Beszerzési szabályok

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Mely jogszabály tartalmazza, hogy a 200 ezer forintot meghaladó, de 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetében szükséges három árajánlat bekérése? Ebben az esetben szükséges a három árajánlat bekérése?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 91/A. §-a szerint a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elkészítése

Kérdés: Kinek a feladata egy helyi önkormányzat által fenntartott kórház-rendelőintézet (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) SZMSZ-ének az elkészítése? Ennek hiánya miatt kit és milyen felelősség terhel?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)nem rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv szervezeti és működésiszabályzatát a költségvetési szerven belül pontosan mely személynek kellelkészítenie. Az államháztartás működési rendjéről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Könyvvizsgálói megállapítás felülvizsgálatának lehetősége

Kérdés: Felülvizsgálhatja-e a társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálójának megállapításait az Állami Számvevőszék?
Részlet a válaszából: […] A független pénzügyi ellenőrzési rendszernek – a számvevőszéki ellenőrzés mellett – meghatározó eleme a magánkönyvvizsgálat. Az ÁSZ-tv. 4. §-a szerint az "Állami Számvevőszék ellenőrzi a Társadalombiztosítási Alap kezelését és felhasználását." Az Áht. 86/A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Különböző ellenőrző szervek tevékenységének koordinálása

Kérdés: Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Munkaerőpiaci Alap elkülönített állami pénzalap. Az ÁSZ – mint külső ellenőr – vizsgálja "az elkülönített állami pénzalapok működését" [ÁSZ-tv. 2. § (3) bekezdés]. Az Áht. 57. § (3) bekezdése szerint "az alap gazdálkodásáról szóló költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatok gazdálkodását – az Ötv. szerint – az ÁSZ ellenőrzi. Az ÁSZ nem végez könyvvizsgálatot. A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok képviselő-testülete – pénzügyi beszámolója valódiságának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Az ellenőrzés gyakorisága

Kérdés: Hány évente köteles ellenőrizni az ÁSZ a helyi önkormányzatok (és intézményeik) gazdálkodását?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatokat több intézmény is vizsgálja: a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi, az APEH vagy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és más szervek hatósági ellenőrzést végeznek.Az Ötv. 92. §-a szerint a "helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Belső ellenőri jelentés átadása más ellenőrnek

Kérdés: Köteles-e a költségvetési szerv vezetője a belső ellenőr jelentését az ÁSZ számvevőjének bemutatni?
Részlet a válaszából: […] Az ÁSZ – az ÁSZ-tv. szerint – "feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik", ellenőrzi "az állami költségvetésből gazdálkodó intézményeket". Mint külső (független) ellenőr megbízásából ellenőrzést végző személy (számvevő) kérésére a vizsgált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.

Önkormányzatokról szóló ÁSZ-jelentések nyilvánossága

Kérdés: Hol lehet megismerni a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéseket?
Részlet a válaszából: […] Az ÁSZ évente több jelentést is közzétesz a helyi önkormányzatok gazdálkodásáról. Minden évben az Országgyűlés elé terjeszti a kormány zárszámadásáról készített jelentését, melynek egyik melléklete a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos megállapításokat és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.

Az ÁSZ felkérése ellenőrzésre

Kérdés: Milyen esetekben kérheti fel egy polgármester az Állami Számvevőszéket ellenőrzésre?
Részlet a válaszából: […] A hatályos törvényi szabályozás szerint a helyi önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzi. Nincs törvényi előírás az ellenőrzés gyakoriságára és szakmai tartalmára. Ezekről az ÁSZ elnöke dönt. Az ÁSZ feladatait törvények írják elő....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.