Új közlekedési eszköz magánszemély általi Közösségen belüli értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk egyik képviselője 2022 júliusában magánszemélyként vásárolt egy személygépkocsit, amelyet szeretne eladni. Vevőt is talált rá, egy német magánszemélyt, aki az új közlekedési eszköz beszerzésén kívül – ami, ha jól tudjuk, gazdasági tevékenységnek minősül – nem folytat semmilyen gazdasági tevékenységet, nem adóalany Németországban. Az eladó is magánszemélyként értékesíti a személygépkocsit, semmilyen vállalkozási, gazdasági tevékenységet nem folytat. Az értékesítéshez már rendelkezik közösségi adószámmal.
Az eladás során a NAV honlapján található "Az új közlekedési eszközök Közösségen belüli beszerzésének és értékesítésének alapvető szabályai 2022" című információs füzet alapján szeretne eljárni, amelyben foglaltak szerint a személygépkocsi 6 hónapos koráig, illetve 6000 km futásteljesítményig újnak minősül (és minden egyéb követelménynek is megfelel). A fentiekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudja az eladó az értékesítést az Áfa-tv. szabályainak megfelelően lebonyolítani? Ha jól tudjuk, az értékesítés adómentes, és a német vevőnek kell megfizetnie az áfát Németországban. Mi a módja annak, hogy a gépjármű Németországba történő értékesítését követően Magyarországon a beszerzés kapcsán a korábbi eladó által felszámított, már megfizetett áfát levonásba helyezhesse?
Részlet a válaszából: […] Új közlekedési eszköznek az Európai Unió (Közösség) tagállamai közötti értékesítése esetén – melynek eredményeként az új közlekedési eszköz az egyik tagállamból a másik tagállamba kerül – a célország szerinti adóztatás elve érvényesül. Az eladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Személygépkocsi-beszerzés, valamint nyílt végű pénzügyi lízing áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló, kizárólag adóköteles tevékenységet folytató társaság (a továbbiakban: társaság) tevékenységeinek, feladatainak ellátásához személygépkocsi használatára van szükség. A társaság jelenleg nem tud ilyen értékben (kb. 10-12 millió forint) beruházni, így nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételét tervezi. A?gépjárművek várható magánhasználata kb. 5 százalék lesz. Mivel a magyar piacon elérhető használtszemélygépkocsi-árakhoz és -állapotokhoz képest jelentősen kedvezőbb feltételekkel lehet az Európai Unió más tagállamaiban személygépkocsit vásárolni, kérdésünk arra irányul, hogy adójogilag járható-e az a konstrukció, hogy a társaság először megvásárolja (készletre) az adott személygépkocsit egy uniós tagországban, majd azt itthon értékesíti egy lízingcég részére, melyet követően azt visszalízingeli a fent említett konstrukcióban. (A tranzakció előtt a társaság bővítené a bejelentett tevékenységi köreit az autókereskedelemmel.) Álláspontunk szerint a fenti ügylet pusztán annyiban különbözik az itthon igen népszerű nyílt végű pénzügyi lízinghez képest, hogy a társaságnak ezáltal olcsóbb és jobb minőségű személygépkocsi kerül a használatába. A vázolt konstrukcióval kapcsolatban kérdésként fogalmazódott meg, hogy annak alábbiak szerinti áfarendszerbeli kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak:
1. Cégtől történő uniós beszerzés alapján itthon a beszerzőnek fizetendő áfája és egyben levonható áfája is keletkezik, hiszen a beszerzés továbbértékesítési célt szolgál. Magánszemélytől történő uniós beszerzés alapján sem fizetendő, sem levonható áfa nincs.
2. A lízingcég felé történő belföldi értékesítést 27 százalék általános forgalmi adó terheli.
3. Nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételével történő használat, melyben a 95% áfatartalom levonható, az 5% áfatartalom pedig nem levonható adóként számolandó el.
Részlet a válaszából: […] 1. Amennyiben a másik tagállami értékesítő adóalany az általános szabályok szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítést teljesít a társaság részére [a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 138....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Új közlekedési eszköz belföldre hozatala

Kérdés: Egy munkatársunk, aki magyar állampolgár, diplomataként dolgozik Ausztriában, budapesti állandó lakcímmel, továbbá 3,5 éve bécsi lakcímmel is rendelkezik, gépjárművet akar vásárolni – a diplomáciai kedvezményét kihasználva – áfamentesen. Tudomásunk szerint használt gépjármű belföldre hozatala után nem kell áfát fizetni, új gépjárműre viszont kell, de érdeklődésem során különböző értelmezéssel találkoztam, hogy mit is jelent pontosan az Áfa-tv.-ben szereplő meghatározás, és bizonytalanok vagyunk az ügylet pontos megítélésében. Kérem írják le, mely jogszabály alapján és van-e az adott esetben adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség (továbbiakban:Közösség) egyik tagállamából a másik tagállamába történő olyan értékesítéseesetén, amelynek eredményeként az új közlekedési eszköz az egyik tagállamból amásik tagállamba kerül, a célország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Költségvetési szerv személygépkocsi-értékesítése

