Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése (pl. egy szakkönyv, folyóirat, pendrive megvásárlása, saját gépjármű hivatali célú használata stb.). Nem számolható el azonban ebben a körben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Polgármester költségtérítése hivatali gépjárműhasználat mellett

Kérdés: A polgármester hivatali gépjárművet használ. Jogosult-e a költségtérítés felvételére a Mötv. 71. §-ában meghatározott mértékben, vagy a költségtérítése csökkenthető?
Részlet a válaszából: […] ...arról, hogy a hivatal által biztosított valamely dolog használatára, szolgáltatásra tekintettel (pl. hivatali gépjármű, telefon, internet, szakkönyv stb.) csökkenteni kellene vagy lehetne a polgármester részére járó átalány költségtérítést. Ennek megfelelően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

-Polgármester költségtérítésével kapcsolatos adózási szabályok 2014. október 12-től

Kérdés:

Településünk polgármestere a Mötv. alapján költségtérítést kap. Kell-e számlával igazolnia felmerült költségeit? Ez jellemzően üzemanyagköltség. Ha igen, hogyan? Útnyilvántartást kell vezetnie, vagy elég a saját nevére szóló üzemanyagszámla, illetve a kettő együtt? Egyéb költségeit mivel igazolja?

Részlet a válaszából: […] ...valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése (pl. egy szakkönyv, folyóirat, pendrive megvásárlása, saját gépjármű hivatali célú használata stb.). A magánszükséglet céljára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Gyűjteményértékesítés

Kérdés: Cégünk, az XY Kft. (továbbiakban: Társaság) az egyéb tevékenysége mellett szisztematikus gyűjtőmunkát is végez, melynek eredményeként ezres nagyságrendben rendelkezik az adózás, a számvitel és az irodai életből különböző relikviákkal (szakkönyvek, különféle iratok, tárgyi emlékek). A gyűjtemény egy részét már több szakmai kiállításon is bemutatta a Társaság (ebből némi bevételre is szert tett), illetve a gyűjtemény jó információbázis bármilyen szakmai jellegű kutatáshoz, információs alap lehet reklámokhoz, de használható lehet akár marketingötlet-forrásként is. Profiltisztítás miatt egy másik vállalkozásban szeretnénk az egész gyűjteményt tovább működtetni. Ehhez szükség lenne az egész gyűjteménynek, mint egy egységnek a másik vállalkozásba történő áthelyezésére. Az átvevő vállalkozásnak konkrét üzleti elképzelései vannak a gyűjtemény hasznosításával kapcsolatosan. Mivel az átadó és átvevő cég egyazon tulajdonosi körhöz tartozik, ezért az átadás az átadó könyveiben (eddig üzemkörön kívüli eszközök címén) nyilvántartott bekerülési értéken történne meg. Tekinthető-e ez a gyűjteményáthelyezés egyik vállalkozásból a másik vállalkozásba az Áfa-tv. 17. §-ának (4) bekezdése szerinti üzletág-átruházásnak? Amennyiben nem, alkalmazható-e az értékesítésre az Áfa-tv. XVI. fejezetében foglalt, a használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére vonatkozó különös szabályok?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-ának 25/A. pontja alapján az általános forgalmi adó rendszerében üzletágnak minősül: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Polgármesteri költségtérítés

Kérdés: Önkormányzatunknál a polgármester költségtérítési átalányban részesül. Milyen költségeket számolhat el? Kedvezőbb lenne-e, ha tételes költségtérítést kapna?
Részlet a válaszából: […] ...a polgármesternél szükségesen és indokoltan merült fel, pl. a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében beszerzett irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költsége, a tisztséggel összefüggő terembérleti díj, hivatali utazás, szállás költsége stb....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Szakkönyvtári könyvek

