Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szakkönyvtámogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógusszakirodalom-vásárlási hozzájárulás

Kérdés: Intézményünk a tantestület döntése alapján pedagógus-szakkönyv biztosítását a következőképpen oldotta meg: a pedagógus az intézmény nevére szóló számlát kért a könyvről, mely könyvet leltárba vette az intézmény könyvtára, majd a pedagógus használatába adta. A fentiek alapján a dolgozónak adó-, járulékfizetési, illetve -bevallási kötelezettsége nem keletkezik. Szeretnénk tudni, hogy helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel szerezte meg, így az az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés alapján nem önálló tevékenységből származó, összevonandó jövedelemnek minősült.<br> A nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. Az adóhatóság állásfoglalása alapján a szakirodalom vásárlására adott összeggel, mint nem önálló tevékenység bevételével szemben költségként elszámolhatók az Szja-tv. 3. sz. melléklet 16. pontja szerinti igazolt kiadások, akár a bevétel 100%-áig.<br> Amennyiben tehát a közalkalmazott pedagógus írásban nyilatkozott arról, hogy a teljes összeggel szemben költséget számol el, akkor nem keletkezett jövedelem, azaz a pedagógus 4000 forintot kapott kézhez. A költségelszámoláshoz a magánszemélynek a saját nevére és címére szóló számlát kellett kérnie, melyet elévülési ideig meg kell őriznie. A munkáltató felé nem kellett tehát elszámolni. Ha a magánszemély költségnyilatkozatot nem tett, akkor a teljes összeget összevonandó jövedelemként kellett leszámfejteni.<br> Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2739
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Pedagógus-szakirodalom vásárlási támogatásának elszámolása

Kérdés: Pedagógusszakkönyv-vásárlás ügyében kérnék segítséget. Idén a pedagógus-szakirodalom kikerült az adómentes juttatások köréből (4000 Ft/fő/év), viszont költség elszámolása lehetséges. Emiatt a számfejtésnél a 100% költség beállításával a teljes összeg adó- és járulékmentesnek minősül, nettó 4000 Ft kerül kifizetésre. (Ha nem számolunk el költséget, akkor a bruttó 4000 Ft-ból 2456 Ft-ot kap a pedagógus, a munkáltatónak pedig 1080 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.) A MÁK szerint a költségelszámolás a járható út, mégpedig a dolgozó nevére kiállított számla segítségével, melyet a dolgozó köteles 5 évig megőrizni. A munkáltató felé nem köteles elszámolni a számlával. Kérdésem a következő: Ha 100%-ot számolunk el költségként, igaz-e, hogy a későbbiekben a pedagógus nem választhatja a megbízási díjak kifizetésénél a 10%-os költségelszámolást? Vagy két különböző dologról van szó? Tehát önálló tevékenységből származó bevételnek vagy nem önálló tevékenységből származó bevételnek számít a pedagógus-szakirodalomra kifizetett összeg?
Részlet a válaszból: […]valóban a dolgozónak kell megőrizni az elévülési időn belül. Az elévülési idő a bevallás benyújtására előírt határidőt követő 5. év vége, vagyis a számfejtéstől számított 6 év. Az Szja-tv. 18. §-a szerint a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. A pedagógus a szakirodalom-vásárlási támogatást a nem önálló munkaviszonyból származó tevékenységével kapcsolatban kapja, ezért a 18. § alapján nem kizárt, hogy megbízási díjaival, egyéb önálló tevékenységével kapcsolatban 10%-os költségátalányt érvényesítsen. Az Szja-tv. 47. § (3) bekezdése szerint, ha a magánszemély adóévben megszerzett bármely költségtérítés és/vagy önálló tevékenységéből származó bevétele esetében az adóelőleg megállapítása tételes igazolással elszámolható költséglevonással történt, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett bevételéből sem határozhatja meg 10% költséghányad levonásával az adó-, adóelőleg-alapot. Az adóhatóság szakvéleménye és a 0953-as[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pedagógusok szakkönyvtámogatása

Kérdés: A pedagógusok szakkönyvtámogatásának 2010. évi változása érdekelne. Azt tudom, hogy 4000 Ft/fő, de a kifizetés módja nem egyértelmű. Ha számlát hoz a pedagógus, akkor kifizethető a 4000 Ft?
Részlet a válaszból: […]összeget határoz meg. Tekintettel arra, hogy a szakkönyvvásárláshoz biztosított összeget jogszabály alapján adják, és államháztartási támogatásból finanszírozzák, az Szja-tv. 3. sz. melléklet 16. pontja alapján költség számolható el. A számláknak a magánszemély (pedagógus) nevére kell szólnia. A pedagógusoknak a kifizetést megelőzően nyilatkozniuk kell, ha a bevétellel szemben teljes egészében költséget kívánnak elszámolni, ebben az esetben az adott bevételnek nincs jövedelemtartalma, tehát abból nem kell adóelőleget levonni. Szükséges kitérnünk arra, hogy a pedagógus szakkönyvvásárlásánál alkalmazott tételes költségelszámolás érinti-e a pedagógus megbízási díjból származó jövedelmével szemben alkalmazott 10%-os költségelszámolási lehetőség érvényesítését. Az Szja-tv. 18. §-a szerint a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. A pedagógus a szakkönyvvásárlási támogatást a nem önálló, munkaviszonyból származó tevékenységével kapcsolatban kapja, ezért a 18. § alapján nem kizárt, hogy megbízási díjaival, egyéb önálló tevékenységével kapcsolatban 10%-os költségátalányt érvényesítsen. Az Szja-tv. 47. § (3) bekezdése szerint, ha a magánszemély adóévben megszerzett bármely költségtérítés és/vagy önálló tevékenységéből származó bevétele esetében az adóelőleg megállapítása tételes igazolással elszámolható költséglevonással történt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2671
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Szakkönyvvásárlási támogatás

Kérdés: Megilleti-e szakkönyvvásárlási támogatás 2005. évben azt a pedagógust, aki 2004. május 14-ével megszakította a GYES-t, munkába állt? Természetesen először a szabadságát vette ki, így tényleges munkakezdése 2004. augusztus 16-a volt.
Részlet a válaszból: […]mindvégig munkát végzett, továbbá - munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya a kifizetés időpontjában fennáll, ill. amennyiben a kifizetés idején nem áll jogviszonyban, a kifizetés időpontjában ilyet létesít. Ez utóbbi feltétel megléte esetén a pedagógust időarányosan illeti meg a hozzájárulás, ha legalább hat hónapi munkavégzéssel együtt járó jogviszonnyal rendelkezik. A hozzájárulást - főszabályként - az a munkáltató fizeti ki, akinél a pedagógus a munkavégzés évének december 31. napján alkalmazásban állt. Ugyanakkor a kifizetés csak a munkavégzés évét követő év április havi munkabérfizetés időpontjában esedékes. Tekintettel arra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1149
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Pedagógus szakkönyvtámogatása

Kérdés: Általános iskolai tanár 2003. december 31-én nyugdíjba vonult, illetve pályakezdő tanító 2003. szeptember 15-én létesített munkaviszonyt. Járt-e nekik pedagógus-szakkönyvtámogatás 2004 áprilisában?
Részlet a válaszból: […]kifizetés időpontjában fennáll, ill. amennyiben a kifizetés idején nem áll jogviszonyban, a kifizetés időpontjában ilyet létesít. Ez utóbbi feltétel megléte esetén a pedagógust időarányosan illeti meg a hozzájárulás, ha legalább hat hónapi munkavégzéssel együtt járó jogviszonnyal rendelkezik. Kifejezetten a pályakezdő pedagógusokra vonatkozó szabály, hogy a hat hónapnak megfelelő hozzájárulás a pályakezdő pedagógust abban az esetben is megilleti, ha legalább négy hónapi munkavégzéssel együtt járó közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik. Vélelmezhetően a rendszerint szeptember elejével munkába álló pályakezdő pedagógusokat kívánta ezzel a szabályozással segíteni a jogalkotó. A kérdésben felvetett esetben azonban - sajnálatos módon - csak szeptember 15-én létesített munkaviszonyt a pedagógus, így nem éri el a jogszabályi feltételként meghatározott, legalább 4 hónapos időtartamot, így erre az évre nem jogosult a támogatásra. (A jogszabály meghatározza azt is, hogy a rendelet alkalmazása során ki tekinthető pályakezdőnek: aki egyetemi, főiskolai tanulmányai befejezését követő egy éven belül első alkalommal helyezkedik el pedagógusként. Ezért nem lenne elegendő csupán annak megállapítása, hogy a pedagógus szeptember 1-jével elhelyezkedett, tehát legalább 4 hónapi munkaviszonnyal rendelkezik, hanem az előbb hivatkozott feltétel teljesülését is vizsgálni kellene.) A hozzájárulást - fő szabályként - az a munkáltató fizeti ki, akinél a pedagógus a munkavégzés évének december 31. napján alkalmazásban állt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 931