Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szállítói kötelezettség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vevő-szállító számvitele

Kérdés: 1. 2013. december 31-i dátummal a 44-es főkönyvi számlákra lekönyveltük a 2013. december 31-i teljesítési határidejű szállítói számlákat a 413 tőkeváltozás számlákkal szemben. A nyitást követően a záró egyenlegek a megfelelő 42-es főkönyvi számlákon megjelentek. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeknek a szám­lák­nak lekönyveltük a kötelezettségvállalását (pl. gázdíjnál T 05331212 - K 0022), valamint a pénzügyi kifizetés esedékességét (gázdíjnál T 5222 - K 4213131). Az utóbbi lépéssel még egyszer rákerült a 421-es főkönyvi számlára, ahol már a nyitóban úgyis rajta volt. Kifizetéskor T 4212131 - K 33, de ezzel a duplázódás nem szűnik meg.
2. Ugyanez a probléma a követeléseknél is. 2013. december 31-én fennálló követelésünket lekönyveltük a 28-as számlákra a 413 tőkeváltozással szemben. A nyitást követően ezek az egyenlegek megjelentek a megfelelő 35-ös főkönyvi számlákon. A 2014. évi számviteli előírásoknak megfelelően ezeket a bevételeket előírtuk követelésként a költségvetési számvitel szerint [T 09(2) - K0041], illetve a pénzügyi számvitel szerint (T 35 - K 9). Teljesítéskor pedig a költségvetési számvitel szerint [T 005 - K 09(3)], valamint a pénzügyi számvitel szerint (T 33 - K 35). A nyitó egyenleg itt is rajta marad. A 2013-ban előírt kötelezettségek és követelések hogyan tűnnek el a nyitó egyenlegből?
3. Az év végi befejezetlen beruházási állomány 127-ről 15-re került. Ennek értéke tartalmazza az áfát is. 2014-től a bekerülési értéknek nem része az áfa. Az előző évi befejezetlen beruházást milyen értéken kell aktiválni (áfával vagy áfa nélkül)?
4. Ingatlanunkon végzett telekalakítás, telekösszevonás során megváltozik a telek nagysága, ezáltal az értéke is - pénzmozgás nélkül. A változást, a növekedést, illetve a csökkenést hogyan tudjuk lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]- K32/337. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerinta) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT0022 - K053542b) TeljesítéskéntT053543 - K0038. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerinta) KötelezettségkéntT853 - K4216b) TeljesítéskéntT4216 - K32/339. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint, a 3. pont szerintiek fordítottjaként10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerintT4216 - K933II. A szolgáltatásvásárlás számviteli elszámolása a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT0021 - K053(2)b) Általános forgalmi adóT0021 - K0535122. Előleg: Tárgyieszköz-vásárlás számviteli elszámolása 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/36512. könyvviteli számlák helyett a 36515. (kiküldetési előleg esetén a 36514.) könyvviteli számlát kell használni3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT053(2) - K0021T0022 - K053(2)b) Általános forgalmi adóT053512 - K0021T0022 - K053512c) Nettó előleg teljesítéskéntT053(3) - K003d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT053513 - K0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt)T52 - K4213T6/7 - K591b) Előleg rendezéseT4213 - K36515c) Általános forgalmi adó: Tárgyieszköz-vásárlás számviteli elszámolása 4. pont c)-f) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összeg (előleg nélkül)T053(3) - K003b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül)T053513 - K0036. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül)T4213 - K32/337. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: Tárgyieszköz-vásárlás számviteli elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használniMindkét esetben látható a könyvelési lépések között a kapcsolódó pénzügyi számvitelben leírt szállítói tételek könyvelése. Ezek a tételek viszont csak a tárgyévi szállítói számlák esetére helytállóak. Az elő­ző évi szállítói számlák már 2013-ban előírásra kerültek, és ezek nyitóadatként megjelennek. Viszont az NGM szerinti könyvelés eredményeként duplikálódás történik.A duplikálódást úgy tudnák elkerülni, hogy esetleg az előző évi szállító esetében nem kerülne sor a kapcsolódó tétel könyvelésére, a szállító a bankkal szemben kerülne kifuttatásra.Ezek a dologi kiadások nem jelennek meg sem a 2013. évi, sem a 2014. évi költségvetésben, amelyek torzítanának, és nem a valós kiadásokat tartalmaznák. Ugyanez a helyzet a beruházások és a dologi kiadások tekintetében is.A pénzügyileg nem rendezett, csak a szállítóban megjelenő, a főkönyvi nyilvántartásban még nem szereplő összegeket, tárgyi eszköz esetében a megfelelő 1-es főkönyvi számlaosztály állományi, vagy befejezetlen beruházási számlára kellett volna felvenni, ha ezek elszámolása nem történt volna meg a 12. időszakban, a 2013. évi zárás előtt. A dologi szállítók tekintetében pedig az 5-ös főkönyvi számlaosztályban kellett volna még 2014. évi nyitás előtt ezt felvenni, mintha az már rendezésre került volna.Javasolható megoldás lehet az is, hogy a nyitás miatti és évközi szállítói könyvelés miatti duplikációt változatlanul hagyják, és a jogalkotó részéről adott számviteli instrukció birtokában év közben, a 2014. évi beszámoló elkészítését megelőzően kerül majd rendezésre.2. Ugyanez a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3797
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Támogatás miatti kötelezettség

Kérdés: Kérdésünk a szállítói finanszírozással, utófinanszírozott támogatások elszámolásával, kötelezettségek közül történő kivezetésével kapcsolatos. Az EMIR program által, a támogatótól kapott értesítés alapján az előírt kötelezettségeinket kivezethetjük-e?
Részlet a válaszból: […]Korm. rendelet 59. §-ának (2) bekezdése szerint:"(2) Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 - szállítói finanszírozás esetén 15 - napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását eredményezi, ebben az esetben további hiánypótlásnak nincs helye.(3) Ha a megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 - szállítói finanszírozás esetén 30 - napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosítani kell a szállító részére 30 napon belül történő kifizetést."Mindebből következik, hogy a benyújtott számlákat a támogató ellenőrzi, majd ezt követően, ha mindent rendben talált, akkor a számla szerinti összeget átutalja a szállító részére. Erről az utalásról értesíti a kedvezményezettet. Az EMIR program lehetőséget nyújt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3664

3. találat: December hónapban teljesített szolgáltatások kimutatása a mérlegben

Kérdés: Év végén a szállítók mérleg szerinti értékének megállapításakor figyelembe kell-e venni a tárgyévet követő évben (pl. január) beérkező, de decemberi teljesítésű szolgáltatást tartalmazó kötelezettségeket (pl. távbeszélőszámla)?
Részlet a válaszból: […]üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek ..." "A számviteli politika keretében ki kell jelölni a mérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet követő időszakban azt az időpontot - figyelembe véve a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét -, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetők." A kérdező feladata, hogy számviteli politikájában rögzítse azt az időpontot, ameddig a költségvetési évet követő évben figyelembe veszi a januárban (esetleg február[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1646

4. találat: Szállítói kötelezettségek állományváltozásainak bemutatása az időközi mérlegjelentésben

Kérdés: Kérem állásfoglalásukat a mérlegjelentés kitöltésével kapcsolatban. A szállítói kötelezettségek alakulását bruttó vagy nettó módon kell a jelentésben feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]állományát, 8. oszlopnak a tárgy negyedév végi záróállományt kell tartalmaznia. A január 1-jei nyitó egyenleget a 3. oszlopban, a beérkező szállítói számlákat az 5. Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt oszlopban, a szállítói számlák
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 634
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Szállítói kötelezettségek év végi elszámolása

Kérdés: A szállítói kötelezettségeket az év végén hogyan kell a mérlegkészítésnél figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]kell figyelembe venni. A tárgyidőszakot követő időszakot érintő, de még a mérlegkészítés idejére vonatkozó (január, február hónapok) szállítói kötelezettségeket nem szabad a tárgyévi mérlegben kimutatni. A mérlegben kimutatott szállítói kötelezettségeket
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 99
Kapcsolódó tárgyszavak: ,