Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott személygépkocsi-bérbeadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérelt gépkocsihoz kapcsolódó üzemanyagkártya díja

Kérdés: Hivatalunk egy társaságtól személygépkocsit bérelt. A bérbeadó úgy kötött szerződést, hogy egy üzemanyag-értékesítőtől előzőleg kért, a személygépkocsihoz rendelt üzemanyagkártyát is a rendelkezésünkre bocsátott. Az üzemanyagkártya nélkül a bérleti szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés szerint nem kötelességünk használni a kártyát a bérleti jogviszony alatt, ez számunkra csak egy lehetőség. Külföldön (Olaszországban) igénybe vettük a kártyát, az üzemanyagra felszámították az olasz áfát, majd a bérbeadó erre az összegre a magyar áfát is felszámította, mint közvetített ügyletre. Szerintünk ez "kettős adóztatás". A szerződés szerint a bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű üzemanyagköltségét, hanem a bérbeadó jogosult a bérbevevő részére biztosított üzemanyagkártyával lebonyolított üzemanyag-vásárlások felár nélküli továbbszámlázására. Véleményünk szerint a szerződés fentebb említett pontja alapján az alapügylet (bérleti jogviszony) ellenértéke nem tartalmazza az üzemanyagot, így a külföldi üzemanyag áthárítása nem belföldi teljesítési ügyletnek minősül.
Részlet a válaszból: […]történő áthárítására jellemzően akkor kerül sor, amennyiben a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanyt nem illeti meg az előzetesen felszámított adó levonásának joga. Az üzemanyag tekintetében tagállamonként eltérő, hogy az üzemanyag beszerzője élhet-e adólevonási, adó-visszatéríttetési jogával. Egy adott főszolgáltatásnak akkor mellékszolgáltatása (vagy járulékos termékértékesítése) egy másik szolgáltatás, ha a mellékszolgáltatás a főszolgáltatás megvalósulását segíti elő, a mellékszolgáltatást a szolgáltatást nyújtó azért nyújtja a megrendelőnek, hogy a főszolgáltatás a felek által meghatározottak szerint teljesülhessen. Amennyiben egy szolgáltatás egy főszolgáltatás mellékszolgáltatásának minősül, adómértékét a főszolgáltatás adómértéke határozza meg. Önmagában az a tény, hogy a szerződés szerint a bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű üzemanyagának költségét, nem jelenti azt, hogy a valóságban esetlegesen az üzemanyagkártya rendelkezésre bocsátása ne a bérbeadás mellékszolgáltatása lenne. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. §-ának (7) bekezdése értelmében a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Példaként említve, ha a szerződés nem tekinti a személygépkocsira kötött biztosítás díját a bérleti díj részének, azonban áfa szempontból ez a szolgáltatás a bérbeadás mellékszolgáltatásának minősül, így annak megfizetése a bérbeadás keretében, a bérbeadó felé a bérleti szolgáltatás díjának minősül, így olyan adómértékkel adózik, mint a bérbeadás. A biztosítási szolgáltatás egyértelműen a személygépkocsi-bérbeadás mellékszolgáltatása, mivel a biztosítás a személygépkocsi biztonságos üzemeltetésének előfeltétele. Ha a bérbeadó a biztosítási díjat a bérbevevőre terheli, a bérbevevő ezen díjat lényegében a bérbe vett autó használatáért fizeti, így az a bérbeadási szolgáltatás ellenértékének minősül. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ezen oknál fogva a bérbeadó nem közvetett biztosítási szolgáltatást nyújt a bérbevevőnek, hanem a bérleti szolgáltatás részeként rá átterheli a biztosítási díjat, ezért helyesen számítja fel a bérbeadó az átterhelt biztosítási díj tekintetében a bérbeadás 25%-os adómértékét. A szerződés szerint a bérbevevő köteles az üzemanyagkártya-használat átvételére, csak így köt bérleti szerződést a bérbeadó a bérlővel. Vélhetően a bérbe­vevő a kártya havi díját rendszeresen fizeti a bérbe­adónak, ezenkívül az elfogyasztott üzemanyagot továbbértékesíti a bérbeadó a bérbevevőnek. Az üzemanyag-értékesítővel az üzemanyagkártya-szerződést a bérbe­adó kötötte, a kártya valószínűleg az ő nevén van, a bérbevevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3095
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gépjárművek áfája

Kérdés: Bérbeadás céljából szereztünk be gépjárműveket. A jogszabályi rendelkezéseken nem tudtuk eligazodni. Azt szeretném megtudni, hogy az általunk tárgyi eszközként nyilvántartásba vett gépkocsik beszerzésekor felszámított áfát, továbbá ezek fenntartási, karbantartási parkolási költségeit, valamint a gázolaj áfáját levonhatjuk-e?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználásra, vagy az Áfa-tv. 8. § (4) bekezdése szerinti] céllal szerzi be. E rendelkezés azonban a törvény 33. § (5) bekezdése értelmében nem vonatkozik lakóautó-kölcsönzéssel (SZJ 71.10.10.0-ból) foglalkozó adóalanyra, a kölcsönbe adott lakóautó tekintetében. Ugyancsak a jogszabály 33. § (2) bekezdés f) pontja értelmében nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és a szolgáltatások igénybevétele során felszámított adó, feltéve hogy azt az adóalany nem továbbértékesítési, vagy nyilvántartásában közvetlen anyagként való felhasználásra, vagy az Áfa-tv. 8. § (4) bekezdése szerint céllal szerzi be. Ez utóbbi adólevonási korlátozás azonban a vizsgált paragrafus (3) bekezdése értelmében nem vonatkozik a személygépkocsi-kölcsönzéssel (SZJ 71.10.10.0-ból) foglalkozó adóalanyra, a kölcsönbe adott személygépkocsik tekintetében. Mindez tehát azt jelenti, hogy a bérbeadás céljából beszerzett személygépkocsik, valamint a 125 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpár (vtsz. 8711-ből) esetében az előzetesen felszámított áfa nem vonható le, azonban ezek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele során felszámított áfa esetében ez a tiltás nem áll fenn, feltéve hogy a jogszabályban foglalt valamennyi egyéb feltétel megvalósul. Mint az jól látható az előzőekben felvázoltakból, az adólevonási korlátozások elsősorban a személygépkocsinak minősülő gépjárművekre vonatkoznak. Más gépjárművek esetében az eddigiekben meghatározott korlátozások nem állnak fenn. További korlátozást tartalmaz ugyanakkor az Áfa-tv. 33. § (1) bekezdés c) pontja, mely szerint a személygépkocsihoz közvetlenül üzemanyagként felhasználásra kerülő termékekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa nem vonható le. Ehhez hasonlóan a jogszabály 33. § (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározottak szerint - az ólmozott és ólmozatlan motorbenzin (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) beszerzése, továbbá - a parkolási szolgáltatás igénybevétele, illetve úthasználati díj fizetése, kivéve a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű gépjárművel (ideértve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1749

3. találat: Személygépkocsi-bérbeadás áfája

Kérdés: Költségvetési intézményünk alkalmanként kiadja a személyautóit magánszemélynek, saját dolgozónak, kft.-nek. Milyen áfakulcs terheli számlázáskor ezt a tevékenységet? Sofőrt nem adunk hozzá, részükre az üzemanyagköltséget APEH-árral és a 3 Ft-os karbantartási költséget számlázzuk ki. Mi a szolgáltatási jegyzék száma? Előfordul, hogy személyszállítást vállalunk sofőrrel együtt. Szintén a fentiek szerint számlázunk, ez esetben mi az áfakulcs, és az SZJ-számnak mit kell a számlán feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]kiállított bizonylaton feltüntetni nem kell. Más a helyzet személyszállítás esetén. A személyszállítási szolgáltatások közül ugyanis a 2. sz. melléklet 70. pontjában meghatározott SZJ-számú szolgáltatások a kedvezményes 15 százalékos adómértékkel adóznak. Ebbe a körbe tartozik az SZJ 60.22.12 besorolási szám alá tartozó személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel, melybe beletartozik a sofőr által vezetett bérautó szolgáltatás bármilyen helyre, általában időalapon, korlátozott számú utas részére, gyakran több úti céllal. A kérdésben foglaltak szerint intézményük vélhetően ezt a szolgáltatást végzi. (Tájékoztatásul meg kell említeni, hogy az egyes tevékenységek Szolgáltatások Jegyzéke szerinti besorolását a KSH végzi.) Mindkét esetre vonatkozóan azonban figyelemmel kell lenni az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt szabályozásra, mely szerint az ellenérték helyett az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értéke az adó alapja akkor, ha az ellenérték az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékéhez hasonlítva aránytalanul alacsony, és a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás gazdaságilag nem független fél részére történik. A gazdaságilag nem független fél fogalmát az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja határozza meg. E szerint gazdaságilag nem független fél az adóalany jelenlegi és volt tulajdonosa, tagja, az adóalannyal szoros gazdasági kapcsolatban álló fél, az adóalannyal munkaviszonyban álló fél, az adóalany gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, az adóalany közeli hozzátartozója, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozója. Az adóalannyal szoros gazdasági kapcsolatban álló fél: az,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 903