, de számviteli bizonylatot igen.Az Áfa-tv. 165. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, haa) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.Amennyiben számla kiállítására nem kerül sor, akkor az Szt. számviteli bizonylatra vonatkozó szabályait kell betartani. Az Szt. 166. §-ának (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékeiről az Szt. 167. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4907
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést