Szemétszállítási díj behajtása

Kérdés: A lakosság szemétszállítási díját havonta az önkormányzatunk fizette a szállítást végző szolgáltatónak 2013-ban és 2014-ben. Ezen időszakra vonatkozó díjat a lakosság részére továbbszámlázta az önkormányzat, viszont a mai napig több lakos is tartozik, többszöri felszólítás után sem mutatnak hajlandóságot a fizetésre. A legmagasabb tartozás összege 44 400 Ft, a többi tartozás ennél alacsonyabb összegű. A NAV-tól kérhető-e ezen összegek adók módjára történő behajtása? Amennyiben igen, milyen feltételekkel nyújtható be a hatósághoz az önkormányzat ilyen jellegű kérelme?
Részlet a válaszából: […] A Hulladék-tv. 52. §-ának (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Szemétszállítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit kiszámlázunk áfásan. A szemétszállítást ugyanakkor egy külső cég, egy kft. végzi. A kft. a testületi jóváhagyás után, szerződés alapján, az elvégzett szolgáltatást az önkormányzatnak leszámlázza. Mivel a méltányosságok a költségvetési rendeletben szerepelnek, és a hetven éven felülieknek ingyenes a kuka ürítése, így az önkormányzat fizeti meg a kft.-nek. A bejövő számlánk áfásan 8 millió, a kimenő számlánk 6 millió. Az áfát a bejövő számlák után visszaigényelhetjük? A kimenő számlák után az áfát befizetjük. Az önkormányzat adóalany.
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adó visszaigénylésére, annakkorlátozására – vagyis hogy mikor igényelhető vissza az előzetesen felszámítottáfa és mikor nem, illetve milyen mértékben – vonatkozó rendelkezések az általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését – elszámolás alapján – az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] A közlekedési közszolgáltató a GYED-en, GYES-en lévőkrészére szolgáltatást teljesít ellenérték fejében. Az igénybe vett szolgáltatásellenértékének arányos részét az önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelőenszemélyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A főkönyvi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Önkormányzati lakásfenntartási támogatásból letiltható-e az önkormányzat által kiszámlázott szemétszállítás díja, ha az ügyfél nem fizette be?

Kérdés: Községi önkormányzatunk nevében kérem, nyújtsanak segítséget abban, hogy az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatásból (normatív, illetve méltányossági) letiltható-e, és ha igen, milyen mértékben az önkormányzat által kiszámlázott (az ügyfél által be nem fizetett) szemétszállítás díja?
Részlet a válaszából: […] A lakásfenntartási támogatásról a szociális igazgatásról ésszociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális tv.)rendelkezik. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatással a törvény kereteiközött, rendeletében meghatározott feltételek és eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.

Nemzetközi közlekedés

Kérdés: Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áfa-tv. 12. § a) pontja értelmében a személyszállítás(ideértve a tranzit személyszállítást is) – ha az indulás vagy a célállomáshelye másik tagállamban vagy harmadik országban található – nemzetköziközlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Szemétszállítási díjkompenzáció

Kérdés: Önkormányzatunk a szilárd hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötött. A lakossági szemétszállítás díját tekintve a vállalkozó által kalkulált díj és az önkormányzat által a helyi rendszerben jóváhagyott díj eltér. A mintegy 10%-ot jelentő különbözetet az önkormányzat fizeti meg a lakosság helyett díjkompenzáció címén, mely minden háztartásra vonatkozik, szociális helyzettől függetlenül. Minek minősül a lakosság által meg nem fizetett összeg az önkormányzatnál, esetleg kell-e utána adót, járulékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 22. § (2) bekezdése alapján az ellenértékbebeletartozik minden, amit a teljesítésre kötelezett adóalany atermékértékesítésért és szolgáltatásnyújtásért kap, függetlenül attól, hogy azta megrendelő vagy harmadik személy adja. A kérdésben szereplő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Szemétszállítási díjkedvezmény érvényesítése a számlában

Kérdés: Az önkormányzat határozat alapján szemétszállítási díjkedvezményben részesíti a 70 éven felüli állandó lakosokat. A költségvetési intézménynek az ingatlantulajdonosnak kiszámlázott szemétszállítási díjban fel kell-e tüntetnie az 50 százalékos kedvezményt? A polgármesteri hivatal téríti meg egy összegben az intézménynek a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 22. § (2) bekezdése alapján az ellenértékbe beletartozik minden, amit a teljesítésre kötelezett adóalany a termékértékesítésért és szolgáltatásnyújtásért kap, függetlenül attól, hogy azt a megrendelő vagy harmadik személy adja. A kérdésben szereplő, 70...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.

Szemétszállítási díj számlázása

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?
Részlet a válaszából: […] A csekk nem elegendő bizonylat az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatás bizonylatolására, márpedig a díjért végzett szemétszállítás ilyen. Azt, hogy számlát vagy számlát helyettesítő okmányt kell-e kiállítani, az dönti el, hogy a szemétszállítás folyamatosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.