Önkormányzati támogatások adózása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a fenntartásában működő intézményekben és az önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról. A rendelet célja, hogy különböző juttatásokat nyújtva, az alkalmazottak és a foglalkoztatottak munkában maradását és új munkaerő munkába állását segítse a bizonyos szakmákban fennálló nehéz munkaerőhelyzet megoldása érdekében. A rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén - szociális rászorultság vizsgálata nélkül - pályázat útján nyújt:
- munkáltatói ösztöndíjat főiskolai, egyetemi hallgatók részére, szerződés keretében,
- lakhatási támogatást, lakásbérleti díj megfizetéséhez a foglalkoztatottak részére,
- lakhatásilehetőség-támogatást, bérelhető lakás formájában, a lakásbérleti díj szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon történő megállapítása mellett,
- rekreációs támogatást, amelynek keretében ingyenes sportszolgáltatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő, azonban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégének vagyonkezelésébe adott sportlétesítményben, uszodabérlet formájában az intézmények, egészségügyi szolgáltató foglalkoztatók részére (nem a dolgozó nevére szóló bérlet!!), mellyel a dolgozók az uszodát ingyenesen igénybe vehetik, használhatják,
- munkavégzést segítő eszközök beszerzésére támogatást, amely informatikai eszközök vásárlására fordítható.
A fentiekben ismertetett önkormányzati rendelet szerinti feltételekkel, pályázat alapján nyújtott támogatások adókötelesnek minősülnek-e, ha igen, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a kifizető és a juttatást igénybe vevő részéről?
Részlet a válaszából: […] ...Rekreációs támogatás az intézmények részére kibocsátott, a foglalkoztatottakat használatra jogosító bérlet formájában Adómentes az a sportszolgáltatás, amelyet a kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat. Ez azonban csak akkor teljesül, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Külföldi konferenciával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás

Kérdés: Egy magyarországi székhelyű társaság - amely önkormányzatunk részére is gyakran szervez különféle rendezvényeket - egy prágai üzleti kiállításon, konferencián való részvételhez szükséges előkészületekkel, marketingfeladatokkal, valamint a konferencián a standok, marketinganyagok kialakításával és legyártásával bíz meg egy cseh társaságot. Milyen számlát kell kiállítania a cseh társaságnak a fent említett szolgáltatásnyújtásról:
- cseh áfával növelt számlát, mivel a kiállítás, konferencia helye Csehország, vagy
- a megrendelő székhelye határozza meg a teljesítés helyét, és így a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát a magyar társaság részére?
Egységes szabályozás van hatályban ezen szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozóan az Európai Unió valamennyi tagállamában?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezése [43. § (1) bekezdés d) pont] értelmében, amennyiben a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásokat, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatásokat (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Sporttal kapcsolatos szolgáltatások áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló nonprofit társaság a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok bérbeadására adókötelezettséget választott. A szervezet közhasznú tevékenységei között (melyeket közszolgáltatói minőségében teljesít) szerepel a sport- és szabadidős képzés (főtevékenység), sportegyesületi és testedzési szolgáltatás is. Miként kell kezelni áfa szempontjából, ha a társaság a kezelésében lévő uszodát iskolai úszásoktatásra, egyesületi versenyúszásra, vízilabdacsapat felkészülésére adja bérbe? Amennyiben a társaság ellenérték fejében lehetővé teszi, hogy egy vízilabdacsapat edzést tartson az uszodában, akkor ezen szolgáltatás az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja alapján bérbeadásnak tekinthető? A lőtér, sportcsarnok vagy atlétikai pálya használatba adása esetén az Áfa-tv. mely rendelkezései alapján kell megítélni az ügyletet, valamint a jégpályára való belépés, a jégpálya használatáért fizetett ellenérték mentesülhet-e az adó alól, vagy az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján fel kell számítani az adót?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesítma) természetes személynek, aki azt sportolása, testedzése érdekében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Pályázat alapján szervezett egészségmegőrző programok adókötelezettsége

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzatunk közel 10 millió forintot nyert egészségmegőrző program megvalósítására. A program keretében kerékpártúrák, életmódtáborok, sportfoglalkozások, elő­adások szerepelnek. Ezeket a programokat ellátással, étkezéssel terveztük. A programok gyerme­keknek és felnőtteknek szólnak. A pályázatban szereplő juttatások adókötelesek-e? Például kerékpárt bérelünk 15 fő részére, mellette egész napos ellátását biztosítjuk. A pályázati támogatásokra vonatkozik-e valami más előírás?
Részlet a válaszából: […] ...vett igénybe. Például egy magánszemélyek részére szervezett, egészségmegőrzéssel kapcsolatos (zártkörű) rendezvényen többféle sportszolgáltatást próbálhatnak ki, vehetnek igénybe a résztvevők, az étkezést, vendéglátást oly módon biztosítják, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Sportszolgáltatás

Kérdés: Önkormányzat által támogatott egyesületünk sportrendezvényeket szeretne rendezni a jövőben. Terveink szerint többek közt futóverseny rendezése és más egyéb sportszolgáltatás szervezése szerepel, melyre reményeink szerint különböző országokból is érkeznének résztvevők. Külföldi szervezetek is érdeklődnek a programok iránt. Tekintettel arra, hogy a rendezvény finanszírozását a részvételi díjakból képzeljük el, ezért azok Áfa-tv. szerinti megítélését tisztáznunk szükséges. Kell-e áfát fizetnünk, ha a szolgáltatás igénybevevője külföldön adóalany, vagy akkor, ha nem magyar illetőségű magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...a teljesítési hely a szolgáltatás nyújtójának letelepedéséhez igazodik. Ezzel szemben, a 44. § alapján, ha a nem adóalany személy sportszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltatás tényleges teljesítési helye határozza meg az ügylet teljesítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Sportcsarnok működtetésére kapott önkormányzati támogatás áfája

Kérdés: 100%-os önkormányzati tulajdonú kft. az önkormányzat tulajdonában álló sportcsarnokot üzemelteti. A sportcsarnokot 8-16 óráig az általános iskola használja (testnevelésórák), valamint délutánonként és hétvégeken tömegsport, utánpótlás-nevelés és NB II. kézilabdasport folyik. A kft.-nek áfaköteles bevétele egyedül a kézilabda-mérkőzések jegybevételéből van (a csarnok bérbeadására nem választották az áfát). Az önkormányzat támogatást utal át a kft.-nek a csarnok működtetésére és az utánpótlás-nevelésre, valamint a szakosztályok működtetésére. Áfaköteles-e ez a támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...részben vagy egészében olyan áratbefolyásoló támogatás, amely a kft. Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontjaszerinti adómentes sportszolgáltatása, illetve az Áfa-tv. 86. §-a (1)bekezdésének l) pontja szerinti adómentes ingatlan-bérbeadása árát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Sportszolgáltatások áfája

Kérdés: Tagszervezetünk mint közszolgáltató az amatőr (megyei) bajnokságban induló egyes sportszervezetek részére nyújtott szolgáltatások - nevezési díj, játékengedélyek díja - ellenértéke tekintetében 2010. január 1-jétől érvényes szabályozás szerint mentes-e az adó alól? Véleményünk szerint mentes, mivel a nevezési díj és a játékengedélyek díjának megfizetése nélkül a természetes személyek (amatőr sportolók) nem sportolhatnának, nem vehetnének részt a szövetség által szervezett bajnokságban.
Részlet a válaszából: […] A sportrendezvény nevezési díja ellenében nyújtottszolgáltatás kétségtelenül sportoláshoz, illetőleg testedzéshez szorosankapcsolódó szolgáltatásnak minősül, amennyiben azt a szövetség tagszervezetei atermészetes személy sportoló javára történő közvetlen biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Külföldi szolgáltatások áfája

Kérdés: 1. Európai Unión kívüli szolgáltatások számláiban (szállás, konferencia részvételi díja stb.) szereplő áfát vissza lehet-e igényelni, ha a visszaigénylés egyéb feltételei fennállnak (áfaalanyiság áfaköteles tevékenységhez stb.)? 2. Európai Unión belülről származó, már áfát tartalmazó, illetve áfát nem tartalmazó számlákon (szállás, konferencia részvételi díja stb.) szereplő áfát vissza lehet-e igényelni, ha a visszaigénylés egyéb feltételei fennállnak (áfaalanyiság áfaköteles tevékenységhez stb.)? Amennyiben igen, akkor milyen kulccsal és mely soron kell szerepeltetni az adóbevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...azt a helyet kell tekinteni, ahol a szolgáltatásténylegesen történik kulturális, művészeti, tudományos, oktatási,szórakoztatási és sportszolgáltatásoknál - ideértve ezek szervezését is -,továbbá az ezek teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásoknál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Sportcsarnok bérbeadása

Kérdés: Az Áfa-tv. novemberi módosítása következtében hivatalunk a törvény 2. sz. mellékletének 10. pontjával kapcsolatos ingatlanhasznosításaira az áfakötelezettséget választotta. Nem egyértelmű azonban számunkra a sportcsarnok hasznosításának áfakötelezettsége, az alábbiak miatt: a sportcsarnokot többnyire szabadidősportra, edzésre és mérkőzések lebonyolítása céljából adjuk bérbe, amatőr sportszervezeteknek. Az SZJ szerint a 92.62.1 szám alatti egyéb sportszolgáltatás esetében a sportlétesítmények rendeltetésszerű használata 15 százalékos áfakulccsal adózik, a szabadidős és sportszolgáltatás pedig tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősül. Kérjük, szíveskedjenek állást foglalni abban, hogy amatőr sportszervezetek részére edzésre és mérkőzésekre történt bérbeadást milyen áfakulccsal kell leszámlázni!
Részlet a válaszából: […] ...Önök által megjelölt SZJ 92.62.1 besorolási szám az Áfa-tv. 2. sz. mellékletének 22. pontja alatti szabadidős és amatőr sportszolgáltatás magát a tömegsport-szolgáltatás nyújtását jelenti, amely tárgyi adómentes tevékenység.Az Áfa-tv. 1. sz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Önköltségszámítás szabályozása üdültetés keretében történő étkeztetés esetén

Kérdés: Intézményünk üdülőt üzemeltet. A beutaltak az általuk fizetett térítési díjért napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. Kell-e szabályoznunk az önköltségszámítást?
Részlet a válaszából: […] ...az étkezési költségek csak egy részét képezik. Az üdülési költségekhez hozzátartozik az elhelyezés (szállás), a kulturális és sportszolgáltatások igénybevételének költsége is.A költségvetési szerv által üzemeltetett üdülőre, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.