Szemétszállítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit kiszámlázunk áfásan. A szemétszállítást ugyanakkor egy külső cég, egy kft. végzi. A kft. a testületi jóváhagyás után, szerződés alapján, az elvégzett szolgáltatást az önkormányzatnak leszámlázza. Mivel a méltányosságok a költségvetési rendeletben szerepelnek, és a hetven éven felülieknek ingyenes a kuka ürítése, így az önkormányzat fizeti meg a kft.-nek. A bejövő számlánk áfásan 8 millió, a kimenő számlánk 6 millió. Az áfát a bejövő számlák után visszaigényelhetjük? A kimenő számlák után az áfát befizetjük. Az önkormányzat adóalany.
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adó visszaigénylésére, annakkorlátozására - vagyis hogy mikor igényelhető vissza az előzetesen felszámítottáfa és mikor nem, illetve milyen mértékben - vonatkozó rendelkezések az általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését - elszámolás alapján - az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] A közlekedési közszolgáltató a GYED-en, GYES-en lévőkrészére szolgáltatást teljesít ellenérték fejében. Az igénybe vett szolgáltatásellenértékének arányos részét az önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelőenszemélyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A főkönyvi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Nemzetközi közlekedés

Kérdés: Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áfa-tv. 12. § a) pontja értelmében a személyszállítás(ideértve a tranzit személyszállítást is) - ha az indulás vagy a célállomáshelye másik tagállamban vagy harmadik országban található - nemzetköziközlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Szemétszállítási díj számlázása

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?
Részlet a válaszából: […] A csekk nem elegendő bizonylat az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatás bizonylatolására, márpedig a díjért végzett szemétszállítás ilyen. Azt, hogy számlát vagy számlát helyettesítő okmányt kell-e kiállítani, az dönti el, hogy a szemétszállítás folyamatosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.