Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott sportszolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Sporttal kapcsolatos szolgáltatások áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló nonprofit társaság a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok bérbeadására adókötelezettséget választott. A szervezet közhasznú tevékenységei között (melyeket közszolgáltatói minőségében teljesít) szerepel a sport- és szabadidős képzés (főtevékenység), sportegyesületi és testedzési szolgáltatás is. Miként kell kezelni áfa szempontjából, ha a társaság a kezelésében lévő uszodát iskolai úszásoktatásra, egyesületi versenyúszásra, vízilabdacsapat felkészülésére adja bérbe? Amennyiben a társaság ellenérték fejében lehetővé teszi, hogy egy vízilabdacsapat edzést tartson az uszodában, akkor ezen szolgáltatás az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja alapján bérbeadásnak tekinthető? A lőtér, sportcsarnok vagy atlétikai pálya használatba adása esetén az Áfa-tv. mely rendelkezései alapján kell megítélni az ügyletet, valamint a jégpályára való belépés, a jégpálya használatáért fizetett ellenérték mentesülhet-e az adó alól, vagy az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján fel kell számítani az adót?
Részlet a válaszból: […]testedzéshez, illetve csak olyan szolgáltatás lehet adómentes, amelynek tényleges igénybevevői a sportot, testedzést végző személyek.A bérbeadás (bérbevétel) fogalmát az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja határozza meg. E szerint "bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek".Abban az esetben, amikor a társaság a kezelésében lévő uszodát iskolai úszásoktatásra, egyesületi versenyúszásra, vízilabdacsapat felkészülésére - kizárólagos használati jogosultságot biztosítva egy adott medencére, vagy a teljes uszoda vonatkozásában - rendelkezésre bocsátja, álláspontom szerint, nem beszélhetünk uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás nyújtásáról, függetlenül attól, hogy a kérdéses esetben azon túl, hogy a bérbevevő jogosult használni a medencéket, a szolgáltatás magában foglalja a megfelelő környezet biztosítását is (többek között a víz, a medence tisztítása, a víz minőségének ellenőrzése, úszómester biztosítása, vécé, zuhanyzó, öltöző használatának biztosítása).A kérdéses szolgáltatások az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja szerinti sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnak sem tekinthetők, mert a szolgáltatás jellegadó-tartalma elsősorban abban áll, hogy a társaság a kezelésében lévő ingatlan használatát biztosítja sportolás céljára úgy, hogy a bérbevevőnek kizárólagos jogosultsága van az uszoda használatára, és a bérbevevő (jogosult) az ellenértéket a termék időleges használatáért fizeti, ebből következően a társaság szolgáltatása ingatlan-bérbeadásnak minősül, azon belül is sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadásának, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontjában felsorolt kivételek közé tartozik.Figyelemmel a fent kifejtettekre, a társaság szolgáltatása (uszoda, medence bérbeadása) az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján nem élvezhet adómentességet, és tekintettel arra, hogy a társaság az egyéb ingatlanok bérbeadására adókötelezettséget választott, az uszoda bérbeadását általános forgalmi adó terheli.Ugyanezen megítélés alá esik - azaz ingatlan-bérbeadásnak minősül - a lőtér, a sportcsarnok, valamint az atlétikai pálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4213
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Sportszolgáltatás

Kérdés: Önkormányzat által támogatott egyesületünk sportrendezvényeket szeretne rendezni a jövőben. Terveink szerint többek közt futóverseny rendezése és más egyéb sportszolgáltatás szervezése szerepel, melyre reményeink szerint különböző országokból is érkeznének résztvevők. Külföldi szervezetek is érdeklődnek a programok iránt. Tekintettel arra, hogy a rendezvény finanszírozását a részvételi díjakból képzeljük el, ezért azok Áfa-tv. szerinti megítélését tisztáznunk szükséges. Kell-e áfát fizetnünk, ha a szolgáltatás igénybevevője külföldön adóalany, vagy akkor, ha nem magyar illetőségű magánszemély?
Részlet a válaszból: […]bekezdésében foglalt főszabály szerint amennyiben egy szolgáltatást adóalany részére nyújtják, annak gazdasági célú letelepedési helye határozza meg a teljesítés helyét. E szabály alól kivételt a sporteseményekre, rendezvényekre való belépés biztosítása, valamint az ezekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások jelentenek, minthogy a 43. § értelmében a teljesítési hely ezekben az esetekben a rendezvény tényleges megrendezésének helyéhez igazodik.A 37. § (2) bekezdése általánosságban a szolgáltatások esetében úgy rendelkezik, hogy amennyiben azokat nem adóalanyok részére nyújtják (pl. természetes személy az igénybevevő), a teljesítési hely a szolgáltatás nyújtójának letelepedéséhez igazodik. Ezzel szemben, a 44. § alapján, ha a nem adóalany személy sportszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltatás tényleges teljesítési helye határozza meg az ügylet teljesítési helyét.Általánosságban elmondható az is, hogy a fenti rendező elvek figyelembevételével valamennyi sporttal összefüggő és belföldön teljesülő szolgáltatás esetében az általános, vagyis 27%-os adókulcs <br> alkalmazandó.Ez alól azonban vannak kivételek is. Így az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján adómentesek azok a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtások, melyeket közszolgáltató - ilyen minőségében - teljesítma) természetes személynek, aki azt sportolása, test­edzése érdekében veszi igénybe, vagymb) olyan egyéb személy, szervezet részére, amely azt természetes személy javára történő közvetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3298