Szerzői alkotásért fizetendő díjazás adózási és társadalombiztosítási kérdései

Kérdés: Önkormányzatunk a településünkről szóló tanulmánykötethez különféle témakörökben szerzői alkotást készíttet az arra illetékes szakemberekkel. A tanulmányok leadásakor a szerzői jogok az önkormányzatra szállnak át díj fejében. Ezeknek a magánszemélyeknek, mivel nem számlaképesek, megbízási vagy tiszteletdíjként fizethetjük ki a járandóságukat?
A tanulmánykötet megjelenésének lesznek még a fentieken kívül nyomdai költségei is. A díjakat és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adót, valamint a nyomtatás költségét milyen rovatokra kell könyvelni a költségvetési számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] A szerzői jogi védelem alatt álló mű elkészíttetésére és hasznosítására felhasználási szerződést kell kötni. A megbízott szerző a felhasználási szerződés alapján kétféle jogcímen részesülhet díjazásban: egyrészt a személyes munkavégzésre tekintettel, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Önálló tevékenységből származó jövedelem elszámolása

Kérdés: Hogyan kell szabályosan eljárni egy adószámos magánszemély által benyújtott számla esetében (7-es számmal kezdődik az adószáma, és nem egyéni vállalkozó, nem őstermelő és nem családi gazdálkodó)? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket? Ha kell, milyen elő­irányzaton kell szerepeltetni a számlát?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adóztatás szabályait kell alkalmazni az "adószámos" magánszemély (nem egyéni vállalkozó és nem mezőgazdasági őstermelő) részére számla ellenében történő kifizetés teljesítése esetén.Fontos lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Szerzői jogdíj adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Főiskolánk által felhasználói szerződés alapján kifizetett szerzői jogdíjból történő adóelőleg-levonásánál helyesen járunk-e el, ha a szerződésben megállapított teljes díjból 10 százalék költséghányad levonása után 38 százalék személyijövedelemadó-előleget vonunk le? Kérdésünk továbbá az is, hogy ha az egyik megbízott folyamatosan külföldön dolgozik, és magyarországi munkahelye, jövedelme nincs, csak itt bejelentett állandó lakcíme, akkor a kifizetéskor kell-e adóelőleget levonnunk?
Részlet a válaszából: […] Az Szjt. felhasználási szerződésekre vonatkozó V. fejezetében foglalt rendelkezéseinek megfelelően megkötött szerződések alapján kifizetett összegből a kifizetőnek az Szja-tv. 46. és 47. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell adóelőleget vonnia. Az önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Örökölt vagyoni jog adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Szjt. 9. § (4) bekezdés alapján a szerzői jog részét képező vagyoni jogok – amelyek magukban foglalják például a többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás jogát is – örökölhetők.Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.1. pont rendelkezése szerint adómentes a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.

Szerzői jogdíj adókötelezettsége

Kérdés: Az egyik előző számban írtak arról, hogy a szerzői jogdíj 2003. január 1-jétől már nem tárgyi mentes, és azt is tárgyalták, hogy mikor áll fenn a szerző adóalanyisága. Intézményünknek az egyik szerző, akivel jegyzetet írattunk, arra hivatkozással nem ad számlát, hogy azt nekünk mint kifizetőknek kell kiállítanunk helyette. Mi az igazság?
Részlet a válaszából: […] Először is le kell szögezni, hogy az eredeti szerzőnél (illetve átvállalás esetén kifizetőjénél) csak akkor merül fel az, hogy egyáltalán számlát kell kiállítania és áfát kell fizetnie, ha a szerző áfaalany. Ha például az intézménnyel vagy harmadik féllel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenységének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Felsőoktatási intézményben megbízási szerződés alapján tanító óraadó tanárok tevékenysége áfamentes vagy adóköteles?Úgy hallottuk, hogy 2003-tól már áfaköteles a szerzői jogdíj. Ezért, ha jegyzetet íratunk, a szerzőnek áfásan kell számláznia intézményünk felé?
Részlet a válaszából: […] 2003. január 1-jétől az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény hatályon kívül helyezte az Áfa-tv. 30. § (2) bekezdését, ezért az eredeti szerzőnek minősülő természetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.