Kérdés: Titkárságunk közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény. (Az áfát arányosítással igényeljük vissza.) 2003. évben saját használatra vásároltunk személygépkocsit, amelynek áfáját nem igényeltük vissza. E személygépkocsit 2010 áprilisában értékesítettük. Kérdésünk az, hogy ha a személygépkocsi beszerzése 2008 előtt történt, akkor az ezt követő értékesítés is mentes-e az áfa alól? Helyesen járunk-e el, ha az értékesítéskor adómentesen állítjuk ki a számlánkat?
Részlet a válaszából: […] A 2008. január 1-jétől hatályos, általános forgalmi adórólszóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-tv.) 87. § b) pontja szerintmentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítéstmegelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentességet választott. Várható bevétele a szolgáltatásaiból 2008. évben 4,6 millió Ft. Az év végén új személygépkocsi vásárlását tervezzük (kb. 3 millió Ft), mely értékébe a régi gépjármű értékét is beszámítaná a kereskedő, ez kb. 800 ezer Ft. A bruttó elszámolás elve alapján ezt eszközértékesítésként kell kiszámláznunk, az új gépjárművet pedig teljes bekerülési értéken kell elszámolnunk. Kérdés, az értékesítés áfaköteles-e illetve ez a bevétel beleszámít-e az 5 millió Ft-os felső határba? Ha áfaköteles, mikor kell bevallanunk?
Részlet a válaszából: […] A használt személygépkocsi értékesítése az Áfa-tv. 87. §-aalapján adómentes, még akkor is, ha a törvény előírja, hogy az alanyi adómentesnem járhat el alanyi mentes minőségben, ha a tárgyi eszközét értékesíti. Vagyisnem jár el alanyi adómentes minőségben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Személygépkocsi bérleti díjának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk és több érdekeltségébe tartozó cég operatív lízing keretében személygépkocsit bérel, kérdésünk, hogy továbbra is levonhatjuk-e a bérleti díj áfáját?
Részlet a válaszából: […] Az új Áfa-tv. 269. §-ának értelmezésére egyértelműállásfoglalás még nincs. A hatóságokkal folytatott konzultációink alapján azt akövetkeztetést vontuk le, hogy a folyamatban lévő szerződések esetén általánoskörben alkalmazandóak a rendelkezés előírásai.Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Önkormányzati gépkocsi térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdésének a) pontja értelmébentermékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket adóalanyiságoteredményező gazdasági tevékenysége köréből kivonja, ideértve a más tulajdonábatörténő átadást is [kivéve a 7. § (3) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Tárgyi eszköz értékesítési bevételének beszámítása az új beszerzésbe

Kérdés: Intézményünk személygépkocsit vásárol a beruházás terhére, ezzel egy időben értékesít beszámítással egyet. A számlán a beszámítás miatt a fizetendő összeg a két gépkocsi közti különbség. Milyen könyvelési tételek jelentkeznek, ami pénzforgalmi, nem pénzforgalmi, illetve a tárgyieszköz-nyilvántartásban mint állományváltozás?
Részlet a válaszából: […] A régi személygépkocsi értékesítését és az újszemélygépkocsi beszerzését a bruttó elszámolás elve alapján kell elszámolni.A régi személygépkocsi értékesítéseT 412-2 – K 1321 bruttó érték kivezetéseT 1322 – K 412-2 ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Tehergépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: 2007. február hóban új tehergépkocsit vásárolt önkormányzatunk 4 millió Ft értékben, augusztus hóban pedig értékesítettük régi tehergépkocsinkat, 1 millió Ft értékben. Az eladási érték áfatartalmát levonásba helyezhetjük-e, elkerülve ezzel az áfa kétszeres megfizetését?
Részlet a válaszából: […] Az augusztus hónapban értékesített használt tehergépkocsiután megállapított általános forgalmi adót fizetendő adóként kell szerepeltetnia bevallásában. Ha a tehergépkocsit 60 hónappal korábban vásárolta, nincslehetősége az Áfa-tv. 39. § (3) bekezdés a) pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Németországból vásárolt személygépkocsi áfájának elszámolása

Kérdés: Az önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt Németországból, melyet a beszerzést követően behoztunk Magyarországra, és ennek érdekében kiváltottuk a közösségi adószámot. Ezt közöltük a német eladóval. A külföldi eladó a számláján feltüntette a saját uniós közösségi adószámát, de a miénket nem. A számlában felszámított 19 százalék áfát. Az önkormányzat a teljes számlaértéket kifizette (bankszámláról). Helyesen járunk el akkor, ha az áfabevallásban beállítjuk fizetendőként a gépkocsi nettó értékére számított 20 százalékot, és visszaigényelhetőként a német cégnek kifizetett 19 százalékot?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat a Németországban történtbeszerzését követően annak közvetlen következményeként Magyarországraszállította vagy szállítatta (illetve ha a szállítást a külföldi adóalany vagymegbízottja végezte) a szóban forgó gépkocsit, és az Áfa-tv. 7/A....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
1
2