Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott rulírozó hitel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Rulírozó hitel

Kérdés: Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Részlet a válaszból: […]fordulónapon. Az Szt. szerint a könyvviteli mérlegben az eszközök nem szerepelhetnek negatív előjelű értékben. A negyedéves mérlegjelentés, a költségvetési jelentés, a féléves és az éves elemi költségvetési beszámoló fordulónapján (március 31., június 30., szeptember 30., illetve december 31.) a költségvetési elszámolási számla, az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege csak 0 vagy pozitív lehet, ezért a fordulónapon igénybe vett likvid hitel összegét a likvidhitel-számla forgalmi számláján kell nyilvántartásba venni. Az Ámr. 174. §-ának (11) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat a likvid hitel fedezetére a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó állami hozzájárulások elszámolási számlán elkülönített összeget is felhasználhatja. Tehát a fordulónapon igénybe vett hitel összegét a negatív számlaegyenlegnek megfelelően hitelfelvételként kell lekönyvelni. Viszont év közben (negyedév közben) a likvid hitelből történő kiadásteljesítést hitelfelvételként nem kell könyvelni. A kérdésben megjelölt 451. Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól főkönyvi számla nem alkalmazható, mivel év közben nem könyvelendő a hitelfelvétel. Év végén számolja el az önkormányzat a negatív folyószámla-egyenleg összegét a bankszámlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapján likvidhitel-felvételként a 456. Rövid lejáratú likviditási hitelek egyéb belföldi forrásból főkönyvi számon. A beszámoló fordulónapját követően a visszafizetés a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül elszámolásra. A likvid hitellel kapcsolatos könyvelési lépések önkormányzat esetében a következők: állományi számlák megnyitása   T 491 - K 4561     a költségvetési többlet, hiány nagyságában az elő­irányzatok technikai nyitása költségvetési hiány esetében - közgazdasági osztályozás szerint   T 986 - K 498 - funkcionális osztályozás szerint   T 99713, 99714 - K 498 szakfeladaton történő elszámolása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3047
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,