Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott szakképzési hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás szabályai 2010-ben

Kérdés: 2010-ben a pedagógusok részére a költségvetési törvényben meghatározott 4000 Ft/fő értékben nyújtott szakirodalom vásárlásához való hozzájárulás az Szja-tv. szerint költségtérítésnek minősül? A pedagógus erről köteles számlát hozni? Ha igen, akkor az intézmény vagy a pedagógus nevére szóljon a számla?
Részlet a válaszból: […]kormányrendelet 6. §-a szerint a törvény alapján biztosított hozzájárulást elszámolási kötelezettség nem terheli. Ennek megfelelően tehát a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a pedagógusnak a hozzájárulásról nem kell elszámolnia sem számlával, sem más módon a munkáltató felé. Személyi jövedelemadó szempontjából ez a hozzájárulás nem tekinthető költségtérítésnek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2622
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Költségvetési szervek áfaarányosítása és szakképzésihozzájárulás- kötelezettsége

Kérdés: 1. Önkormányzatnál a könyveléskor a költségeket el tudjuk különíteni. A bevételek között van rendes bevétel és állami (normatíva). Áfaarányosítást kell alkalmazni? 2. Önkormányzat saját bontott anyagot értékesít. Áfásan kell értelmeznünk? 3. Önkormányzatnál kell szakképzési hozzájárulást fizetnünk? A jogszabály nem mondja ki kivételként, hogy nem kell. (A kérdező általános alanyi áfakörbe van bejelentkezve, és negyedéves áfabevalló.)
Részlet a válaszból: […]bontott anyagok értékesítésénél az Áfa-tv. 87. §-a szerinti feltételeket szükséges vizsgálni. Ha az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag az Áfa-tv.-ben nevesített (85., 86. §-ok) adómentes tevékenységhez használták, és a termékértékesítéshez adólevonási jog nem kapcsolódott, akkor az értékesítés mentes az adó alól. A törvény azoknak a használt termékeknek (eszközök, anyagok, készletek stb.) az értékesítését mentesíti az adó alól, amelyeket adómentes tevékenységhez szereztek be. Az Áfa-tv. hatálya alá nem tartozó közhatalmi tevékenységhez hasznosított és az alanyi adómentes időszakban beszerzett termékekre, továbbá azokra a termékekre, amelyeket a beszerzéskor nem terhelt áfa (pl. az áfa magyarországi bevezetését megelőzően létesített ingatlan vagy alanyi adómentestől beszerzett termék), nem vonatkozik az adómentesség. Ha a termék ez utóbbi feltételek alá tartozik, akkor áfakötelesen kell értékesíteni, ugyanakkor a beszerzéskor le nem vont előzetes áfa időarányos része az értékesítéskor levonhatóvá válik. A szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a 2003. évi LXXXVI. törvény szabályozza. A törvény 2. §-a szerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyű - gazdasági társaság, - szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, az iskolai szövetkezetet és az iskolai szövetkezeti csoportot, - állami vállalat, tröszt, tröszti vállalat, erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási társulat - a víziközmű-társulat kivételével -, egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat, - ügyvédi iroda, végrehajtó iroda és szabadalmi ügyvivő iroda, - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó [a továbbiakban az a)-e) pont alattiak együtt: hozzájárulásra kötelezett]. A törvény 2. § (5) bekezdése az előbbiekből felsorolt körből mentesíti a következő adóalanyokat a hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól, így nem köteles szakképzési hozzájárulásra: - a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2454

3. találat: Alapítványok kötelezettek-e szakképzési hozzájárulás fizetésére?

Kérdés: A 98. számban a 2085. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban: A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény nem nevesíti a kötelezettek között az alapítványt, ebből adódóan véleményem szerint az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük nincs. Kérem, szíveskedjenek megerősíteni ebben, vagy ha tévednék, az ellenkezőjében!
Részlet a válaszból: […]szabadalmi ügyvivő iroda, - a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó. Hozzájárulásra kötelezett a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató, külföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet is, ha belföldön telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az Eva-tv.-ben szabályozott módon köteles eleget tenni szakképzési hozzájárulási kötelezettségének. Az átalányadózók a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüknek az átalányadó megfizetésével tesznek eleget. A törvény nevesíti azokat a gazdálkodó szervezeteket is, akik mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. E szerint nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezeteknek, valamint az OEP-pel szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatónak a közfeladat ellátása során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2210
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható költség

Kérdés: Ha a kötelező továbbképzések körébe tartozó mérlegképes könyvelői továbbképzésről a 20 órát visszaigazolják, akkor a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e a kötelező továbbképzés költsége?
Részlet a válaszból: […]képzésére. A jogszabály szerint külső képzésre, illetve továbbképzésre azok a költségek számolhatók el, amelyek időtartama minimálisan 20 kontaktórából áll. Ebbe a körbe sorolható a kérdésben említett mérlegképes kötelező továbbképzés is. Az elszámolható költségeknek az óránkénti díjtételei is maximálva vannak, a minimálbér 12%-ában, azaz 2008-ban ennek a maximális óradíja 8280 Ft. A külső képzések elszámolhatóságához dokumentálási kötelezettség is kapcsolódik, az alábbiak szerint: - a képzőintézmény intézményakkreditációs tanúsítványa, annak cégszerűen hitelesített másolata, - a felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hitelesített másolata, - felnőttképzési szerződés eredetije vagy hitelesített másolata, - a munkáltatóval kötött tanulmányi szerződés vagy a munkáltatói kötelezés írásba foglalása, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2164
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Iskola rehabilitációshozzájárulás-, illetve szakképzésihozzájárulás- fizetési kötelezettsége

Kérdés: Alapítvány által működtetett iskolában - önálló adószámmal rendelkező intézmény - az alkalmazottak létszáma meghaladja a 20 főt, kell-e az iskolának rehabilitációs hozzájárulást fizetnie? Van-e szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]körének megállapításánál fontos a munkaadó fogalmának tisztázása. A hivatkozott törvény értelmező rendelkezése értelmében munkaadó a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki munkavállalót foglalkoztat. E tekintetben, függetlenül a fenntartótól, illetve a működtetőtől, az iskolájuk munkaadónak minősül, így vonatkozik rá a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség, amennyiben nem teljesítik a kötelező foglalkoztatási szintet. A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét a szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2. §-a szabályozza. A törvény értelmében nem kell hozzájárulást fizetni a lakásszövetkezeteknek, az iskolai szövetkezeteknek, az iskolai szövetkezeti csoportoknak, a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2085

6. találat: Fejlesztési támogatás gimnázium részére

Kérdés: Iskolánk vegyes típusú, gimnázium és szakközépiskola. Szakmai képzést közgazdasági szakközépiskolai orientációs képzéssel és érettségi utáni felsőfokú számviteli szakügyintéző képzés keretében folytatunk. Gimnáziumi osztályainkban minden évfolyamon folyik számítástechnikai oktatás. A szakmai képzés terén a beiskolázásunk az utóbbi években kevésbé sikeres, illetve a szakképzés struktúrája jelenleg átalakítás alatt van, ezért ebben az időszakban a bizonytalanság miatt a váltással célszerű lenne kivárni. Fogadhat-e az intézmény szakképzési hozzájárulást fejlesztési megállapodás alapján, ha csak gimnáziumi képzést folytatunk? Az intézménynek a technikai fejlesztésre más forrása nincs.
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget - fejlesztési megállapodás alapján - szakképző iskola (idetartozik a szakközépiskola és a szakiskola is) számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, - a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely számára a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint - felsőoktatási intézmény számára a Felsőokt. tv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás nyújtásával is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájárulásként a bérjárulékok között kell elszámolni. A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet. Fejlesztési támogatás nem nyújtható a Szakhoz. tv. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, gimnáziumban folyó informatikai és számítástechnikai oktatás támogatására, valamint a gyakorlati képzés fejlesztésének a támogatására. Amennyiben a kérdésbeli intézmény idetartozik, akkor fejlesztési támogatást nem fogadhat. Gyakorlati képzést nem folytatóknál a hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét annak legfeljebb 70 százalékos mértékéig csökkentheti a szakképző iskola és a központi képzőhely, valamint felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet. Fejlesztési támogatás ebben az esetben sem nyújtható a Szakhoz.-tv. 1. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, gimnáziumban folyó informatikai és számítástechnikai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1723

7. találat: Szakképzési hozzájárulás elkülönítése

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás elkülönítésére nyithat-e az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan alszámlát?
Részlet a válaszból: […]104. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a szakképzési hozzájárulás elkülönített kezelésére nem nyithat külön alszámlát. Ezzel a témakörrel
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1634
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szakképzési hozzájárulás felhasználása

Kérdés: Szakmai képzést is nyújtó gimnáziumként jogosultak vagyunk a szakképzési hozzájárulás elfogadására. A támogató cégekkel "Fejlesztési támogatási szerződést" kötünk. Iskolánk tetőterében szeretnénk kialakítani a szakmai képzésre alkalmas oktatóhelyiségeket. Az építési munkák a következő évekre is áthúzódnának. Felhasználható-e a szakképzési hozzájárulás a fenti munkák finanszírozására, és melyik törvény biztosítja a jogszabályi hátteret? Pontosan melyik törvényben található meg, hogy a szakképzési hozzájárulás mire használható fel?
Részlet a válaszból: […]jellegének ismeretében adható. A szakképzési hozzájárulás jogszerű felhasználását illetően egyébként a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1301
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése oktatással

Kérdés: Befolyásolja-e az áfa levonhatóságát, ha a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget oktatással teljesíti az adóalany?
Részlet a válaszból: […]érdekében nem önálló tanműhelyben szakmai képzést végezhetnek. Ha a gyakorlati képzés úgy valósul meg, hogy a gyakorlaton lévők bekapcsolódnak az adóalany adóköteles gazdasági tevékenységébe, tehát a képzés során előállított termékeiket, nyújtott szolgáltatásaikat az őket foglalkoztató adóalany ellenérték fejében értékesíti, a tanulók oktatásához beszerzett eszközök az adóalany adóköteles tevékenységét szolgálják, akkor az azok beszerzéséhez kapcsolódó, előzetesen felszámított adó levonható. Az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 442
Kapcsolódó tárgyszavak: