Pedagógusszakirodalom-vásárlási hozzájárulás

Kérdés: Intézményünk a tantestület döntése alapján pedagógus-szakkönyv biztosítását a következőképpen oldotta meg: a pedagógus az intézmény nevére szóló számlát kért a könyvről, mely könyvet leltárba vette az intézmény könyvtára, majd a pedagógus használatába adta. A fentiek alapján a dolgozónak adó-, járulékfizetési, illetve -bevallási kötelezettsége nem keletkezik. Szeretnénk tudni, hogy helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a szakirodalom-vásárlásihozzájárulást a munkavégzés évét követő év április havi munkabérrel, illetőlegilletménnyel együtt kell kifizetni, átutalni. A 6. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Pedagógus-szakirodalom vásárlási támogatásának elszámolása

Kérdés: Pedagógusszakkönyv-vásárlás ügyében kérnék segítséget. Idén a pedagógus-szakirodalom kikerült az adómentes juttatások köréből (4000 Ft/fő/év), viszont költség elszámolása lehetséges. Emiatt a számfejtésnél a 100% költség beállításával a teljes összeg adó- és járulékmentesnek minősül, nettó 4000 Ft kerül kifizetésre. (Ha nem számolunk el költséget, akkor a bruttó 4000 Ft-ból 2456 Ft-ot kap a pedagógus, a munkáltatónak pedig 1080 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.) A MÁK szerint a költségelszámolás a járható út, mégpedig a dolgozó nevére kiállított számla segítségével, melyet a dolgozó köteles 5 évig megőrizni. A munkáltató felé nem köteles elszámolni a számlával. Kérdésem a következő: Ha 100%-ot számolunk el költségként, igaz-e, hogy a későbbiekben a pedagógus nem választhatja a megbízási díjak kifizetésénél a 10%-os költségelszámolást? Vagy két különböző dologról van szó? Tehát önálló tevékenységből származó bevételnek vagy nem önálló tevékenységből származó bevételnek számít a pedagógus-szakirodalomra kifizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel már foglalkoztunk a Költségvetési Levelek 131.számában a 2671. sorszámon megjelent kérdésre adott válasz kapcsán. Apedagógusszakirodalom-vásárlási támogatást munkaviszony keretébenfoglalkoztatott pedagógus kapja, ezért ez a juttatás nem önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Pedagógusok szakkönyvtámogatása

Kérdés: A pedagógusok szakkönyvtámogatásának 2010. évi változása érdekelne. Azt tudom, hogy 4000 Ft/fő, de a kifizetés módja nem egyértelmű. Ha számlát hoz a pedagógus, akkor kifizethető a 4000 Ft?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógusok szakkönyvtámogatása 2009. december 31-ig aszemélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 5.3.pontja alapján adómentes volt. Ezt a pontot 2010. január 1-jétől hatályon kívülhelyezték. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Szakkönyvvásárlási támogatás

Kérdés: Megilleti-e szakkönyvvásárlási támogatás 2005. évben azt a pedagógust, aki 2004. május 14-ével megszakította a GYES-t, munkába állt? Természetesen először a szabadságát vette ki, így tényleges munkakezdése 2004. augusztus 16-a volt.
Részlet a válaszából: […] A támogatás igénybevételének részletes szabályait a 20/1997.Korm. rendelet szabályozza.A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott ahozzájárulás teljes összegére akkor jogosult, ha– a naptári évben tizenkét hónap munkaviszonnyal, illetveközalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Pedagógus szakkönyvtámogatása

Kérdés: Általános iskolai tanár 2003. december 31-én nyugdíjba vonult, illetve pályakezdő tanító 2003. szeptember 15-én létesített munkaviszonyt. Járt-e nekik pedagógus-szakkönyvtámogatás 2004 áprilisában?
Részlet a válaszából: […] Első megközelítésben megállapíthatjuk, hogy a Ko-tv. 19. § (3) bekezdése alapján a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy évenként az éves költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Pedagógus szakkönyvtámogatása

Kérdés: Intézményünknél sok részmunkaidős pedagógus dolgozik 30-100 százalékig terjedő munkaidőben. Szakkönyvtámogatás az engedélyezett álláshely után, vagy azt meghaladóan minden kinevezett pedagógusnak – aki a támogatásra jogosult – teljes összegben (14 000 Ft/fő) kifizethető-e?
Részlet a válaszából: […] A Ko-tv. 19. § (3) bekezdése alapján a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy évenként az éves költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vegyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.