Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott szemétszállítási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szemétszállítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit kiszámlázunk áfásan. A szemétszállítást ugyanakkor egy külső cég, egy kft. végzi. A kft. a testületi jóváhagyás után, szerződés alapján, az elvégzett szolgáltatást az önkormányzatnak leszámlázza. Mivel a méltányosságok a költségvetési rendeletben szerepelnek, és a hetven éven felülieknek ingyenes a kuka ürítése, így az önkormányzat fizeti meg a kft.-nek. A bejövő számlánk áfásan 8 millió, a kimenő számlánk 6 millió. Az áfát a bejövő számlák után visszaigényelhetjük? A kimenő számlák után az áfát befizetjük. Az önkormányzat adóalany.
Részlet a válaszból: […]adóalany az állami adóhatóságtól kérelmezi. Az Áfa-tv. 186. §-a tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az adóalany a fizetendő áfa és az előzetesen felszámított és levonható áfa negatív előjelű különbözete esetén keletkező adóösszeget visszaigényelheti. A 186. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megfizetettség alapozza meg az adó visszaigénylését. A "megfizetettségi" feltételt azonban kizárólag csak az adó áthárításával járó ügyletekre kell alkalmazni. Így a visszaigénylésre befolyással bírnak a ki nem fizetett beszerzések. Az Áfa-tv. rögzíti, hogy a visszaigényelhető adó összegét csökkenteni kell az esedékességig maradéktalanul meg nem fizetett beszerzésekre jutó áfa összegével, amelyet az adóalany a soron következő időszak fizetendő áfájának összegét csökkentő tételként vehet figyelembe. Amennyiben tehát az önkormányzat a szemétszállítást, mint az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatást, a szolgáltatásra irányadó áfamértékkel számlázza tovább, akkor felé a szemétszállítást ténylegesen végző cég által áthárított forgalmi adó - mivel az áfás továbbszámlázással adóköteles tevékenységet valósít meg - levonható, visszaigényelhető. Az Áfa-tv. 15. §-ának alkalmazásában, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Ebből adódóan az áfabevallásban az önkormányzat által a lakosoktól beszedett adó fizetendő, az önkormányzat által a szemétszállítást végző cég felé fizetett adó pedig levonható, visszaigényelhető adóként szerepeltethető. Azonban az adott önkormányzat helyi rendeletében meghatározott, méltányossági alapon nyújtott ingyenes szolgáltatások tekintetében - jelen eset szerint a 70 év felettiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2592

2. találat: Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését - elszámolás alapján - az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszból: […]önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelően személyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A főkönyvi nyilvántartásban az 552. Különféle szolgáltatási kiadások számla megfelelő alszámláján kell a közszolgáltató részére teljesített átutalásokat elszámolni. A tevékenységenkénti elszámolásoknál szakfeladatként a számviteli politikában meghatározottak az irányadók.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2379
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Nemzetközi közlekedés

Kérdés: Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
Részlet a válaszból: […]minősül nemzetközi személyszállításnak, tekintettel arra, hogy csak ezen útvonal tekintetében mondható el, hogy az indulási vagy a célállomás más tagállamban található. Fontos megjegyezni, hogy az Áfa-tv. 15. § (3) bekezdése értelmében a személyszállítás teljesítési helyének azt az útvonalat kell tekinteni, amelyet a szolgáltatásnyújtás teljesítése során ténylegesen megtesznek. Ez azt jelenti, hogy a Bécs-Budapest útvonalon csak a határ és Budapest közötti szakasz teljesül belföldön. Ebből következően a belföldi útszakasz az Áfa-tv. területi hatálya alá esik és adómentes nemzetközi személyszállításnak minősül, míg a külföldön megtett útszakasz áfa hatályán kívül esik. A nemzetközi személyszállításról szóló számlát tehát az előbb említettek szerint meg kell osztani külföldi és belföldi útszakaszra. Az ügylet áfarendszerbeli megítélését nem befolyásolja az a tény, hogy az utasok külföldiek. 2. Az Áfa-tv. 22. § (3) bekezdés b) pontja értelmében az adó alapjába beletartoznak a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek. Így a gépkocsivezető napidíja is a személyszállítási szolgáltatásnyújtáshoz járulékosan kapcsolódik. A gépkocsi napidíja nem lehet önálló szolgáltatásnyújtás, hisz, ha az adóalany nem nyújtana személyszállítást, akkor a gépkocsivezető sem kapna napidíjat. Ez azt jelenti, hogy a gépkocsivezető díja is az adóalap részét képezi. Természetesen nem kifogásolható, ha az adóalany a személyszállítási szolgáltatás ellenértékének alkotóelemeit - így a gépkocsivezető napidíját - tájékoztató adatként külön is feltünteti a számlán. Ez azonban nem kötelező, elegendő, ha az adóalany az általa nyújtott szolgáltatás teljes adóalapjáról (amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1491

4. találat: Szemétszállítási díj számlázása

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?
Részlet a válaszból: […]számlát (vagy nyugtát) kiállítani. E törvényhely 2003. január 1-jétől hatályos módosítása szerint folyamatosan teljesített szolgáltatásnak azok a közüzemi szerződés alapján bonyolított szolgáltatások minősülhetnek, ahol a szerződésből vagy magából a szolgáltatásból adódik a szolgáltató állandó rendelkezésre állása. A hivatalos értelmezés szerint a közüzemi szerződés mint feltételnél a döntő az, hogy közüzemi tevékenységi körre (33/1984. MT rendelet) irányuljon a szerződés, függetlenül attól, hogy esetlegesen közszolgáltatási vagy vállalkozási elnevezésű szerződés köttetik. A hulladékkezelés benne van e jelzett tevékenységi körben, és a szolgáltató által kihelyezett kukákkal megvalósul az állandó rendelkezésre állás is. 2. Ha a tárolóedények nem a szolgáltató tulajdonában vannak, vagy nem ő bérli azokat, akkor nincs szó állandó rendelkezésre állásról, a szolgáltatás csak időszakonként visszatérő szállításban merül ki. Ez esetben a visszatérően teljesített szolgáltatások (szemétszállítás) ellenértékét időszakonként összevontan állapítják meg, tehát az Áfa-tv. 16. § (11) bekezdése szerinti szolgáltatásról van szó. a) Ha a felek nem állapodnak meg eltérően, vagyis ha semmilyen erre irányuló kitételt nem tartalmaz a szerződés vagy az ügyfélnek írt levél (tehát ha a szolgáltató "nem csinál semmit"), akkor az Áfa-tv. 16. § (11) bekezdés szerint - havonta utólag fizetendő díj esetén - minden hónap utolsó napja szerinti teljesítési időponttal kell a számlát kiállítani, és ha költségvetési szervről van szó, az adókötelezettség halasztása ettől az időponttól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 354