Önkormányzati támogatások adózása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a fenntartásában működő intézményekben és az önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról. A rendelet célja, hogy különböző juttatásokat nyújtva, az alkalmazottak és a foglalkoztatottak munkában maradását és új munkaerő munkába állását segítse a bizonyos szakmákban fennálló nehéz munkaerőhelyzet megoldása érdekében. A rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén – szociális rászorultság vizsgálata nélkül – pályázat útján nyújt:
- munkáltatói ösztöndíjat főiskolai, egyetemi hallgatók részére, szerződés keretében,
- lakhatási támogatást, lakásbérleti díj megfizetéséhez a foglalkoztatottak részére,
- lakhatásilehetőség-támogatást, bérelhető lakás formájában, a lakásbérleti díj szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon történő megállapítása mellett,
- rekreációs támogatást, amelynek keretében ingyenes sportszolgáltatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő, azonban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégének vagyonkezelésébe adott sportlétesítményben, uszodabérlet formájában az intézmények, egészségügyi szolgáltató foglalkoztatók részére (nem a dolgozó nevére szóló bérlet!!), mellyel a dolgozók az uszodát ingyenesen igénybe vehetik, használhatják,
- munkavégzést segítő eszközök beszerzésére támogatást, amely informatikai eszközök vásárlására fordítható.
A fentiekben ismertetett önkormányzati rendelet szerinti feltételekkel, pályázat alapján nyújtott támogatások adókötelesnek minősülnek-e, ha igen, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a kifizető és a juttatást igénybe vevő részéről?
Részlet a válaszából: […] ...akkor az jogviszonyból származó jövedelemként adóköteles. Adómentes viszont a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat.(Kéziratzárás: 2022. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi polgármester általi magáncélú használata

Kérdés: A polgármester jogviszonya különleges foglalkoztatási jogviszony, és adójogi szempontból az Szja-tv. 25. §-ának hatálya alá tartozik. A Mötv. 71. §-a alapján a polgármester költségtérítésre jogosult, azonban a hivatalnál is keletkeznek a feladatellátásához kapcsolódó kiadások, például a hivatali számítógép-használat, a hivatali utazás szállásköltsége, a hivatali gépjármű használata. A kérdés az, hogy a hivatal hogyan számolja el a polgármester általi hivatali gépjármű-használatot? Megoldás lehet-e az, ha a képviselő-testület megállapít a polgármester részére egy éves kilométerkeretet a hivatali gépjármű személyes használatára, és a polgármester havonta elszámolólapot állít ki a kilométeróra állásáról, a cégautóadó-fizetési kötelezettség megfizetése mellett? Az Szja-tv. 1. sz. melléklete szerint adómentes a személygépkocsi magáncélú használata. Általános szabály, hogy ami után szja-t nem kell fizetni, az után más járulékot sem. A cégautóadó megfizetése mellett a kilométerek nyilvántartásának vezetése az üzemanyag-felhasználás miatt szükséges.
Részlet a válaszából: […] A Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése alapján a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A főállású polgármester jogviszonya sajátos foglalkoztatási jogviszonynak minősül.Korábban bizonytalanság volt tapasztalható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Számítástechnikai eszköz használatának biztosításához kapcsolódó adózási előírások

Kérdés: Van-e bármilyen adó- és/vagy járulékvonzata annak, ha a felsőoktatási intézmény volt dolgozójának ingyenes használatra laptopot biztosít arra az időre, amíg vele oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesít? Ugyanez a kérdés, amennyiben a használatra való átengedés professor emeritus részére történik, akivel az intézmény semmilyen jogviszonyban nem áll, és a juttatást nem tartalmazza semmilyen szabályzat sem. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak, ha igen, hogyan kell az adó alapját meghatározni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-a (2a) bekezdésének a) pontja alapján nem keletkezik bevétel valamely személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog (eszköz, berendezés, jármű, munkaruházat stb.) használatára, szolgáltatás (világítás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Számítógép használatára jogosító utalvány

