Kapott támogatás visszafizetése

Kérdés: Iskolánk számítógép-vásárlásra kapott támogatást egy vállalkozástól év végén. A vásárlás azonban meghiúsult, így az összeget a következő évben visszafizettük. A kérdésem az, hogy jó-e a B65 – K512 könyvelési pár használata?
Részlet a válaszából: […] ...célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.A számítógép-vásárlás tárgyieszköz-beszerzés, így nem dologi, működési kiadás, hanem felhalmozási kiadás lesz, az erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Tiszteletdíj lemondása ellenében a képviselők részére vásárolt laptop számítógépek elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat újonnan megalakult képviselő-testülete munkája segítése érdekében laptop számítógépek beszerzését határozta el a következők szerint. Az önkormányzat (a polgármesteri hivatal) megvásárolja a gépeket, kvázi megelőlegezi az árát, és használatba adja a képviselőknek. Ők rendeletben rögzített módon lemondanak tiszteletdíjukról a vételár erejéig, arra az időtartamra. Ezután a laptop a képviselők saját tulajdonába kerül. Mi az eljárás hivatalos számviteli lebonyolításának rendje? (Nyilvántartásba vétel, écs-elszámolás, kivezetés, továbbszámlázás stb.)
Részlet a válaszából: […] A képviselőtestület munkájának segítésére az önkormányzatsajátos megoldást választott. Az önkormányzati rendelet pontos tartalmát nemismerjük, így csak feltételezzük, hogy abban szerepelnek mindazok a feltételek,amelyek egyébként a lízingszerződésekre vonatkoznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Adómentes munkáltatói juttatások

Kérdés: Az adómentes juttatásokkal kapcsolatban kérdezem, hogy a 400 ezer forintig biztosított adómentes juttatás körébe tartozik-e a koncertjegy, sportrendezvény belépője, számítógép-vásárlás a dolgozónak? Hogyan történik az elszámolása e juttatásnak?
Részlet a válaszából: […] Egyes – az Szja-tv. 2006. január 1-jétől hatályos 71. §-ábanfelsorolt – adómentes munkáltatói juttatások a törvényben meghatározottakszerint magánszemélyenként legfeljebb évi 400 ezer forintig mentesülnekténylegesen az adókötelezettség alól. Ezen juttatások körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Áfa visszaigénylése oktatási intézménynél

Kérdés: 1. Önkormányzati oktatási intézmény saját tárgyi adómentes bevételéből számítógép-vásárlást valósít meg. A gépeket ugyancsak tárgyi adómentes (oktatás-továbbképzés) tevékenységéhez használja. Visszaigényelhető-e az áfa?
Részlet a válaszából: […] 2. Intézetünk épületén felújítást végeztünk. Igényelhetünk-evissza áfát a felújításra kifizetett öszszegből?1. Az Áfa-tv. szabályai értelmében nem vonható le azelőzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatástközvetlenül a tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.

Számítógép értékesítésére jogosult cégek

Kérdés: Az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása lehetővé teszi számítógép vásárlása esetén az adókedvezmény igénybevételét. Ennek feltétele, hogy a vásárlást az értékesítésre jogosult szervezetek köréből valósítsuk meg. Ehhez ismerni kellene ezen szervezeteket. Kérem, szíveskedjenek megküldeni ezen szervezetek listáját, amennyiben internetről letölthető, úgy az elérhetőséget szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 36/A. § (3) bekezdése rendelkezik a számítógép beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésének feltételeiről. Számítógép beszerzése alatt értendő a számítógép, számítástechnikai eszköz vásárlása, bérlése, lízingelése is. (Ezzel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Számítógép-vásárlás után adókedvezmény igénybevétele

Kérdés: A felnőttképzésben részt vevő dolgozónk számítógépet vásárolt, ez után adókedvezményt kíván igénybe venni, ezt az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása lehetővé teszi. Melyek az adókedvezmény igénybevételének feltételei?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása valóban adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé annak a pedagógusnak, oktatónak, hallgatónak, felnőttképzésben részt vevő magánszemélynek, illetve annak a magánszemélynek, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Kedvezmény számítógép-vásárláshoz

Kérdés: 2003. január 1-jétől milyen kedvezményt érvényesíthet az a pedagógus, aki számítógépet vásárol?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. alapján 2003. évtől az összevont adóalap adójából levonható kedvezményt érvényesíthet a pedagógus, a hallgató, a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, valamint az, akinek a gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy az Ftv.-ben felsorolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.