Tiszteletdíj lemondása ellenében a képviselők részére vásárolt laptop számítógépek elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat újonnan megalakult képviselő-testülete munkája segítése érdekében laptop számítógépek beszerzését határozta el a következők szerint. Az önkormányzat (a polgármesteri hivatal) megvásárolja a gépeket, kvázi megelőlegezi az árát, és használatba adja a képviselőknek. Ők rendeletben rögzített módon lemondanak tiszteletdíjukról a vételár erejéig, arra az időtartamra. Ezután a laptop a képviselők saját tulajdonába kerül. Mi az eljárás hivatalos számviteli lebonyolításának rendje? (Nyilvántartásba vétel, écs-elszámolás, kivezetés, továbbszámlázás stb.)
Részlet a válaszából: […] A képviselőtestület munkájának segítésére az önkormányzatsajátos megoldást választott. Az önkormányzati rendelet pontos tartalmát nemismerjük, így csak feltételezzük, hogy abban szerepelnek mindazok a feltételek,amelyek egyébként a lízingszerződésekre vonatkoznak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.
Kapcsolódó címkék:  

Számítógép értékesítésére jogosult cégek

Kérdés: Az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása lehetővé teszi számítógép vásárlása esetén az adókedvezmény igénybevételét. Ennek feltétele, hogy a vásárlást az értékesítésre jogosult szervezetek köréből valósítsuk meg. Ehhez ismerni kellene ezen szervezeteket. Kérem, szíveskedjenek megküldeni ezen szervezetek listáját, amennyiben internetről letölthető, úgy az elérhetőséget szíveskedjenek közölni.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 36/A. § (3) bekezdése rendelkezik a számítógép beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésének feltételeiről. Számítógép beszerzése alatt értendő a számítógép, számítástechnikai eszköz vásárlása, bérlése, lízingelése is. (Ezzel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.
Kapcsolódó címkék:  

Számítógép-vásárlás után adókedvezmény igénybevétele

Kérdés: A felnőttképzésben részt vevő dolgozónk számítógépet vásárolt, ez után adókedvezményt kíván igénybe venni, ezt az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása lehetővé teszi. Melyek az adókedvezmény igénybevételének feltételei?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2003. január 1-jei módosítása valóban adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé annak a pedagógusnak, oktatónak, hallgatónak, felnőttképzésben részt vevő magánszemélynek, illetve annak a magánszemélynek, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.
Kapcsolódó címkék:  

Kedvezmény számítógép-vásárláshoz

Kérdés: 2003. január 1-jétől milyen kedvezményt érvényesíthet az a pedagógus, aki számítógépet vásárol?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. alapján 2003. évtől az összevont adóalap adójából levonható kedvezményt érvényesíthet a pedagógus, a hallgató, a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, valamint az, akinek a gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy az Ftv.-ben felsorolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.
Kapcsolódó címkék: