Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott számla javítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Számla érvénytelenítése

Kérdés: Egy önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. 2014-ben szolgáltatást végzett az önkormányzat részére. A számlát a teljesítést követően kiállította teljesítésigazolás birtokában, az áfa befizetésre került. Az önkormányzat a számlát "elfektette", majd hosszas levelezést követően 2020-ban jelezte, hogy a polgármesteri hivatal részére és adószámára kell a számlát elkészíteni. Véleményünk szerint a számlahelyesbítés szabályai szerint kell eljárni, a polgármesteri hivatal pedig a számla sztornírozásához, új számla kiállításához ragaszkodik 2020-ban. A szabályos teljesítésigazolás birtokában a beszámolók is a helyes adatot tartalmazzák.
Mi a teendő, sztornírozható-e az eredeti számla, illetve kiállítható-e 2020-ban 2014. évi teljesítéssel új számla, vagy az általunk javasolt számlahelyesbítéssel oldható meg?
Részlet a válaszból: […]ha a számla valamely adatát (összeg, áfamérték stb.) elrontottuk. De ha a számla nem a valós vevő nevére szól, akkor érvényteleníteni kell. A lezárt évek könyvelésébe nem lehet belekönyvelni, a sztornószámla kézhezvételének évében kell a helyesbítést elvégezni. Szükséges megjegyezni, hogy a Ptk. szerinti elévülési idő 5 év, ezt követően nem követelhető a kötelezettől a szerződésből eredő kötelezettség, így a számla módosítása vagy sztornózása sem. Ha a partner hajlandó a számla javítására, akkor véleményünk szerint is csak a sztornószámla jöhet szóba, mivel a vevő egy másik adóalany. A sztornószámla teljesítési időpontja az eredeti számla teljesítési időpontja. Az Áfa-tv. szerinti elévülési idő a bevallás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5262

2. találat: Számla javítása

Kérdés: Építőipari cégtől ingatlankivitelezésről fordított áfás számlát kaptunk, amelyen a teljesítési időpont tévesen szerepelt, de más adatot nem kell javítani, az összegek helyesek. A cég kiállított egy számlával egy tekintet alá eső okiratot, amelyen munkaszámra hivatkozik, és az adóalapáfa-, bruttóösszeg-adatok nullával szerepelnek. Befogadhatjuk ezt a bizonylatot?
Részlet a válaszból: […]számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.A számlával egy tekintet alá eső okiraton kötelező annak a számlának a sorszámát szerepeltetni, amelyet módosítanak. A számlán a kötelező adattartalmakon kívül további adatok is feltüntethetők, így például a munkaszám, amely segíti a céget a munka beazonosításában, de a hivatkozási számlaszámot ez nem helyettesíti.Az összegadat-tartalmakat, amennyiben a módosítás az összegeket nem érinti, nem szabad szerepeltetni, üresen kell hagyni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5260

3. találat: Számla javítása

Kérdés: A szállítói számlán valamely adat nem szerepel helyesen. A Költségvetési Levelek 290. számában az 5174. számú kérdés-felelet szerint "A számlát nem szükséges, sőt nem is szabad visszaküldeni, hiszen azt már a könyvviteli rendszerükben rögzítették. A számlának javítható hibája van, ezért nem sztornószámlát kell kiállítani, hanem a számla kiállítóját fel kell hívni, hogy az Áfa-tv. 170. §-a szerinti számlával egy tekintet alá eső okirattal módosítsa a bizonylatot. Ez esetben az eredeti számla és a módosító bizonylat együttesen érvényes". Ez az okirat nem beszigorított. Az áfabevallásban az eredeti számla szerepel, nem íródik át az okiratban feltüntetett adatokra. Befogadhatom-e 2020. július 1-jétől a " számlával egy tekintet alá eső okiratot", ha 2020. július 1. napjától valamennyi belföldi adóalany online köteles adatot szolgátatni a NAV felé valamennyi, más belföldi adóalany részére kiállított számla vagy számlával egy tekintet alá eső okirat adatáról, függetlenül attól, hogy a számlát vagy a számlával egy tekintet alá eső okiratot számlázóprogramból vagy kézi számlatömbből állította ki?
Részlet a válaszból: […]a módosító számlával is rendelkeznie kell a vevőnek. A számlával egy tekintet alá eső okiraton az eredeti számla számára hivatkozni kell.2020. július 1-je után az Áfa-tv. - számla kötelező tartalmi elemeit felsoroló - 169. § dc) pontja az alábbiak szerint módosul:A számla kötelező adattartalma: a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője adószámának vagy csoportos általánosforgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.2020. július 1-je után minden számlán, nem csak a 100 000 forintot meghaladó áfatartalmú számlákon, szerepeltetni kell a vevő adószámát is. Ez szükséges az adatszolgáltatás teljesítéséhez. A vevők adószámát a számlázást megelőzően be kell szerezni. Ha vevőként olyan számlát kapnak, amelyen nem szerepel az adószámuk, akkor azt a számlát nem lehet befogadni.A módosító bizonylat, számlával egy tekintet alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5203
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Számla javítása

Kérdés: Egyik partnerünktől olyan számlát kaptunk, amin az adószámunk tévesen szerepel. Sajnos a számlát befogadtuk, kifizettük, ennek ellenére visszaküldhetjük?
Részlet a válaszból: […]hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyra áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.A felek megállapodása alapján más adatok is szerepeltethetők a számlán, illetve más törvények is előírhatnak további számlaadat-követelményeket (pl. Kbt.). Amennyiben a számla áfatartalma nem éri el a 100 000 Ft-ot, akkor a jelenleg hatályos szabályok szerint nem kell szerepeltetni a vevő adószámát. Abban az esetben, ha vevő adószáma kötelezően feltüntetendő adat, akkor a számla javítását kell kérni a számlakibocsátótól. A számlát nem szükséges, sőt nem is szabad visszaküldeni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5174
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Számla javítása és online számlaadat-szolgáltatás adószámváltozás esetén

Kérdés: Egy magyar székhelyű társaság folyamatosan értékesíti az általa gyártott termékeket német adóalany partnere (vevő) részére az Áfa-tv. 89. §-a alapján. Az eddig folytatott gyakorlat szerint a társaság a termékek gyártásához szükséges speciális gyártóeszközöket (tesztereket) áfa felszámítása mellett értékesítette a vevő részére, tekintettel arra, hogy ezen értékesítések vonatkozásában nem teljesültek maradéktalanul az Áfa-tv. 89. §-ának előírásai (a speciális gyártóeszközöket nem szállították el Magyarországról). Az áthárított áfát a vevő az Áfa-tv. XVIII. fejezete szerinti eljárásban visszaigényelte. A vevő azt kéri a társaságtól, hogy a 2019-ben teljesített értékesítésekről kiállított számlákat módosítsa akként, hogy a vevő adószámaként ne a német közösségi adószámot, hanem a vevő által 2018. év végén megigényelt magyar regisztrációs adószámát tüntesse fel. A vevő 2019. év vonatkozásában még nem igényelte vissza az általános forgalmi adót. A jó kapcsolat fenntartása érdekében a társaság szeretne a vevő kérésének eleget tenni. Figyelemmel az online számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére is, hogyan tudja a társaság elvégezni a korrekciót?
Részlet a válaszból: […]német közösségi adószám egy és ugyanazon adóalanyt azonosítja, "testesíti meg" -, függetlenül attól, hogy a társaság a vevő német közösségi adószámát tüntette fel a számlán, a vevő már belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak minősült - feltéve, hogy belföldön teljesülő áfaköteles tevékenység miatt kért adószámot -, így a társaságnak az Áfa-tv. 10. számú mellékletének 6. pontja alapján adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett a vevő magyar adószámának megképzését követően kiállított azon számlák esetében, amelyekben a vevőre áthárított áfa összege a 100 000 forintot elérte vagy meghaladta. Az elmulasztott adatszolgáltatást a társaságnak pótolnia kell, tehát a más tagállami adószámra kiállított számlák adattartalmáról pótlólag adatot kell szolgáltatni az online számlarendszeren keresztül.Az Áfa-tv. 169. §-ának dc) pontja értelmében a számlán kötelezően fel kell tüntetni a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője adószámának vagy csoportos általánosforgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalanyra a 169. § k) pontja szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.A fentiek alapján azok a számlák, amelyeket a társaság a vevő magyar adószámának megképzését követően a vevő német közösségi adószámára állított ki, hibásak, azokat javítani kell.Figyelemmel arra, hogy a magyar adószám és a német közösségi adószám ugyanazt a német adóalanyt azonosítja, "testesíti meg", nem helytálló az az értelmezés, hogy a vevő német adószámára nem történt teljesítés. A rendelkezésre álló információk szerint ténylegesen történt teljesítés, a gazdasági esemény teljesedésbe ment, az ügyletet a társaság a vevőnek teljesítette, amely tényt nem befolyásolja az a körülmény, hogy időközben a vevő Magyarországon adóalanyként bejelentkezett. Ez utóbbi körülmény nem jelenti azt, hogy az ügylet fiktív lenne.Mindezekre tekintettel tartalmilag számlakorrekcióról van szó, a kérdéses esetben az Áfa-tv. 55. §-ának (2) bekezdése nem bír relevanciával. Az már a társaság döntése, hogy a számlakorrekciót a számlák érvénytelenítésével és új számla kiállításával, vagy a számlák módosításával, vagy csoportos módosító okirattal hajtja végre.A pótlólagos adatszolgáltatáson túl az Áfa-tv. 10. számú mellékletének 6. pontja alapján a 100 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is adatszolgáltatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5093
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Utólagos számlamódosítás

Kérdés: Intézményünk munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására szerződést kötött egy vállalkozóval, akivel negyedéves számlázásban állapodtunk meg. Most derült ki, hogy már három éve magasabb összegről állította ki a számláit számítási hiba miatt. Felmerült bennünk, hogy módosítsuk a szerződést, vagy a következő számláját a különbözettel kevesebb összegről állítsa ki? Kell-e önellenőrzési áfabevallást beadni a vállalkozónak? Intézményünknek mi a teendője ezzel kapcsolatban áfajogilag?
Részlet a válaszból: […]korábban kiállított számlák számlával egy tekintet alá eső okiraton helyesbíthetők, amelyen nem kell teljesítési időpontot feltüntetni.A módosítás eredményeképpen a korábban megállapított és bevallott adóalap, illetve fizetendő adó csökken, a különbözetet a vállalkozónak fizetendő adót csökkentő tételként kell beállítania abban az áfabevallási időszakban, amikor a módosító számlát kiállította, tehát nem kell emiatt önellenőrzési bevallást benyújtania (Áfa-tv. 153/B. és 153/A. §-ai alapján).Az adóhatóság tájékoztatása szerint több elszámolási időszakot érintő negatív irányú számlahelyesbítés esetén továbbra is elfogadott azon gyakorlat, amely szerint elegendő az utolsó időszakról kiállított számla módosítása, illetve ha a módosítás összegét az utolsó időszakban számlázott összeg nem fedezi, akkor az azt időben megelőző időszak(ok)ról kiállított számla/számlák helyesbítése.Ha intézményük a szolgáltatás áfáját nem helyezte levonásba, mert nem adóköteles tevékenység érdekében merült fel az igénybe vett szolgáltatás, akkor az áfabevallásban semmilyen teendőjük[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4939
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Bizonylatkorrekció - adózási mechanizmus téves választása

Kérdés: 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaságunk évente különböző építési-szerelési munkákat végez, nemcsak az önkormányzat, hanem más adóalanyok részére is. Az építési-szerelési munkákhoz kapcsolódóan a jogszabályban előírt esetekben társaságunk a fordított adózást alkalmazza, azonban több esetben előfordult, hogy tévedésből a jogszabályi előírásokkal ellentétesen, egyenes adózási formát alkalmazott a fordított adózás helyett. A korrekcióval kapcsolatban felmerült kérdések:
1. A korrekció alkalmával a számla sztornírozását és az új számla kibocsátását követően a helyesbítést az Art. 49. §-a szerinti önellenőrzés, vagy az Áfa-tv. 153-153/C. §-a alapján, a fizetendő, illetve a levonható adó utólagos módosulásának elszámolására vonatkozó szabályai szerint kell elvégezni? Helyes az a meglátás, mely szerint a korrekciót az eladóval azonos módon, azaz vagy önellenőrzéssel, vagy az Áfa-tv. 153-153/C §-a szerint, az utólagos módosítás szabályai szerint kell kezelni?
2. A technikai lebonyolítás szempontjából elfogadható-e az a megoldás, ha a számlakorrekciót egy helyesbítő számlával rendezzük oly módon, hogy a helytelenül egyenes adózással megállapított adóalap és általános forgalmi adó negatív tételként, míg a helyes tétel a fordított adózás szabályai szerint kerül feltüntetésre?
3. Abban az esetben, ha az utólagos módosítás szabályai szerint kell eljárni [Áfa-tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pont], a számla személyes rendelkezésre állásán a még nyitva álló időszakot kell érteni, vagy a helyesbítő számla kézhezvételét jelentő naptári hónapot?
Részlet a válaszból: […]tételként a felszámított forgalmi adót, amelyik adómegállapítási időszakban a megrendelő kézhez vette az eredeti számlát érvénytelenítő és a helyesen kiállított számlát, vagy az eredeti számlát módosító számlát.Amennyiben a számla befogadója már levonásba helyezte a rá tévesen áthárított áfát, a különbözetet az Áfa-tv. 153/C. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint kell elszámolni a bevallásban. E rendelkezés szerint "abban az esetben, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja, feltéve hogy az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege közvetlenül olyan, a 127. § (1) bekezdésében említett okiraton alapul, amelyet más fél (hatóság) bocsátott ki. Tehát a 153/C. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a levonható adó csökkenését önellenőrzés nélkül kell elszámolni az áfabevallásban a fizetendő adó növelésével.A vevőnek (számlabefogadónak) - az egyenes adózásról szóló eredeti számla érvénytelenítését vagy az eredeti számla módosítását követően - a már helyesen, a fordított adózás szabályai szerint kiállított számla alapján az adóalapot és az adó összegét a bevallásában az Áfa-tv. 60. §-ában meghatározottak szerint kell szerepeltetnie. A 60. § (1) bekezdése kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha adófizetésre a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany kötelezett, a fizetendő adóta) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb okirat kézhezvételekor, vagyb) az ellenérték megtérítésekor, vagyc) a teljesítést követő hónap tizenötödik napjánkell megállapítani. A 60. § (2) bekezdése szerint a felsoroltak közül az alkalmazandó, amely a leghamarabb következik be.A vevő (számlabefogadó) az általa a fordított adózás szabályai szerint megállapított fizetendő áfát a 153/C. § (3) bekezdése szerint helyezheti levonásba. E rendelkezés kimondja, hogy "a 120. § b) pontja, c) pont cb) alpontja vagy e) pontja alapján keletkezett, eredetileg levonható, előzetesen felszámított adó összegét érintő különbözetet - az (1)-(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérően - az adóalany abban az adómegállapítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4557
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Kézi kiállítású számla javítása

Kérdés: Alapítványunk alanyi adómentes adóalany. Kibocsátottunk egy számlát, melyen a fizetési határidő napját helytelenül tüntettük fel. Ennek észlelését követően a fizetési határidőt úgy javítottuk, hogy a fizetési határidő napjának dátumát áthúztuk, majd fölé írtuk a helyes dátumot, és a javítást a kiállító kézjegyével látta el. A számla befogadója jelezte, hogy a javítás számára így nem megfelelő, mert egy esetleges ellenőrzés során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a számlát kifogásolni fogja. Helyes-e a javítás módja, vagy szükséges további korrekció elvégzése?
Részlet a válaszból: […]álláspontot megerősíti az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról szóló 3010/2015. NAV útmutató 30. pontja. Az útmutató is rögzíti, hogy a kézi kiállítású számla módosításának formájára, technikájára vonatkozóan nincs kötelező jogszabályi előírás. Az útmutató szerint a "kézi kiállítású számla esetén a számla módosításának lehetséges módja például az eredeti számla érvénytelenítése és új számla kibocsátása; vagy számlával egy tekintet alá eső, önálló módosító okirat [Áfa-tv. 168. § (2) bekezdés] kibocsátása; továbbá nem kifogásolható a számla adót, adóalapot nem érintő hibája esetén a rontott adat áthúzása (az eredetileg feltüntetett adat olvashatóságának megőrzése mellett) és a helyes adat alá-, fölé- vagy melléírása, a hiányzó adat pótlása, a javítást végző aláírása, a javítás időpontjának feltüntetése, minden számlapéldányon". (Jóllehet a kérdéses esetben alapítványuk alanyi adómentes adóalany, és a számlában nem szerepeltet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4506
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Számla helyesbítése