Kérdés: 2013-ban adhat-e a munkáltató adómentesen számítógép-használati utalványt a munkavállalóinak, amelyet a munkavállalók számítógép-alkatrészek vásárlására, számítógép bérlésére, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokra használhatnak fel?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. sz. mellékletének 7.11. pontja rendelkezik arról, hogy a munkáltató által ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított számítógép-használat adómentes.Az Szja-tv. az adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések között, az 1. számú melléklet 9.1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Ingyenes számítógép-használat, illetve használt számítógépnek a munkavállaló tulajdonába adása

Kérdés: Önkormányzatunk a 2011. évi cafeteriajuttatás keretében a köztisztviselők részére szeretné biztosítani az ingyenes számítógép-használatot. Kérdés, hogy ezt elegendő-e a közszolgálati szabályzat szerint a cafeteria-rendszerbe bevonni, mint választható juttatást? Ha nem, akkor mi ennek a módja, és továbbra is lehetőség lesz-e arra, hogy két év után a használt számítógép ingyenesen vagy kedvezményesen a köztisztviselő tulajdonába kerüljön?
Részlet a válaszából: […] ...ezer forintot meg nem haladó összegű – utalványbiztosítását) (7.8. pont);– a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményesszámítógép-használat (7.11. pont).Az Szja-tv. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján bérenkívüli juttatásnak minősül – ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Számítógép-juttatás adózása

Kérdés: Szeretnénk tudni, hogy a köztisztviselőknek a cafeteria-rendszerben lehet-e új számítógépet számlára venni, és a köztisztviselők ezt adnák le. Ha igen, akkor milyen adókulccsal adózna?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló nevére kiállított számla alapjánátvállalja, azaz megtéríti a munkavállaló számára.A munkáltató által biztosított számítógép-használat esetébenaz adómentesség feltétele, hogy a munkavállaló ne szerezzen tulajdonjogot azeszköz felett. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Köztisztviselői cafeteria 2010

Kérdés: 2010. évben a köztisztviselők az illetményalap minimum ötszörösére, maximum huszonötszörösére jogosultak béren kívüli juttatásként, amit cafeteria-rendszerben vehetnek igénybe. Hogyan kell helyesen értelmezni a bruttó keretösszeget? A minimum 193 250 Ft/fő, mely összegbe bele kell férnie a cafeteriaelemre juttó munkáltatói adónak is, vagyis ez a bruttó keretösszeg, vagy a 193 250 forintra rá kell számolni a 27% munkáltatói járulékot is, és ez adja a bruttó keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] ...alapján kell eldönteni. A fentebb felsorolt – kötelezően beépítendő – juttatásokközül az ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat adómentes, ezért annál- se a munkáltatónál, se a köztisztviselőnél – nem keletkezik semszemélyijövedelemadó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes internethasználat

Kérdés: A munkavállalók olyan kéréssel fordultak az intézmény vezetőjéhez, hogy a lehetőségekhez mérten más béren kívüli juttatások helyett az intézmény inkább járuljon hozzá az internetet igénylő vagy azzal már rendelkező munkatársak internetezési költségeihez. Kérdésünk, hogy milyen feltételekkel lehet ez a juttatás adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a munkáltató átvállalhatja, azaz amagánszemélynek megtérítheti.A munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményesszámítógép-használat adómentességének nem feltétele, hogy a magánszemély azinternetet a juttató (munkáltató) érdekében is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Szakdolgozóknak juttatott számítógépek áfája

Kérdés: A közművelődésben dolgozó szakalkalmazottak az IHM-től pályázat útján számítógépet kaptak, melynek kifizetésére a támogató és a munkáltató engedményező nyilatkozata alapján közvetlenül került sor. Pénzforgalmi könyvelés nem történik, de a vagyonnyilvántartásba bekerül, és így az értékcsökkenés is elszámolható. Az áfa visszaigényelhető-e az áfaalany intézmény által?A pályázó szakdolgozót 3 év elteltével vételi jog illeti meg könyv szerinti értéken, addig pedig a használati jogról lemond a pályázóval kötött megállapodás elfogadásával.
Részlet a válaszából: […] A szóban forgó esetben nem világos, hogy ki szerezte meg a számítógépeket. Amennyiben a számítógépet a könyvtár saját nevében rendelte meg, csupán az ellenértéket az IHM fizette meg közvetlenül a szállítónak, akkor a könyvtár – a lentebb felvázolt esetekben – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.