Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott szerzői jogdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szerzői alkotásért fizetendő díjazás adózási és társadalombiztosítási kérdései

Kérdés: Önkormányzatunk a településünkről szóló tanulmánykötethez különféle témakörökben szerzői alkotást készíttet az arra illetékes szakemberekkel. A tanulmányok leadásakor a szerzői jogok az önkormányzatra szállnak át díj fejében. Ezeknek a magánszemélyeknek, mivel nem számlaképesek, megbízási vagy tiszteletdíjként fizethetjük ki a járandóságukat?
A tanulmánykötet megjelenésének lesznek még a fentieken kívül nyomdai költségei is. A díjakat és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adót, valamint a nyomtatás költségét milyen rovatokra kell könyvelni a költségvetési számvitel szerint?
Részlet a válaszból: […]teszi ki. (A gyakorlatban tipikus a 20-80% arány a munkavégzés díjazására és a vagyoni jog ellenértékére nézve, de ez a körülmények részletes ismeretében ettől eltérően is meghatározásra kerülhet.)A személyes közreműködést, illetve az azért járó díjazást a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Az adókötelezettség megállapításánál az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz a bevételből a jövedelmet - a magánszemély költségnyilatkozata alapján - a tételes költségelszámolás szabályai szerint, vagy 10% költséghányad figyelembevételével kell megállapítani. Az adóelőleg levonásánál a magánszemély legfeljebb 50% költség levonására nyilatkozhat. A személyes közreműködés akkor eredményez biztosítási jogviszonyt, ha az abból származó jövedelem eléri a minimálbér 30%-át, vagy naptári napokra annak harmincadrészét. Az elbíráláshoz a járulékalapot képező jövedelmet azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani, amelyre a díjazás történt (a szerződés megkötésétől a mű elfogadásáig eltelt idő). Ha az érintett biztosítottnak minősül, le kell vonni az egyéni járulékokat (a 1,5% munkaerőpiaci járulék kivételével) és a személyi jövedelemadót, a kifizető pedig 27%-os szocho megfizetésére kötelezett. Amennyiben a kifizetett összeg alapján nem keletkezik biztosítási jogviszony, akkor csak 15% személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4343
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szerzői jogdíj adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb a kifizetés (juttatás) időpontjában teheti meg a magánszemély az APEH által a Magyar Közlöny 2003/149. számában közzétett formában és tartalommal. A kifizető által kifizetett (juttatott) bevételt terhelő adóelőleg egyenlő a bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap és az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs (2004-ben 38 százalék) szorzatával. Az adóelőleg megállapítása történhet az ún. göngyölítéses módszerrel is, ha a magánszemély - az APEH által közzétett formában és tartalommal - nyilatkozik arról, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelmei az adóévben várhatóan nem érik el az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának alsó határát. A magánszemély nyilatkozhat adóterhet nem viselő járandóságai várható összegéről, a kifizetőnek ezt is figyelembe kell vennie az adóelőleg megállapításánál. Az ezzel kapcsolatos szabályok változatlanok. A külföldön dolgozó magánszemély részére kifizetett díjra vonatkozó kérdésére kizárólag általános tájékoztatás nyújtható, mert a levelében közölt információk a pontos adóelőleg-levonási szabályok ismertetéséhez nem elegendőek. A külföldön dolgozó szerződő félnek kifizetett összeg adókötelezettségének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 811

3. találat: Örökölt vagyoni jog adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Részlet a válaszból: […]nyilvános előadás jogát is - örökölhetők. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.1. pont rendelkezése szerint adómentes a magánszemély által örökség címén megszerzett vagyoni érték, így a szerzői jogban szabályozott vagyoni jogok öröklése is. Az örökléssel megszerzett vagyoni jogok gyakorlása
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 789
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Szerzői jogdíj adókötelezettsége

Kérdés: Az egyik előző számban írtak arról, hogy a szerzői jogdíj 2003. január 1-jétől már nem tárgyi mentes, és azt is tárgyalták, hogy mikor áll fenn a szerző adóalanyisága. Intézményünknek az egyik szerző, akivel jegyzetet írattunk, arra hivatkozással nem ad számlát, hogy azt nekünk mint kifizetőknek kell kiállítanunk helyette. Mi az igazság?
Részlet a válaszból: […]feltételekkel - a kifizető átvállalhatja tőle. [Figyelem! Nem kötelezhető a kifizető (az intézmény) a bizonylatkiállítás átvállalására, ez csupán egy lehetőség.] Az Áfa-tv. 2003. január 1-jétől hatályos 43. § (6) bekezdése értelmében a természetes személy eredeti szerző, illetve előadó-művészi tevékenységet folytató adóalany - ideértve e személy természetes személy örökösét is - az e tevékenysége körében teljesített termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása tekintetében mentesül az e §-ban, illetve a 70. § (1) bekezdésében szabályozott bizonylatkibocsátási kötelezettség alól, ha ezt tőle a kifizető adóalany átvállalja. A bizonylatkibocsátási kötelezettség átvállalására a feleknek szerződésükben utalni kell. Az Áfa-tv. ezen jogszabályhelye alapján fennálló lehetőséget szűken kell értelmezni, vagyis az adóalanyt terhelő adókötelezettségek közül csak a bizonylatkibocsátási kötelezettség átvállalásáról lehet szó, a többi adókötelezettség továbbra is a természetes személy eredeti szerzőt, illetve előadóművészi tevékenységet folytató adóalanyt terheli. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint, ha a természetes személy eredeti szerző, illetve az előadóművészi tevékenységet folytató adóalany sorszámtartományt helyez ki a kifizetőhöz, az eredeti kötelezettre vonatkozó előírásokat a bizonylatkibocsátási kötelezettséget átvállaló kifizetőnek kell teljesítenie, melynek ellenőrizhetőségét is garantálnia kell. Ha a természetes személy eredeti szerző, illetve az előadóművészi tevékenységet folytató adóalany csak egy kifizetővel áll kapcsolatban, a kifizetőnek kell teljesítenie a szigorú számadás alá vonás kötelezettségét. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 321
Kapcsolódó tárgyszavak: