Ruházati költségtérítés felhasználásának igazolása

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk, és adunk ruházati költségtérítést a dolgozóinknak. A szabályzatunkban előírtuk, hogy a ruhákról az intézmény nevére szóló számlát kell hozni. A ruházati költségtérítés összevonandó jövedelemként adózik. Van-e értelme előírni, hogy számlával számoljanak el a dolgozók, jelent-e adózásban különbséget, ha nem számoltatjuk el a dolgozókat a ruhapénzzel?
Részlet a válaszából: […] ...volt, hogy a munkáltató nevére szóló számlával kellett elszámolni, mert ennek hiányában pénzbeli juttatásnak minősült volna a ruhapénz, vagyis összevonandó jövedelem szabályai szerint kellett volna adóztatni.2019-től a ruházati költségtérítés minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Ruhapénzjuttatás adóvonzata

Kérdés: Központi költségvetési szervként dolgozóinknak ruhapénzt szeretnénk adni. A korábbi évek gyakorlata szerint ez elszámolásra kiadott előlegnek minősült, amellyel 30 napon belül a dolgozóknak el kellett számolni, belső szabályzat alapján, minden dolgozó azonos összegben kapta meg. A 2019. évi adójogszabályok változása alapján hogyan minősül ez a juttatás? Megkövetelhető-e továbbra is, hogy a munkáltató nevére szóló számlával számoljanak el a dolgozók a juttatás felhasználásáról?
Részlet a válaszából: […] ...ruhapénz juttatása jellemzően 2019 előtt sem minősült adómentesnek, függetlenül attól, hogy arról a munkavállalóknak el kellett számolni számlával. Adómentességről csak akkor beszélhettünk 2018-ban és a korábbi években is, ha az elszámolásra kiadott előlegből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:    

Ruházati költségtérítés adózása 2019-től

Kérdés: Hogyan adózik a ruházati költségtérítés 2019-től? Van lehetőség egyes meghatározott juttatásra vonatkozó adózás mellett adni?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől az Szja-tv. 70. §-ának (1a) bekezdése hatályát veszti, és a helyébe lépő új rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a munkáltató egyes meghatározott juttatásként nyújtson a munkavállalók számára juttatásokat arra tekintettel, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
Kapcsolódó címkék:    

Ruhapénzzel történő elszámolás

Kérdés: Idén kapott ruhapénz elszámolásánál elfogadható-e jövő évi ruhaszámla? (A tervezett utasításban úgy szerepelne, hogy az utasítás hatálybalépésétől 2017. január 31-ig kiállított számla fogadható el.)
Részlet a válaszából: […] ...jövedelem, ha azzal az érintettek 30 napon belül elszámolnak.Amennyiben nem az Szja-tv. szerinti munkaruházati termékről van szó, a ruhapénzjuttatás jogviszonyból származó jövedelemnek (bérjövedelemnek) számít, azt a juttatás időpontjában (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
Kapcsolódó címke:

Ruházati hozzájárulás adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatnál anyakönyvvezető munkakörben a dolgozó kaphat-e ruházati hozzájárulást? Ha igen, azt milyen adó terheli, milyen adókötelezettsége van az anyakönyvvezetőnek, és milyen adókötelezettsége van a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A hivatal köteles a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során indokoltan felmerült költségeit megtéríteni. Amennyiben tehát speciális elvárás érvényesül az anyakönyvvezetővel szemben az öltözködését illetően más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Ruházati költségtérítés adóvonzata

Kérdés: Közös hivatalként működünk, melybe két település tartozik. Az idei évben mindkét település elfogadta a köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletét, és a közös önkormányzati hivatal költségvetésében a köztisztviselők és a polgármesterek részére ruházati költségtérítést állapított meg. Különbözik-e a levonandó közterhek összege a ruházati költségtérítés után, ha a köztisztviselői szabályzatban számla benyújtását írom elő, vagy ha az összeget számla benyújtása nélkül fizetem ki a dolgozóknak?
Részlet a válaszából: […] Ha a ruházati költségtérítést pénzbeli formában nyújtják, az jogviszonyból származó jövedelemként (bérként) adóköteles (a magánszemélytől levonandó 15% személyi jövedelemadó, 10% nyugdíjjárulék, 4% természetbeni és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, 1,5%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Ruhapénz adózása

Kérdés: Amennyiben intézményünk ruhapénzt szeretne adni egyes munkakörökben dolgozó személyeknek, tekintettel arra, hogy azon munkakörökben elvárás az öltöny, kosztüm viselete, ezt milyen adóvonzat mellett teheti meg?
Részlet a válaszából: […] Az Önök által leírt esetben a beszerzett ruházat nem minősül az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.2 pontja szerinti munkaruházati terméknek, ezért annak, illetve annak beszerzése céljából meghatározott összegnek a juttatása közteher-fizetési kötelezettséget eredményez....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címke:

Részmunkaidős köztisztviselő ruházati költségtérítése

Kérdés: Köztisztviselőnek heti 35 órás munkaviszonyban csökkentett összegű ruhapénz jár, vagy teljes összegű?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/G. §-a rendelkezik a köztisztviselőt megillető ruházatiköltségtérítésről. A hivatkozott paragrafus (1) bekezdése alapján aköztisztviselő naptári évenként az illetményalap 200%-ának megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.
Kapcsolódó címkék:    

Ruházati költségtérítés

Kérdés: A közalkalmazottak részére utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosított ruházati költségtérítés összegét előlegként vagy ruházati költségtérítésként kell-e könyvelni, illetve hogyan kell nyilvántartani? Az adófizetési kötelezettség a kifizetéskor vagy a számlával történő elszámoláskor keletkezik-e?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállalójának természetben vagy pénzbenadhat ruházati hozzájárulást. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.24. pontja szerintadómentes természetbeni juttatás a munkáltató által a munkavállalómagánszemélynek természetben adott munka- és formaruha. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri juttatások

Kérdés: Községünk polgármestere havonta 102 000 Ft költségátalányban részesül. Ezenkívül minden egyéb juttatást megkap, amely a köztisztviselőket megilleti, így ruházati költségtérítést, étkezési hozzájárulást, mobiltelefon-költségtérítést. Kérdésem, hogy fenti költségek térítésére jogosult-e a költségátalány mellett?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és azönkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-aszabályozza, hogy a polgármesternek tisztsége ellátásával összefüggő számlávaligazolt, szükséges költségeit meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.
1
2
3
4