Év végi SZÉP-kártya-juttatás

Kérdés: A munkáltató az év végére tervezett jutalmazást ez év decemberében, SZÉP-kártya-utalás formájában tervezi. A jutalom összegét a felettes vezető állapítja meg, munkavállalónként eltérő mértékben. Kifogásolható-e ez bármilyen tekintetben, illetve a szociálishozzájárulásiadó- és szakképzésihozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség ez esetben sem áll fenn?
Részlet a válaszából: […] Az Art. alapelvként rögzíti a rendeltetésszerű jog-gyakorlás követelményét, amely szerint az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények, önkormányzati rendeletek alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű jog-gyakorlásnak az olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Szakképzési hozzájárulás

Kérdés: Július 1-je az Eüterv. 15/B. §-ának (1) bekezdése szerint Semmelweis-nap, amely munkaszüneti nap az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók tekintetében. A szakképzési hozzájárulás megállapításakor a Semmelweis-nap munkaszüneti nap vagy munkanap lesz?
Részlet a válaszából: […] ...huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható."A szakképzési hozzájárulás vonatkozásában az Mt. szerinti munkanap fogalom nem értelmezhető, mivel az azt jelentené, hogy minden naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Szakképzési hozzájárulás - többlet-adókedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető-e az Szkt. 2021. július 1-jétől hatályos, de 2021. január 1-jére vissza-menőlegesen is alkalmazható szakképzési hozzájárulási kedvezmény a 2021. július 12-ig benyújtandó, június hónapra vonatkozó bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...Szkt. 128. §-ának (5a) bekezdése szerint a Módtv1. alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 2021. január 1-jétől a Módtv1. hatálybalépéséig (2021. július 1-jéig) terjedő időszakra vonatkozó többlet-adókedvezményt a 108. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Pedagógusok részére szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás szabályai 2010-ben

Kérdés: 2010-ben a pedagógusok részére a költségvetési törvényben meghatározott 4000 Ft/fő értékben nyújtott szakirodalom vásárlásához való hozzájárulás az Szja-tv. szerint költségtérítésnek minősül? A pedagógus erről köteles számlát hozni? Ha igen, akkor az intézmény vagy a pedagógus nevére szóljon a számla?
Részlet a válaszából: […] A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésszerint a hozzájárulást a munkavégzés évét követő év április havi munkabérrel,illetőleg illetménnyel együtt kell kifizetni, átutalni. A kormányrendelet 6.§-a szerint a törvény alapján biztosított hozzájárulást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címkék:  

Költségvetési szervek áfaarányosítása és szakképzésihozzájárulás- kötelezettsége

Kérdés: 1. Önkormányzatnál a könyveléskor a költségeket el tudjuk különíteni. A bevételek között van rendes bevétel és állami (normatíva). Áfaarányosítást kell alkalmazni? 2. Önkormányzat saját bontott anyagot értékesít. Áfásan kell értelmeznünk? 3. Önkormányzatnál kell szakképzési hozzájárulást fizetnünk? A jogszabály nem mondja ki kivételként, hogy nem kell. (A kérdező általános alanyi áfakörbe van bejelentkezve, és negyedéves áfabevalló.)
Részlet a válaszából: […] ...válik.A szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a 2003.évi LXXXVI. törvény szabályozza. A törvény 2. §-a szerint szakképzési hozzájárulásrakötelezett a belföldi székhelyű- gazdasági társaság,- szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Alapítványok kötelezettek-e szakképzési hozzájárulás fizetésére?

Kérdés: A 98. számban a 2085. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban: A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény nem nevesíti a kötelezettek között az alapítványt, ebből adódóan véleményem szerint az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük nincs. Kérem, szíveskedjenek megerősíteni ebben, vagy ha tévednék, az ellenkezőjében!
Részlet a válaszából: […] ...jogszabály nevesíti, hogy kik kötelezettek szakképzésihozzájárulás fizetésére. E szerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett abelföldi székhelyű:- gazdasági társaság,- a szövetkezet (lakásszövetkezet, az iskolaszövetkezet ésaz iskolai szövetkezeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.
Kapcsolódó címke:

Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható költség

Kérdés: Ha a kötelező továbbképzések körébe tartozó mérlegképes könyvelői továbbképzésről a 20 órát visszaigazolják, akkor a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható-e a kötelező továbbképzés költsége?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdálkodószervezetek szakképzési hozzájárulási kötelezettségük 60, illetve 33%-átelszámolhatják saját munkavállalóik képzésére. A hatvan százalék abban az esetbenszámolható el, ha a gazdálkodó szervezet mikro-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.
Kapcsolódó címke:

Iskola rehabilitációshozzájárulás-, illetve szakképzésihozzájárulás- fizetési kötelezettsége

Kérdés: Alapítvány által működtetett iskolában - önálló adószámmal rendelkező intézmény - az alkalmazottak létszáma meghaladja a 20 főt, kell-e az iskolának rehabilitációs hozzájárulást fizetnie? Van-e szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...így vonatkozik rá arehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség, amennyiben nem teljesítik akötelező foglalkoztatási szintet.A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét aszakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 1.

Fejlesztési támogatás gimnázium részére

Kérdés: Iskolánk vegyes típusú, gimnázium és szakközépiskola. Szakmai képzést közgazdasági szakközépiskolai orientációs képzéssel és érettségi utáni felsőfokú számviteli szakügyintéző képzés keretében folytatunk. Gimnáziumi osztályainkban minden évfolyamon folyik számítástechnikai oktatás. A szakmai képzés terén a beiskolázásunk az utóbbi években kevésbé sikeres, illetve a szakképzés struktúrája jelenleg átalakítás alatt van, ezért ebben az időszakban a bizonytalanság miatt a váltással célszerű lenne kivárni. Fogadhat-e az intézmény szakképzési hozzájárulást fejlesztési megállapodás alapján, ha csak gimnáziumi képzést folytatunk? Az intézménynek a technikai fejlesztésre más forrása nincs.
Részlet a válaszából: […] ...szakképzési hozzájárulás elszámolásának szabályait többjogszabály határozza meg. Ezek közül a legfontosabbak:- a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésénektámogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (Szakhoz.-tv.),- a szakképzési törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Szakképzési hozzájárulás elkülönítése

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás elkülönítésére nyithat-e az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési elszámolási számlához kapcsolódóan alszámlát?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati költségvetési szerv részére az önkormányzataz Áht-vhr. 104. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően aszakképzési hozzájárulás elkülönített kezelésére nem nyithat külön alszámlát.Ezzel a témakörrel részletesen az 1633....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.
Kapcsolódó címke:
1
2