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a szakkönyvtárba beszerzésre kerülő szakkönyveket és folyóiratokat?
Részlet a válaszából: […] ...szakkönyv- és folyóirat-vásárlás, valamint a könyvtárba történő bevételezés úgy tekintendő, mint a raktárra vett készlet beszerzése. A könyvtári könyvek beszerzése a dologi kiadások között kerül elszámolásra a bankszámlával szemben, és a mennyiségben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: Újonnan megválasztott főállású polgármester a Pttv. 18. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést választja. 1. Melyek lehetnek azok a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek, amelyek ily módon megtéríthetőek? 2. Létezik-e arra vonatkozó szabályozás, amely a kifizetés ütemezésére tartalmaz előírást? (Havi, negyedéves.) 3. Milyen bizonylatokkal szükséges alátámasztani a polgármesteri hivatalban az elszámolt kifizetést? 4. Kinél kell őrizni a költségek eredeti bizonylatait, és ki jogosult ellenőrizni azokat?
Részlet a válaszából: […] ...nyilatkozik, úgy elszámolható aköltségátalánnyal mint bevétellel szemben például a szükséges és indokoltmennyiségű irodaszer, szakkönyv költsége, egy szakmai lap előfizetési díja, egydiktafon vagy laptop átalány-értékcsökkenése. Nem számolható el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Pedagógusszakirodalom-vásárlási hozzájárulás

Kérdés: Intézményünk a tantestület döntése alapján pedagógus-szakkönyv biztosítását a következőképpen oldotta meg: a pedagógus az intézmény nevére szóló számlát kért a könyvről, mely könyvet leltárba vette az intézmény könyvtára, majd a pedagógus használatába adta. A fentiek alapján a dolgozónak adó-, járulékfizetési, illetve -bevallási kötelezettsége nem keletkezik. Szeretnénk tudni, hogy helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a szakirodalom-vásárlásihozzájárulást a munkavégzés évét követő év április havi munkabérrel, illetőlegilletménnyel együtt kell kifizetni, átutalni. A 6. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Pedagógus-szakirodalom vásárlási támogatásának elszámolása

Kérdés: Pedagógusszakkönyv-vásárlás ügyében kérnék segítséget. Idén a pedagógus-szakirodalom kikerült az adómentes juttatások köréből (4000 Ft/fő/év), viszont költség elszámolása lehetséges. Emiatt a számfejtésnél a 100% költség beállításával a teljes összeg adó- és járulékmentesnek minősül, nettó 4000 Ft kerül kifizetésre. (Ha nem számolunk el költséget, akkor a bruttó 4000 Ft-ból 2456 Ft-ot kap a pedagógus, a munkáltatónak pedig 1080 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.) A MÁK szerint a költségelszámolás a járható út, mégpedig a dolgozó nevére kiállított számla segítségével, melyet a dolgozó köteles 5 évig megőrizni. A munkáltató felé nem köteles elszámolni a számlával. Kérdésem a következő: Ha 100%-ot számolunk el költségként, igaz-e, hogy a későbbiekben a pedagógus nem választhatja a megbízási díjak kifizetésénél a 10%-os költségelszámolást? Vagy két különböző dologról van szó? Tehát önálló tevékenységből származó bevételnek vagy nem önálló tevékenységből származó bevételnek számít a pedagógus-szakirodalomra kifizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel már foglalkoztunk a Költségvetési Levelek 131.számában a 2671. sorszámon megjelent kérdésre adott válasz kapcsán. Apedagógusszakirodalom-vásárlási támogatást munkaviszony keretébenfoglalkoztatott pedagógus kapja, ezért ez a juttatás nem önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Polgármesteri költségátalánnyal szemben történő tételes költségelszámolás

Kérdés: Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésénél az elszámolható költségszázalék mekkora lehet, akár 100% is? Milyen költségek számolhatók el? Mik az útiköltség-elszámoláshoz az útnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok? Havonként változhat az elszámolni kívánt költség százaléka?
Részlet a válaszából: […] ...kell elbírálni, hogy az az adott tisztséggel összefüggő feladatellátása érdekében merült-e fel. Elszámolható például az irodaszer, szakkönyv,szakmai lap, szakmai képzés költsége, az Szja-tv. 3. számú melléklet III/2.pont szerint a tisztséggel összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.
1
2