Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott számvevőszéki ellenőrzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Különböző ellenőrző szervek tevékenységének koordinálása

Kérdés: Egy megyei munkaügyi központban, pénzügyi területen dolgozom. Ismereteim szerint a Munkaerőpiaci Alap gazdálkodását a minisztériumi felügyeleti ellenőrzés, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és magánkönyvvizsgáló is ellenőrzi. Előfordult, hogy egyidejűleg több ellenőrző szerv rendelkezésére kellett állnom. Ki koordinálja ezek tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]költségvetési "beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell". A könyvvizsgáló is külső ellenőr, és ő évente, míg az ÁSZ négy-öt évente vizsgál. Az ÁSZ ellenőrzése nem könyvvizsgálati típusú, de helyszíni vizsgálatai természetesen igénylik a pénzügyi apparátus közreműködését. A 15/1999. Korm. rendelet szerint a költségvetési fejezet felügyeleti ellenőrzés keretében, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) pedig a róla szóló 61/1999. Korm. rendelet alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 91

2. találat: Könyvvizsgálói megállapítás felülvizsgálatának lehetősége

Kérdés: Felülvizsgálhatja-e a társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálójának megállapításait az Állami Számvevőszék?
Részlet a válaszból: […]"Állami Számvevőszék ellenőrzi a Társadalombiztosítási Alap kezelését és felhasználását." Az Áht. 86/A § (2) bekezdés alapján a tb-alapok költségvetési beszámolóját könyvvizsgáló hitelesíti. Megállapításait a nemzetközi ellenőrzési standardokkal összhangban teszi meg, ezért azokat az ÁSZ nem vizsgálhatja felül.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 84
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Az ellenőrzés gyakorisága

Kérdés: Hány évente köteles ellenőrizni az ÁSZ a helyi önkormányzatok (és intézményeik) gazdálkodását?
Részlet a válaszból: […]az Állami Számvevőszék ellenőrzi". Az ellenőrzés gyakoriságáról ez a jogszabály nem rendelkezik, miként az ÁSZ-tv. 2. § (5) bekezdése sem, amely azt deklarálja, hogy az ÁSZ "az állami költségvetésből juttatott támogatás felhasználását" ellenőrzi. A helyi önkormányzatok pénzügyi beszámolóját az ÁSZ nem auditálja, tehát évente nem jelenik meg a településeken. (A nagyobb helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót kötelesek megbízni - lásd a 49. számú kérdésre adott válaszban.) A vizsgálatok gyakoriságát és azok szakmai tartalmát az ÁSZ elnöke határozza meg. 2002-ben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 51

4. találat: Kötelező könyvvizsgálat a helyi önkormányzatoknál

Kérdés: Milyen esetekben kötelesek a helyi önkormányzatok magánkönyvvizsgálót megbízni?
Részlet a válaszból: […]helyi önkormányzatok több mint egynegyede - kb. 900 önkormányzat - foglalkoztat könyvvizsgálót.) Növekszik azoknak a településeknek a száma is, amelyek önkéntesen foglalkoztatnak magánkönyvvizsgálót (számuk mintegy 60). Ily módon foglalt állást az Alkotmánybíróság 1251/E/1995. sz. határozata, amely arra is felhívta a figyelmet, hogy a számvevő megállapításai is lehetnek tévesek. Törvényes lehetősége van ezért az ellenőrzöttnek, hogy a megállapításokat vitassa, azokra észrevételt tegyen. Az észrevételezés joga ugyanakkor nem jogorvoslat, de az ÁSZ-nak - az ÁSZ-tv. előírása szerint - az észrevételekre reagálnia kell. Miután az ÁSZ jelentései nyilvánosak, a kifogásolt megállapításokat az Országgyűlés és - az ÁSZ internetes honlapján - a legszélesebb közvélemény is megismerheti. A megállapítások nem hatósági döntések, hanem olyan vélemények, amelyek nyomán az ÁSZ javaslatokat fogalmaz meg. E javaslatok elfogadásáról az Országgyűlés, illetőleg az ellenőrzött szervezet (vagy annak felügyeleti szerve) jogosult dönteni. Minimálisra csökkenthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 49

5. találat: Az ÁSZ felkérése ellenőrzésre

Kérdés: Milyen esetekben kérheti fel egy polgármester az Állami Számvevőszéket ellenőrzésre?
Részlet a válaszból: […]szakmai tartalmára. Ezekről az ÁSZ elnöke dönt. Az ÁSZ feladatait törvények írják elő. Konkrét (eseti) feladat végzésére csak az Országgyűlés adhat utasítást (határozat formájában). A kormány is csak kérhet ellenőrzést, de a kérésnek az ÁSZ nem köteles eleget tenni. A polgármester számára nem tiltja a törvény a felkérést, de az nem kötelezi a számvevőszéket
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 21

6. találat: Önkormányzatokról szóló ÁSZ-jelentések nyilvánossága

Kérdés: Hol lehet megismerni a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentéseket?
Részlet a válaszból: […]önkormányzatokkal kapcsolatos megállapításokat és javaslatokat tartalmazza. Külön jelentések készülnek például a normatív állami hozzájárulások igénybevételének és elszámolásának ellenőrzéséről. Ezek a jelentések bárki számára hozzáférhetők az ÁSZ könyvtárában (Budapest V., Apáczai Cs. J. u. 10.), az Országgyűlés könyvtárában vagy az ÁSZ internetes honlapján (www.asz.hu). Évente több száz önkormányzatnál kerül sor átfogó ellenőrzésre.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 20

7. találat: Belső ellenőri jelentés átadása más ellenőrnek

Kérdés: Köteles-e a költségvetési szerv vezetője a belső ellenőr jelentését az ÁSZ számvevőjének bemutatni?
Részlet a válaszból: […]intézményeket". Mint külső (független) ellenőr megbízásából ellenőrzést végző személy (számvevő) kérésére a vizsgált költségvetési szerv köteles "a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni". A számvevő támaszkodhat a belső ellenőr jelentésére is, amit - kérésére - olyan
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 19