Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott Sulinet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adókedvezmény érvényesítése a felnőttképzési díj után

Kérdés: Tanulmányaim folytatásához lehetőségem van a törvény alapján felnőttképzési szerződést kötni. Kérdésem, hogy a 2004. július 1-jétől módosított Szja-tv.-ben mennyiben változtak meg a felnőttképzési díj után járó kedvezmény érvényesítésének szabályai, illetve feltételei?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthető. Az adókedvezményt a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, házastársa, szülője (örökbe fogadó, mostoha- vagy nevelőszülője), nagyszülője vagy testvére veheti igénybe akkor, ha az igazoláson a felnőttképzésben részt vevő magánszemély kérésére befizetőként a nevük szerepel. (Az igazoláson csak egy magánszemély tüntethető fel befizetőként.) Az előzőekben ismertetett szabályok a 2004. július 1-je után befizetett képzési díjak után érvényesíthető kedvezményekre is vonatkoznak, de hatályba lép egy korlátozó rendelkezés. A 2004. július 1-je után fizetett képzési díjak után csak akkor jár a kedvezmény, ha a magánszemély adóbevallásban bevallott jövedelme a 4 millió forintot nem haladja meg. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 784
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Sulinetes adókedvezmény szabályainak változása

Kérdés: Egyetemi oktató vagyok. 2004. március hónapban a Sulinet program keretében vásároltam 52 ezer forintért egy nyomtatót. Ebben az évben még szükségem lesz néhány számítástechnikai eszközre, mert a régiek már használhatatlanok. Tekintve, hogy az említett vásárlással nem merítettem ki a maximálisan érvényesíthető 60 ezer forintos kedvezményt, szeretném tudni, hogy a 2004. július 1-jétől megváltozott törvényi rendelkezések szerint jogosult leszek-e a további vásárlásaim után is kedvezményt érvényesíteni. Lehetséges-e, hogy aki a június 30-ig hatályos rendelkezés alapján kívánja a kedvezményt igénybe venni, az az új, 2004. július 1-jétől hatályos szabályok alapján már nem is jogosult a kedvezményre? Úgy tudom, hogy az új feltételek szerint a kedvezmény csak egy bizonyos jövedelemnagyságig jár. Az én éves jövedelmem várhatóan ebben az évben sem éri el a 3 millió forintot.
Részlet a válaszból: […]személy, továbbá az a szülő érvényesítheti, akinek a gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a Fo-tv.-ben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt. 2004. július 1-jétől a törvény nem korlátozza a jogosultak személyi körét, így bármely magánszemély jogosult lehet a kedvezményre, viszont hatályba lép egy másik korlát. Ha valaki július 1-jét követően vásárol számítógépet, számítástechnikai eszközt, akkor csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha az adóbevallásban bevallott éves jövedelme nem több 4 millió forintnál. 3 400 000 forintot meghaladó éves jövedelem esetén pedig már csökkentett összegben érvényesíthető csak a kedvezmény. A csökkentett összegű adókedvezményt úgy kell kiszámolni, hogy a magánszemélyt egyébként megillető, legfeljebb 60 000 forintos kedvezményt csökkenteni kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 10 százalékával. További szigorítás, hogy 2004. július 1-jét követően megszűnik a részletre vett, lízingelt vagy bérelt sulinetes termékek után a kedvezmény. Ez a módosító rendelkezés a már megkötött, illetőleg a módosító törvény kihirdetését követő 15 napon belül megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Az ilyen szerződések alapján utoljára a 2006. évről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető kedvezmény. Lényeges változás az is, hogy a sulinetes termék június 30-át követő megvásárlása esetén nem a számla teljes összege (legfeljebb 60 ezer forint), hanem csak az 50 százaléka (legfeljebb 60 ezer forint) érvényesíthető kedvezményként. Az előzőekben leírtak a következőket jelentik. Ha a kedvezményre jogosult magánszemély 2004. június 30-áig vásárolt pl. egy nyomtatót 50 ezer forintért, akkor ezt az összeget teljes egészében levonhatja az adójából. Ha ezt az 50 ezer forintos nyomtatót július 1-je után veszi meg az adózó, akkor már csak 25 ezer forint levonható adója lesz a Sulinet címén, feltéve hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 777
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Sulinet program keretében vásárolt számítógép adókedvezménye

Kérdés: Az Szja-tv. 36/A §-a szerint az oktató is jogosult a Sulinet program keretében vásárolt számítógép után az adókedvezményre. Intézményünk egyik dolgozója - aki egyébként munkáltatói adómegállapítást kért - a főállása mellett egy autósiskolában oktató. Tudom, hogy a munkáltató nem köteles a kedvezmény érvényesítésénél a személyi jogosultságot vizsgálni. Nem szeretném azonban, ha a későbbiekben a dolgozónknak ebből problémája lenne, esetleg megbírságolnának azért, mert nem tudom a törvény alapján eldöntetni azt, hogy az autósiskola oktatójaként jogosult-e erre a kedvezményre.
Részlet a válaszból: […]13. § (1) bekezdése alapján - felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben foglalkoztat, továbbá az is, akit - a Szak-tv. 17. § alapján - a szakképzést végző intézmények a szakképző iskolákban vagy gazdálkodó szervezetek által fenntartott gyakorlóhelyen szakoktatói munkakörben foglalkoztatnak. Előzőek alapján egyértelműen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 668
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Sulinetes adókedvezmény munkáltatói elszámolása

Kérdés: Az intézményünknél már több alkalmazott jelezte, hogy az éves adóelszámolásában szeretné igénybe venni a sulinetes kedvezményt. Úgy gondolom, hogy a kedvezményt érvényesítő dolgozóknak is elkészíthetem az elszámolását. Kérdésem csak az, hogy ellenőriznem kell-e az érvényesítést kérők jogosultságát, vagy elegendő-e, ha a dolgozó átadja a számítógép, számítástechnikai eszköz megvásárlását bizonyító számlát, igazolást? A kedvezmény érvényesítésére vonatkozó törvényi feltételeket ismerem ugyan, de abból nem tudom kiolvasni azt, hogy a nevelőszülő is jogosult-e a kedvezményre.
Részlet a válaszból: […]eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére egyébként az a magánszemély is jogosult, akinek a gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy az Fo-tv.-ben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt. A jogosultak körének pontosításához a törvény további eligazítást nem tartalmaz, ezért a meghatározás csak szűken - családjogi megközelítésben - értelmezhető: az adókedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családjogi jogszabályok alapján a gyermek szülőjének (apjának, anyjának) tekinthető. A vér szerinti apán és anyán kívül csak a gyermeket örökbe fogadó szülő sorolható ide.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 614
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,