Kérdés: Önkormányzat vagyunk. Az előzetesen adókötelesen kibocsátott számláinkat kellene adómentesre módosítani. Jól gondoljuk, hogy ez esetben önrevíziót kell végeznünk? A számla befogadójának hogyan kell eljárnia?
Részlet a válaszból: […]történő helyesbítés esetén is -, az adóalany részéről csak önrevízió alkalmazásával végezhető el a számlahelyesbítés bevallásban történő elszámolása. Helyes az Önök által tett megállapítás, hogy a számlák adómentesre történő helyesbítésekor önellenőrzésre van szükség. A számlabefogadónak az Áfa-tv. 132. §-ának (2)-(3) bekezdései szerint kell eljárnia. Mivel a korábban megállapított levonható adó összegét a szóban forgó helyesbítés csökkenti (vélhetően volt levonási joga a befogadónak), a számlabefogadónak pótlólagos fizetési kötelezettsége keletkezik. A különbözet rendezése arra az adómegállapítási időszakra esik, amelyben a módosító számla a számlabefogadó rendelkezésére áll. Mivel a művelet pótlólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3064
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Internetszolgáltatás átvállalása

Kérdés: Alapítványunk egyik alkalmazottja 2009 decemberéig saját nevére vett igénybe internetszolgáltatást. 2009 decemberétől azonban költségeit alapítványunk vállalta át. A telekommunikációs cégtől igénybe vett, 2009. december havi szolgáltatásról kiállított számlát nem alapítványunk, hanem munkatársuk nevére állították ki annak ellenére, hogy a jelzett hónapban már alapítványunk fizette a számlát. 2010. januártól a számlák rendben a nevünkre érkeztek, de a szolgáltatás nyújtója nem hajlandó a decemberi számlát javítani, mivel szerinte erre csak a kiállítást követő 90 napon belül van lehetőség, mi pedig későn vettük észre a hibát. Valóban nincs lehetőség a javításra?
Részlet a válaszból: […]szóló X. fejezetében foglalt szabályok alapján az adóalany köteles termékértékesítéseiről, szolgáltatásnyújtásairól az adóalany igénybevevő részére számlát kibocsátani. Az Áfa-tv. 169. §-ában foglaltak szerint a számla kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybe vevő neve és címe. Amennyiben azonban a számla ezt az adatot nem vagy hibásan tartalmazza, úgy az nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak, következésképpen korrekcióra szorul. A hibás bizonylat korrekciója ilyen esetben az Áfa-tv. 170. §-ában foglaltak szerinti számlával egy tekintet alá eső okirattal, vagy pedig az eredeti számla sztornírozásával és egy új számla kiállításával történhet. A leírtakból nem állapítható meg, hogy az internetszolgáltató munkatársuk részére kizárólag internetszolgáltatást nyújtott-e az adott hónapban, vagy más szolgáltatásokat is igénybe vett. Amennyiben az internetszolgáltatásról kiállított számla más (pl. televízió, telefon) szolgáltatásokat is tartalmaz, mely szolgáltatások igénybevevője is a munkatársuk, a számla korrekciója úgy történik, hogy az eredeti számlára való hivatkozással egy számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak ki, melyen a szolgáltató az internetszolgáltatás ellenértével csökkenti az adóalapot, és egy új számlát állít ki az internetszolgáltatásról a cég nevére. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2674
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést