COFOG/Szakfeladatrend

Kérdés: Helyes COFOG/szakfeladat használatok miatt kérdezném a következőket:
1. Önkormányzatunk műfüves pályát üzemeltet, melyhez bevétel/kiadás párosul. Ebben az esetben a 013350 (Önkormányzati vagyon) + 680002 lenne helyes, vagy amivel összefüggésben felmerül 081030 (Sportlétesítmények...) + 931102, illetve harmadik lehetőségként a 081045 (Szabadidősport) + 999999 szakfeladat lenne a helyes használat?
2. KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése során helyesen alkalmazzuk-e a 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása COFOG-ot?
3. A TOP-2.1.3-15 pályázaton belül megvalósuló csapadékvíz-elvezetésnek a kiépítéséhez melyik COFOG-ot kellene alkalmaznunk?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciókba kell besorolni funkciószámmal és megnevezéssel, és ezt a kormányzati funkciót a költségvetési szerv alapító okiratában fel kell tüntetni. Vannak viszont olyan esetek, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Szakfeladatrend

Kérdés: Az Áhsz. 29. §-ának (1) bekezdése, illetve 46. §-ának (3)-(7) bekezdéseinek korábbi előírásainak hatályon kívül helyezése és a 68/2013. NGM rendelet 7-9. §-ának, illetve 3-4. mellékletei-nek hatályban maradása közötti ellentmondásra szeretnénk választ kapni. Az új Áhsz. 46. §-ának (3) bekezdésében lévő módosítás szerint megszűnt a 7. számlaosztályban a szakfeladatok kötelező használata, ezért a költségvetési szervünk már nem is használja erre a 7-es számlaosztályt, de ebben az esetben jól értelmezzük, hogy a szakfeladatokat COFOG "alábontás"-ként kellene alkalmazni 7-es számlaosztálytól függetlenül?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. és a hozzá igazodó 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2014. január 1-jén lépett hatályba. A költségvetési szervek számára ez az eredményszemléletre történő áttérést jelentette, továbbá a pénzügyi számvitel és a kormányzati funkciók alkalmazását.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Szakfeladatrend

Kérdés: Az új szakfeladatrend szerint az útfelújítást nem lehet az 522110 szakfeladaton elszámolni, viszont nem találjuk a megfelelő számot. Kérésem sürgős, mert nem tudjuk a 21 űrlapot kitölteni.
Részlet a válaszából: […] Az 522110 szakfeladaton közutak, hidak, alagutaküzemeltetésével, kezelői karbantartásával, illetve annak támogatásávalkapcsolatos bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre és elszámolásra.Viszont, ha ez a feladat nem üzemeltetésben, kezelőkénttörténik, akkor nem ezen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Szakfeladatrend

Kérdés: Szakfeladatrend-tervezéssel kapcsolatban a következő a kérdésem. Körjegyzőség esetében eddig egy szakfeladatra terveztük az összes dolgozót, jegyzőt, szociális-pénzügyi ügyintézőt, takarítót. 2010-től az új szakfeladat száma 841126. Továbbra is tervezhetjük ezen a szakfeladaton az összes dolgozót (kistelepülés - nincsenek osztályok, csoportok), vagy szét kell bontani 692000, 811000, 841901 szakfeladatokra? Könyvtár esetén, ahol eddig egy szakfeladat volt, most kb. 4 szakfeladatot kell alkalmaznunk 1 fő közalkalmazottal. A rezsiköltségtől kezdve mindent négyfelé kell arányosítani?
Részlet a válaszából: […] ...új szakfeladatrend lényege - többek között -, hogyrészletezettsége által a valós kiadások, bevételek nyomon követhetők legyenek,és pontos információt szolgáltassanak. Ennek a szemléletnek az érvényesülésétteszi lehetővé a körjegyzőség esetében is a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Szakfeladatrend

Kérdés: A 2010-es önkormányzati költségvetés készítésénél felmerült problémáinkra szeretnénk választ kapni. Az új szakfeladatrend változásaival kapcsolatban a kiadások és bevételek tervezése során merültek fel az alábbi kérdések: - A több szakfeladaton (iskola 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, sajátos nevelési igényű tanulók, tanulószoba) foglalkoztatott pedagógusok kiadásait milyen mutató alapján célszerű felosztani, illetve a kinevezés hogyan legyen elkészítve (egy vagy több)? - Az intézményvezető (vezetők), gazdasági szervezet, technikai állomány kiadásainak felosztási módja, illetve milyen szakfeladatra készüljön kinevezés? - A polgármesteri hivatalnál a jegyző, aljegyző személyi juttatását fel kell-e osztani a területi igazgatási tevékenységekhez (építésügyi hatósági, okmányirodai feladatok), ha igen, milyen mutató alapján?
Részlet a válaszából: […] ...új szakfeladatrend kialakítását követően szükségszerűvéválik a valós kiadások, bevételek és létszámadatokhoz kapcsolódó adatok pontosmeghatározása. A legtöbb költségvetési szerv több, a szakfeladatrend szerintmeghatározott alaptevékenységet lát el, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.