Vevő-szállító számvitele

Kérdés: 1. 2013. december 31-i dátummal a 44-es főkönyvi számlákra lekönyveltük a 2013. december 31-i teljesítési határidejű szállítói számlákat a 413 tőkeváltozás számlákkal szemben. A nyitást követően a záró egyenlegek a megfelelő 42-es főkönyvi számlákon megjelentek. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeknek a szám­lák­nak lekönyveltük a kötelezettségvállalását (pl. gázdíjnál T 05331212 - K 0022), valamint a pénzügyi kifizetés esedékességét (gázdíjnál T 5222 - K 4213131). Az utóbbi lépéssel még egyszer rákerült a 421-es főkönyvi számlára, ahol már a nyitóban úgyis rajta volt. Kifizetéskor T 4212131 - K 33, de ezzel a duplázódás nem szűnik meg.
2. Ugyanez a probléma a követeléseknél is. 2013. december 31-én fennálló követelésünket lekönyveltük a 28-as számlákra a 413 tőkeváltozással szemben. A nyitást követően ezek az egyenlegek megjelentek a megfelelő 35-ös főkönyvi számlákon. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeket a bevételeket előírtuk követelésként a költségvetési számvitel szerint [T 09(2) - K0041], illetve a pénzügyi számvitel szerint (T 35 - K 9). Teljesítéskor pedig a költségvetési számvitel szerint [T 005 - K 09(3)], valamint a pénzügyi számvitel szerint (T 33 - K 35). A nyitó egyenleg itt is rajta marad. A 2013-ban előírt kötelezettségek és követelések hogyan tűnnek el a nyitó egyenlegből?
3. Az év végi befejezetlen beruházási állomány 127-ről 15-re került. Ennek értéke tartalmazza az áfát is. 2014-től a bekerülési értéknek nem része az áfa. Az előző évi befejezetlen beruházást milyen értéken kell aktiválni (áfával vagy áfa nélkül)?
4. Ingatlanunkon végzett telekalakítás, telekösszevonás során megváltozik a telek nagysága, ezáltal az értéke is - pénzmozgás nélkül. A változást, a növekedést, illetve a csökkenést hogyan tudjuk lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...probléma a követeléseknél is, ott is hasonló okok miatt jelentkezik a duplikáció, a lehetőségek a megszüntetésére is hasonlóak, mint a szállítói kötelezettségek esetében.3. A befejezetlen beruházás esetében javasolt, és a belső szabályzatukban előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Támogatás miatti kötelezettség

Kérdés: Kérdésünk a szállítói finanszírozással, utófinanszírozott támogatások elszámolásával, kötelezettségek közül történő kivezetésével kapcsolatos. Az EMIR program által, a támogatótól kapott értesítés alapján az előírt kötelezettségeinket kivezethetjük-e?
Részlet a válaszából: […] ...szállítói finanszírozás esetén a szállítói kötelezettséget addig kell a kötelezettségek között rögzíteni és kimutatni, amíg a finanszírozó szervezet a támogatási összeg felhasználását támogatási cél szerinti szabályos felhasználásnak minősíti. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

December hónapban teljesített szolgáltatások kimutatása a mérlegben

Kérdés: Év végén a szállítók mérleg szerinti értékének megállapításakor figyelembe kell-e venni a tárgyévet követő évben (pl. január) beérkező, de decemberi teljesítésű szolgáltatást tartalmazó kötelezettségeket (pl. távbeszélőszámla)?
Részlet a válaszából: […] ...és szolgáltatásigénybevételéből származó kötelezettségeket két összegben kell kimutatni,úgymint- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek,- tárgyévet követő évet terhelő szállítói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Szállítói kötelezettségek állományváltozásainak bemutatása az időközi mérlegjelentésben

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a mérlegjelentés kitöltésével kapcsolatban. A szállítói kötelezettségek alakulását bruttó vagy nettó módon kell a jelentésben feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] A negyedéves, időközi mérlegjelentés 3. oszlopában kell kimutatni az adott eszközök ill. források tárgyév eleji nyitó állományát, 8. oszlopnak a tárgy negyedév végi záróállományt kell tartalmaznia. A január 1-jei nyitó egyenleget a 3. oszlopban, a beérkező szállítói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Szállítói kötelezettségek év végi elszámolása

Kérdés: A szállítói kötelezettségeket az év végén hogyan kell a mérlegkészítésnél figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe venni. A tárgyidőszakot követő időszakot érintő, de még a mérlegkészítés idejére vonatkozó (január, február hónapok) szállítói kötelezettségeket nem szabad a tárgyévi mérlegben kimutatni. A mérlegben kimutatott szállítói kötelezettségeket meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.